Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
Koło Terenowe przy Areszcie Śledczym w Białymstoku"Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej zwany dalej "Związkiem" jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą na zasadach dobrowolności emerytów i rencistów Służby Więziennej..."

art.2 Statutu KZEiR SW

Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku zrzesza emerytów i rencistów Służby Więziennej pełniących w przeszłości służbę w Areszcie Śledczym w Białymstoku oraz członków rodzin uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłych funkcjonariuszach, emerytach lub rencistach SW. Od 2019 roku członkami Związku mogą być również współmałżonkowie emerytów i rencistów SW oraz inne osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłych funkcjonariuszach, emerytach i rencistach Służby Więziennej.

Zapraszamy wszystkich emerytów i rencistów SW do współpracy i uczestnictwa w pracy Koła. W szczególności zwracamy się do funkcjonariuszy, którzy planują odejście na zaopatrzenie emerytalne lub już zakończyli swoją służbę a chcą pozostać nadal osobami aktywnymi i współuczestniczyć w działalności Koła ( Apel do funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Białymstoku ... ) .
Liczymy też na obecność w Kole współmałżonków - członków Koła emerytów i rencistów.
Główne cele i zadania naszego koła emerytów zostały określone w Statucie KZEiRSW ale najważniejsze z nich to konsolidacja środowiska emerytów, współpraca z kierownictwem Aresztu Śledczego w Białymstoku w zakresie opiniowania wniosków o pomoc finansową osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej, refundację poniesionych kosztów na leczenie i rehabilitację, organizacja wspólnych wycieczek i spotkań integracyjnych ze środków finansowych z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin. Corocznie też są organizowane cykliczne spotkania ze środowiskiem wszystkich emerytów i rencistów w okresach świątecznych Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W tym zakresie, Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej reprezentuje interesy wszystkich emerytów i rencistów Aresztu Śledczego w Białymstoku, zarówno zrzeszonych w Kole emerytów jak i nie zrzeszonych.

Nasz związek, opiera się na składkach członkowskich, których wysokość została określona przez Zarząd Główny KZEiR SW oraz Uchwałą zebrania ogólnego członków Koła Terenowego przy Areszcie Śledczym Białymstoku i od 1 stycznia 2020 roku wynosi 50 złotych rocznie /z możliwością podziału na miesięczną stawkę/. Działalność Zarządu Koła jest jawna a wydatki podlegają ścisłej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz corocznej ocenie walnego zebrania wszystkich członków stowarzyszenia. Z działalnością Koła emerytów możecie zapoznać się odwiedzając Naszą stronę internetową, do której serdecznie zapraszamy.

Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej wchodzi w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.


Poczta / Logowanie.
Kontakt :

Koło Terenowe KZEiR SW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku

15-377 Białystok
ul. Kopernika 21


http://kzeirsw.bialystok.pl


Zarząd Koła Terenowego

e-mail:zarzad@kzeirsw.bialystok.pl


 • Bogusława Bieryło - przewodnicząca, tel. 663 392 323
 • Barbara Stanisławska – zastępca przewodniczącej
 • Wanda Santarek – skarbnik, tel. 509 901 680
 • Ewa Giesko – członek
 • Anatol Grygorczuk – członek
 • Henryk Łukowski – członek, tel. 699 677 556

 • Członkowie Zarządu Koła są do Waszej dyspozycji w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 10:00 - 12:00 w pokoju nr 9 przywięziennego hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku oprócz miesiąca lipca i sierpnia. Serdecznie zapraszamy!  Komisja Rewizyjna • Grażyna Wojtach - przewodnicząca
 • Tadeusz Waszkiewicz – członek
 • Zofia Witos - członek

 • Emerycie, Pamiętaj o składce!!!

  Wpłaty składek członkowskich w wysokości 50,- zł za 2021 rok należy dokonywać przelewem na poniższe konto bankowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Zarządu Koła Terenowego w Białymstoku. W tytule przelewu proszę podać: "składka za ... rok", oraz nazwisko i imię osoby wpłacającej / członka Koła:


  Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Zarząd Koła Terenowego w Białymstoku

  54 1600 1462 1828 1335 9000 0001


  Osoby nie posiadające dostępu do bankowości elektronicznej mogą opłacać należności bezpośrednio u skarbnika kol. Wandy Santarek po uprzednim powiadomieniu lub na zebraniach Koła.


  Nasze Motto: "człowiek jest tyle wart ile uczyni dla innych"


  Darmowy licznik odwiedzin  aktualności  dodano 24 listopada 2021 r.

  Polecam lekturę do porannej kawy.

  Coś dla osób, które pomimo wieku emerytalnego chcą być na "bieżąco". Zbliża się kolejna zmiana ustawy o Służbie Więziennej, propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości tym razem sięgają głębiej i są związane z trwającą reformą więziennictwa. Co prawda, nas emerytów te zmiany już nie obejmą jednak dobrze jest wiedzieć jakie są proponowane zmiany i w którym kierunku zmierzają. Informację taką umieściła na swojej stronie internetowej Krajowa Sekcja Służby Więziennej Solidarność do odwiedzenia której "ciekawskich" zapraszam bo naprawdę warto...


  Andrzej Stelmaszuk  dodano 23 listopada 2021 r.

  Andrzejkowe spotkanie integracyjne emerytów z funkcjonariuszami Służby Więziennej w Nadawkach

  19 listopada 2021 r odbyło się spotkanie andrzejkowe. Tym razem połączyliśmy siły i zorganizowaliśmy imprezę razem z dwoma związkami zawodowymi działającymi w Areszcie Śledczym w Białymstoku. Atmosfera wspólnej zabawy przepełniona wzajemnym szacunkiem sympatią i radością ze spotkania potwierdziła sens i potrzebę łączenia pokoleń naszej służby, Najlepszą opinią uczestników było stwierdzenie "było super - chcemy więcej".

  Foto z imprezy "Galeria" - zapraszam!.


  Przewodnicząca Koła Emerytów

  Bogusława Bieryło  dodano 22 października 2021 r.

  Informacja Zarządu Koła.

  Informuję, że najbliższe spotkanie Zarządu Koła Emerytów odbędzie się wyjątkowo 16 listopada 2021 r w ustalonych godzinach 10:00 - 12:00. Członków Zarządu oraz zainteresowanych emerytów i rencistów serdecznie zapraszam do nowej, naszej siedziby w pokoju nr 9 przywięziennego hotelu przy Areszcie Śledczym w Białymstoku.  Przewodnicząca Koła Emerytów

  Bogusława Bieryło  dodano 12 października 2021 r. / aktualizacja 23 listopada 2021 r.

  I Konferencja Przewodniczących Kół Terenowych KZEiR SW za nami.

  W dniach 4-7. października br. w Toporni k/ Przysuchej odbyła się I Konferencja Przewodniczących Kół Terenowych KZEIRSW, w której wzięli udział przedstawiciele kół terenowych z całej Polski.

  W poniedziałek 4 października 2021 r. odbyła się uroczystość nadania Sztandaru Krajowemu Związkowi Emerytów i Rencistów SW. W tym ważnym dla Związku wydarzeniu byli obecni przedstawiciele kół terenowych z całej Polski. Rangę uroczystości podnieśli zaproszeni i obecni goście, m.in. posłowie Hanna Gil-Piątek oraz Andrzej Rozenek, generałowie Jan Pyrcak i Jacek Włodarski, płk w st. spocz. Grzegorz Domaszewicz, przedstawiciel CZSW płk Dariusz Siara, reprezentujący FSSM płk w st. spocz. Henryk Budzyński, dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie ks. dr Krzysztof Biel SJ oraz wicedyrektor Instytutu Nauk o Wychowaniu ks. dr Jarosław Charchuła SJ, reprezentanci kadry naukowej Akademii Ignatianum w Krakowie prof. AIK dr hab. Maria Marta Urlińska oraz dr Magdalena Urlińska-Berens, przedstawiciel NSZZFIPW st. chor. Jarosław Górski, reprezentujący AŚ w Łodzi mjr Marcin Patora, reprezentanci SOW mjr w st. spocz. Grzegorz Gdula i mjr w st. spocz. Grzegorz Robak, przedstawiciele firmy Mentor S.A. dyrektor Katarzyna Dorosz oraz specjalista Magdalena Roubo. Poczet wystawiło koło terenowe przy AŚ w Łodzi, w składzie: ppor. w st. spocz. Jerzy Urbański, st. sierż. sztab. w st. spocz. Dariusz Snowacki, st. sierż. sztab. w st. spocz. Marek Kuna oraz kpt w st. spocz. Jacek Śląski. Mistrzem ceremonii był Leszek Szczepanowski z koła terenowego w Radomiu.  We wtorek 5 października odbył wykład dr Magdaleny Urlińskej-Berens oraz została przedstawiona oferta ubezpieczenia przez przedstawicieli firmy Mentor S.A. dyrektor Katarzynę Dorosz oraz specjalistę Magdalenę Roubo. Przedstawiciele CZSW z Biura Kadr i Finansów omawiali zasady naliczenia tzw. 14-tej emerytury i rozliczania podatku. Przewodniczący Kół Terenowych wypełnili otrzymane ankiety które były omawiane i analizowane w trakcie obrad zespołów problemowych.  W środę 6 października odbyły się obrady plenarne w trakcie których przedstawiono sprawozdania z prac zespołów problemowych, omówiono wnioski zawarte w protokołach ze spotkań zespołów. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, jak również wyznaczenie celów, określenie strategii i omówienie kierunków działań Związku. W trakcie obrad sformułowane zostały plany na najbliższą przyszłość, omówione zostały kwestie i problemy poszczególnych kół terenowych, formy współpracy z przedstawicielami struktur związkowych i z jednostkami macierzystymi a także współpracy miedzy kołami. Przedstawiono mozliwość współpracy z kołami emerytów innych służb mundurowych, podając konkretne przykłady. Efektem kilkudniowych prac Komisji Problemowych było dokonanie analizy i wypracowanie wstępnej diagnozy dotyczącej działalności kół terenowych na terenie całego kraju. W trakcie trwania I Konferencji towarzyszyła uczestnikom wystawa prac jednego z emerytów SW Jerzego Kosza (koło terenowe Łupków) pt. "Pejzaże mojej (nie)codzienności" jako dowód realizacji pasji i potwierdzenie, że emerytura może być fascynująca i owocna. Dodatkowo przygotowana została sesja plakatowa, na której zaprezentowane zostały podjęte przez KZEIRSW dotychczas inicjatywy. Podsumowanie oraz wnioski zostaną przesłane do Kół terenowych w oficjalnym protokole, który zostanie udostępniony na naszej stronie internetowej.

  Pełna treść wniosków z Konferencji znajduje się po kliknięciu linku "DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ"

  Foto z Konferencji w zakładce "Galeria" - zapraszam!.


  Przewodnicząca Koła Emerytów

  Bogusława Bieryło  dodano 9 października 2021 r.

  Nasze spotkanie "pod wiatą".

  Spotkanie rozpoczęto od powitania zebranych emerytów i zaproszonego gościa - Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku mjr Jarosława Andrzejuka i przedstawienia przez Przewodniczącą Koła kol. Bogusławę Bieryło powodów tego spotkania, omówienia spraw bieżących - nowości z I Konferencji Przewodniczących Kół Terenowych KZEiR SW i planów Zarządu Koła na najbliższy okres. Oczywiście jednym z ważnych tematów to oczywiście organizacja wycieczek w 2022 roku. Temat ten jednak pozostaje otwarty do kolejnego i najbliższego naszego spotkania w grudniu br - opłatka. Głos również zabierał kol. Henryk Łukowski - członek Zarządu Głównego KZEiR SW omawiając pozostałą tematykę spraw poruszanych podczas Konferencji Przewodniczących Kół Terenowych. Jednak najważniejszym powodem spotkania była chęć przełamania dotychczasowej stagnacji spowodowanej zagrożeniem sars cov 2, i to się udało. Było nas sporo, to cieszy że emeryci chcą takich spotkań i pomimo trudnych czasów tak licznie przybyli. Szczegóły z ustaleń Konferencji zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej w najbliższym czasie - zapraszam więc do kolejnych odwiedzin.

  Foto z imprezy w zakładce "Galeria" - zapraszam!.  Admin.  dodano 4 października 2021 r.

  Ważne dla wstępujących do Koła Emerytów...

  Każdy emeryt/rencista Aresztu Śledczego w Białymstoku po złożeniu stosowanego wniosku o objęcie świadczeniami socjalnymi w tej jednostce i będącym członkiem Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Białymstoku będzie objęty pomocą socjalną. W praktyce oznacza to że, nie wymagana jest żadna "karnecja" do przyszłego roku budżetowego i z chwilą złożenia wniosku o pomoc socjalną - taki wniosek zostanie rozpatrzony. Dotyczy to wszystkich osób - również emerytów pełniących poprzednio służbę w innych jednostkach ( jeżeli taki wniosek złożą o objęcie świadczeniami socjalnymi ). Zasadniczym elementem jest więc złożenie takiego wniosku do Pana Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku. Wzory druków dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce "dokumenty".

  Informacja została potwierdzona w rozmowie telefonicznej przez Pana Pana Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku.


  Admin.  dodano 29 września 2021 r.

  Spotkanie emerytów w Operze i Filharmonii Podlaskiej...

  Tym razem z grupą emerytów byliśmy w Operze Podlaskiej w Białymstoku na spektaklu "Kolacja dla głupca" w reżyserii Cezarego Żaka z udziałem wybitnych aktorów polskiej sceny. Z czterech oferowanych przez Zarząd Koła spektakli - ten uzyskał największą akceptację wśród emerytów a przedstawienie odbyło się 29 września br przy kompletnej widowni. My mieliśmy szczęście, dla nas przygotowano dodatkowe miejsca. Warto było, a dzięki wysokiemu dofinansowaniu z budżetu ceny biletów były przystępne nawet jak na kieszeń emeryta. Sam spektakl to komediowa opowieść "z tzw. "morałem", w tym dużo śmiechu i zabawnych sytuacji. A teraz czekamy na kolejne spotkanie, tym razem 9 października br pod wiatą na zebraniu członków Koła Emerytów. Też zapowiada się dobrze...  foto źródło: https://stayhappening.com/e/kultowy-spektakl-kolacja-dla-głupca-białystok-E2ISTFWTNA0

  Admin.  dodano 23 września 2021 r.

  Szczegóły spotkania emerytów w dniu 9 października 2021 r

  Spotkanie rozpoczynamy 9 października 2021 r o godz.14.00 pod wiatą przywięziennego hotelu przy Areszcie Śledczym w Białymstoku. Po części oficjalnej zapraszamy na obiad i pogawędki przy dobrej herbatce i kawce. Zamówiliśmy katering w ,,Pięciu Dębach". Po ustaleniach z Panem Dyrektorem Aresztu Śledczego w Białymstoku, uczestnicy spotkania wpłacają symboliczne 20 złotych na konto Zarządu Koła z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz z dopiskiem "spotkanie", pozostałe koszty będą pokryte z funduszu socjalnego. Zgłoszenia przyjmuje Przewodnicząca Koła, wpłaty należy dokonać do 02.10.2021 r.

  Proponowane menu:

  Policzki w czosnku niedźwiedzim + ziemniaki z pieca + zestaw surówek;

 • półmisek mięs pieczonych i wędzonych,
 • schab "warszawski",
 • rolada z kurczaka,
 • rulon z szynki,
 • śledź w oleju,
 • ryba w pomidorach,
 • sałatka jarzynowa z jajkiem,
 • sałatka "Grecka",
 • ciasto domowe,
 • Napoje zimne,
 • Napoje gorące,
 • + pełna zastawa i wydanie dania gorącego.

 • SERDECZNIE ZAPRASZAMY.


  Zarząd Koła.  dodano 15 września 2021 r.

  Nowe propozycje Zarządu Koła, jeszcze w tym roku...

  Zarząd Koła "nie zasypia" i składa kolejne, atrakcyjne oferty spotkań emerytów jeszcze w tym roku. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i uczestnictwa. Ważne jest, aby swój udział wcześniej zgłosić do Przewodniczącej Koła. Plan przedstawia się następująco:

 • 19 listopada 2021 r; początek godz. 18:00 - 19:00; Spotkanie Andrzejkowe w Nadawkach. Koszt ogólny 120 zł / na jednego uczestnika. Składka będzie wynosić 60 zł / na osobę uprawnioną. Zapisy przyjmuje Przewodnicząca Koła kol. Bogusława Bieryło do końca września 2021 r. Wpłaty należy dokonywać na nasze konto bankowe do końca miesiąca października br z podaniem nazwiska i imienia uczestnika z dopiskiem "Andrzejki";
 • 9 października 2021 r planowana wraz z NSZZFiPW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku pielgrzymka do Częstochowy. Wyjazd oraz koszty uzależnione są od ilości chętnych, dlatego też prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa do Przewodniczącej Koła do końca września 2021 r;
 • 9 października 2021 r; początek godz. 14:00; Spotkanie członków Koła Emerytów "pod wiatą" przy hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku; Tematem spotkania będzie omówienie bieżących sprawy Koła, planów na przyszły rok, wycieczek i innych imprez - przy grilu i dobrej muzyce. Ewentualne koszty spotkania zostaną ustalone po wcześniejszej rejestracji osób chętnych. Termin zgłaszania udziału do końca września 2021 r do Przewodnicącej Koła kol. Bogusławy Bieryło.
 • Przypominamy, że wszystkie imprezy uzależnione są od Waszego zaangażowania, dlatego liczymy na wcześniejszy kontakt z Przewodniczącą Koła tak aby wszyscy chętni mogli w nich uczestniczyć.


  Zarząd Koła.  dodano 5 września 2021 r.

  Weekend w Augustowie za nami...

  Kolejna impreza organizowana przez nowy zarząd za nami. Wycieczka do Augustowa to było miłe spędzenie czasu. Pogoda dopisała, a wszystko co oferował organizator wyjazdu zostało zrealizowane. Mieliśmy więc rejs po Jeziorach Agustowskich Szlakiem Papieskim, przejażdżkę Wigierską Kolejką Wąskotorową, ognisko, pieczenie kiełbasek i wspólną zabawę. Dzień zakończyliśmy obiadokolacją w Suwałkach. Nocleg w hotelu i drugi dzień, po śniadaniu ruszyliśmy dalej w trasę, odwiedziliśmy Punkt Widokowy w Smolnikach oraz Akwedukty Puszczy Rominckiej w Stańczykach, po czym dotarliśmy do Zespołu Klasztornego Kamedułów w Wigrach. Na koniec zjedliśmy lunch w pomieszczeniach klasztornych, krótki spacer i powrót autokarem "Nowatora" do domu. Do Białegostoku dotarliśmy tuż po godz. 18:00...  Trzeba zaznaczyć, że wszystko odbywało się w swoim, jak przystało na emerytów tempie, czyli spokojnie i powoli, ale mieliśmy też i czas na dla siebie na zakupy pamiątek, wypicie kawy... "Grupa uczestników wycieczki wybitnie zintegrowana i zdyscyplinowana", - bo taką właśnie opinię usłyszeliśmy od naszej Pani Przewodnik. To miłe i myślę że opinia nie na wyrost...

  Foto z imprezy w zakładce "Galeria" - zapraszam!.


  Admin.  dodano 24 sierpnia 2021 r.

  Zarząd Koła zaprasza na kolejną wycieczkę z Nowatorem.

  Zarząd Koła zaprasza na kolejną wycieczkę w br, tym razem będzie to dwudniony wypad do Augustowa 4 - 5 września 2021 r, połączony z rejsem po kanale augustowskim przez rzekę Nettę, Jezioro Necko i Studzieniczne, przejażdżką zabytkową kolejką wąskotorową po Puszczy Augustowskiej i Wigierskim Parku Narodowym zakończoną wspólnym ogniskiem i kiełbaską. Po noclegu w Suwałkach i śniadaniu ponowny powrót na trasę zwiedzania, Zespołu Klasztornego Kamedułów w Wigrach, przejazd do Smolnik do punktu widokowego. Lunch i powrót do Białegostoku...

 • Cena naszej wycieczki to 430,00 zł / na osobę przy założeniu grupy min. 28 osób. Składka będzie wynosić 200,00 zł / na osobę uprawnioną ( emeryt, rencista ), pozostała kwota, tj. 230,00 zł będzie dofinansowana z funduszu socjalnego aresztu;
 • Wpłaty w wysokości 200,00 zł na osobę należy dokonywać na nasze konto bankowe ( wskazane na naszej stronie internetowej w zakładce "o nas" ) z dopiskiem "Wycieczka do Augustowa" z podaniem imienia i nazwiska uczestnika imprezy w terminie do dnia 30 sierpnia 2021 r.
 • Zapisy przyjmują: kol. Bogusława Bieryło i Wanda Santarek w terminie do dnia 30 sierpnia 2021 r.
 • Wyjazd na wycieczkę zaplanowano na godz. 7:00 w dniu 4 września 2021 r sprzed budynku administracyjnego Aresztu Śledczego w Białymstoku.
 • Pełna oferta wycieczki znajduje się po kliknięciu linku "DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ"


  Zarząd Koła.  dodano 23 sierpnia 2021 r.

  Biesiada w Pięciu Dębach za nami...

  Druga impreza organizowana przez nowy zarząd za nami, czas na małe podsumowanie. Piknik z grilem i ogniskiem w Pięciu Dębach w Supraślu można uznać za udaną imprezę. Po wielu miesiącach zamknięcia nas w domach mogliśmy wreszcie spotkać się i tak normalnie bez maseczek porozmawiać, spróbować przygotowanych podlaskich smakołyków, żurku, serów korycińskich, wędlin itp. A to wszystko przy dębowych stołach, w pięknych zadaszonych wiatach, pośród kwiatów i zieleni oraz dobrej, zachęcającej do zabawy muzyce "z pendriva", a nawet przelotne, ulewne deszcze nie mogły zakłócić sympatycznej atmosfery. Miło też było gościć Pana Dyrektora Aresztu Śledczego, naszego sponsora. To dobry zwyczaj zapraszania gości.

  Jedynym minusem może być przedłużenie czasu imprezy, do godziny 23:00 co dla niektórych, pomimo świetnej zabawy mogło zakłócić własne plany związane z dniem następnym, powrotem do domu i czasem pracy wynajętego przez firmę kierowcy oraz obsługi kelnerskiej. Tu myślę, że należałoby uszanować wolę wszystkich uczestników, nie tylko tych będących w większości i dotrzymać wcześniej ustalonego terminu zakończenia imprezy. To tak na przyszłość...  Generalnie, super miejsce, wspaniała atmosfera i świetnie spędzony czas, szkoda tylko, że tak nieliczna grupa emerytów wzięła udział w imprezie. Ale wszystko przed nami... i oby takich spotkań było jak najwięcej. Foto z imprezy w zakładce "Galeria" - zapraszam!.


  Admin.  dodano 4 sierpnia 2021 r.

  Zaproszenia na spektakle teatralne w miesiącu wrześniu.

  Informuję, że na pocztę elektroniczną Koła Emerytów otrzymaliśmy ofertę wydarzeń kulturalnych w Białymstoku w miesiącu wrześniu br na które serdecznie Was zapraszamy. Dla ścisłości, informacja jest wstępna dla osób zainteresowanych i w zależności ile osób zgłosi chęć uczestnictwa i na jaki spektakl wówczas podjęte zostaną konkretne działania zakupu biletów dla grupy. Narazie więc nie mówimy o konkretnym spektaklu ani też o ewentualnym dofinansowaniu. Osoby zainteresowane i chętne proszone są o kontakt telefoniczny z przewodniczącą Koła w terminie umożliwiającym organizację zakupu biletów.

  1. "Przychodzi Baba do lekarza", 27 sierpnia 2021 r, godz. 19:00, Aula Duża WSFiZ w Białymstoku ul. Ciepła 40 ( wejście od Jagienki ), bilety w cenie od 90,00 zł do 120,00 zł;

  2. "Kiedy kota nie ma...", 11 września 2021 r, godz. 16:00 oraz 19:00, Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku ul. Podleśna 2, bilety w cenie od 100,00 zł do 120,00 zł;

  3. "Kobieta idealna", 12 września 2021 r, godz. 16:00, Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku ul. Podleśna 2, bilety w cenie od 80,00 zł do 100,00 zł;

  4. "Kolacja dla głupca - Cezary Żak, Bartłomiej Topa", 29 września 2021 r, godz.17:15 oraz 20:00, Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku ul. Podleśna 2, bilety w cenie od 99,00 zł do 119,00 zł.

  Pełna oferta znajduje się po kliknięciu poniższego linku "DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ"...


  Zarząd Koła.  dodano 30 lipca 2021 r./ aktualizacja

  NOWE ustalenia dotyczące wycieczki z Biurem Turystycznym NOWATOR do Pałangi...

  Zmianie ulega termin wycieczki, z miesiąca września br na dzień 13 - 15 sierpnia br. Wpłaty należy wnosić w formie przelewu na nasze konto bankowe wskazane w zakładce "o nas" z dopiskiem "wycieczka Pałanga" w terminie do dnia 9 sierpnia 2021 r. Planowany wyjazd nastąpi sprzed Aresztu Śledczego w Białymstoku w dniu 13 sierpnia br o godz. 7:00.

  Jednocześnie przypominamy o obowiązku posiadania dokumentu poświadczającego przebyte szczepienie SARS-CoV-2 jak i zalecenia opłacenia składki członkowskiej za br (członkowie Koła Emerytów).


  Zarząd Koła.  dodano 26 lipca 2021 r.

  Pamiętajmy o Tych co odeszli...

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 lipca br. zmarł nasz Kolega, emeryt Służby Więziennej Mirosław Danilczuk.

  Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu dzisiejszym a zmarły został pochowany na Cmentarzu w Surażu.

  Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia!

  Admin  dodano 24 lipca 2021 r.

  Zmiana terminu imprezy - grila w "Pięciu Dębach" w Supraślu.

  W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi głosami emerytów, postanowiliśmy przesunąć termin imprezy z 18 sierpnia 2021 r ( środa ) na 20 sierpnia 2021 r ( piątek ). Pozostałe warunki bez zmian. Ponadto informujemy, że grupa emerytów z Koła Terenowego z Nowogardu będzie miała własny grill w Wasilkowie, więc nie będzie uczestniczyła w naszym spotkaniu.
  Zarząd Koła.  dodano 22 lipca 2021 r./ aktualizacja

  Szczegóły planowanego grilla wraz ze spotkaniem z emerytami z ZK w Nowogardzie.

  Planowana impreza ma być spotkaniem integracyjnym z emerytami z Koła Terenowego przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie, takie są założenia bowiem w tym czasie ta grupa emerytów będzie na wycieczce po podlasiu a dzień 18 sierpnia ma być dniem wolnym do regeneracji sił. Za miejsce spotkania wybraliśmy "Pięć Dębów w Supraślu". Będzie to forma grila gdzie będą serwowane nam dania z oferty. I tak, koszt imprezy 1 uczestnika wyniesie zgodnie z ofertą 100,00 zł. Zainteresowani uczestnicy spotkania - emeryci i renciści Aresztu Śledczego w Białymstoku ( osoby uprawnione do pomocy socjalnej ) wnoszą opłatę w wysokości 70,00 zł na nasze konto bankowe ( wskazane w zakładce "o nas" ) w formie przelewu w terminie do dnia 10 sierpnia 2021 r z dopiskiem w tytule "grill w Supraślu" z podaniem imienia i nazwiska uczestnika imprezy, lub bezpośrednio u Skarbnika po wcześniejszym powiadomieniu. Pozostała część kwoty zostanie dofinansowana z budżetu aresztu. Koszty przejazdu do Supraśla jak i powrotu do Białegostoku zostaną podane w późniejszym terminie po ustaleniu liczby osób chętnych i wynajmie środka transportu.. Osoby nie uprawnione, korzystające z imprezy będą zobowiązane do wniesienia opłaty 100,00 zł jak i do dodatkowej składki - opłaty za transport wynikającej z kalkulacji kosztów całej usługi przewozu osób. Planowany wyjazd w dniu 18 sierpnia 2021 r o godz. 16:30 sprzed Aresztu Śledczego w Białymstoku, powrót ok. godz. 22:00. Planowana dodatkowa niespodzianka. Sprawę koordynuje i prowadzi zapisy kol. Henryk Łukowski ( tel. nr 699 677 556 ). Poniżej oferta konsumpcji w "Pięciu Dębach"


  Zarząd Koła.  dodano 22 lipca 2021 r./ aktualizacja

  Szczegółowe ustalenia dotyczące wycieczki z Biurem Turystycznym NOWATOR do Pałangi...

  Plan wycieczki, a właściwie Oferta wycieczki do Pałangi, Kłajpedy, Mierzei Kurońskiej i Druskiennik została przez nas już opublikowana poniżej, dzisiaj przedstawiamy Wam szczegóły organizacyjne dla osób zainteresowanych. I tak, koszt wycieczki 1 uczestnika wyniesie zgodnie z ofertą 590,00 zł. Do tego należy dodać opłaty związane z wejściem do miejsc zwiedzanych - rozrywkowych w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb uczestnika. Zainteresowani uczestnicy wycieczki - emeryci i renciści Aresztu Śledczego w Białymstoku ( osoby uprawnione do pomocy socjalnej ) wnoszą opłatę w wysokości 190,00 zł na nasze konto bankowe ( wskazane w zakładce "o nas" ) w formie przelewu w terminie do 7 września 2012 r lub bezpośrednio u Skarbnika w tym samym dniu ( 7 września br w godz. 10:00 - 12:00 w pok. nr 9 przywięziennego hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku ). W tytule przelewu proszę podać "wycieczka Pałanga" oraz imię i nazwisko uczestnika. Pozostała część kwoty zostanie dofinansowana z budżetu aresztu. Wniesienie opłaty jest równoznaczne z zapisaniem się na tą imprezę. Wyjazd na wycieczkę nastąpi w dniu 25 września 2021 r o godz. 7:30 sprzed budynku Aresztu Śledczego. Sprawę koordynuje i zapisy prowadzi kol. Henryk Łukowski ( nr tel 699 677 556 ). Oferta wycieczki poniżej...

  poniżej, dla osób zainteresowanych dodatkową informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych o wyjeździe na Litwę...

  Zarząd Koła.  dodano 22 lipca 2021 r.

  Spotkanie Zarządu Koła z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Białymstoku.

  W dniu 22 lipca br w budynku administracji Aresztu Śledczego w Białymstoku miało miejsce spotkanie Zarządu Koła z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Białymstoku ppłk Wojciechem Januszewskim, na którym omówione zostały zasady współpracy administracji aresztu ze środowiskiem emerytów tut. jednostki. Najważniejsze ustalenia dotyczyły:

  1. pomocy socjalnej emerytom i rencistom SW:

  Pomoc socjalna będzie udzielana zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów SW na pisemny wniosek osób zainteresowanych wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi zasadnośc ubiegania się o taką pomoc: ostatnia decyzja o przyznaniu emerytury - renty określająca wysokość otrzymanego świadczenia, zaświadczenia lekarskie dot. stanu zdrowia, inne dokumenty potwierdzające konieczność leczenia, rehabilitacji, opieki itp. Kompletne wnioski, na opracowanych drukach wraz z oświadczeniem "RODO" należy kierować do Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku. Ustalono, że raz w kwartale, w porozumieniu z Zarządem Koła wnioski te będą komisyjnie rozatrywane co do zasadności i faktycznych potrzeb a ich wysokość będzie uzależniona od sytuacji materialnej wnioskodawcy. Najbliższe takie spotkanie zaplanowano na miesiąc wrzesień br.  2. udzielania dofinansowania na organizowane przez Zarząd Koła spotkania integracyjne, wycieczki:

  Pan Dyrektor przychylnie odniósł się do naszych propozycji dofinansowania organizowanych spotkań, wycieczek i zapewnił że zgromadzone środki finansowe na tym koncie będą dostępne emerytom i rencistom i nie powinno być z tym żadnych problemów. Jedynym ograniczeniem jest przewidziany na ten cel budżet. To ważne oświadczenie i dobra wiadomość dla wszystkich pozytywnie nastawionych na integrację naszej społeczności, będziemy z tego korzystać.

  Spotkanie przebiegało przy kawie w miłej atmosferze, nie było to pierwsze spotkanie z Panem Dyrektorem i z pewnością nie ostatnie.


  Zarząd Koła.  dodano 20 lipca 2021 r.

  Nowa oferta wycieczki z Biurem Turystycznym NOWATOR.

  Po długim okresie stagnacji zapraszamy Was na wycieczkę do Pałangi, Kłajpedy, Mierzei Kurońskiej i Druskiennik. Wycieczkę organizuje Biuro Podróży Nowator z Białegostoku. Termin wycieczki: 25 - 27 września 2021 r. Koszt wycieczki 590 zł na 1 osobę plus dodatkowe koszty wstępu do obiektów zwiedzanych / rozrywkowych. W koszcie wycieczki wliczone są 2 noclegi w hotelach w pokojach 2 i 3 osobowych z łazienkami, śniadania i 2 obiadokolacje, lunch w ostatnim dniu, opieka pilota i ubezpieczenie NNW + KL. Warunkiem uczestnictwa są udokumentowane zaświadczenia o szczepieniach przeciwko COVID 19.

  Kwestia możliwości i wysokości dofinansowania wycieczki będzie omawiana przez Zarząd Koła z Panem Dyrektorem Aresztu Śledczego w Białymstoku podczas zaplanowanego spotkania w dniu 22 lipca br ( czwartek ), o czym Was niezwłocznie poinformujemy wraz ze szczegółami terminów i sposobów wnoszenia opłat. Koordynatorem wycieczki jest kol. Henryk Łukowski. Pełna oferta Biura podróży Nowator znajduje się pod linkiem poniżej... Serdecznie zapraszamy.

  Zarząd Koła.  dodano 19 lipca 2021 r.

  Planowane spotkanie z emerytami z ZK w Nowogardzie.

  Informuję, że emeryci z Koła Terenowego KZEiR SW przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie organizują w dniach 15-23 sierpnia 2021 r wycieczkę do Białegostoku (podlasie) a w dniu 18 sierpnia 2021 r planowane jest spotkanie z emerytami KT KZEiRSW Aresztu Śledczego w Białymstoku. Szczegóły tego spotkania zostaną podane w terminie późniejszym po ustaleniu miejsca i warunków uczestnictwa. Organizatorem z Naszej strony będzie kol. Henryk Łukowski.


  Admin.  dodano 3 lipca 2021 r.

  Bieżące informacje MSZ dot. wyjazdu do Tunezji w 2021 r.

  Wszystkim zainteresowanych wyjazdem / wycieczką do Tunezji w 2021 roku przypominamy, że wszelkie niezbędne informacje w zakresie wymagań i ograniczeń sanitarnych ( COVID ) obowiązujących w tym kraju będą umieszczane na naszej stronie internetowej dopiero po ich otrzymaniu z Biura Organizatora wycieczki, natomiast w chwili obecnej zalecamy dodatkowe śledzenie strony internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych gdzie na bieżąco publikowane są takie informacje. Wystarczy kliknąć poniższą ikonkę "DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ" a zostaniecie przeniesieni na stronę internetową MSZ.  Admin.  dodano 16 czerwca 2021 r.

  Pierwsze spotkanie Zarządu Koła w nowym składzie w nowym miejscu.

  W dniu 15 czerwca 2021 r w godz. 10:00 - 12:00, w pokoju nr 9 przywięziennego hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku odbyło się pierwsze zebranie nowego składu Zarządu Koła. Od dziś jest to nasze nowe miejsce zebrań Zarządu Koła, spotkań z emerytami w sprawach wymagających bieżącej interwencji, gotówkowego opłacania składek bezpośrednio u Skarbnika lub takich spotkań bez powodów, tak zwyczajnie przy kawie. Serdecznie zapraszamy... szczegóły spotkania i pierwsze ustalenia nowego Zarządu Koła wkrótce.  Zarząd Koła.  dodano 15 czerwca 2021 r.

  Informacja Biura Emerytalnego CZSW w sprawie funduszu socjalnego emerytów...

  Z Zarządu Głównego KZEiR SW otrzymaliśmy bieżącą korespondencję a w niej informację z Biura Emerytalnego CZSW w Warszawie odnośnie pomocy socjalnej emerytów i rencistów Służby Więziennej. Są tam zawarte ogólne cele przyznawania takiej pomocy osobom potrzebującym w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów SW. Zainteresowanym polecamy zapoznanie się z treścią tego przepisu ( treść Rozporządzenia ) a dla tych co wolą "skróty" polecamy nasze opracowanie o tym jak to funkcjonuje w naszej jednostce - Areszcie Śledczym w Białymstoku... zawsze warto wiedzieć.

  lub zapoznać się z treścią całej korespondecji z Zarządu Głównego...

  Zarząd Koła.  dodano 8 czerwca 2021 r.

  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Koła Emerytów za nami, mamy nowy Zarząd Koła.

  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Koła Emerytów za nami. Zgodnie z założeniami miejscem spotkania była wiata na terenie przywięziennego hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku. W spotkaniu, w dniu 28 maja 2021 r o godz. 16:00 wzięło udział 24 emerytów, członków Koła oraz gościnnie - Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku ppłk Wojciech Januszewski. Prowadzącym spotkanie była ustępująca przewodnicząca Koła kol. Wanda Santarek. Zgodnie z porządkiem obrad przedstawiono sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej za 2020 rok które zaakceptowano, po czym w związku z rezygnacją z pełnienia obowiązków części członków zarządu przeprowadzono ponowne wybory całego zarządu. Wyboru dokonano jednomyślnie przy jednym głosie wstrzymującym się. Dokonano również wymiany przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w związku z objęciem funkcji w zarządzie Koła oraz podjęto kolejną uchwałę o podniesieniu składki członkowskiej do wysokości 50 zł rocznie na okres 1 roku ( 2021 r ). W czasie zebrania nie ustalano zakresu działalności na bieżący rok ani też terminu najbliższego spotkania. W czasie wolnych wniosków zabrał głos kol. Andrzej Stelmaszuk przedstawiając informację o tworzeniu się grupy założycielskiej nowego, niezależnego od KZEiR SW stowarzyszenia emerytów i rencistów SW Aresztu Śledczego w Białymstoku. Było to nasze pierwsze zebranie od roku...

  Zarząd Koła.  dodano 18 maja 2021 r.

  Informacja zarządu Koła dot. organizacji zebrania sprawozdawczo -wyborczego KT KZEiR SW.

  Zarząd Koła informuje, że w dniu 28 maja 2021 r o godz, 16:00 na terenie tzw. "ogrodu" pod wiatą odbędzie się zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków Koła Terenowego KZEiR SW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku. Ustala się, że w razie braku quorum w podanym terminie, kolejne zebranie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godz. 16:15.

  Tematem zebrania będzie zapoznanie członków Koła z wynikami kontroli działalności zarządu Koła za 2020 r przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną wraz z przyjęciem lub odrzuceniem wniosków przez ogół zebrania, głosowanie nad udzieleniem zaufania obecnemu zarządowi oraz wybór nowego przewodniczącego Koła. Dopuszcza się wnoszenie dodatkowych punktów do dyskusji.

  Z uwagi na ważność poruszanych spraw, prosimy o przybycie i zachowanie zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym sars-cov-2.

  Zarząd Koła.  dodano 13 maja 2021 r.

  Rezygnacja z funkcji przewodniczącej Koła.

  Informuję, że z dniem dzisiejszym, tj. 13 maja 2021 r rezygnuję z funkcji Przewodniczącej Koła Terenowego Krajowego Związku Eerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku.


  Wanda Santarek  dodano 20 kwietnia 2021 r.

  Pamiętajmy o Tych co odeszli...

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła nasza Koleżanka, emerytka Służby Więziennej Ewa Rejent. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 20 kwietnia 2012 r o godz. 11:00 w Kościele p.w. Ducha Swiętego w Białymstoku po czym nastąpi pochowanie na Cmentarzu Miejskim w Karakulach.

  Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia!

  Zarząd Koła  dodano 7 kwietnia 2021 r.

  Pamiętajmy o Tych co odeszli...

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega, emeryt Aresztu Śledczego w Białymstoku Krzysztof Siemienko.Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 10 kwietnia 2021 r o godz. 10:30 w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku ( Antoniuk).Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia!


  Zarząd Koła  dodano 3 marca 2021 r.

  Pismo i Nowe Uchwały Prezydium Zarządu Głównego KZEiR SW.

  Informuję, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW a w nim załączone dwie Uchwały Prezydium dotyczące: przyjęcia Preliminarza Wydatków na 2021 r ZG oraz dofinansowania monografii COSSW w Kaliszu w kwocie 1.000 zł. Ponadto, została ponowiona prośba o korzystanie z uruchomionej od grudnia 2020 roku Akademii RetroC@fe. Więcej oraz wszelkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej KZEiR SW w Łodzi lub po kliknięciu poniższego łącza "DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ".  Przewodnicząca KT

  Wanda Santarek  dodano 15 lutego 2021 r.

  Oferta wypoczynku - Jastrzębia Góra.

  Przedstawiamy Państwu ofertę wypoczynku którą otrzymaliśmy z Willa "Chatal" z Jastrzębiej Góry. Chętnych zapraszamy do zapoznania się z załączoną ofertą jak i stroną internetową organizatora.  Przewodnicząca KT

  Wanda Santarek  dodano 10 lutego 2021 r.

  Ważna informacja z Biura Emerytalnego CZSW w Warszawie.

  "Biuro Emerytalne Służby Więziennej w połowie lutego rozpocznie wysyłkę deklaracji podatkowych za 2020 rok: PIT-40A albo PIT 11A i PIT-11. Deklarację otrzyma każda osoba, która w 2020 roku chociaż raz pobrała świadczenie z Biura Emerytalnego. 

  W związku ze zmianą przepisów ustawy podatkowej, /.../ po raz pierwszy tym roku Biuro Emerytalne nie rozliczy świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają PIT-11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku dokonany zostanie bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zmiana zasad wynika ze zmiany art. 34 ust. 7 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie 1 lipca 2020 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.)./.../

  Ważne!

  Osoby, które nie otrzymają deklaracji do końca lutego lub mają wątpliwości dotyczące otrzymanego formularza PIT, powinny skontaktować się z Biurem Emerytalnym. Wzory wniosków, oświadczeń oraz numery telefonów są dostępne na stronie internetowej: sw.gov.pl w zakładce: Służba Więzienna - Struktura - Centralny Zarząd Służby Więziennej – Biuro Emerytalne"

  Admin  dodano 6 lutego 2021 r.

  Pamiętajmy o Tych co odeszli...

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega, emeryt Służby Więziennej mjr w st. spocz. Krzysztof Kołtoński. Wystawienie odbędzie się w dniu 8 lutego 2021 r o godz. 9:30 w Domu Pogrzebowym Popławski Jarosław; Plac ks. Adolfa Ołdziejewskiego ( od ul. Ciołkowskiego ) 1 Białystok.

  Uroczystości pogrzebowe odbędą się w tym samym dniu o godz. 12:00 w Kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi ul. Ks. Stanisława Suchowolca 27 w Białymstoku po czym nastąpi pochowanie na Cmentarzu Rzymsko - Katolickim ( za stacją ORLEN ).


  Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia!

  Admin  dodano 25 stycznia 2021 r.

  Przypominam uczestnikom wycieczki Tunezja 2021 o wpłacie drugiej raty.

  Należy wpłacić 122,45 ( sto dwadzieścia dwa złote czterdzieści pięć groszy ) za osobę do dnia 31.01.2021 r.

  Kwota jest pomniejszona w stosunku do terminarza opłat o dokonaną wpłatę do poprzedniej wycieczki.

  Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio na konto: 51 1030 1999 6640 0006 5251 5288 EXIM S.A Potocka 31 A; 01 -619 Warszawa z podaniem numeru rezerwacji: 652515288 oraz nazwiska i imienia uczestnika wycieczki.

  Pamiętajmy, że łączne kwoty wpłat za wycieczkę powinny wynosić 2.249,00

  Pozostałe warunki wyjazdu określone w umowie pozostają bez zmian.

  W sprawie wycieczki pytania proszę kierować do Bogusławy Bieryło - nr. tel 663392323

  Bieryło Bogusława  dodano 24 stycznia 2021 r.

  Prośba o wsparcie ...

  Kochani, dziękując serdecznie za wsparcie mojego męża w ubiegłym roku 1%, proszę w imieniu Tadeusza o pamięć w tym roku...
  pozdrawiam serdecznie

  Barbara Glanowska  dodano 17 grudnia 2020 r.

  Nowe wiadomości i propozycje Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi ...

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Pismem Przewodniczącego Zarządu Głównego KZEiR SW w którym m.inn. zawarto informację dot. corocznych zebrań ogólnych członków Kół Terenowych w okresie pandemicznym oraz propozycję uczestnictwa w programie AKADEMIA SENIORA skierowaną do wszystkich aktywnych emerytów SW.

  Zapraszamy.  Przewodnicząca KT

  Wanda Santarek  dodano 15 grudnia 2020 r.

  Kolejna zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku.

  Z dniem 15 grudnia 2020r nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku. Nowym, kolejnym zastępcą dyrektora białostockiego aresztu został ppłk Krzysztof Suchowolec dotychczas pełniący służbę na stanowisku zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Panu ppłk życzymy samych sukcesów na nowym stanowisku oraz dobrej współpracy ze środowiskiem emerytów i rencistów Służby Więziennej AŚ w Białymstoku.

  emeryci i renciści Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku.  Admin  dodano 1 grudnia 2020 r.

  Areszt Śledczy w Białymstoku ma nowego zastępcę dyrektora...

  Z dniem 1 grudnia 2020r. decyzją Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotra Kondraciuka, nastąpiła zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku. Nowym zastępcą dyrektora białostockiego aresztu został mjr Jarosław Andrzejuk, dotychczas specjalista Okregowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku. Panu mjr Jarosławowi Andrzejuk życzymy samych sukcesów na nowym stanowisku oraz dobrej współpracy ze środowiskiem emerytów i rencistów Służby Więziennej AŚ w Białymstoku.

  emeryci i renciści Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku.  Admin  dodano 20 listopada 2020 r.

  Pamiętajmy o Tych co odeszli...

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega, emeryt Służby Więziennej i członek Koła Emerytów mjr w st. spocz. Antoni P.

  Msza pogrzebowa odbędzie się o godz. 10:00 w dniu 21 listopada 2020 r w Kościele pw. św. Anny w Białymstoku ul. Legionowa.

  Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia!


  Admin
  dodano 19 listopada 2020 r.

  Nowe Uchwały Prezydium Zarządu Głównego KZEiR SW.

  Informuję, że w dniu dzisiejszym 19 listopada br do Zarządu Koła wpłynęło Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego KZEiR SW Pana ppłk w st.spocz. Janusza Kwietnia informujące o podjętych w dniu 27 sierpnia br Uchwałach Prezydium ZG wraz z apelem o aktywne włączenie się w tworzenie nowych form działań Związku. Platformą ma być nowa strona internetowa KZEiR SW (adres strony internetowej znajduje się w zakładce "linki") oraz nowo utworzonone konto na portalu społecznościowym Facebook pod nazwą: KZEiRSW - adres facebooka: https://www.facebook.com/ZGKZEIRSW. Cała treść pisma dostępna w zakładce dokumenty/pisma Zarządu Głównego lub po kliknięciu poniższego linku: DOWIEDZ SIĘ WIECEJ.


  Przewodnicząca KT

  Wanda Santarek  dodano 23 września 2020 r.

  Gratulujemy Panie Dyrektorze!

  Z okazji awansu na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku Panu ppłk Wojciechowi Januszewskiemu składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzymy owocnej służby na tym odpowiedzialnym stanowisku. Mamy też nadzieję na kontynuację wzorowej współpracy kierownictwa Jednostki ze środowiskiem emerytów i rencistów wraz z funkcjonującym Kołem Terenowym Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku.

  emeryci i renciści Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku.

  Admin

  galeria
  aktualizacja 23 listopada 2021 r.  Zapraszamy Was do Galerii zdjęć z naszych spotkań, wycieczek i miejsc, które razem odwiedziliśmy. Znajdziecie w niej zarówno zdjęcia z aktualnych imprez jak i zdjęcia archiwalne. Naszym celem jest też utrwalanie historii naszego Koła emerytów i osób z nim związanych. Niestety, znaczna część materiałów z poprzednich okresów nie zachowała się w naszych archiwach. Dlatego też prosimy, jeżeli jesteście w posiadaniu materiałów z którymi chcielibyście podzielić się to z chęcią je udostępnimy na naszej stronie internetowej.
  Kontakt e-mail: zarzad@kzeirsw.bialystok.pl , lub telefonicznie, bezpośrednio z przewodniczącym Koła.  aktualizacja 15 września 2021 r.  Podlasie Zaprasza !!!


  Kontakt e-mail: admin@kzeirsw.bialystok.pl

  dokumenty


  tutaj będą umieszczane wszelkie dokumenty, przepisy, akty prawne, pisma, protokoły z zebrań członków Koła, rozliczenia z imprez oraz inne dotyczące spraw Naszego Koła. Dla ułatwienia wyszukania dokumentu zakładka została podzielona tematycznie wg grup. Do otwarcia dokumentu niezbędny jest program PDF - Adobe Acrobat Reader.
  Akty prawne • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o Stowarzyszeniach - stan na 2020 r.
 • Statut KZEiRSW z dnia 5 czerwca 2018 r
 • KRS KZEiRSW.
 • Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin : Stan prawny 2018-12-25; Dz.U.2018.2299
 • Regulamin Komisji Rewizyjnej.
 • Instrukcja prowadzenia dokumentacji KZEiR SW.
 • Instrukcja dotycząca zaświadczeń PKP.
 • Informacja Zarządu Koła dot.składania wniosków o pomoc socjalną z funduszu emerytów i rencistów SW. • Dokumenty źródłowe założenia Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Białymstoku. • 2019.05.23. Informacja z ZG KZEiR SW w Łodzi o powołaniu Koła Terenowego w Białymstoku.
 • 2019.04.04. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń. • Pisma Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi i Uchwały Zjazdu delegatów. • 2021.10.07. Raport poankietowy Konferencji Przewodniczących Kół Terenowych z dnia 7 października 2021 r.
 • 2021.10.06. Uchwały Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 6 października 2021 r.
 • 2021.06.23. Uchwały Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z m-ca czerwca 2021 r.
 • 2021.05.21. Uchwały Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z 21 maja 2021 r. online.
 • 2021.03.03. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z lutego 2021 r.
 • 2020.12.07. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 7 grudnia 2020 r.
 • 2020.10.23. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 23 października 2020 r. wraz z podjetymi Uchwałami.
 • 2020.08.27. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2020 r.
 • 2020.06.29. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 29 czerwca 2020 r.
 • 2020.05.18. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 18 maja 2020 r wraz z podjętymi Uchwałami.
 • 2020.03.11. Uchwały Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 11 marca 2020 r.
 • 2019.10.29. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 29 października 2019 r.
 • 2019.07.09. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 9 lipca 2019 r.
 • 2019.06.10. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 10 czerwca 2019 r.
 • 2019.05.23. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 23 maja 2019 r.
 • 2019.05.06. Uchwały Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 6 - 8 maja 2019 r.
 • 2019.04.10. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r.
 • 2019.09.04. Uchwały Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 4 - 6 września 2018 r.
 • 2018.06.06. Uchwały V Zjazdu delegatów KZEiR SW z dnia 6 czerwca 2018 r.
 • 2018.04.10. Uchwały Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2018 r.
 • Dokumentacja Zarządu Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Białymstoku • 2021.05.28. Protokół z zebrania sprawozdawczo wyborczego członków Koła z dnia 28.05.2021 r.
 • 2021.05.18. Protokół Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu Koła za 2020 r.
 • 2020.01.09. Protokół Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu Koła za 2019 r.
 • 2019.09.06. Protokół z zebrania ogólnego członków Koła Terenowego KZEiRSW w Białymstoku z dnia 6 września 2019 r.
 • 2019.02.08. Protokół z wyboru Zarządu Koła z dnia 8 lutego 2019 r.
 • Druki • Druk - Wniosek do Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku o przyznanie świadczenia socjalnego
 • Druk - Wniosek o objęcie świadczeniami socjalnymi w Areszcie Śledczym w Białymstoku.
 • Druk - Deklaracja członkowska Koła Terenowego KZEiR SW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku
 • Druk - Zgody na wykorzystanie wizerunku członka Koła Terenowego KZEiR SW.
 • Druk - Zawiadomienie o zmianach w stowarzyszeniu kierowane do Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departament Organizacyjny i Nadzoru Referat do Spraw Nadzoru nad Stowarzyszeniami, Fundacjami Pomocą Prawną ul. Zamenhofa 5c, 15-435 Białystok
 • Karta informacyjna zmian w stowarzyszeniu - sposób wypełniania i przekazywania do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 • Baza Ofert Wycieczek, Imprez. • Oferta Biura Podróży Nowator do Augustowa, Kanał Augustowski, Wigry, Wigierski Park Narodowy...
 • Oferta na spektakle teatralne w miesiącu wrześniu 2021 r.
 • Oferta Menu na biesiadę w Pięciu Dębach w Supraślu 20 sierpnia 2021 r.
 • Oferta Biura Podróży Nowator do Pałangi, Kłajpedy, Mierzei Kurońskiej i Druskiennik w 2021 r.
 • Oferta Wypoczynku Jastrzębia Góra 2021 r.
 • Wycieczka Bieszczady ze smakiem 5 dni wrzesień 2020
 • WYCIECZKA U KOPERNIKA I MIESZKA z odpoczynkiem HMT- Wycieczki 2020 r.
 • WYCIECZKA ŚWIĘTOKRZYSKIE_MAŁOPOLSKIE_BESKID SĄDECKI_KARAKÓW BIA z odpoczynkiem - Wycieczki 2020.
 • WYCIECZKA PERŁY PÓŁNOCNEJ POLSKI z odpoczynkiem HMT - Wycieczki 2020.
 • Oferta Biura Bieszczader kierowana do Naszego Koła - Wycieczki 2020 r.
 • Oferta Biura Bieszczader - Wycieczki 2020 r.
 • Oferta Firmy Frater - Wycieczki 2020 - ceny grupowe.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Grzybowo wrzesień.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Grzybowo -21-31.08. 2020.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - wakacje w górach.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Wczasy Jarosławiec -12-22.06.2020.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Wczasy Jarosławiec 2020- DW 26.06-03.7.2020.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Wczasy Jarosławiec 2020.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Wczasy Zdrowotne 2020 Jarosławiec.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Wypoczynek w Dziwnówku 10 nocy.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Wypoczynek w Dziwnówku 7 nocy .
 • Oferta Zarządu KT KZEiR SW przy AŚ Białystok - Zawody Strzeleckie 2020 r - Łomża.
 • Oferta KZEiR SW - Ośrodek Wypoczynowy Alka Ustronie Morskie.
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Zielona Góra z Poznaniem z Białegostoku.
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Grodno - Lida.
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Kanał Augustowski.
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Gruzja 8 dni HMT
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Gruzja 2020
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Gruzja i Armenia 10 dni HMT
 • Oferta Plus Wakacje - Wycieczka 2020 r - Hiszpania lotnicza dla grupy
 • Oferta Plus Wakacje - Wycieczka 2020 r - Hiszpania z Francją - WAKACJE.PL (6 nocy)
 • Oferta Wakacje Pl - Wycieczka 2020 r - Oferta Hotelu SANAPIRO, Gruzja dla grup-2
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Petersburg autokarem
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Petersburg i jezioro Ładoga - samolotem
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Petersburg i jezioro Ładoga autokarem
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Petersburg samolotem
 • Oferta Wakacje Pl - Wycieczka 2020 r - Tunezja na wrzesień
 • Oferta Wakacje Pl - Wycieczka 2020 r - Wycieczka fakultatywne Tunezja
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Oferta Hotelu KENT 4 Gruzja dla grup HMT • historia

  2021 r - zmiana na stanowisku Przewodniczącej Koła Terenowego, od maja 2021 r tę funkcję pełni kol. Bogusława Bieryło.

  2021 r - maj, zmiana składu Zarządu Koła była związana z kolejną rezygnacją Przewodniczącej Koła kol. Wandy Santarek. Zebranie ogólne czonków Koła nie zdecydowało się na propozycję wyjścia spoza KZEiRSW i założenie własnego stowarzyszenia a nowopowołany Zarząd potwierdził kontynuację w dotychczasowych ramach. Po niemal rocznej przerwie w organizacji spotkań członków Koła Emerytów ( 2020 - 2021 r ) spowodowanej zagrożeniem sars cov 2, działalność Zarządu została wznowiona w normalnym trybie.

  2021 r - październik, odbyła się I Konferencja Przewodniczących Kół Terenowych połączona z wręczeniem sztandaru KZEiR SW.

  2020 r - zmiana na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego, od września 2020 r jednostką kieruje ppłk Wojciech Januszewski

  2020 r - zmiana na stanowisku Przewodniczącego Koła Terenowego, w okresie sierpień 2020 - maj 2021 r tę funkcję pełniła kol. Wanda Santarek.

  2020 r - sierpień, zmiana na stanowisku Przewodniczącego Koła była związana z rezygnacją kol.Andrzeja Stelmaszuka z pełnionej funkcji i próbą założenia odrębnej organizacji emeryckiej. W związku z narastającą wśród członków Koła falą niezadowolenia z działalności Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi, część emerytów i rencistów SW Aresztu Śledczego w Białymstoku podjęła próbę oddzielenia się i założenia własnego stowarzyszenia. Nie była to jednostkowa decyzja, bowiem część już funkcjonujących Kół Terenowych podjęło samodzielne decyzje o ich likwidacji szukając własnej drogi rozwoju. Rozpoczęty proces poszukiwania własnej tożsamości trwa, a kolejne, szybkie zmiany składu Zarządu Koła Terenowego w kolejnych latach, potwierdzają taką potrzebę..

  2019 r - zmiana na stanowisku Przewodniczącego Koła Terenowego, w okresie luty 2019 - lipiec 2020 r tę funkcję pełnił kol. Andrzej Stelmaszuk.

  2019 r - luty, zebranie ogólne członków Koła dokonało wymiany całego, poprzedniego składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Ustalono nowy podział obowiązków, założono konto bankowe, rozpoczęto archiwizację dokumentów Koła Terenowego oraz zdjęć z lat ubiegłych, wykonano cesję domeny kzeirsw.bialystok.pl., podwyższono stawkę składki członkowskiej z 30 zł do wysokości 50 zł. Rozpoczęto nowy etap działalności stowarzyszenia...

  2018 r - V Zjazd Delegatów Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej wprowadził nowe zapisy do Statutu naszego związku, i tak od 2019 r członkami Koła mogą być również małżonkowie emerytów i rencistów, Koła Terenowe mogą samodzielnie zwiększać wysokość składek rocznych i od tych kwot nie będzie odprowadzany częściowy udział do Zarządu Głównego.

  2018 r - Zmiana ustawy o Służbie Więziennej - Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej z dnia 16 maja 2018 r. W zasadniczej części zmiany dotyczą funkcjonowania nowo powołanej uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości, studiów, szkoleń i doskonalenia zawodowego.

  Ustawa przewiduje m.in. utworzenie uczelni Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, kształcącej na studiach pierwszego i drugiego stopnia przyszłą kadrę tej Służby. Uczelnia ma być nadzorowana przez Ministra Sprawiedliwości i działać "na wzór rozwiązań sprawdzonych", gdyż obecnie własne specjalistyczne uczelnie i szkoły ma Policja, Straż Pożarna oraz Siły Zbrojne. Od 2020 r Uczelnia rozpoczyna swoją działalność.

  2017 r - lipiec, uruchomienie strony internetowej Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku, pod nazwą kzeirsw.bialystok.pl

  Głównym inicjatorem powstania strony internetowej Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Sledczym w Białymstoku był emeryt SW kol. Andrzej Stelmaszuk. Z założenia strona internetowa miala poprawić system komunikacji między Zarządem Koła a członkami, z czasem pojawiły się dodatkowe informacje o przepisach obowiązujących wszystkich emerytów i rencistów SW, przydatne druki, galerię zdjęć, interesujące linki a nawet podjęto próbę zapisu historii Aresztu Śledczego w Białymstoku wraz istniejącym Kołem Emerytów. Ponadto, na domenie uruchomiono pocztę elektroniczną z własną nazwą stowarzyszenia: zarzad@kzeirsw.bialystok.pl

  2016 r - wprowadzenie zmiany w Ustawie emerytalnej SW - tzw. ustawy dezubekizacyjnej, radykalnie obniżającej świadczenia emerytalno - rentowe funkcjonariuszom, którzy pełnili „służbę na rzecz totalitarnego państwa” między 22 lipca 1944 r. a 31 lipca 1990 r.- zmiany Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r o zaopatrzeniu emerytalnym Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

  "Ustawa represyjna", bo taką nazwę ustawy przyjęto w środowisku emerytów służb mundurowych, która objęła okres w którym Służba Więzienna podlegała pod Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego / 1944 r / i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / 1954 r / do chwili przejęcia przez Ministerstwo Sprawiedliwości / 1956 r /. Ten okres służby uznany został za okres "bezskładkowy". Ponadto, w sposób identyczny potraktowano również osoby pobierające renty rodzinne po zmarłych emerytach. Te osoby otrzymały świadczenia w wysokości najniższej krajowej. Rozpoczęte odwoławcze procesy sądowe w tej sprawie trwają do dziś... W Służbie Więziennej ustawą objęto ok. 1.400 osób - emerytów i rencistów, w tym ok. 80% z tego to wdowy po zmarłych emerytach pobierające świadczenia emerytalne.

  2014 r - W latach 2014 - 2016, podczas prac w piwnicach budynku administracyjnego aresztu ( dawniej areszt UBP ) odkryto szczątki 10 osób i drobne fragmenty kości co najmniej jeszcze jednej. To tam odnaleziono jamę grobową ze szczątkami czterech osób. Na czaszkach dwóch z nich widnieją ślady postrzałowe. Stan zachowania pozostałych dwóch szkieletów nie pozwolił na wstępne ustalenie przyczyn śmierci dawnych więźniów. Sprawę prowadził IPN Oddział w Białymstoku w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zbrodni komunistycznych i przeciwko ludzkości, dokonanych przez funkcjonariuszy białostockich struktur Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1944-54. W poprzednim okresie, od 2013 roku takie prace prowadzono też na terenie przywięziennym, tzw. "ogrodzie". Tam odnaleziono szczątki ok. 300 osób.

  2012 r - przyniósł ze sobą kolejną niekorzystną dla nas decyzję – dotyczyła ona przekazania Ośrodków Doskonalenia Kadr (w sezonie letnim faktycznie ośrodków wypoczynkowych) Służby Więziennej pod zarząd Instytucji Gospodarki Budżetowej / prowadzące działalność dochodową /, co oznaczało likwidację możliwości korzystania z wypoczynku dla emerytów i rencistów w tych ośrodkach. Pomysł ten wywołał ogólne oburzenie i poruszenie w naszym środowisku, gdyż większość ośrodków powstawała z udziałem wkładu finansowego funkcjonariuszy lub ich pomocy przy budowie w ramach prac społecznych.

  2012 r - zmiana na stanowisku Przewodniczącego Koła Terenowego, tę funkcję pełnił w latach 2012 r - 2019 r kol. Henryk Łukowski. W poprzednim okresie, do 2012 r Przewodniczącym Koła był kol. Aleksander Trofimiuk ( 2011 r - 2012 r ).

  2010 r - kolejna zmiana ustawy o Służbie Więziennej - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r o Służbie Więziennej. W latach 2011 - 2020 r jednostką kierował Dyrektor Aresztu Śledczego płk Wojciech Prażmowski.

  2009 r - rozpoczęcie działalności Komitetu Założycielskiego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. Na I Kongresie nowo powstałej organizacji w marcu 2010 roku wybrano władze, w skład których weszli przedstawiciele Naszego Związku.

  Powolne jednoczenie się społeczności emerytów służb mundurowych / powstałych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych związków i stowarzyszeń różnych formacji służb mundurowych /. Proces ten, z przerwami trwa do chwili obecnej.

  2009 r - zmiana na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego , jednostką kieruje mjr Jarosław Kopczuk ( 2009 r - 2011 r );

  2008 r - potwierdzenie przez KZEiRSW zasady, że zarządy kół terenowych reprezentują interesy wszystkich emerytów i rencistów Służby Więziennej – zrzeszonych i niezrzeszonych.

  2006 r - zmiana na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego , jednostką kieruje ppłk Ryszard Jasieńczuk ( 2006 r - 2007 r );

  2006 r - zmiana przepisów dotyczących wykorzystania funduszu socjalnego w jednostkach organizacyjnych SW. Zawarte w nim regulacje w istotny sposób ograniczyły nie tylko rolę zarządów kół w opiniowaniu szeroko rozumianej problematyki socjalnej, jak i znacząco zmniejszyły sam zakres możliwości wykorzystywania funduszu socjalnego na potrzeby kół. Faktycznie jedynym jego dysponentem stał się dyrektor jednostki, a przedstawiciele środowiska emeryckiego w kontekście tego rozporządzenia zostali sprowadzeni do roli petentów.

  2005 r - listopad 2005 r, nadanie sztandaru Aresztowi Śledczemu w Białymstoku przez Prezydenta miasta Białegostoku Ryszarda Tura. W tym okresie jednostką kieruje Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku mjr Andrzej Wiśniewski ( 2000 r - 2006 r ).

  1998 r - prawomocnym Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi zostało zarejestrowane Nasze stowarzyszenie jako Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, w którym do chwili obecnej funkcjonuje między innymi Koło Terenowe KZEiRSW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku;

  Pierwsze władze Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej tworzyli: ZARZĄD GŁÓWNY – Bogusław Iskrzyński (przewodniczący), Krzysztof Wijas, Zbysław Melaniuk (wiceprzewodniczący), Kazimierz Jędrzejczak (sekretarz), Bogumił Wojtasik (skarbnik), Władysław Gębala, Bronisław Grajewski, Leszek Gronkowski, Tadeusz Klimek, Bohdan Lachowski, Zygmunt Łazarczyk, Henryk Maciejewski, Stanisław Maszczyk, Jan Muszyński, Kazimierz Maj, Jan Szczepanowski i Jan Włodarczyk (członkowie); GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA – Czesław Szpak (przewodniczący), Błażej Kaczmarek (zastępca), Janusz Kozieł, Włodzimierz Korch - emeryt Aresztu Śledczego w Białymstoku, Kazimierz Budzyński, Jerzy Telenga i Zdzisław Gołos (członkowie.)

  1996 r - powołanie Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej, białostockie więzienie ponownie zostaje aresztem śledczym. Jednostką kieruje Dyrektor Aresztu Śledczego ppłk Aleksander Bazyluk ( 1996 r - 2000 r ). Uchwalenie nowej - ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r o Służbie Więziennej. W ramach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku funkcjonują jednostki penitencjarne : AŚ Białystok, AŚ Giżycko ( od 1 kwietnia 2018 r Oddział Zewnętrzny AŚ w Suwałkach a od 2019 r pozostaje w strukturach OISW w Olsztynie ), AŚ Hajnówka, AŚ Suwałki, ZK Białystok, ZK Czerwony Bór, ZK Grądy-Woniecko i ZK w Przytułach Starych.

  1994 r - Uchwalenie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Służby Więziennej... - Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ABW...

  1990 r - areszt pełni funkcję Rejonowego Aresztu Śledczego któremu podlegały jednostki penitencjarne województwa białostockiego. Jednostką kieruje Naczelnik ppłk Wacław Eilmes ( 1990 r - 1996 r );

  Lata osiemdziesiąte ub. wieku przyniosły falę zmian ustrojowych w Polsce, nie ominęły również białostockiego aresztu. Lata internowania opozycji, późniejszy okres buntów w polskich więzieniach / 1989 rok / doprowadziły do pokoleniowej zmiany funkcjonariuszy. Nowa kadra, od 31 lipca 1990 roku była przyjmowana do służby już w nowych realiach.

  1984 r - zawiązanie pierwszych nieformalnych struktur Koła Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Białymstoku. Pierwszym Przewodniczącym Koła został kol. Włodzimierz Korch ( 1984 r - 2011 r ).

  Był to również okres integracji społeczności emerytów. Jak większość ówczesnych związków, powstawały koła emerytów przy aresztach śledczych i zakładach karnych, jeszcze nie do końca sformalizowane i bez ram prawnych. Ich głównym celem, w czasach transformacji ustrojowej była potrzeba ochrony praw emerytów Służby Więziennej. Dopiero w 1998 roku, uznając potrzebę dalszego działania, zakończono zjednoczenie wszystkich kół pod jednym szyldem - stowarzyszenia KZEiRSW.

  1980 r - kolejna zmiana organizacyjna, białostockie więzienie podlega pod Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Olsztynie;

  1977 r - zmiana organizacyjna, utworzono pierwsze Okręgowe Zarządy Zakładów Karnych , białostockie więzienie podlega pod Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Lublinie. W latach 1969 - 1990 Naczelnikami więzienia byli: Edward Kwiatkowski, Henryk Radkowiak, płk Marian Jedynak oraz mjr Zdzisław Kempiński;

  Od 1975 r w Służbie Więziennej zostają wprowadzone stopnie obowiązujące w wojsku a od 1984 r korpus podoficerski i oficerski uzupełniono o dodatkowy korpus chorążych.

  1959 r - podporządkowanie więzień pod Ministerstwo Sprawiedliwości - Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r o Służbie Więziennej.

  1955 r - Dekret z dnia 9 listopada 1955 r o zaopatrzeniu emerytalnym Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej. - Dekret z 9 listopada 1955 r o zaoptarzeniu emerytalnym MO i SW

  1954 r - podział Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komitet ds Bezpieczeństwa Publicznego - przejęcie więzień przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Dekret Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 20 lipca 1954 r o Służbie Więziennej. Kolejnymi Naczelnikami więzienia w latach 1953 - 1962 r byli: Józef Kościński, Leon Ozgowicz, Tadeusz Należyty oraz Józef Gotta;

  Dekretem Rady Państwa z 1954 r została zmieniona też nazwa Straży Więziennej na Służbę Więzienną, nastąpiło kolejne zerwanie z tradycją więziennictwa sprzed 1939 r.

  1947 r - Dekret z dnia 3 lutego 1947 r o odszkodowaniu dla funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, żołnierzy Wojska Polskiego i członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej którzy utracili zdolność do pracy w walce z wrogami Polski Demokratycznej, oraz osób pozostałych po poległych w tej walce - dot. uprawnień emerytalno-rentowych byłych funkcjonariuszy Straży Więziennej: - Dekret z dnia 3 lutego 1947 r o odszkodowaniu dla funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa...

  1945 r - przejmowanie więzień przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego - Departament Więziennictwa, białostockie więzienie jako Centralne Więzienie Karno - Śledcze podlegało bezpośrednio pod Wydział Więziennictwa Wojewódzkiego Urzędu Publicznego w Białymstoku i obejmowało teren województwa białostockiego. Przez lata następne nazwa jednostki uległa zmianie na Wojewódzki Areszt Śledczy i Wojewódzki Zarząd Zakładów Karnych w Białymstoku. Do chwili zmian podziału administracyjnego w 1975 r, były to samodzielne jednostki organizacyjne więziennictwa. W latach 1945 - 1949 r kolejnymi Naczelnikami więzienia byli: Jefim Parfieniuk, Jan Staszkowski, Włodzimierz Szarało, Teodor Kołodko i Stanisław Szyszkowski.(szczegóły w opracowaniu IPN) ;

  Pomimo zmian i przejmowania nadzoru nad więzieniem przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, faktyczny zarząd na więzieniem nadal sprawuje NKWD. Następuje lawinowy wzrost liczby więźniów wraz z pogarszającymi warunkami bytowymi. W białostockim więzieniu przetrzymywani są również członkowie podziemia niepodległościowego. Jednocześnie, w maju 1945 r odnotowano pierwszą, spektakularną ucieczkę z więzienia. Poza mury więzienia wydostało się ok. 100 więźniów w większości politycznych. W efekcie, ówczesne władze musiały dokonać dużych zmian kadrowych.

  1944 r - sierpień - ponowne wkroczenie wojsk rosyjskich, więzieniem zarządza NKWD;

  Oficjalne początki administrowania więzienia przez Polaków, faktycznie - zarządzane i ochraniane przez NKWD. Białostockie więzienie pełniło rolę więzienia etapowego, po krótkich przesłuchaniach więźniów przygotowywano do dalszej wywózki.

  1941 r - czerwiec - ponowne wkroczenie wojsk niemieckich, więzieniem zarządza policja kryminalna i gestapo;

  Atak Niemców w czerwcu 1941 r na Związek Radziecki był zaskoczeniem dla Rosjan, naczelnik więzienia w Białymstoku Kowalow wraz z administracją pośpiesznie opuścił miasto a więźniowe przy udziale mieszkańców uwolnili się. Białostockie więzienie uniknęło ewakuacji.

  Lata 1941 - 1944 r, okres masowych egzekucji więźniów, również na terenie więzienia tzw. "ogrodzie" pod murem. W więzieniu przetrzymywano osoby nie tylko z terenów pobliskich ale i z terenów III Rzeszy, m.inn. Cyganów. Większość trafiała później do obozów koncentracyjnych. Do 1943 r, nieliczną kadrę więzienną stanowili, byli przedwojenni funkcjonariusze - Polacy, chętnie przyjmowani przez Niemców. Część z nich działała z polecenia organizacji konspiracyjnych AK. Później wymieniono ich na Ukraińców. Pod koniec wojny, w miarę zbliżania się frontu, więzienie zostało ewakuowane, część więźniów zgładzono a obiekt został zaminowany. W okresie niemieckiej okupacji więzieniem zarządzał Gustaw Hamman i Hubner.

  1939 r - II wojna światowa, wrzesień - wejście wojsk niemieckich do miasta, przekazanie miasta pod administrację rosyjską. Uruchomienie więzienia pod zarządem NKWD;

  1932 r - podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego - Rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 1932 r o Straży Więziennej. Określono również wzory umundurowania i uzbrojenie formacji w - Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1932 r w sprawie umundurowania i uzbrojenia Straży Więziennej.

  1920 r - lipiec - zajęcie miasta przez bolszewików, sierpień - powrót władz polskich;

  1919 r - opuszczenie miasta przez niemców, przejmowanie zarządu nad więzieniem przez polską administrację / 1916 r. - 1917 r. - 1918 r.- luty 1919 r wyzwolenie miasta Białystok /.Dekret Naczelnika Państwa o organizacji więziennictwa z dnia 8 lutego 1919 r.. Początki więziennictwa w Polsce. Z dniem 1 lipca 1919 r pierwszym Naczelnikiem więzienia w Białymstoku został Mieczysław Butwiłowicz a w późniejszym okresie byli: Kazimierz Roszkowski i Wacław Furmańczyk. ;

  1915 r - I wojna światowa, opuszczenie miasta Białystok przez Rosjan, wkroczenie wojsk niemieckich;

  ok. 1906 r - początek budowy kompleksu więzienia w Białymstoku pod administracją władz carskich. Powstały do 1912 r obiekt, jako Oddział Więzienia Powiatowego, który bezpośrednio podlegał władzom Inspekcji Więziennej guberni grodzieńskiej znajdował się na trasie kolejowej Warszawa-Petersburg i wykorzystywany był jako więzienie etapowe w drodze na Syberię. Obiekt był bardzo nowoczesny jak na owe czasy, skanalizowany i zelektryfikowany. Ze względu na swoją architekturę ochrzczono go z czasem mianem "więzienia z czterdziestu kominami". Obecnie, budynki posiadają wyjątkową wartość historyczną dla miasta i regionu, również o znaczeniu martyrologicznym.

  linki  Linki do Kół Terenowych Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych:

 • Zakład Karny we Wronkach
 • Zakład Karny w Nowogardzie
 • Zakład Karny w Nysie Oddział w Prudniku
 • Zakład Karny w Nysie
 • Areszt Śledczy w Lublinie
 • Areszt Śledczy w Katowicach
 • Areszt Śledczy w Wejherowie
 • Zakład Karny w Łupkowie
 • Linki do innych stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służby Więziennej spoza KZEiR SW:

 • Zakład Karny w Siedlcach


 • KZEiRSW, Koło Terenowe przy AŚ w Białymstoku | 15-377 Białystok ul. Kopernika 21

  Informacja o ciasteczkach Strona do poprawnego działania wykorzystuje ciasteczka (cookies).
  Proszę odwiedzić stronę Informacja o ciasteczkach aby dowiedzieć się więcej o ciasteczkach i ich używaniu.