Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
Koło Terenowe przy Areszcie Śledczym w Białymstokuo nas


Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku zrzesza emerytów i rencistów Służby Więziennej pełniących w przeszłości służbę w Areszcie Śledczym w Białymstoku oraz członków rodzin uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłych funkcjonariuszach, emerytach lub rencistach SW. Od 2019 roku członkami Związku mogą być również współmałżonkowie emerytów i rencistów SW oraz inne osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłych funkcjonariuszach, emerytach i rencistach Służby Więziennej.

Zapraszamy wszystkich emerytów i rencistów SW do współpracy i uczestnictwa w pracy Koła. W szczególności zwracamy się do funkcjonariuszy, którzy planują odejście na zaopatrzenie emerytalne lub już zakończyli swoją służbę a chcą pozostać nadal osobami aktywnymi i współuczestniczyć w działalności Koła. Liczymy też na obecność w Kole współmałżonków - członków Koła emerytów i rencistów. Główne cele i zadania naszego koła emerytów zostały określone w Statucie KZEiRSW ale najważniejsze z nich to konsolidacja środowiska emerytów, współpraca z kierownictwem Aresztu Śledczego w Białymstoku w zakresie opiniowania wniosków o pomoc finansową osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej, refundację poniesionych kosztów na leczenie i rehabilitację, organizacja wspólnych wycieczek i spotkań integracyjnych ze środków finansowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Corocznie też są organizowane cykliczne spotkania ze środowiskiem wszystkich emerytów i rencistów w okresach świątecznych Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W tym zakresie, Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej reprezentuje interesy wszystkich emerytów i rencistów Aresztu Śledczego w Białymstoku, zarówno zrzeszonych w Kole emerytów jak i nie zrzeszonych.

Nasz związek, opiera się na składkach członkowskich, których wysokość została określona przez Zarząd Główny KZEiR SW oraz Uchwałą zebrania ogólnego członków Koła Terenowego przy Areszcie Śledczym Białymstoku i od 1 stycznia 2020 roku wynosi 50 złotych rocznie /z możliwością podziału na miesięczną stawkę/. Działalność Zarządu Koła jest jawna a wydatki podlegają ścisłej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz corocznej ocenie walnego zebrania wszystkich członków stowarzyszenia. Z działalnością Koła emerytów możecie zapoznać się odwiedzając Naszą stronę internetową, do której serdecznie zapraszamy.

Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej wchodzi w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.Zarząd Koła Terenowego

e-mail:zarzad@kzeirsw.bialystok.pl


 • Wanda Santarek – przewodnicząca / skarbnik
 • Bogusław Pilipajć – sekretarz
 • Bogusława Bieryło – członek
 • Walentyna Iwaniuk – członek
 • Dariusz Marynowicz – członek

 • Komisja Rewizyjna

 • Barbara Stanisławska - przewodnicząca
 • Tadeusz Waszkiewicz – członek
 • Zofia Witos - członek


 • Administrator strony:
  Andrzej Stelmaszuk

  e-mail:admin@kzeirsw.bialystok.pl


  Poczta / Logowanie.


  Członkowie zarządu pełnią dyżury i przyjmują interesantów w każdy, pierwszy wtorek miesiąca w godz. 9:00 - 12:00 w pomieszczeniu budynku administracyjnego Aresztu Śledczego w Białymstoku z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia. W okresie zagrożenia zagrożenia epidemiologicznego sars-cov-2 zalecamy kontakt telefoniczny z przewodniczącą Koła.


  Kontakt :

  Koło Terenowe KZEiR SW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku

  15-377 Białystok
  ul. Kopernika 21

  tel.: 85 742 70 21 wew. 205
  http://kzeirsw.bialystok.pl
  e-mail: zarzad@kzeirsw.bialystok.pl  Pamiętaj o składce!!!

  Wpłaty składek członkowskich w wysokości 50,- zł za 2021 rok należy dokonywać przelewem na poniższe konto bankowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Zarządu Koła Terenowego w Białymstoku. W tytule przelewu proszę podać: "składka za ... rok", oraz nazwisko i imię osoby wpłacającej / członka Koła.

  Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Zarząd Koła Terenowego w Białymstoku

  54 1600 1462 1828 1335 9000 0001

  Osoby nie posiadające dostępu do bankowości elektronicznej mogą opłacać należności bezpośrednio u skarbnika kol. Wandy Santarek podczas pełnienia cyklicznych dyżurów Zarządu Koła w Areszcie Śledczym w Białymstoku po uprzednim powiadomieniu lub na zebraniach Koła.


  Nasze Motto: "człowiek jest tyle wart ile uczyni dla innych"  Jak skontaktować się ?

  Najlepiej telefonicznie z przewodniczącą Koła: tel. 509 901 680

  Czekamy na Ciebie !!!

  aktualności  dodano 2 maja 2021 r.

  Nowa propozycja wycieczki

  Wkrótce minie półtora roku od naszego ostatniego spotkania. Z uwagi na panującą pandemię nie doszły do skutku dwie, proponowane przez nas, wycieczki. Nie było też warunków do organizacji spotkań na miejscu.

  Na szczęście nie ustały kontakty telefoniczne. To z nich wiemy, że część z nas tęskni za chwilą wytchnienia od ograniczeń, wspólnymi wyjazdami, poznawaniem nowych miejsc i odpoczynkiem poza własnym miejscem zamieszkania.

  Zgodnie z przysłowiem: „do trzech razy sztuka” - podejmiemy próbę jeszcze raz. Może tym razem uda nam się trafić między kolejne fale zachorowań i kolejną porcję obostrzeń. Chcemy skorzystać z lekkiego poluzowania ograniczeń, tym bardziej, że więcej wiemy o wirusie, troszkę mniej niż w tamtym roku obawiamy się możliwości zachorowania. Część z nas zdążyła także się zaszczepić. Mamy też nadzieję, że coraz więcej miejsc będzie dostępnych i nie będzie problemu z noclegami, wyżywieniem oraz zwiększy się ilość dostępnych miejsc, które zechcemy odwiedzić.

  Mimo wszystko nie chcemy mocno ryzykować i dlatego proponujemy:

 • termin- czerwiec 2021r. 5-7 dni
 • wyjazd krajowy- rejon mniej oblegany przez turystów, ale równie interesujący
 • ograniczona ilość uczestników- obecnie przepisy pozwalają na 50% miejsc w autokarze, czyli maksymalnie około 25 osób
 • wyjazd na południe kraju ze zwiedzaniem i wypoczynkiem
 • Przed wyborem konkretnego kierunku wyjazdu oraz dokładnego terminu chcemy się zorientować, czy jesteście zainteresowani propozycją. Pragniemy też, aby ta wiadomość dotarła do jak największej ilości członków naszego koła, dlatego prosimy- w miarę możliwości poinformujcie o niej tych, którzy nie „zaglądają” na naszą stronę internetową.

  Wasze zgłoszenia będzie przyjmował kol. Dariusz M. – prosimy o kontakt telefoniczny.

  Termin- 08 maja 2021r.  dodano 20 kwietnia 2021 r.

  Pamiętajmy o Tych co odeszli...

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła nasza Koleżanka, emerytka Służby Więziennej Ewa Rejent. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 20 kwietnia 2012 r o godz. 11:00 w Kościele p.w. Ducha Swiętego w Białymstoku po czym nastąpi pochowanie na Cmentarzu Miejskim w Karakulach.

  Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia!

  Zarząd Koła  dodano 7 kwietnia 2021 r.

  Pamiętajmy o Tych co odeszli...

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega, emeryt Aresztu Śledczego w Białymstoku Krzysztof Siemienko.

  Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 10 kwietnia 2021 r o godz. 10:30 w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku ( Antoniuk).


  Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia!

  Zarząd Koła  dodano 10 marca 2021 r./ aktualizacja 12 kwietnia 2021 r

  Apel do emerytów, rencistów i członków Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Białymstoku.

  Jak bumerang wraca w moich myślach temat odcięcia się od dotychczasowych struktur Krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW. A powody są znane niemal wszystkim, zupełnie niezrozumiałe przekazywanie corocznie 30%, a pewnie z czasem 40% wysokości naszych składek do budżetu Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi w sytuacji gdy my jako członkowie nie mamy z tego żadnych profitów, żadnej pomocy prawnej a te środki wydawane są w różny sposób , często dla nas jako członków Kół Terenowych niezrozumiały ( patrz Uchwały Prezydium Zarządu Głównego ).

  W tej sprawie, jako emeryt SW pozwoliłem sobie na umówienie się i rozmowę z Panem Dyrektorem Aresztu Śledczego w Białymstoku. Zależało mi na uzyskaniu potwierdzenia, że w przypadku powołania przez Nas nowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Białymstoku będziemy traktowani jako pełnoprawny partner w sprawach emeryckich w tym również w pełnym dostępie do dystrybucji środków finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Takie zapewnienie otrzymałem. Pan Dyrektor zaproponował również ewentualną pomoc prawną na chwilę tworzenia nowej organizacji jak i możliwość korzystania z nowego pomieszczenia w budynku hotelowych aresztu. Dopuszcza też możliwość funkcjonowania dwóch odrębnych organizacji emeryckich w areszcie. Możemy więc liczyć na zdecydowaną pomoc administracji aresztu.… To wiele ułatwia.

  Praktycznie, aby tak się stało należałoby podjąć kolejne kroki:

  - członkowie Koła Terenowego, uchwałą zebrania ogólnego podejmują uchwałę o likwidacji Koła i taką informację Zarząd przesyła do Zarządu Głównego ( zebranie i głosowanie członków Koła w obecnej rzeczywistości można przeprowadzić wyłącznie w trybie korespondencyjnym );

  - powołanie zespołu założycielskiego nowego Stowarzyszenia, opracowanie Regulaminu/Statutu, tj osób które wezmą na siebie odpowiedzialność organizacyjną ( praktycznie są dostępne niemal gotowe wzory takich dokumentów ). Regulamin nie powinien znacznie odbiegać od istniejących zasad funkcjonowania kół terenowych KZEiR SW i być zgodny z ustawą o stowarzyszeniach;

  - Zorganizowanie zebrania założycielskiego nowego Stowarzyszenia i przedstawienie do akceptacji Regulaminu / Statutu oraz wybór Przedstawiciela Stowarzyszenia;

  - złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych;

  - uzyskanie nr REGON;

  - uzyskanie nr NIP;

  - założenie konta bankowego;

  - zmiana strony internetowej nowego Stowarzyszenia;

  Ta droga „zamiany” Koła Terenowego KZEiR SW na nowe, niezależne stowarzyszenie została już sprawdzona przez Naszych kolegów m.innymi z Siedlec z której to strony możemy liczyć na pomoc i wsparcie przy tej realizacji ( link do strony tego stowarzyszenia znajduje się w zakładce linki ). To, czy będzie to możliwe zależy tylko i wyłącznie od Nas.

  Nie jest to propozycja konkurencyjna wobec istniejącego Koła Terenowego, nigdy nie było takiego zamiaru, bowiem bez Waszej zgody takie nowe stowarzyszenie nigdy nie powstanie, chyba że będą chętni do tworzenia nowej organizacji. Nie zależy mi też na rozbijaniu naszego środowiska a każdy, niezależnie od wieku, zajmowanego uprzednio stanowiska, poglądów czy też inne kryteria powinien znaleźć tu swoje miejsce. Tu chodzi przede wszystkim o pieniądze które pochodzą z naszych składek i sposób ich rozdysponowania. Nie bez znaczenia jest też brak zbędnej papierologii i sprawozdawczości. Owszem, pewne sprawy muszą być dokumentowane ale wierzę że nie będzie to przeszkodą. Usprawnieniem mogą być też gotowe aplikacje prowadzenia uproszczonej dokumentacji księgowej stowarzyszeń. Udało się nam poprzednio, w 2019 roku przy porządkowaniu składu zarządu, podziale nowych obowiązków czy zakładaniu konta bankowego, teraz też nie powinno być problemów. Obecny skład zarządu mógłby a raczej powinien mieć wkład w tworzeniu nowego stowarzyszenia jak i być w późniejszych władzach, pozwoli to na utrzymanie zaufania przez wszystkich członków Koła i bezproblemowe późniejsze funkcjonowanie. Liczyłbym bardziej na zrozumienie, zgodę i uczestnictwo wszystkich obecnych członków w nowym stowarzyszeniu. Teraz to już tylko pytanie do Was, czy chcielibyście takich zmian?

  Zainteresowanych w sprawie a w szczególności chętnych do zespołu założycielskiego ( na chwilę obecną jest to grupa 22 emerytów ), proszę o kontakt. Przy braku poparcia tego pomysłu, post do końca bieżącego roku zostanie usunięty ze strony internetowej i w przyszłości nie będą podejmowane żadne kroki zmierzające do zmiany obecnego stanu rzeczy.

  Poniżej umieszczam, Projekt Regulaminu nowego Stowarzyszenia a zawarte treści są oczywiście do uzgodnienia.

  Tekst został umieszczony za zgodą Przewodniczącej Koła.

  pozdrawiam

  emeryt SW

  Andrzej Stelmaszuk

  Link do dyskusji zainteresowanych w Grupie na FB:

 • Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów SW AŚ w Białymstoku - w organizacji


 • dodano 3 marca 2021 r.

  Pismo i Nowe Uchwały Prezydium Zarządu Głównego KZEiR SW.

  Informuję, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW a w nim załączone dwie Uchwały Prezydium dotyczące: przyjęcia Preliminarza Wydatków na 2021 r ZG oraz dofinansowania monografii COSSW w Kaliszu w kwocie 1.000 zł. Ponadto, została ponowiona prośba o korzystanie z uruchomionej od grudnia 2020 roku Akademii RetroC@fe. Więcej oraz wszelkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej KZEiR SW w Łodzi lub po kliknięciu poniższego łącza "DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ".  Przewodnicząca KT

  Wanda Santarek  dodano 15 lutego 2021 r.

  Oferta wypoczynku - Jastrzębia Góra.

  Przedstawiamy Państwu ofertę wypoczynku którą otrzymaliśmy z Willa "Chatal" z Jastrzębiej Góry. Chętnych zapraszamy do zapoznania się z załączoną ofertą jak i stroną internetową organizatora.  Przewodnicząca KT

  Wanda Santarek  dodano 10 lutego 2021 r.

  Ważna informacja z Biura Emerytalnego CZSW w Warszawie.

  "Biuro Emerytalne Służby Więziennej w połowie lutego rozpocznie wysyłkę deklaracji podatkowych za 2020 rok: PIT-40A albo PIT 11A i PIT-11. Deklarację otrzyma każda osoba, która w 2020 roku chociaż raz pobrała świadczenie z Biura Emerytalnego. 

  W związku ze zmianą przepisów ustawy podatkowej, /.../ po raz pierwszy tym roku Biuro Emerytalne nie rozliczy świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają PIT-11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku dokonany zostanie bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zmiana zasad wynika ze zmiany art. 34 ust. 7 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie 1 lipca 2020 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.)./.../

  Ważne!

  Osoby, które nie otrzymają deklaracji do końca lutego lub mają wątpliwości dotyczące otrzymanego formularza PIT, powinny skontaktować się z Biurem Emerytalnym. Wzory wniosków, oświadczeń oraz numery telefonów są dostępne na stronie internetowej: sw.gov.pl w zakładce: Służba Więzienna - Struktura - Centralny Zarząd Służby Więziennej – Biuro Emerytalne"

  Admin  dodano 6 lutego 2021 r.

  Pamiętajmy o Tych co odeszli...

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega, emeryt Służby Więziennej mjr w st. spocz. Krzysztof Kołtoński. Wystawienie odbędzie się w dniu 8 lutego 2021 r o godz. 9:30 w Domu Pogrzebowym Popławski Jarosław; Plac ks. Adolfa Ołdziejewskiego ( od ul. Ciołkowskiego ) 1 Białystok.

  Uroczystości pogrzebowe odbędą się w tym samym dniu o godz. 12:00 w Kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi ul. Ks. Stanisława Suchowolca 27 w Białymstoku po czym nastąpi pochowanie na Cmentarzu Rzymsko - Katolickim ( za stacją ORLEN ).


  Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia!

  Admin  dodano 25 stycznia 2021 r.

  Przypominam uczestnikom wycieczki Tunezja 2021 o wpłacie drugiej raty.

  Należy wpłacić 122,45 ( sto dwadzieścia dwa złote czterdzieści pięć groszy ) za osobę do dnia 31.01.2021 r.

  Kwota jest pomniejszona w stosunku do terminarza opłat o dokonaną wpłatę do poprzedniej wycieczki.

  Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio na konto: 51 1030 1999 6640 0006 5251 5288 EXIM S.A Potocka 31 A; 01 -619 Warszawa z podaniem numeru rezerwacji: 652515288 oraz nazwiska i imienia uczestnika wycieczki.

  Pamiętajmy, że łączne kwoty wpłat za wycieczkę powinny wynosić 2.249,00

  Pozostałe warunki wyjazdu określone w umowie pozostają bez zmian.

  W sprawie wycieczki pytania proszę kierować do Bogusławy Bieryło - nr. tel 663392323

  Bieryło Bogusława  dodano 24 stycznia 2021 r.

  Prośba o wsparcie ...

  Kochani, dziękując serdecznie za wsparcie mojego męża w ubiegłym roku 1%, proszę w imieniu Tadeusza o pamięć w tym roku...
  pozdrawiam serdecznie

  Barbara Glanowska  dodano 17 grudnia 2020 r.

  Nowe wiadomości i propozycje Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi ...

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Pismem Przewodniczącego Zarządu Głównego KZEiR SW w którym m.inn. zawarto informację dot. corocznych zebrań ogólnych członków Kół Terenowych w okresie pandemicznym oraz propozycję uczestnictwa w programie AKADEMIA SENIORA skierowaną do wszystkich aktywnych emerytów SW.

  Zapraszamy.  Przewodnicząca KT

  Wanda Santarek  dodano 15 grudnia 2020 r.

  Kolejna zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku.

  Z dniem 15 grudnia 2020r nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku. Nowym, kolejnym zastępcą dyrektora białostockiego aresztu został ppłk Krzysztof Suchowolec dotychczas pełniący służbę na stanowisku zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Panu ppłk życzymy samych sukcesów na nowym stanowisku oraz dobrej współpracy ze środowiskiem emerytów i rencistów Służby Więziennej AŚ w Białymstoku.

  emeryci i renciści Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku.  Admin  dodano 1 grudnia 2020 r.

  Areszt Śledczy w Białymstoku ma nowego zastępcę dyrektora...

  Z dniem 1 grudnia 2020r. decyzją Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotra Kondraciuka, nastąpiła zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku. Nowym zastępcą dyrektora białostockiego aresztu został mjr Jarosław Andrzejuk, dotychczas specjalista Okregowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku. Panu mjr Jarosławowi Andrzejuk życzymy samych sukcesów na nowym stanowisku oraz dobrej współpracy ze środowiskiem emerytów i rencistów Służby Więziennej AŚ w Białymstoku.

  emeryci i renciści Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku.  Admin  dodano 20 listopada 2020 r.

  Pamiętajmy o Tych co odeszli...

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega, emeryt Służby Więziennej i członek Koła Emerytów mjr w st. spocz. Antoni P.

  Msza pogrzebowa odbędzie się o godz. 10:00 w dniu 21 listopada 2020 r w Kościele pw. św. Anny w Białymstoku ul. Legionowa.

  Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia!


  Admin
  dodano 19 listopada 2020 r.

  Nowe Uchwały Prezydium Zarządu Głównego KZEiR SW.

  Informuję, że w dniu dzisiejszym 19 listopada br do Zarządu Koła wpłynęło Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego KZEiR SW Pana ppłk w st.spocz. Janusza Kwietnia informujące o podjętych w dniu 27 sierpnia br Uchwałach Prezydium ZG wraz z apelem o aktywne włączenie się w tworzenie nowych form działań Związku. Platformą ma być nowa strona internetowa KZEiR SW (adres strony internetowej znajduje się w zakładce "linki") oraz nowo utworzonone konto na portalu społecznościowym Facebook pod nazwą: KZEiRSW - adres facebooka: https://www.facebook.com/ZGKZEIRSW. Cała treść pisma dostępna w zakładce dokumenty/pisma Zarządu Głównego lub po kliknięciu poniższego linku: DOWIEDZ SIĘ WIECEJ.


  Przewodnicząca KT

  Wanda Santarek  dodano 23 września 2020 r.

  Gratulujemy Panie Dyrektorze!

  Z okazji awansu na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku Panu ppłk Wojciechowi Januszewskiemu składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzymy owocnej służby na tym odpowiedzialnym stanowisku. Mamy też nadzieję na kontynuację wzorowej współpracy kierownictwa Jednostki ze środowiskiem emerytów i rencistów wraz z funkcjonującym Kołem Terenowym Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku.

  emeryci i renciści Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku.

  Admin  dodano 21 września 2020 r.

  Nowe Uchwały Prezydium Zarządu Głównego KZEiR SW.

  W zakładce "dokumenty" zostały udostępnione nowe Uchwały Prezydium Zarządu Głównego KZEiR SW w łodzi. Namawiam do zapoznania się z ich treścią, rzeczy ważnych dla każdego członka Koła. Co istotne, dokumenty zostały umieszczone przez Zarząd Główny KZEiR SW na nowej stronie internetowej którą warto zobaczyć i ocenić nie tylko walory estetyczne ale i dostępność treści. Zapraszamy więc...najpierw zapoznać się z Uchwałami a póżniej ze stroną Zarządu Głównego ( adres internetowy w zakładce "Linki".


  Przewodnicząca KT

  Wanda Santarek  dodano 20 sierpnia 2020 r.

  Dziękujemy Panie Dyrektorze!

  Z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne, Panu płk Wojciechowi Prażmowskiemu Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Białymstoku składamy najserdeczniejsze podziękowania za długoletnią pracę zawodową, w tym nieprzeciętne zaangażowanie i serce na rzecz naszej społeczności emeryckiej. Życzymy dużo spokoju, pięknych chwil spędzonych w rodzinnym gronie i wszelkiej pomyślności. Wyrażamy także nadzieję, że nie zapomni Pan o nas i zawsze z uśmiechem będzie wspominać nas i nasze wspólne spotkania.

  emeryci i renciści Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku.

  Admin  dodano 31 lipca 2020 r.

  Rezygnacja z funkcji przewodniczącego Koła.

  Koledzy i koleżanki, po półtorarocznej kadencji pełnienia funkcji przewodnicącego Koła pragnę Was poinformować o swojej rezygnacji. Cel jaki był postawiony przed nowym przewodniczącym i zarządem został zrelizowany, przypomnę: uporządkowaliśmy status naszego Koła, w zarządzie podzielono obowiązki, skarbnik rozpoczął swoją właściwą pracę - zbierania składek członkowskich, założyliśmy konto bankowe, przejęliśmy na własność domenę kzeirsw.bialystok.pl , uporządkowaliśmy i zaarchiwizowaliśmy dokumentację, zdjęcia itp. Dzięki podwyższeniu składki członkowskiej mamy spory zapas gotówki na koncie, to też jest ważne. To był cel najważniejszy i w tej chwili Zarząd Koła jest w stanie kontynuować swoją normalną działalność.

 • Niestety, o ile miałem wpływ na realizowany program naprawczy to w drugiej części już nie. Nie mam też żadnych innych pomysłów aby Was zaaktywizować, poruszyć do działania. Moje propozycje, które zamieszczałem na naszej stronie internetowej pozostały bez echa. Przykre, ale to fakt. Być może nie trafiałem z własnymi pomysłami a może też i członkowie nie są zainteresowani takimi działaniami w ogóle.
 • Nasza strona internetowa działa już od 2017 roku i jak zauważyłem Wasze zainteresowanie zwiększa się tylko przy informacjach takich jak wpłaty na wycieczkę, przy innych często spotykam się ze stwierdzeniem że po prostu "tam nie zaglądam", a dotyczy to nie tylko członków Koła ale również składu zarządu. Jak rozumiem, moja praca, od trzech lat służy wyłącznie mnie. Niestety nie o to chodzi...

  Mamy okres pandemiczny, więc i trudno o organizację wspólnych spotkań. Czasy zmieniły się i należałoby coś w tym zakresie poustalać. Tu też nie jest różowo a tym razem to ja nie mogę złożyć Wam żadnej propozycji . Nie chcę Was narażać. Część z Was pewnie ma inne zdanie i pomimo koronawirusa chciałoby takich spotkań. Moją rolą jest dbanie o całość, więc mówię "nie". Nie chcę też blokować Waszych potrzeb - dlatego ustępuję.

 • I najważniejsze, zawsze stawiałem na wspólną działalność i wspólne podejmowanie decyzji. Niestety, sprawa organizacji ostatniej wycieczki uzmysłowiła mi jak to jest naprawdę. Telefony, sms-y, mejle na porządku dziennym, każda sprawa wymaga podjęcia jakiejś decyzji. Stała praca przy komputerze, drukowanie, skanowanie, podpisywanie itp. W tym wszystkim jest jedna osoba kol. Bogusia. Fakt, pomagałem jej w tym, ale przecież każdy z nas ma własne życie i nie zawsze jest się 'dostępnym" a decyzje muszą być na bieżąco podejmowane. Nikt z nas też nie jest prawnikiem i nie potrafi właściwie ocenić treści, zawsze zakładamy "dobre intencje" drugiej strony ale nie znamy też stanowiska grupy. A żadanie jest jest jedno: każda decyzja dotyczy całej grupy. Nie wiem jak Wam, ale dla mnie ta sytuacja nie jest komfortowa. Na bieżąco publikowaliśmy wszystkie informacje jakie otrzymywaliśmy z biura. Jak widać to też za mało, bo część z Was chciałoby aby to właśnie zarząd podejmował za Was decyzje. Niestety, tak to nie działa. Wyszło jak jak wyszło. Martwi mnie jednak to, że osoba prowadząca wycieczki nadal będzie miała z tym masę problemów bo przecież temat jeszcze nie jest zakończony. A ja po prostu mam dość. Dość podejmowania decyzji i wyjaśniania "dlaczego nie zrobiłem tak a nie tak". Jestem jak Wy na emeryturze i też chciałbym aby ktoś za mnie się martwił... dlatego rezygnuję.
 • Osobą wyznaczoną do zastępowania nieobecnego przewodniczącego Koła, do czasu wyboru nowego przewodniczącego jest jak wiecie kol. Wanda Santarek, a ja nadal pozostaję członkiem Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku. Muszę odpocząć...

  Pozdrawiam i życzę miłego dnia.

  Andrzej Stelmaszuk

  galeria
  aktualizacja 29 sierpnia 2020 r.  Zapraszamy Was do Galerii zdjęć z naszych spotkań, wycieczek i miejsc, które razem odwiedziliśmy. Znajdziecie w niej zarówno zdjęcia z aktualnych imprez jak i zdjęcia archiwalne. Naszym celem jest też utrwalanie historii naszego Koła emerytów i osób z nim związanych. Niestety, znaczna część materiałów z poprzednich okresów nie zachowała się w naszych archiwach. Dlatego też prosimy, jeżeli jesteście w posiadaniu materiałów z którymi chcielibyście podzielić się to z chęcią je udostępnimy na naszej stronie internetowej.
  Kontakt e-mail: zarzad@kzeirsw.bialystok.pl , lub telefonicznie, bezpośrednio z przewodniczącym Koła.

  dokumenty


  tutaj będą umieszczane wszelkie dokumenty, przepisy, akty prawne, pisma, protokoły z zebrań członków Koła, rozliczenia z imprez oraz inne dotyczące spraw Naszego Koła. Dla ułatwienia wyszukania dokumentu zakładka została podzielona tematycznie wg grup. Do otwarcia dokumentu niezbędny jest program PDF.
  Akty prawne • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o Stowarzyszeniach - stan na 2020 r.
 • Statut KZEiRSW z dnia 5 czerwca 2018 r
 • KRS KZEiRSW.
 • Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin : Stan prawny 2018-12-25; Dz.U.2018.2299
 • Regulamin Komisji Rewizyjnej.
 • Instrukcja prowadzenia dokumentacji KZEiR SW.
 • Instrukcja dotycząca zaświadczeń PKP. • Dokumenty źródłowe założenia Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Białymstoku. • 2019.05.23. Informacja z ZG KZEiR SW w Łodzi o powołaniu Koła Terenowego w Białymstoku.
 • 2019.04.04. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń. • Pisma Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi i Uchwały Zjazdu delegatów. • 2021.03.03. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z lutego 2021 r.
 • 2020.12.07. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 7 grudnia 2020 r.
 • 2020.10.23. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 23 października 2020 r. wraz z podjetymi Uchwałami.
 • 2020.08.27. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2020 r.
 • 2020.06.29. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 29 czerwca 2020 r.
 • 2020.05.18. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 18 maja 2020 r wraz z podjętymi Uchwałami.
 • 2020.03.11. Uchwały Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 11 marca 2020 r.
 • 2019.10.29. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 29 października 2019 r.
 • 2019.07.09. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 9 lipca 2019 r.
 • 2019.06.10. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 10 czerwca 2019 r.
 • 2019.05.23. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 23 maja 2019 r.
 • 2019.05.06. Uchwały Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 6 - 8 maja 2019 r.
 • 2019.04.10. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r.
 • 2019.09.04. Uchwały Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 4 - 6 września 2018 r.
 • 2018.06.06. Uchwały V Zjazdu delegatów KZEiR SW z dnia 6 czerwca 2018 r.
 • 2018.04.10. Uchwały Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2018 r.
 • Dokumentacja Zarządu Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Białymstoku • 2020.10.01. Plan Pracy Koła 2020 r.
 • 2020.01.09. Protokół Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu Koła za 2019 r.
 • 2019.09.06. Protokół z zebrania ogólnego członków Koła Terenowego KZEiRSW w Białymstoku z dnia 6 września 2019 r.
 • 2019.04.15. Plan Pracy Koła 2019 r.
 • 2019.02.08. Protokół z wyboru Zarządu Koła z dnia 8 lutego 2019 r.
 • Druki • Druk - Wniosek do Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku o przyznanie świadczenia socjalnego
 • Druk - Wniosek o objęcie świadczeniami socjalnymi w Areszcie Śledczym w Białymstoku.
 • Druk - Deklaracja członkowska Koła Terenowego KZEiR SW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku
 • Druk - Zgody na wykorzystanie wizerunku członka Koła Terenowego KZEiR SW.
 • Baza Ofert. • Oferta Wypoczynku Jastrzębia Góra 2021 r.
 • Wycieczka Bieszczady ze smakiem 5 dni wrzesień 2020
 • WYCIECZKA U KOPERNIKA I MIESZKA z odpoczynkiem HMT- Wycieczki 2020 r.
 • WYCIECZKA ŚWIĘTOKRZYSKIE_MAŁOPOLSKIE_BESKID SĄDECKI_KARAKÓW BIA z odpoczynkiem - Wycieczki 2020.
 • WYCIECZKA PERŁY PÓŁNOCNEJ POLSKI z odpoczynkiem HMT - Wycieczki 2020.
 • Oferta Biura Bieszczader kierowana do Naszego Koła - Wycieczki 2020 r.
 • Oferta Biura Bieszczader - Wycieczki 2020 r.
 • Oferta Firmy Frater - Wycieczki 2020 - ceny grupowe.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Grzybowo wrzesień.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Grzybowo -21-31.08. 2020.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - wakacje w górach.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Wczasy Jarosławiec -12-22.06.2020.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Wczasy Jarosławiec 2020- DW 26.06-03.7.2020.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Wczasy Jarosławiec 2020.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Wczasy Zdrowotne 2020 Jarosławiec.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Wypoczynek w Dziwnówku 10 nocy.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Wypoczynek w Dziwnówku 7 nocy .
 • Oferta Zarządu KT KZEiR SW przy AŚ Białystok - Zawody Strzeleckie 2020 r - Łomża.
 • Oferta KZEiR SW - Ośrodek Wypoczynowy Alka Ustronie Morskie.
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Zielona Góra z Poznaniem z Białegostoku.
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Grodno - Lida.
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Kanał Augustowski.
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Gruzja 8 dni HMT
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Gruzja 2020
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Gruzja i Armenia 10 dni HMT
 • Oferta Plus Wakacje - Wycieczka 2020 r - Hiszpania lotnicza dla grupy
 • Oferta Plus Wakacje - Wycieczka 2020 r - Hiszpania z Francją - WAKACJE.PL (6 nocy)
 • Oferta Wakacje Pl - Wycieczka 2020 r - Oferta Hotelu SANAPIRO, Gruzja dla grup-2
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Petersburg autokarem
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Petersburg i jezioro Ładoga - samolotem
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Petersburg i jezioro Ładoga autokarem
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Petersburg samolotem
 • Oferta Wakacje Pl - Wycieczka 2020 r - Tunezja na wrzesień
 • Oferta Wakacje Pl - Wycieczka 2020 r - Wycieczka fakultatywne Tunezja
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Oferta Hotelu KENT 4 Gruzja dla grup HMT • wycieczka  W zakładce "nasza wycieczka" umieszczane będą wszelkie informacje związane z organizacją aktualnej wycieczki emerytów i rencistów Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin...  dodano 25 stycznia 2021 r.

  Przypominam uczestnikom wycieczki Tunezja 2021 o wpłacie drugiej raty.

  Należy wpłacić 122,45 ( sto dwadzieścia dwa złote czterdzieści pięć groszy)za osobę do dnia 31.01.2021 r.

  Kwota jest pomniejszona w stosunku do terminarza opłat o dokonaną wpłatę do poprzedniej wycieczki.

  Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio na konto: 51 1030 1999 6640 0006 5251 5288 EXIM S.A Potocka 31 A; 01 -619 Warszawa z podaniem numeru rezerwacji: 652515288 oraz nazwiska i imienia uczestnika wycieczki.

  Pamiętajmy, że łączne kwoty wpłat za wycieczkę powinny wynosić 2.249,00

  Pozostałe warunki wyjazdu określone w umowie pozostają bez zmian.

  W sprawie wycieczki pytania proszę kierować do Bogusławy Bieryło - nr. tel 663392323

  Bieryło Bogusława  dodano 29 lipca 2020 r.

  Wycieczka do Tunezji 2021 rok - nowy termin, nowa umowa.....

  Informujemy, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa na wycieczkę w 2021 roku do Tunezji. Uczestnikami tej wycieczki będą wszystkie osoby które zadeklarowały przesunięcie terminu wyjazdu z 2020 roku na 2021 rok. Zachęcamy, a wręcz zalecamy zapoznanie się z jej treścią, zawartą ofertą, terminami i warunkami płatności (kliknij "dowiedz się więcej") :

  Ogólnie warunki pozostają bez zmian a najważniejsze z nich to:

 • - lot samolotem czarterowym WAW MIR 16.09.2021 r , powrót MIR WAW 23.09.2021 r ;
 • - lokalizacja i hotel: Mahdia Palace Tunezja;
 • - koszt wycieczki na 1 os - 2.249,00 zł;
 • - I termin wpłat : do dnia 27 lipca 2020 r - 337,35 zł /os. Zgodnie z oświadczeniem Biura, uprzednio wpłacone kwoty ( 439,80 zł/os ) zostaną automatycznie przeksięgowane w koszt nowej wycieczki - jako pierwszy termin płatności. Nadwyżka będzie zaksięgowana na poczet II raty;
 • - II termin wpłat : do dnia 31.01.2021 r - 224,90 zł /os. Kwotę wpłaty należy zmniejszyć o pozostałą kwotę z I terminu;
 • - III termin wpłat : do dnia 26.08.2021 r - 1.686,75 zł /os.
 • Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio na konto: 51 1030 1999 6640 0006 5251 5288 EXIM S.A Potocka 31 A; 01 -619 Warszawa z podaniem numeru rezerwacji: 652515288 oraz nazwiska i imienia uczestnika wycieczki. Pamietajmy, że łączne kwoty za wycieczkę powinny wynosić 2.249,00 zł (łącznie z wpłatą z br. kwoty 439,80 zł ).

  Do kosztów należy jeszcze doliczyć koszty wynajmu środka transportu dla wszystkich uczestników w dniu wyjazdu i powrotu, o czym powiadomimy Was przed wyjazdem.

  Wycieczka, zgodnie z poprzednimi ustaleniami będzie dofinansowana po zakończeniu imprezy w 2021 roku (decyzja Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku).
  historia

  2020 r - wrzesień, kolejna zmiana na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego, jednostką kieruje ppłk Wojciech Januszewski

  2020 r - sierpień, zmiana na stanowisku Przewodniczącego Koła Terenowego, od 2020 r funkcję pełni kol. Wanda Santarek..

  2019 r - luty, zmiana na stanowisku Przewodniczącego Koła Terenowego, w latach 2019 - 2020 r tę funkcję pełnił kol. Andrzej Stelmaszuk.

  W dniu 8 lutego 2019 r zebranie ogólne członków Koła dokonało wymiany całego, poprzedniego składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Ustalono nowy podział obowiązków, założono konto bankowe, rozpoczęto archiwizację dokumentów Koła Terenowego oraz zdjęć z lat ubiegłych, wykonano cesję domeny kzeirsw.bialystok.pl., podwyższono stawkę składki członkowskiej z 30 zł do wysokości 50 zł. Rozpoczęto nowy etap działalności stowarzyszenia...

  2018 r - V Zjazd Delegatów Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej wprowadził nowe zapisy do Statutu naszego związku, i tak od 2019 r członkami Koła mogą być również małżonkowie emerytów i rencistów, Koła Terenowe mogą samodzielnie zwiększać wysokość składek rocznych i od tych kwot nie będzie odprowadzany częściowy udział do Zarządu Głównego.

  2018 r - Zmiana ustawy o Służbie Więziennej - Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej z dnia 16 maja 2018 r. W zasadniczej części zmiany dotyczą funkcjonowania nowo powołanej uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości, studiów, szkoleń i doskonalenia zawodowego.

  Ustawa przewiduje m.in. utworzenie uczelni Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, kształcącej na studiach pierwszego i drugiego stopnia przyszłą kadrę tej Służby. Uczelnia ma być nadzorowana przez Ministra Sprawiedliwości i działać "na wzór rozwiązań sprawdzonych", gdyż obecnie własne specjalistyczne uczelnie i szkoły ma Policja, Straż Pożarna oraz Siły Zbrojne. Od 2020 r Uczelnia rozpoczyna swoją działalność.

  2017 r - lipiec, uruchomienie strony internetowej Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku.

  2016 r - wprowadzenie - ustawy dezubekizacyjnej, radykalnie obniżającej świadczenia emerytalno - rentowe funkcjonariuszom, którzy pełnili „służbę na rzecz totalitarnego państwa” między 22 lipca 1944 r. a 31 lipca 1990 r.- zmiany Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r o zaopatrzeniu emerytalnym Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

  "Ustawa represyjna", bo taką nazwę ustawy przyjęto w środowisku emerytów służb mundurowych, która objęła okres w którym Służba Więzienna podlegała pod Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego / 1944 r / i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / 1954 r / do chwili przejęcia przez Ministerstwo Sprawiedliwości / 1956 r /. Ten okres służby uznany został za okres "bezskładkowy". Ponadto, w sposób identyczny potraktowano również osoby pobierające renty rodzinne po zmarłych emerytach. Te osoby otrzymały świadczenia w wysokości najniższej krajowej. Rozpoczęte odwoławcze procesy sądowe w tej sprawie trwają do dziś...

  2014 r - W latach 2014 - 2016, podczas prac w piwnicach budynku administracyjnego aresztu ( dawniej areszt UBP ) odkryto szczątki 10 osób i drobne fragmenty kości co najmniej jeszcze jednej. To tam odnaleziono jamę grobową ze szczątkami czterech osób. Na czaszkach dwóch z nich widnieją ślady postrzałowe. Stan zachowania pozostałych dwóch szkieletów nie pozwolił na wstępne ustalenie przyczyn śmierci dawnych więźniów. Sprawę prowadził IPN Oddział w Białymstoku w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zbrodni komunistycznych i przeciwko ludzkości, dokonanych przez funkcjonariuszy białostockich struktur Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1944-54. W poprzednim okresie, od 2013 roku takie prace prowadzono też na terenie przywięziennym, tzw. "ogrodzie". Tam odnaleziono szczątki ok. 300 osób.

  2012 r - przyniósł ze sobą kolejną niekorzystną dla nas decyzję – dotyczyła ona przekazania Ośrodków Doskonalenia Kadr (w sezonie letnim faktycznie ośrodków wypoczynkowych) Służby Więziennej pod zarząd Instytucji Gospodarki Budżetowej / prowadzące działalność dochodową /, co oznaczało likwidację możliwości korzystania z wypoczynku dla emerytów i rencistów w tych ośrodkach. Pomysł ten wywołał ogólne oburzenie i poruszenie w naszym środowisku, gdyż większość ośrodków powstawała z udziałem wkładu finansowego funkcjonariuszy lub ich pomocy przy budowie w ramach prac społecznych.

  2012 r - zmiana na stanowisku Przewodniczącego Koła Terenowego, tę funkcję pełni kol. Henryk Łukowski ( 2012 r - 2019 r ). W poprzednim okresie, do 2012 r Przewodniczącym Koła był kol. Aleksander Trofimiuk ( 2011 r - 2012 r )

  2010 r - kolejna zmiana ustawy o Służbie Więziennej - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r o Służbie Więziennej. W latach 2011 - 2020 r jednostką kierował Dyrektor Aresztu Śledczego płk Wojciech Prażmowski.

  2009 r - rozpoczęcie działalności Komitetu Założycielskiego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. Na I Kongresie nowo powstałej organizacji w marcu 2010 roku wybrano władze, w skład których weszli przedstawiciele Naszego Związku.

  Powolne jednoczenie się społeczności emerytów służb mundurowych / powstałych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych związków i stowarzyszeń różnych formacji służb mundurowych /. Proces ten, z przerwami trwa do chwili obecnej.

  2009 r - zmiana na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego , jednostką kieruje mjr Jarosław Kopczuk ( 2009 r - 2011 r );

  2008 r - potwierdzenie przez KZEiRSW zasady, że zarządy kół terenowych reprezentują interesy wszystkich emerytów i rencistów Służby Więziennej – zrzeszonych i niezrzeszonych.

  2006 r - zmiana na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego , jednostką kieruje ppłk Ryszard Jasieńczuk ( 2006 r - 2007 r );

  2006 r - zmiana przepisów dotyczących wykorzystania funduszu socjalnego w jednostkach organizacyjnych SW. Zawarte w nim regulacje w istotny sposób ograniczyły nie tylko rolę zarządów kół w opiniowaniu szeroko rozumianej problematyki socjalnej, jak i znacząco zmniejszyły sam zakres możliwości wykorzystywania funduszu socjalnego na potrzeby kół. Faktycznie jedynym jego dysponentem stał się dyrektor jednostki, a przedstawiciele środowiska emeryckiego w kontekście tego rozporządzenia zostali sprowadzeni do roli petentów.

  2005 r - listopad 2005 r, nadanie sztandaru Aresztowi Śledczemu w Białymstoku przez Prezydenta miasta Białegostoku Ryszarda Tura. W tym okresie jednostką kieruje Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku mjr Andrzej Wiśniewski ( 2000 r - 2006 r ).

  1998 r - prawomocnym Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi zostało zarejestrowane Nasze stowarzyszenie jako Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, w którym do chwili obecnej funkcjonuje między innymi Koło Terenowe KZEiRSW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku;

  1996 r - powołanie Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej, białostockie więzienie ponownie zostaje aresztem śledczym. Jednostką kieruje Dyrektor Aresztu Śledczego ppłk Aleksander Bazyluk ( 1996 r - 2000 r ). Uchwalenie nowej - ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r o Służbie Więziennej. W ramach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku funkcjonują jednostki penitencjarne : AŚ Białystok, AŚ Giżycko ( od 1 kwietnia 2018 r Oddział Zewnętrzny AŚ w Suwałkach a od 2019 r pozostaje w strukturach OISW w Olsztynie ), AŚ Hajnówka, AŚ Suwałki, ZK Białystok, ZK Czerwony Bór, ZK Grądy-Woniecko i ZK w Przytułach Starych.

  1990 r - areszt pełni funkcję Rejonowego Aresztu Śledczego któremu podlegały jednostki penitencjarne województwa białostockiego. Jednostką kieruje Naczelnik ppłk Wacław Eilmes ( 1990 r - 1996 r );

  Lata osiemdziesiąte ub. wieku przyniosły falę zmian ustrojowych w Polsce, nie ominęły również białostockiego aresztu. Lata internowania opozycji, późniejszy okres buntów w polskich więzieniach / 1989 rok / doprowadziły do pokoleniowej zmiany funkcjonariuszy. Wielu doświadczonych funkcjonariuszy odeszło ze służby. Nowa kadra, od 31 lipca 1990 roku była przyjmowana do służby już w nowych realiach.

  1984 r - zawiązanie pierwszych nieformalnych struktur Koła Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Białymstoku. Pierwszym Przewodniczącym Koła został kol. Włodzimierz Korch ( 1984 r - 2011 r ).

  Był to również okres integracji społeczności emerytów. Jak większość ówczesnych związków, powstawały koła emerytów przy aresztach śledczych i zakładach karnych, jeszcze nie do końca sformalizowane i bez ram prawnych. Ich głównym celem, w czasach transformacji ustrojowej była potrzeba ochrony praw emerytów Służby Więziennej. Dopiero w 1998 roku, uznając potrzebę dalszego działania, zakończono zjednoczenie wszystkich kół pod jednym szyldem - stowarzyszenia KZEiRSW.

  1980 r - kolejna zmiana organizacyjna, białostockie więzienie podlega pod Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Olsztynie;

  1977 r - zmiana organizacyjna, utworzono pierwsze Okręgowe Zarządy Zakładów Karnych , białostockie więzienie podlega pod Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Lublinie. W latach 1969 - 1990 Naczelnikami więzienia byli: Edward Kwiatkowski, Henryk Radkowiak, płk Marian Jedynak oraz mjr Zdzisław Kempiński;

  1959 r - podporządkowanie więzień pod Ministerstwo Sprawiedliwości - Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r o Służbie Więziennej.

  1955 r - Dekret z dnia 9 listopada 1955 r o zaopatrzeniu emerytalnym Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej.. W okresie przejściowym do czasu uchwalenia Ustawy w 1959 r, sprawy emerytalne były regulowane jednym aktem.

  1954 r - podział Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komitet ds Bezpieczeństwa Publicznego - przejęcie więzień przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Dekret Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 20 lipca 1954 r o Służbie Więziennej. Kolejnymi Naczelnikami więzienia w latach 1953 - 1962 r byli: Józef Kościński, Leon Ozgowicz, Tadeusz Należyty oraz Józef Gotta;

  1945 r - przejmowanie więzień przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego - Departament Więziennictwa, białostockie więzienie jako Centralne Więzienie Karno - Śledcze podlegało bezpośrednio pod Wydział Więziennictwa Wojewódzkiego Urzędu Publicznego w Białymstoku i obejmowało teren województwa białostockiego. Przez lata następne nazwa jednostki uległa zmianie na Wojewódzki Areszt Śledczy i Wojewódzki Zarząd Zakładów Karnych w Białymstoku. Do chwili zmian podziału administracyjnego w 1975 r, były to samodzielne jednostki organizacyjne więziennictwa. W latach 1945 - 1949 r kolejnymi Naczelnikami więzienia byli: Jefim Parfieniuk, Jan Staszkowski, Włodzimierz Szarało, Teodor Kołodko i Stanisław Szyszkowski;

  Pomimo zmian i przejmowania nadzoru nad więzieniem przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, faktyczny zarząd na więzieniem nadal sprawuje NKWD. Następuje lawinowy wzrost liczby więźniów wraz z pogarszającymi warunkami bytowymi. W białostockim więzieniu przetrzymywani są również członkowie podziemia niepodległościowego. Jednocześnie, w maju 1945 r odnotowano pierwszą, spektakularną ucieczkę z więzienia. Poza mury więzienia wydostało się ok. 100 więźniów w większości politycznych. W efekcie, ówczesne władze musiały dokonać dużych zmian kadrowych.

  1944 r - sierpień - ponowne wkroczenie wojsk rosyjskich, więzieniem zarządza NKWD;

  Oficjalne początki administrowania więzienia przez Polaków, faktycznie - zarządzane i ochraniane przez NKWD. Białostockie więzienie pełniło rolę więzienia etapowego, po krótkich przesłuchaniach więźniów przygotowywano do dalszej wywózki.

  1941 r - czerwiec - ponowne wkroczenie wojsk niemieckich, więzieniem zarządza policja kryminalna i gestapo;

  Atak Niemców w czerwcu 1941 r na Związek Radziecki był zaskoczeniem dla Rosjan, naczelnik więzienia w Białymstoku Kowalow wraz z administracją pośpiesznie opuścił miasto a więźniowe przy udziale mieszkańców uwolnili się. Białostockie więzienie uniknęło ewakuacji.

  Lata 1941 - 1944 r, okres masowych egzekucji więźniów, również na terenie więzienia tzw. "ogrodzie" pod murem. W więzieniu przetrzymywano osoby nie tylko z terenów pobliskich ale i z terenów III Rzeszy, m.inn. Cyganów. Większość trafiała później do obozów koncentracyjnych. Do 1943 r, nieliczną kadrę więzienną stanowili, byli przedwojenni funkcjonariusze - Polacy, chętnie przyjmowani przez Niemców. Część z nich działała z polecenia organizacji konspiracyjnych AK. Później wymieniono ich na Ukraińców. Pod koniec wojny, w miarę zbliżania się frontu, więzienie zostało ewakuowane, część więźniów zgładzono a obiekt został zaminowany. W okresie niemieckiej okupacji więzieniem zarządzał Gustaw Hamman i Hubner.

  1939 r - II wojna światowa, wrzesień - wejście wojsk niemieckich do miasta, przekazanie miasta pod administrację rosyjską. Uruchomienie więzienia pod zarządem NKWD;

  1932 r - podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego - Rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 1932 r o Straży Więziennej. Określono również wzory umundurowania i uzbrojenie formacji w - Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1932 r w sprawie umundurowania i uzbrojenia Straży Więziennej.

  1920 r - lipiec - zajęcie miasta przez bolszewików, sierpień - powrót władz polskich;

  1919 r - opuszczenie miasta przez niemców, przejmowanie zarządu nad więzieniem przez polską administrację / 1916 r. - 1917 r. - 1918 r.- luty 1919 r wyzwolenie miasta Białystok /.Dekret Naczelnika Państwa o organizacji więziennictwa z dnia 8 lutego 1919 r.. Początki więziennictwa w Polsce. Z dniem 1 lipca 1919 r pierwszym Naczelnikiem więzienia w Białymstoku został Mieczysław Butwiłowicz a w późniejszym okresie byli: Kazimierz Roszkowski i Wacław Furmańczyk. ;

  1915 r - I wojna światowa, opuszczenie miasta Białystok przez Rosjan, wkroczenie wojsk niemieckich;

  ok. 1906 r - początek budowy kompleksu więzienia w Białymstoku pod administracją władz carskich.

  linki  Linki do Kół Terenowych Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych:

 • Zakład Karny we Wronkach
 • Zakład Karny w Nowogardzie
 • Zakład Karny w Nysie Oddział w Prudniku
 • Zakład Karny w Nysie
 • Areszt Śledczy w Lublinie
 • Areszt Śledczy w Katowicach
 • Areszt Śledczy w Wejherowie
 • Zakład Karny w Łowiczu
 • Zakład Karny w Łupkowie
 • Linki do innych stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służby Więziennej spoza KZEiR SW:

 • Zakład Karny w Siedlcach
 • Ośrodki wypoczynkowe Służby Więziennej.

  Adresy stron internetowych ośrodków konferencyjno-wypoczynkowych (dawniejszych ODK SW) świadczących noclegi i wyżywienie dla osób uprawnionych, a więc również dla emerytów i rencistów SW oraz członków ich rodzin, po cenach niższych niż podane w ofercie:

 • Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Pałac Olszanica" w Olszanicy
 • Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Posejdon" w Ustce
 • Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Krucze Skały" w Karpaczu
 • Ośrodek Doskonalenia Kadr SW "Relaks" w Zwartowie
 • Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Parzenica" w Zakopanem
 • Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy NSZZFiPW "Zimowit" w Wiśle


 • KZEiRSW, Koło Terenowe przy AŚ w Białymstoku | 15-377 Białystok ul. Kopernika 21

  Informacja o ciasteczkach Strona do poprawnego działania wykorzystuje ciasteczka (cookies).
  Proszę odwiedzić stronę Informacja o ciasteczkach aby dowiedzieć się więcej o ciasteczkach i ich używaniu.