Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
Koło Terenowe przy Areszcie Śledczym w Białymstokuo nas


Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku zrzesza emerytów i rencistów Służby Więziennej pełniących w przeszłości służbę w Areszcie Śledczym w Białymstoku oraz członków rodzin uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłych funkcjonariuszach, emerytach lub rencistach SW. Od 2019 roku członkami Związku mogą być również współmałżonkowie emerytów i rencistów SW oraz inne osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłych funkcjonariuszach, emerytach i rencistach Służby Więziennej.

Zapraszamy wszystkich emerytów i rencistów SW do współpracy i uczestnictwa w pracy Koła. W szczególności zwracamy się do funkcjonariuszy, którzy planują odejście na zaopatrzenie emerytalne lub już zakończyli swoją służbę a chcą pozostać nadal osobami aktywnymi i współuczestniczyć w działalności Koła. Liczymy też na obecność w Kole współmałżonków - członków Koła emerytów i rencistów. Główne cele i zadania naszego koła emerytów zostały określone w Statucie KZEiRSW ale najważniejsze z nich to konsolidacja środowiska emerytów, współpraca z kierownictwem Aresztu Śledczego w Białymstoku w zakresie opiniowania wniosków o pomoc finansową osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej, refundację poniesionych kosztów na leczenie i rehabilitację, organizacja wspólnych wycieczek i spotkań integracyjnych ze środków finansowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Corocznie też są organizowane cykliczne spotkania ze środowiskiem wszystkich emerytów i rencistów w okresach świątecznych Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W tym zakresie, Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej reprezentuje interesy wszystkich emerytów i rencistów Aresztu Śledczego w Białymstoku, zarówno zrzeszonych w Kole emerytów jak i nie zrzeszonych.

Nasz związek, opiera się na składkach członkowskich, których wysokość została określona przez Zarząd Główny KZEiR SW oraz Uchwałą zebrania ogólnego członków Koła Terenowego przy Areszcie Śledczym Białymstoku i od 1 stycznia 2020 roku wynosi 50 złotych rocznie /z możliwością podziału na miesięczną stawkę/. Działalność Zarządu Koła jest jawna a wydatki podlegają ścisłej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz corocznej ocenie walnego zebrania wszystkich członków stowarzyszenia. Z działalnością Koła emerytów możecie zapoznać się odwiedzając Naszą stronę internetową, do której serdecznie zapraszamy.

Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej wchodzi w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.Zarząd Koła Terenowego

e-mail:zarzad@kzeirsw.bialystok.pl


 • Wanda Santarek – przewodnicząca / skarbnik
 • Bogusław Pilipajć – sekretarz
 • Bogusława Bieryło – członek
 • Walentyna Iwaniuk – członek
 • Dariusz Marynowicz – członek

 • Komisja Rewizyjna

 • Barbara Stanisławska - przewodnicząca
 • Tadeusz Waszkiewicz – członek
 • Zofia Witos - członek


 • Administrator strony:
  Andrzej Stelmaszuk

  e-mail:admin@kzeirsw.bialystok.pl


  Poczta / Logowanie.


  Członkowie zarządu pełnią dyżury i przyjmują interesantów w każdy, pierwszy wtorek miesiąca w godz. 9:00 - 12:00 w pomieszczeniu budynku administracyjnego Aresztu Śledczego w Białymstoku z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia.


  Kontakt :

  Koło Terenowe KZEiR SW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku

  15-377 Białystok
  ul. Kopernika 21

  tel.: 85 742 70 21 wew. 205
  http://kzeirsw.bialystok.pl
  e-mail: zarzad@kzeirsw.bialystok.pl  Pamiętaj o składce!!!

  Wpłaty składek członkowskich w wysokości 50,- zł za 2020 rok należy dokonywać przelewem na poniższe konto bankowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Zarządu Koła Terenowego w Białymstoku. W tytule przelewu proszę podać: "składka za ... rok", oraz nazwisko i imię osoby wpłacającej / członka Koła.

  Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Zarząd Koła Terenowego w Białymstoku

  54 1600 1462 1828 1335 9000 0001

  Osoby nie posiadające dostępu do bankowości elektronicznej mogą opłacać należności bezpośrednio u skarbnika kol. Wandy Santarek podczas pełnienia cyklicznych dyżurów Zarządu Koła w Areszcie Śledczym w Białymstoku po uprzednim powiadomieniu lub na zebraniach Koła.


  Nasze Motto: "człowiek jest tyle wart ile uczyni dla innych"  Jak skontaktować się ?

  Najlepiej telefonicznie z przewodniczącą Koła: tel. 509 901 680

  Czekamy na Ciebie !!!

  aktualności
  dodano 21 września 2020 r.


  Informuję, że w najbliższą sobotę tj. 26 września 2020 r planujemy zorganizować kolejne spotkanie emerytów i rencistów przy ognisku, tym razem w Majątku Howieny. Organizacją spotkania zajmuje się kol. Bogusia, tel. 663 392 323.

  Dotychczasowe ustalenia to: koszt 43 zł / osobę, w tym miejsce, 2 kiełbaski, pieczywo, dodatki, ½ litra soku pomarańczowego, ½ wody. Dodatkowa konsumpcja we własnym zakresie. Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny.

  dodano 15 września 2020 r./ aktualizacja 21 września 2020 r.


  Witam Was ponownie

  Czas leci i wymusza na nas niezwłoczne działanie.

  We wtorek podpisujemy umowę, dlatego też prosimy najpóźniej do środy (23 września 2020r.) o opłacenie na konto Związku kosztów wycieczki w kwocie 329 zł.

  Dane do przelewu:

  Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Zarząd Koła Terenowego w Białymstoku Nr konta 54 1600 1462 1828 1335 9000 0001

  W tytule wpłaty prosimy o podanie danych ( imię i nazwisko) oraz zaznaczenie „wycieczka na Litwę”).

  Ze względu na możliwość wstępu do Muzeum Nalewek byliśmy zmuszeni zmienić kolejność zwiedzania: jedziemy najpierw do Wilna, po zwiedzaniu i biesiadzie litewskiej- nocleg w hotelu „Zemaites”, który znajduje się około 2,2 km od Ostrej Bramy i Starego Miasta. Rano śniadanie w hotelu, przejazd do Trok, zwiedzanie i około godziny 13-14 udamy się na biesiadę karaimską. Następnie przejedziemy do Kowna, po zwiedzaniu miasta około 18-tej udamy się do Muzeum Nalewek, gdzie czeka nas -między innymi- degustacja. Po niej wyruszymy w podróż powrotną do domów.

  Całkowity koszt dodatkowych atrakcji zamknął się w kwocie 51 euro- - płatność na miejscu wyłącznie gotówką....  dodano 31 sierpnia 2020 r.


  Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej zaprasza na świąteczne spotkanie emerytów i rencistów Aresztu Śledczego w Białymstoku tzw. „opłatek”. Obowiązują zapisy i wniesienie wkładu własnego w kwocie 20,00 zł na osobę, w formie przelewu na nasze Konto bankowe z dopiskiem "opłatek" wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika spotkania lub bezpośrednio u skarbnika kol. Wandy Santarek. Szacowana ilość uczestników ok. 40 osób. Miejsce spotkania – poza przywięziennym hotelem Aresztu Śledczego w Białymstoku do wyboru przez Zarząd Koła.

  Termin zapisów: 4 grudnia 2020 r. Termin spotkania: 18 grudnia 2020 r godz.15:00.

  dodano 21 września 2020 r.

  Nowe Uchwały Prezydium Zarządu Głównego KZEiR SW.

  W zakładce "dokumenty" zostały udostępnione nowe Uchwały Prezydium Zarządu Głównego KZEiR SW w łodzi. Namawiam do zapoznania się z ich treścią, rzeczy ważnych dla każdego członka Koła. Co istotne, dokumenty zostały umieszczone przez Zarząd Główny KZEiR SW na nowej stronie internetowej którą warto zobaczyć i ocenić nie tylko walory estetyczne ale i dostępność treści. Zapraszamy więc...najpierw zapoznać się z Uchwałami a póżniej ze stroną Zarządu Głównego ( adres internetowy w zakładce "Linki".  dodano 20 sierpnia 2020 r.

  Dziękujemy Panie Dyrektorze!

  Z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne, Panu płk Wojciechowi Prażmowskiemu Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Białymstoku składamy najserdeczniejsze podziękowania za długoletnią pracę zawodową, w tym nieprzeciętne zaangażowanie i serce na rzecz naszej społeczności emeryckiej. Życzymy dużo spokoju, pięknych chwil spędzonych w rodzinnym gronie i wszelkiej pomyślności. Wyrażamy także nadzieję, że nie zapomni Pan o nas i zawsze z uśmiechem będzie wspominać nas i nasze wspólne spotkania.


  emeryci i renciści Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku.

  dodano 5 sierpnia 2020 r.

  Komunikat Administratora strony internetowej.

  Miło mi, że od tej chwili mogę autentycznie mieć więcej czasu na dopracowanie naszej strony internetowej, estetyki i formy przekazu. Nie mogę mieć jedynie wpływu na zawarte treści które pochodzą z Zarządu Koła z zakładki „aktualności” czy „nasza wycieczka”, ale to chyba zrozumiałe… Dodam też, że dla ułatwienia komunikacji odwiedzających utworzyłem nowy adres poczty elektronicznej administratora:admin@kzeirsw.bialystok.pl który będzie do mojej – administratora – dyspozycji. Wszelkie uwagi i ewentualne propozycje proszę kierować na ten adres.

  pozdrawiam

  admin  dodano 31 lipca 2020 r.

  Rezygnacja z funkcji przewodniczącego Koła.

  Koledzy i koleżanki, po półtorarocznej kadencji pełnienia funkcji przewodnicącego Koła pragnę Was poinformować o swojej rezygnacji. Cel jaki był postawiony przed nowym przewodniczącym i zarządem został zrelizowany, przypomnę: uporządkowaliśmy status naszego Koła, w zarządzie podzielono obowiązki, skarbnik rozpoczął swoją właściwą pracę - zbierania składek członkowskich, założyliśmy konto bankowe, przejęliśmy na własność domenę kzeirsw.bialystok.pl , uporządkowaliśmy i zaarchiwizowaliśmy dokumentację, zdjęcia itp. Dzięki podwyższeniu składki członkowskiej mamy spory zapas gotówki na koncie, to też jest ważne. To był cel najważniejszy i w tej chwili Zarząd Koła jest w stanie kontynuować swoją normalną działalność.

 • Niestety, o ile miałem wpływ na realizowany program naprawczy to w drugiej części już nie. Nie mam też żadnych innych pomysłów aby Was zaaktywizować, poruszyć do działania. Moje propozycje, które zamieszczałem na naszej stronie internetowej pozostały bez echa. Przykre, ale to fakt. Być może nie trafiałem z własnymi pomysłami a może też i członkowie nie są zainteresowani takimi działaniami w ogóle.
 • Nasza strona internetowa działa już od 2017 roku i jak zauważyłem Wasze zainteresowanie zwiększa się tylko przy informacjach takich jak wpłaty na wycieczkę, przy innych często spotykam się ze stwierdzeniem że po prostu "tam nie zaglądam", a dotyczy to nie tylko członków Koła ale również składu zarządu. Jak rozumiem, moja praca, od trzech lat służy wyłącznie mnie. Niestety nie o to chodzi...

  Mamy okres pandemiczny, więc i trudno o organizację wspólnych spotkań. Czasy zmieniły się i należałoby coś w tym zakresie poustalać. Tu też nie jest różowo a tym razem ja nie mogę złożyć Wam żadnej propozycji . Nie chcę Was narażać. Część z Was pewnie ma inne zdanie i pomimo koronawirusa chciałoby takich spotkań. Moją rolą jest dbanie o całość, więc mówię "nie". Nie chcę też blokować Waszych potrzeb - dlatego ustępuję.

 • I najważniejsze, zawsze stawiałem na wspólną działalność i wspólne podejmowanie decyzji. Niestety, sprawa organizacji ostatniej wycieczki uzmysłowiła mi jak to jest naprawdę. Telefony, sms-y, mejle na porządku dziennym, każda sprawa wymaga podjęcia jakiejś decyzji. Stała praca przy komputerze, drukowanie, skanowanie, podpisywanie itp. W tym wszystkim jest jedna osoba kol. Bogusia. Fakt, pomagałem jej w tym, ale przecież każdy z nas ma własne życie i nie zawsze jest się 'dostępnym" a decyzje muszą być na bieżąco podejmowane. Nikt z nas też nie jest prawnikiem i nie potrafi właściwie ocenić treści, zawsze zakładamy "dobre intencje" drugiej strony ale nie znamy też stanowiska grupy. A żadanie jest jest jedno: każda decyzja dotyczy całej grupy. Nie wiem jak Wam, ale dla mnie ta sytuacja nie jest komfortowa. Na bieżąco publikowaliśmy wszystkie informacje jakie otrzymywaliśmy z biura. Jak widać to też za mało, bo część z Was chciałoby aby to właśnie zarząd podejmował za Was decyzje. Niestety, tak to nie działa. Wyszło jak jak wyszło. Martwi mnie jednak to, że osoba prowadząca wycieczki nadal będzie miała z tym masę problemów bo przecież temat jeszcze nie jest zakończony. A ja po prostu mam dość. Dość podejmowania decyzji i wyjaśniania "dlaczego nie zrobiłem tak a nie tak". Jestem jak Wy na emeryturze i też chciałbym aby ktoś za mnie się martwił... dlatego rezygnuję.
 • Osobą wyznaczoną do zastępowania nieobecnego przewodniczącego Koła, do czasu wyboru nowego przewodniczącego jest jak wiecie kol. Wanda Santarek, a ja nadal pozostaję członkiem Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku. Muszę odpocząć...

  Pozdrawiam i życzę miłego dnia.

  Andrzej Stelmaszuk  dodano 23 lipca 2020 r.

  Przygotowanie nowej oferty wypoczynku w kraju...

  Poniżej przedstawiam Wam ofertę ( ogólną i jeszcze nie sprecyzowaną dla naszych potrzeb ) wypoczynku w Bieszczadach. Mam nadzieję że będzie to jedna z wielu ofert jakie będą brane pod uwagę przy wyborze Naszego wspólnego wypoczynku w tym roku. Zapraszam więc na spotkanie 4 sierpnia br na godz. 10:00.  przewodniczący Koła

  Andrzej Stelmaszuk  dodano 20 lipca 2020 r.

  Uwaga, termin spotkania zarządu: 4 sierpnia 2020 r.

  Informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją, możliwością przesunięcia terminu o rok planowanej w br wycieczki do Tunezji, postanowiliśmy ponownie spotkać się i przygotować Wam nową ofertę, tym razem wypoczynek w kraju. Wstępnie, Pan Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku zaakceptował takie rozwiązanie a konkretne decyzje zapadną po przedłożeniu przez Zarząd oferty nowego wypoczynku i wskazaniu kosztów. Spotkanie Zarządu Koła odbędzie się 4 sierpnia 2020 r o godz. 10:00 przed wejściem do Aresztu Śledczego. W zależności od sytuacji, albo wejdziemy na teren Jednostki albo wspólnie udamy się w bardziej spokojne miejsce, pod wiatę albo na kawę lub kufel zimnego piwa na zewnątrz. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Decyzje jak zwykle podejmuje większością głosów Zarząd Koła.

  Członkom Zarządu przypominam o potrzebie przygotowania własnych pomysłów i ofert i konieczności przybycia na te spotkanie.


  przewodniczący Koła

  Andrzej Stelmaszuk  dodano 9 lipca 2020 r.

  Nasz Projekt "Nasze Podlasie" już wkrótce rusza...

  Jak już wcześniej informowaliśmy, niedługo ruszamy z własnym Projektem "Nasze Podlasie". Głównym celem jest integracja naszej społeczności poprzez wspólne imprezy które zamierzamy organizować. Plan jest prosty, zaczniemy od pierwszego spotkania, pierwszej imprezy zwiedzania miasta Białegostoku, miejsc historycznych, ważnych i ciekawych. Po zakończeniu zawsze będziemy proponować Wam wspólne wypicie kawy, piwa lub jak kto woli spróbowania smakołyków naszego regionu. Pierwsze miejsce zwiedzania określimy my - organizatorzy tego Projektu, nastepne będziemy ustalać sami - uczestnicy spotkań. Do udziału w naszym Projekcie zapraszamy nie tylko członków Koła emerytów ale też sympatyków. Każdy może wziąść udział w takim spotkaniu. Nie prowadzimy list zapisów ( przynajmniej narazie, chyba że organizacja będzie wymagała rezerwacji miejsc lub na życzenie uczestników ) ani też nie zbieramy pieniążków. Już niedługo pierwsze spotkanie a szczegóły podamy w następnym komunikacie na naszej stronie internetowej. Zastanówcie się...

  Mieszkamy tu, a często nie znamy historii naszego miasta, ludzi którzy ją tworzyli, ciekawych miejsc, które warto odwiedzić aby polecić naszym znajomym spoza regionu i coś o tym opowiedzieć. Bo, warto zawsze wiedzieć...  dodano 7 lipca 2020 r.

  Konkrety za spotkania Zarządu Koła z dnia 7 lipca 2020 r.

  Jeszcze raz o wycieczce...

  Planowane spotkanie z przedstawicielem Biura za nami. Niestety, oprócz składu Zarządu Koła nikt się nie zjawił. Było to do przewidzenia, najpierw nasz "mejl" się zagubił (ponoć - ?), później po interwencji telefonicznej jednak się odnazał a i tak nikt nie miał dla nas czasu, były sprawy ważniejsze, już wcześniej umówione. Jedynie co, to otrzymaliśmy zwrotny "mejl" który publikujemy poniżej...  To tak, abyście wiedzieli jak sprawy się mają.

  Co do wyjazdu to nic się nie zmieniło. Nadal decyzje są u Was. Jeśli chcecie jechać na tą wycieczkę, to trzeba będzie w terminie do 27 sierpnia 2020 r wpłacić pozostałą brakującą kwotę do pełnej wysokości kosztów wycieczki i czekać na zwrotną informację z Biura. Dofinansowanie, zgodnie z ustaleniami z Dyrektorem Aresztu Śledczego odbędzie się po zakończeniu imprezy na indywidualny wniosek emeryta ( podejmiemy próbę złożenia wniosku zbiorowego ). Jeśli nie chcecie jechać, pozostaje Wam pisemna rezygnacja z wycieczki. Koszty tej operacji podaliśmy w poprzednich wiadomościach i są uzależnione od terminu kiedy zostanie złożona rezygnacja. Rezygnację należy złożyć na piśmie za pośrednictwem kol. Bogusławy Bieryło (wnioski będą wysyłane elektronicznie do Biura ).

  O wszelkich nowościach w tej sprawie będziemy Was informować na bieżąco, prosimy o dalsze śledzenie naszej strony internetowej w zakładce "nasza wycieczka".

  Pozostałe sprawy....

  Zgodnie z pismem Zarządu Głównego z dnia 26 czerwca br, Zarząd Koła podjął uchwałę o delegowaniu kol. Walentyny Iwaniuk na planowaną I Konferencję Przewodniczacych Kół Terenowych w dniach 3 - 8 października 2020 r która odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym "Marysieńka" w Toporni k/Przysuchy. Tematem dyskusji będą sprawy omawiane w w.wymieniomy piśmie dot. poprawy jakości funkcjonowania naszego stowarzyszenia. Koszty delegacji zostaną pokryte z własnego budżetu Koła: do wysokości wykupionych biletów PKP, PKS lub w sytuacji korzystania z własnego środka transportu do kwoty 0,40 zł za 1 km. Te zasady będą obowiązywać w każdej innej sytuacji delegowania każdego członka Koła.

  Przypominamy, że zgodnie z poprzednimi ustaleniami w miesiącach lipiec - sierpień Zarząd Koła nie organizuje spotkań. Sprawy pilne proszę zgłaszać telefonicznie do członków zarządu Koła zgodnie z potrzebami: wycieczki, składki, pomoc finansowa..

  Życzymy dużo zdrówka...  dodano 6 lipca 2020 r.

  Nowe Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW do przewodniczących Kół Terenowych.

  W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi kierowane do przewodniczących Kół Terenowych. Jak zwykle, wszystkie pisma umieszczamy w zakładce "dokumenty", tam też można odnaleźć treść tej korespondecji do czego serdecznie namawiamy..
  dodano 2 czerwca 2020 r.

  Jak ułatwić kontakt z urzędami...

  Aby załatwić jakąkolwiek sprawę w urzędzie musimy tam stawić się osobiście, przedstawiając dowód osobisty i wymagane załączniki, druki. Można i tak, jeśli ktoś lubi rejestrację, pobieranie numerków i oczekiwanie na swoją kolejkę. Ale można i spokojniej, nie wychodząc z domu, w czasie sobie dowolnym załatwić niemal każdą sprawę. Jedynie co jest potrzebne to założenie profilu zaufanego - indywidualnego potwierdzenia tożsamości danej osoby. Ten sposób zalecamy przede wszystkim emerytom. Warto, szczególnie w tych czasach gdy urzędy nie zawsze pracują w ustalonych godzinach i z pewnymi ograniczeniami. Każdej osobie, która przy zakładaniu Profilu zaufanego będzie tego potrzebowała gwarantujemy pomoc.

  Link do strony internetowej Portalu gov.pl.  Zarząd Koła  dodano 1 czerwca 2020 r.

  Planowany termin przywrócenia cyklicznych spotkań członków Zarządu Koła.

  Informuję, że w najbliższym możliwym czasie zostanie przywrócony cykliczny system spotkań członków Zarządu Koła. Na chwilę obecną, do dnia 6 czerwca br w Areszcie Śledczym w Białymstoku obowiązuje system ograniczeń w ruchu więc jeśli ten termin nie zostanie przedłużony to już niedługo spotkamy się jak zwykle w pierwszy wtorek miesiąca - tym razem w lipcu ( 7 lipca 2020 r ). Takie spotkanie, pomimo przerwy wakacyjnej ( lipiec - sierpień ) musi się odbyć, mamy wiele spraw do omówienia, tym bardziej że przed nami omawiana wycieczka do Tunezji w miesiącu wrześniu br.

  Przewodniczący Koła Terenowego

  Andrzej Stelmaszuk  dodano 29 maja 2020 r.

  Nowe informacje Zarządu Głównego...

  Zarząd Główny w swoim piśmie z dnia 18 maja 2020 r informuje, że w dniach 10 - 11 marca 2020 r odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego na którym podjęto szereg uchwał i wniosków. Szczegółowe informacje, które otrzymaliśmy umieszczamy poniżej w linku "dowiedz się więcej". Zasadniczo, ton pisma odźwierciedla nastroje jakie pewnie dotarły do wiadomości Zarządu Głównego dotyczące sytuacji poszczególnych Kół Terenowych oraz prób ratowania przed kroczącym upadkiem całego stowarzyszenia. To już nie są żarty. Zarząd Główny proponuje organizację I Konferencji Przewodniczących Kół Terenowych KZEiR SW w zakresie wymiany doświadczeń, omówienia problematyki działań poszczególnych Kół. Część kół opuszcza szeregi KZEIR SW, jak np. Koło Terenowe przy Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, a część ma inne problemy jak np. Koło Terenowe przy Areszcie Śedczym w Międzyrzeczu. Odczuwalne też są problemy z "preferowanym" usługodawcą kont bankowych, wysokimi kosztami utrzymania domeny głównej Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, kosztów delegacji członków Zarządu Głównego na organizowane posiedzenia... i tak dalej.

  Jednocześnie Zarząd Główny prosi o przekazywanie własnych sugestii i propozycji dotyczących zakresu programowego Konferencji na adres Biura ZG. To rozsądne, czas najwyższy aby wsłuchać się w potrzeby Kół Terenowych. My ze swojej strony gwarantujemy solidną dawkę tematów do omówienia. A oto niektóre z nich:

  1. należy wrócić do żelaznych zasad stwarzyszenia: jawności, na każdym etapie działalności Krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW;

  2. dokonania ( i bieżącego aktualizowania ) wpisu do KRS dotyczącego wykazu podległych Kół Terenowych;

  3. założenia 1 konta bankowego na całe stowarzyszenie ( bezpłatnego, tak jak my to mamy od 2019 roku ) oraz odrębnych subkont na każde działające Koło Terenowe;

  4. umożliwienie szerszej działalności poszczególnych Kół Terenowych, tj. wykorzystania macierzystego KRS-u i REGON-u;

  5. rozpatrzenia możliwości utrzymania jednej domeny (strony internetowej) dla całego stowarzyszenia z możliwością odrębnej aktualizacji przez poszczególne Koła Terenowe;

  6. zmniejszenia składu Zarządu Głównego wyłącznie do osób posiadających wiedzę o działalności stowarzyszenia, prawnik, księgowy, informatyk itp.;

  7. promowanie i stosowanie nowych technologi, internetu, łączności, tworzenia i wykorzystania na potrzeby Kół Terenowych i całego stowarzyszenia baz danych;

  Jeżeli macie coś jeszcze do dodania w tej sprawie, to piszcie, dzwońcie... kontakt z przewodniczącym Koła.  Ponadto, do treści pisma Zarządu Głównego KZEiR SW została załączona oferta wypoczynku 2020 r, którą publikujemy poniżej:
  dodano 20 maja 2020 r.

  Będą środki finansowe na funduszu socjalnym emerytów i rencistów...

  Na nasze zapytanie do Zarządu Głównego KZEiR SW w sprawie finansowania ZFŚS w bieżącym roku, otrzymaliśmy odpowiedź że CZSW w Warszawie zamierza od 21 maja br stopniowo przekazywać śodki finansowe do podstawowych jednostek. Będzie to kwota 206 zł na 1 osobę. Jest więc realna szansa że wszystko będzie OK.  dodano 19 maja 2020 r.

  Apel Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
  "Koleżanki i Koledzy

  Policjanci i funkcjonariusze służb!

  Obserwując obecną sytuację w naszym Kraju oraz liczne przykłady wykorzystywania policjantów i funkcjonariuszy do realizacji doraźnych celów politycznych, jesteśmy głęboko zaniepokojeni o Wasz los po zmianie władzy, która wcześniej czy później nastąpi. Każda władza kiedyś odchodzi. Taki jest rytm życia społeczno-politycznego...."
  dodano 3 kwietnia 2020 r.

  Wycieczka do Fortów w Piątnicy połączona z zawodami strzeleckimi odwołana ...

  Niestety, już dziś śmiało można powiedzieć, że planowana wycieczka na dzień 17 sierpnia 2020 roku do Piątnicy połączona z zawodami strzeleckimi nie odbędzie się. Co prawda termin odległy, ale organizacja takiej imprezy musi być prowadzona z dużym wyprzedzeniem a dotrzymanie ustalonego terminu zapisów na dzień 30 kwietnia br nie jest możliwe. Nawet jeśli wszelkie, wprowadzone ograniczenia zostaną w tym czasie wycofane to nie zbierzemy wystarczającej ilości chętnych i nie będzie możliwe przeprowadzenie zawodów a same spotkanie i poniesione koszty byłyby bezsensowne i wysokie. Nie chcemy „balansować” i proponować Wam na siłę takiej imprezy, dlatego już dziś rezygnujemy z organizacji wyjazdu. Do tematu wrócimy w lepszych czasach, jak będą chętni. Nadal jesteśmy w stałym kontakcie ze Stowarzyszeniem Klubu Strzeleckiego SAGITTARIUS – realizatorem naszych zawodów i liczymy na ewentualną współpracę w przyszłości.  dodano 14 marca 2020 r.

  Ograniczenia w działalności Koła emerytów.

  Zagrożenie epidemiczne stało się faktem. Dla nas, emerytów - osób starszych często z obniżonym systemem odpornościowym jest to trudny czas. Ale nie należy popadać w panikę, ważne to zdawać sprawę z zagrożenia i zbytnio nie narażać się. Najlepiej ten czas spędzić w domu. Zmianie ulega również nasz grafik imprez, nie odbędzie się planowane na 24 kwietnia br świąteczne spotkanie w Restauracji Kaunas. W tej chwili trudno określić czy to tylko przesunięcie terminu, ważne jest że impreza nie odbędzie się a wszystkie wpłacone zaliczki powinny zostać zwrócone. W tej sprawie będziemy kontaktować się z Wami telefonicznie. Co dalej?... Najbliższe spotkanie Zarządu Koła w Areszcie Śledczym w Białymstoku w miesiącu kwietniu ( 7 kwietnia ) jest również odwołane. Ma to też związek z zaostrzeniem reżimu bezpieczeństwa sanitarnego jaki już został wprowadzony w jednostkach penitencjarnych: kontrolą i ograniczeniem ruchu dla osób wchodzących do aresztu. W tej sytuacji nie ma uzasadnienia organizowania takich spotkań wewnątrz jednostki. Co dalej?... Czas pokaże, sprawa jest rozwojowa. Uzbrojmy się w cierpliwość. Kontakt z Zarządem wyłącznie telefoniczny lub e-mail...  dodano 13 marca 2020 r.

  Komunikat Zarządu Koła.

  Informujemy że, związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego Zarząd Koła poważnie rozważa przesunięcie planowanego terminu wielkanocnego spotkania emerytów i rencistów. Decyzja ta musi być podjęta jeszcze w miesiącu marcu przed wpłaceniem przez Zarząd Koła zaliczki na poczet kosztów imprezy. Zaliczka jest bezzwrotna więc nasze stanowisko musi być przemyślane. W sytuacji zmiany terminu o wszystkim powiadomimy każdego uczestnika a ponadto umieścimy stosowną informację na naszej stronie internetowej.

  UWAGA! Oficjalne treści komunikatów nie pozostawiają wyboru - spotkanie zostaje definitywnie odwołane.  dodano 28 lutego 2020 r.

  Komunikat Zarządu Koła.

  Przypominamy, że w Planie działalności na rok bieżący Zarząd Koła oferuje szereg imprez, spotkań i wycieczek. Dla nas jest ważne abyście wcześniej deklarowali chęć uczestnictwa i zapisywali się na listy uczestników. Z zasady, jeśli ilość osób będzie nie wystarczająca a w związku z tym wysokie koszty - takie imprezy nie odbędą się. Nie dotyczy to cyklicznych spotkań świątecznych, które będą organizowane nawet dla minimalnej ilości chętnych, choć w okrojonej formie. Przypominamy więc najbliższe terminy:

 • "Jajeczko" w dniu 24 kwietnia 2020 r, godz. 15:00 Restauracja Kaunas Białystok - termin zapisów i wniesienie opłaty do 24 marca 2020 r;
 • Turniej strzelecki w Piątnicy k. Łomży w dniu 17 sierpnia 2020 r - termin zapisów i wniesienie opłaty do 30 kwietnia 2020 r;
 • Do wyboru dodatkowe w 2020 r wycieczki: Grodno Kanał Augustowski, Śladami polskiej historii po Białorusi, Winobranie w Zielonej Górze. Zapisy będą prowadzone pod kątem zainteresowania grupy aby w późniejszym okresie opracować finalną wersję i termin wyjazdu. My proponujemy - Wy decydujecie... W razie pytań, prosimy o kontakt z Zarządem Koła.

 • Niestety, zliczanie wejść na naszą stronę internetową zostało "wyzerowane". Jak wcześniej informowaliśmy problemy ze starym licznikiem były zbyt duże, dlatego zdecydowaliśmy o innej wersji monitorowania aktywności naszych gości. Zliczanie kliknięć na naszej stronie internetowej jest niewidoczne i nie spowalnia ładowania się zawartości. Zrzut obrazu aktywności odwiedzających umieszczamy obok ( foto ). Pozdrawiamy naszych gości i zapraszamy ponownie...  dodano 5 lutego 2020 r.

  Informacja z zebrania Zarządu Koła.

  W dniu 4 lutego 2020 r na spotkaniu Zarządu Koła podjęto decyzję w sprawie miejsca organizacji zbiżającego się spotkania emerytów i rencistów - tzw. "jajeczka". Tym razem, zgodnie z wolą uczestników zebrania ogólnego czonków Koła z dnia 17 stycznia 2020 roku kolejne spotkanie odbędzie się poza przywięziennym hotelem Aresztu Śledczego w Białymstoku, a będzie to - zgodnie z wyborem Zarządu Koła - Restauracja Kaunas w Białymstoku, ul. Wesoła 18. Termin spotkania ustalony został na dzień 24 kwietnia 2020 r na godz. 15:00.

  Szczegóły spotkania, organizacji, terminów zapisu, kosztów ogólnych i menu zostaną dopracowane w najbliższym czasie o których powiadomimy Was niezwłocznie. Nie zmieni się natomiast wysokość składki dla uczestników spotkania i będzie wynosić 20 zł za osobę uprawnioną. Osoby nie uprawnione pokrywają koszt organizacji spotkania w pełnej wysokości. Szczegóły już wkrótce... zapraszamy.
  dodano 20 stycznia 2020 r.

  Wyznaczenie terminu zebrania Zarządu Koła - 4 luty 2020 r.

  W dniu 4 lutego 2020 r o godz. 9:00 odbędzie się cykliczne zebranie Zarządu Koła na którym zostaną omówione istotne sprawy z zebrania ogólnego członków Koła z dnia 17 stycznia br, dlatego też obecność wszystkich członków Zarządu jest obowiązkowa.  dodano 18 stycznia 2020 r.

  Informacje z zebrania ogólnego członków Koła z dnia 17 stycznia 2020 r.

  Zebranie ogólne członków Koła za nami. To było typowe spotkanie robocze, na którym oprócz zapoznania się z sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu za 2019 rok ustaliliśmy wiele szczegółów i zasad funkcjonowania naszego Koła oraz planów na rok bieżący. Najważniejsze z nich to:

  - zaakceptowano wnioski o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła za 2019 rok;

  - dokonano zmian Planu Pracy na 2020 rok;

  - przyjęto propozycję zmiany miejsca organizacji spotkań świątecznych ( jajeczka i opłatka ). Spotkania mają być organizowane poza przywięziennym hotelem Aresztu Śledczego w Białymstoku, w formie zorganizowanej w wynajętych pomieszczeniach i salach. Wybór miejsca pozostawiono Zarządowi Koła. W związku z tym, najbliższe spotkanie wielkanocne odbędzie się już w innej formie. Zmieniono również datę tego spotkania - na dzień 24 kwietnia 2020 r na prośbę uczestników zebrania;

  - ewentualną decyzję o zmianie miejsca organizacji zebrań ogólnych członków Koła w I kwartale każdego roku - jak w sytuacji powyżej, została przesunięta do terminu spotkania opłatkowego w 2020 roku. Będzie więc czas na analizę potrzeb, kosztów i możliwości organizacji takiego spotkania poza hotelem aresztu w połączeniu ze "spotkaniem noworocznym". Na obecną chwilę są to plany;

  - wprowadzono do Planu Pracy na 2020 rok nowe przedsięwzięcie: organizacja wycieczki połączonej z zawodami strzeleckimi w m. Piątnica - Forty k. Łomży. Zgodnie z wolą uczestników zebrania - uczestnikami mogą być również funkcjonariusze SW, członkowie terenowej organizacji związkowej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku oraz inni przedstawiciele kół emeryckich służb mundurowych. Organizacją wycieczki będzie zajmował się przewodniczący Koła;

  - ustalono, że wszystkie osoby, które nie mają dostępu do Internetu a chcą być informowani bezpśrednio przez Zarząd, mogą zgłaszać do kol. Bogusław Pilipajć taką potrzebę ( telefonicznie lub SMS-em ). Do tych osób będziemy dzwonić. Pozostałe osoby powinny uzyskiwać informacje z naszej strony internetowej lub poprzez własne kontakty z pozostałymi członkami. Ponadto, Zarząd Koła zlecił wydrukowanie aktualnych wizytówek które są systematycznie rozprowadzane w naszym środowisku;

  - podjęto decyzję o organizacji w miesiącu sierpniu br. wspólnego spotkania z członkami Koła Terenowego w Nowogardzie którzy w tym czasie będą przebywać na wycieczce na Podlasiu;

  - ustalono, że pozyskane środki finansowe z tytułu zwiększenia wysokości składki do 50 zł będą wydawane na cele określone w Planie Pracy na 2020 rok. W bieżącym roku będzie to organizacja wycieczki połączonej z zawodami strzeleckimi;

  To tyle w skrócie, szczegóły poniżej w załącznikach:


  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dnia 9 stycznia 2020 r.:


  Protokół z zebrania ogólnego członków Koła z dnia 17 stycznia 2020 r:  dodano 14 stycznia 2020 r.

  Problemy ze zliczaniem "wejść" na naszą stronę inernetową...

  Niestety, licznik odwiedzin naszej strony internetowej powoli "zacina się". Trochę szkoda bo jest z nami od samego początku, tj. od 24 sierpnia 2017 r i do chwili obecnej oznaczył 7471 "wejść". Instalacja nowego, o podobnych parametrach może wydawać się dobrym rozwiązaniem, z tym że zliczanie zostanie wyzerowane. Niestety, jeśli w najbliższym czasie nic się nie zmieni w jego działaniu, konieczna będzie zmiana ...  dodano 11 stycznia 2020 r.

  Czas na rozliczenie podatku za 2019 r...

  Koleżanki i Koledzy, czas na dokonanie rozliczeń podatkowych za 2019 r a z nim możliwość podzielenia się z osobami potrzebującymi 1% odpisem na OPP. W tym czasie pamiętajmy o osobach z Naszego środowiska, którym ta pomoc jest i nadal będzie potrzebna. Poniżej prośba naszej kol. Barbary Glanowskiej o wsparcie na leczenie i rehabilitację męża, emeryta Służby Wieziennej Tadeusza Glanowskiego.
  dodano 10 stycznia 2020 r.

  Echa kotroli Komisji Rewizyjnej...

  Kontrolę działalności Zarządu Koła za 2019 rok mamy za sobą a uzyskane wyniki w tym zakresie są zadawalające. Przy najbliższym spotkaniu członków Koła, zaplanowanym na dzień 17 stycznia br. szczegółowo omówimy te zagadnienia. Powiadomimy Was również o naszych planach na bieżący rok i jak zwykle będziemy pytać Was o sprawy ważne dla naszej społeczności. To tyle, jeśli chodzi o Protokół i oficjalne zdanie członków komisji. Cieszy to, ale jak zawsze w tym jest trochę "dziekciu" aby nie było za słodko. Jak zawsze dążymy do perfekcji. Zapraszamy więc na spotkanie...  dodano 8 stycznia 2020 r.

  Kontrola działalności Zarządu Koła przez Komisję Rewizyjną za 2019 rok.

  W dniu 9 stycznia 2020 roku Komisja Rewizyjna przeprowadzi coroczną kontrolę działalności Zarządu Koła za 2019 rok. Zostanie sprawdzona dokumentacja finansowa, ewidencja druków ścisłego zarachowania oraz sposób prowadzenia rejestrów i wydatków. Z wykonywanych czynności zostanie sporządzony Protokół.  dodano 30 grudnia 2019 r.

  Zebranie członków Zarządu Koła.

  W dniu 7 stycznia 2020 r o godz. 9:00 planowane jest pierwsze w tym roku zebranie członków Zarządu Koła. Tematem spotkania będą sprawy związane z zamknięciem roku finansowego, ustaleniem faktycznego stanu ilości członków Koła oraz przygotowanie dokumentacji do planowanej kontroli Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu w 2019 roku. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.  dodano 16 grudnia 2019 r.

  10 LAT FSSM RP!

  "25 listopada 2019 r. minęło 10 lat od zarejestrowania naszej Federacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Decyzja o powołaniu Federacji została podjęta we wrześniu 2008 r. na posiedzeniu Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, a 5 listopada 2008 r. powstał Komitet Założycielski, w skład którego weszły: Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej oraz Stowarzyszenie Generałów Policji RP....."  dodano 13 grudnia 2019 r.

  Spotkanie opłatkowe emerytów i rencistów Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Białymstoku.

  W dniu 13 grudnia 2019 r o godz. 15:00 w przywięziennym hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku odbyło się tradycyjne, opłatkowe spotkanie emerytów i rencistów Służby Więziennej. W spotkaniu udział wzięło 34 emerytów, zaproszeni goście: Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku płk Wojciech Prażmowski, Zastępca Dyrektora ppłk Sławomir Stefaniak, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Białymstoku mjr Jerzy Cybuliński oraz kapelan prawosławny ks. Adam Krysztopowicz. Były życzenia świąteczne i opłatek. Mieliśmy też okazję podkreślić Jubileusz 90 - lecia naszego kolegi emeryta, byłego Naczelnika Aresztu Śledczego w Białymstoku ppłk Mariana Jedynaka. Był list gratulacyjny od członków Koła, drobny prezent oraz kwiaty. Sympatycznie i wzruszająco. To było nasze ostatnie spotkanie w bieżącym roku. Nastepne, już 17 stycznia 2020 roku o godz. 15:00 też w pomieszczeniach przywięziennego hotelu. Będzie to roczne zebranie członków Koła na które już dziś serdecznie zapraszamy.

  dodano 2 grudnia 2019 r.

  Zarząd Koła poszukuje osób do obsługi strony internetowej naszego Koła.

  Zarząd poszukuje osoby - emeryta, rencisty do prowadzenia strony internetowej naszego Koła. Nie dlatego, że dotychczasowy administrator nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub co gorsza rezygnuje ze swojej działalności. Nie, tu wszystko jest w porządku ale jest to specyficzne zajęcie. O ile każdy informatyk jest w stanie wykonać aktualizację strony, wprowadzić dodatkowe teksty lub zdjęcia, to już osoba nie przygotowana będzie miała problemy. Niestety wśród nas, jak sądzę nie ma tych pierwszych. Pozostaje więc przygotowanie praktyczne osoby spoza "branży". Każdemu, kto będzie chciał poszerzyć wiedzę w temacie gwarantuję pomoc i doradztwo. Wymagane są wyłącznie chęci poznawcze i odrobina wiedzy obsługi komputera, resztą zajmiemy się wspólnie. Trzeba też przypomnieć, że jest to działalność na zasadzie wolontariatu ale pozyskana wiedza procentuje, przydaje się w codziennym życiu: obsługi komputera, przeglądania stron internetowych, korzystania z bankowości elektronicznej czy komunikatorów. Jest to wyzwanie dla ambitnych, szukających nowych wyzwań ale i ciekawych nowych rozwiązań technologicznych. I nieprawdą jest że w wieku emerytalnym już nic nie da się więcej zrobić... zainteresowanych zapraszam do działania. Kontakt z Przewodniczącym Koła.  dodano 24 listopada 2019 r.

  Zebranie Zarządu Koła.

  Informujemy, że w dniu 3 grudnia 2019 r o godz. 9:00 odbędzie się zebranie Zarządu Koła. Omawiane będą sprawy związane z przygotowaniami do corocznego spotkania opłatkowego emerytów i rencistów Aresztu Śledczego w Białymstoku. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

  Przewodniczący Koła

  Andrzej Stelmaszuk  dodano 14 listopada 2019 r./ aktualizacja 24 listopada 2019 r.

  Apel do członków Koła spoza Aresztu Śledczego w Białymstoku.

  Co pewien czas powraca stary temat dotyczący części członków naszego Koła, którzy przed odejściem na zaopatrzenie emerytalne pełnili służbę w innej niż Areszt Śledczy w Białymstoku jednostce. I tu należy się wyjaśnienie: zgodnie z obowiązującym nazewnictwem nasze Koło jak i inne posiadają przydzielone nazwy do jednostek organizacyjnych, i tak nasze Koło to : "Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku". Sama nazwa definiuje miejsce działania Koła oraz potencjalnych członków. W naszej sytuacji miejscem jest Areszt Śledczy w Białymstoku a członkami są emeryci i renciści Aresztu Śledczego w Białymstoku - osoby na które corocznie przesyłane są z Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie środki finansowe Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, i tylko na te osoby. Potocznie nazywamy je osobami uprawnionymi. Pozostali emeryci, z innych jednostek, jak Zakład Karny w Białymstoku czy Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku są osobami nieuprawnionymi. O ile przy codziennej działalności Koła nie ma to specjalnego znaczenia to przy organizacji różnych imprez finansowanych przez Areszt Śledczy w Białymstoku już tak. Dlatego ten temat musimy uporządkować.

  Ponawiamy więc prośbę do naszych członków Koła których ten temat dotyczy o zadeklarowanie miejsca przynależności do Aresztu Śledczego w Białymstoku jeszcze w tym roku poprzez złożenie stosownego oświadczenia w dziale kadr w jednostce z której przed odejściem pełniło się służbę. Brak złożonej deklaracji będzie praktycznie oznaczał konieczność opuszczenia Koła, bowiem ze względów praktycznych nie możemy zagwarantować równego traktowania jak w przypadku członków Koła - emerytów i rencistów Aresztu Śledczego w Białymstoku.

  Poniżej do wykorzystania: Druk Wniosku o objęcie świadczeniami socjalnymi w Areszcie Śledczym w Białymstoku.  dodano 23 listopada 2019 r.

  Projekt "Białystok - Nasza historia".

  Otwieramy nasz Projekt "Białystok - Nasza historia". Projekt jest skierowany do wszystkich chętnych którzy pragną dowiedzieć się czegoś więcej o niełatwej historii miasta Białegostoku i mieszkańcach, bo to własnie oni - ludzie różnych profesji , majętni, prowadzący przeróżną działalność społeczną i kulturalną, wpływowi tworzyli specyficzną atmosferę i ten klimat miasta nie prowincjalnego a otwartego. Dziś warto o tym pamiętać, bo historię warto znać, szczególnie miasta w którym żyjemy. Historia przedstawiana w różnej formie, spotkań z ludźmi posiadających szczegółową wiedzę z danego tematu, zwiedzania miejsc, organizacji wspólnych wycieczek, dyskusji... Projekt jest również otwarty na inne formy, nie ma bowiem ustalonych zasad, te możemy sami ustalać. W realizacj Projektu możemy dodatkowo liczyć na fachową pomoc...

  Zapraszamy więc wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w tym Projekcie. W zależności od Waszej aktywności podejmiemy konkretne działania.

  Kontakt z przewodniczącym Koła.  dodano 13 listopada 2019 r.

  Bal noworoczny i zebranie członków Koła w Hotelu Leśny - odwołane.

  Niestety, z uwagi na brak wymaganej minimalnej ilości chętnych na bal noworoczny zaplanowany na dzień 10 stycznia 2020 roku w Hotelu Leśny - zostaje odwołany. Jest to też znak dla Zarządu Koła, że nie jesteście zainteresowani taką formą spotkań integracyjnych i w związku z tym takich imprez nie będziemy Państwu oferować. Szkoda, bo jak wiemy część emerytów na stawiane pytania: "dlaczego nie przychodzisz na zebrania emerytów", odpowiada - "nie, bo po zakończeniu służby mam awersję na ten kryminał". Planowana impreza i spotkanie emerytów miało odbyć się poza obrębem aresztu, więc to nie jest prawdziwy problem. Problem jest w finansowaniu. Nie jest prawdą, że wszyscy emeryci mają skromne emerytury. Bo jeśli chodzi o wycieczki to tu już jest zupełnie inna sprawa. Ale tu jest wysokie dofinansowanie, więc i aktywność jest większa. Niestety, takie stanowisko jest błędne, kwestia czasu a środki z ZFŚS będą przeznaczane na zupełnie inne cele. Ten system jest nie do utrzymania, sami o tym wiecie. Jest więc jeszcze czas na przygotowanie się na te zmiany aby zacząć funkcjonować jak inne, pozostałe stowarzyszenia poza strukturą Służby Więziennej. To wszystko zależy od naszej aktywności.

  Osoby które opłaciły już składkę zostaną poinformowane o zwrocie należności na wskazane konto bankowe ( w przelewie ).  dodano 13 listopada 2019 r.

  Komunikat o zmianie terminu i miejsca zebrania sprawozdawczo -wyborczego członków Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku.

  W związku z brakiem zainteresowania uczestnictwa w zebraniu ogólnym członków Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku zaplanowanego na dzień 10 stycznia 2020 r w Hotelu Leśny, informujemy o odwołaniu tego spotkania i wyznaczeniu nowego miejsca i terminu. Zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r o godz. 15:00 w przywięziennych hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku. W przypadku braku quorum, termin następnego zebrania ustala się w tym samym miejscu i dniu o godz. 15:15.

  Planowany porządek zebrania:

 • 1. Otwarcie zebrania; wybór osoby prowadzącej zebranie;
 • 2. Zatwierdzenie porządku zebrania;
 • 3. Powołanie osób: protokolanta, osób do komisji skrutacyjnej;
 • 4. Ustaleni quorum;
 • 5. Ustalenie sposobu głosowania na zebraniu;
 • 6. Zapoznanie członków z wynikami kontroli Komisji Rewizyjnej działalności Zarządu Koła za 2019 rok;
 • 7. Głosowanie nad przyjęciem / odrzuceniem Protokołu Komisji Rewizyjnej;
 • 8. Omówienie bieżących spraw i zadań Zarządu Koła na 2020 r;
 • 9. Wolne wnioski;
 • 10.Podpisanie Protokołu z zebrania.
 • Serdecznie zapraszamy.  dodano 8 listopada 2019 r.

  Zapraszamy na "piknik" w Supraślu...

  Na wniosek części członków Koła, zarząd podjął się organizacji "pikniku" dla wszystkich chętnych w terminie możliwie najbliższym, np 16 listopada 2019 r na godz. 13:00. Na miejsce imprezy wybrano Kolonię Dębowik k. Supraśla.

  Proponujemy:

 • - na początek - spacer po lesie za grzybkami;
 • - imprezę pod zadaszoną wiatą;
 • - ognisko + dodatkowy kominek w cenie dla całej grupy 160 zł;
 • - bigos na 1 /osobę - 10 zł;
 • - grochówka na 1 /osobę - ok. 10 zł;
 • - transport grupowy, wynajęcie busu - koszt do oszacowania po zamknięciu listy chętnych;
 • - płatność gotówką przed rozpoczęciem imprezy;
 • - wyjazd sprzed Aresztu Śledczego w Białymstoku o godz. 13:00 w dniu 16 listopada 2019 r;
 • - zakończenie imprezy godz. 20:00;
 • Sugerujemy:

 • - zabranie ze sobą tzw. "koszyczka" a w nim to co może być nam niezbędne...
 • Zapisy przyjmuje kol. Bogusława Bieryło tel.663 392 323. Prosimy o pośpiech, bo już 12 listopada będziemy zamawiać miejsce na "piknik", bigos i grochówkę...  dodano 5 listopada 2019 r.

  Uwaga, zmiana terminów pełnienia dyżurów przez Zarząd Koła..

  W dniu dzisiejszym na zebraniu Zarządu Koła podjęta została decyzja o zmianie terminów pełnienia dyżurów w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Białymstoku. Od dnia dzisiejszego dyżury będą pełnione jeden raz w miesiącu w każdy pierwszy wtorek każdego miesiąca w godzinach 9:00 - 12:00 ( w dni robocze ) w miejscu dotychczas ustalonym. Najbliższe spotkanie Zarządu zostało określone na dzień 3 grudnia 2019 r. W sytuacjach nagłych prosimy o kontakt bezpośredni z przewodniczącym Koła.  dodano 30 października 2019 r.

  Wyznaczenie kolejnego terminu zebrania zarządu koła.

  Informuję, że w dniu 5 listopada 2019 r o godz. 9:00 odbędzie się kolejne spotkanie zarządu koła. Jednym z tematów do rozpatrzenia będzie wniosek Przewodniczącego Koła o zmianę ilości dyżurów pełnionych przez Zarząd w ciągu miesiąca z obecnie dwóch do jednego. Nie ma bowiem żadnego merytorycznego uzasadnienia do utrzymywania tego stanu, gdyż jak wskazuje praktyka zebrania te dotyczą w większości spraw organizacyjnych - Zarządu Koła a nie bieżących wniosków o pomoc socjalną emerytów i rencistów. Te z kolei załatwiane są na bieżąco przez nasz bezpośredni kontakt telefoniczny z kadrami Aresztu Śledczego w Białymstoku.

  Ponadto, każda osoba potrzebująca pomocy Zarządu może ją uzyskać kontaktujac się bezpośrednio z Przewodniczącym Koła. Zainteresowanych zapraszamy do udziału w spotkaniu...

  Przewodniczący Koła

  Andrzej Stelmaszuk  dodano 29 października 2019 r.

  Zapraszamy na bal noworoczny połączony z rocznym zebraniem członków Koła emerytów.

  Tak jak ustaliliśmy na ostatnim zebraniu ogólnym członków Koła - organizujemy spotkanie noworoczne - bal, połączony z zebraniem. Wybór terminu nie jest przypadkowy, jako Koło Terenowe KZEiRSW jesteśmy bowiem zobowiązani do przeprowadzenia takiego zebrania raz z w roku na którym przedstawimy Wam sprawozdanie z kontroli działalności Zarządu Koła przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną za 2019 r oraz nasze plany i zamierzenia na 2020 r. Na miejsce spotkania wybrano Hotel Leśny w Białymstoku, też nie przypadkowo. Chcieliśmy odejść od poprzednich założeń - organizacji imprez w przywięziennym hotelu przy Areszcie Śledczym w Białymstoku. Miejsce płatne ale zapewniające większy komfort uczestnikom, możliwość zabawy przy dźwiękach dobrej muzyki DJ ( zresztą, też naszego kolegi emeryta ), wykwintnego menu i świetnej atmosfery jaką sami możemy stworzyć. Chcielibyśmy również, aby ten akcent - noworocznych spotkań zapisał się na stałe w naszym kalendarzu. Ale to wszystko zależy od Was...

  Spotkanie organizujemy w Hotelu Leśny w Białymstoku Aleja Jana Pawła II 77 w dniu 10 stycznia o godz. 17:00, więcej informacji poniżej....Nie przewiduje się też dofinansowania z funduszu ZFŚS.  dodano 26 października 2019 r.

  Apel Zarządu Koła.

  Koledzy i koleżanki, nasza działalność: organizacji spotkań integracyjnych, wyjść do teatru, opery, wspólnych wycieczek, to tylko wycinek tego czym powinien zajmować się każdy zarząd koła emerytów. Niestety, wszędzie, tak i u nas są osoby które wymagają pomocy. Osoby starsze, nie radzące w nowej rzeczywistości, samotne, często schorowane. Nasi emeryci często też unikają kontaktu. Z różnych powodów sami usunęli się na boczne tory, nie uczestniczą w życiu Koła i nie ubiegają się o żadną pomoc socjalną. Być może jest to ich własny wybór... Ale też może być i tak, że po prostu o nich zapomniano. Naszym zadaniem jest dotarcie do nich.

  Dlatego też apelujemy do Was, jeśli macie wiedzę, że ktoś z Waszych znajomych emerytów i rencistów Służby Więziennej potrzebuje takiej pomocy - prosimy o kontakt z Zarządem Koła. To Wy najlepiej znacie własne środowisko i możecie ocenić czy i jaka pomoc mogła być potrzebna a każda taka informacja zostanie przez nas sprawdzona. Często jest tak, że najlepszym lekarstwem jest świadomość, że człowiek nie jest sam, że można na kogoś liczyć. To bardzo ważne, bowiem każdy z nas może znaleźć się w podobnej sytuacji..  dodano 21 października 2019 r.

  Impreza pt. "kulig" w m. Lipiny odwołana...

  Niestety, z przyczyn od nas niezależnych impreza pod nazwą "kulig" nie odbędzie się. Organizator imprezy z m. Lipiny k. Hajnówki nie jest w stanie zapewnić przejazdu saniami po Puszczy Białowieskiej, a jak rozumiem, sama biesiada przy ognisku - to za mało, dlatego też i ogłoszenie o organizacji imprezy zostało wycofane. Nie znaczy to, że rezygnujemy z szukania nowego miejsca bo impreza odbędzie się. Warunki stawiane przez nas pozostają bez zmian. Osoby już zapisane zostaną powiadomione telefonicznie o zmianach miejsca organizacji kuligu i będą miały wybór uczestnictwa lub wycofania wkładu własnego. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej bo właśnie tu będziemy umieszczać kolejne informacje z przygotowań.  dodano 18 października 2019 r.

  Komunikat Zarządu Koła Terenowego.

  Zarząd Koła przypomina wszystkim członkom Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku o konieczności terminowego opłacania składek członkowskich. W bieżącym roku składka członkowska wynosi 24 zł / rocznie. Osoby, które nie opłaciły należności i nie zrobią tego do końca br, nie będą mogły korzystać ze wszystkich przywilejów przewidzianych dla członków Koła emerytów a tym samym zostaną skreślone z listy członków Koła / podstawa: art 11 pkt 4 Statutu Krajowego Związku Emerytów i Rencistów /.

  Nasze stowarzyszenie działa na zasadzie dobrowolności, gdzie każdy emeryt, rencista jednostek organizacyjnych SW w Białymstoku może zostać jego członkiem, jednak obowiązkiem każdego członka jest opłacanie składek. Bez tych środków finansowych nasza działalność jest ograniczona. Pamiętajmy o tym...  dodano 16 października 2019 r.

  Wyznaczenie najbliższego terminu zebrania zarządu koła.

  Informuję, że w dniu 22 października 2019 r o godz. 9:00 odbędzie się kolejne spotkanie zarządu koła. Tematem zebrania będą sprawy związane z organizacją spotkania opłatkowego w dniu 13 grudnia br, planowanego w przyszłym roku kuligu, spotkania noworocznego zaplanowanego na dzień 10 stycznia 2020 r oraz oceną złożonych ofert wycieczkowych na 2020 rok. Zainteresowanych zapraszamy...

  Przewodniczący Koła

  Andrzej Stelmaszuk


  dodano 20 września 2019 r.

  Rekomendacja FSSM RP : JOANNA DEONIZIAK - NASZA KANDYDATKA NA PODLASIU

  FSSM RP rekomenduje Koleżankę Joannę Deoniziak, emerytowaną policjantkę, startującą w wyborach do Sejmu RP z 11 miejsca listy KW Lewica w okręgu nr 24 obejmującym obszar woj. podlaskiego.

  Joanna Deoniziak - emerytowana policjantka, obecnie nauczycielka w liceum - kandydatka na Posła na Sejm RP, startująca z miejsca 11 listy KW Lewica w okręgu wyborczym nr 24.

  Wykształcenie: absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, ukończone Studium Oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz przeszkolenie z zakresu zarządzania w administracji publicznej.

  Laureatka wyróżnienia Prezydenta Miasta Białegostoku „Nauczyciel Mądry Sercem”. Działaczka na rzecz społeczności lokalnej. Najważniejszymi zasadami, którymi się kieruje są uczciwość, poszanowanie prawa, sprawiedliwość, troska o innych.

  W Sejmie chce zadbać o ludzi pokrzywdzonych i wykluczonych, nauczycieli, a przede wszystkim o dzieci i młodzież. Z troską podchodzi do problemów ludzi chorych, cierpiących i niepełnosprawnych, a także do sytuacji w służbach mundurowych, emerytów i wie jak temu zaradzić.


  "Decyzja o kandydowania do Sejmu RP nie była łatwa, nie jestem politykiem. Przez całe życie kierowałam się zasadami poszanowania prawa, uczciwością, szacunkiem do drugiego człowieka. Dziś moje i zapewne Wasze zasady są łamane. Szczególne represje dotknęły nasze środowisko i mogą się rozszerzyć, jeśli na to pozwolimy. Prezydent nie mówił prawdy, że wojskowym nie zostaną odebrane emerytury, w Sejmie jest druk 1105 skierowany do pierwszego czytania (możecie Państwo sprawdzić). Nie zrobią tego do 13 października, ale po wyborach, jeśli będą mieli większość parlamentarną. W ich planach są kolejne grupy mundurowych.To właśnie z troski o Nas i na prośbę niektórych z Was, postanowiłam zawalczyć. Decydująca walka odbędzie się 13 października. Wspólnie z naszymi rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi pójdźmy na wybory, każdy nasz głos będzie decydował o wyniku. Dla siebie i ofiar tych represji, które zawalczyć już nie mogą."


  dodano 15 września 2019 r.

  Jeszcze raz o pomocy socjalnej udzielanej przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku...

  Sprawa udzielania pomocy socjalnej emerytom i rencistom Służby Więziennej jest jasno określona w przepisach, jednak jak zauważyliśmy jest sporo wątpliwości i pytań. Najczęściej wynika to błędnego pojęcia o tym, czym jest pomoc socjalna. Dlatego też postaramy się zwięźle wyjaśnić procedurę. To ważne aby składane wnioski były dobrze wypełniane a składający nie miał wątpliwości czy może ubiegać się o taką pomoc.

  WAŻNE:

  1. pomoc może być udzielana wyłącznie na cele wskazane w przepisach, tj.: udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej, refundację lub dopłatę do kosztów leczenia opieki paliatywno - hospicyjnej, sanatoryjnej, uzdrowiskowej, rehabilitacyjnej, refundację lub dopłatę do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, refundację lu dopłatę do korzystania z różnych form działalności rekreacyjnej i kulturalno - oświatowej. Nie ma mu mowy o żadnych innych przypadkach: z okazji jubileuszu czy też dopłaty do bieżącego funkcjonowania i bieżących wydatków.

  2. o pomoc mogą ubiegać się : osoby posiadające trudne warunki materialne, poszkodowani w klęskach żywiołowych i zdarzeń losowych, sierotom zupełnym, samotnie wychowującym dzieci, ponoszącym dodatkow koszty związane z wychowaniem dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia;

  3. o pomoc ubiegamy się stosując aktualne druki, które publikujemy na naszej stronie internetowej w zakładce "dokumenty". Od 2019 roku obowiązują nowe przepisy a wraz znimi nowe wzory, m.inn. RODO, aktualny adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego. Każdy wniosek który nie spełnia tych wymogów nie będzie rozpatrywany do chwili jego zmiany. Wiąże się to bowiem z potrzebą ponownego kontaktu z wnioskodawcą, a więc czas, czas...;

  4. do każdego wniosku załączamy wymienione i wymagane w przepisach dokumenty: ostatnia decyzja o przyznaniu emerytury, renty... Jest to ważne, z uwagi na kryterium dochodu jaki uzyskuje emeryt, rencista. Poza tym, jest to potwierdzenie uprawnień do ubiegania się o pomoc socjalną ( tzn. że wnioskodawca jest objęty pomocą socjalną w tej jednostce ), inne dokumenty uprawniające do pomocy socjalnej: zaświadczenia lekarskie, ponoszone koszty leczenia, rehabilitacji itp. Bez tych dokumentów wnioski nie będą rozpatrywane przez dział kadr Aresztu Śledczego w Białymstoku;

  5. składane wnioski do działu kadr Aresztu Śledczego w Białymstoku są opiniowane przez nasze Koło emerytów, jednkakże decyzję o wypłacie i jej wysokości podejmuje wyłącznie Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku jako dysponent Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

  Stosując powyższe zasady, Wasze wnioski będą szybko rozpatrywane a pracownicy działu kadr Aresztu Śledczego w Białymstoku nie będą obawiać się wyników kontroli w tej dziedzinie.


  dodano 12 września 2019 r.

  Ogłoszenie o wyznaczeniu i terminu i organizacji spotkania wigilijnego emerytów...

  Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów w Białymstoku organizuje w pomieszczeniach przywięziennego hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku w dniu 13 grudnia 2019 r o godz 15:00 spotkanie wigilijne emerytów i rencistów Służby Więziennej. Obowiązują zapisy i wniesienie opłaty w formie przelewu na poniższe konto bankowe Zarządu Koła : Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Zarząd Koła Terenowego w Białymstoku BNP PARIBAS 54 1600 1462 1828 1335 9000 0001 w kwocie 20 zł na osobę uprawnioną ( emeryt, rencista, uprawniona osoba do pobierania renty rodzinnej ). W tytule przelewu należy podać cel opłaty „Opłatek” oraz nazwisko i imię osoby wpłacającej/osoby uprawnionej. Zapisy prowadzić będzie skarbnik Koła emerytów kol. Wanda Santarek w terminie do 1 grudnia 2019 r. Istnieje możliwość wniesienia opłaty gotówkowej bezpośrednio u skarbnika. Spotkanie będzie organizowane dla każdej ilości osób zainteresowanych.

  Serdecznie zapraszamy….

  Zarząd Koła


  dodano 6 września 2019 r. /aktualizacja 10 września 2019 r./

  Zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku za nami...

  W dniu 6 września 2019 r na terenie przywięziennym Aresztu Śledczego w Białymstoku, tzw. "wiaty" odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze czonków Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku. W zebraniu uczestniczyło 44 członków. Szczegółowy zapis z przebiegu zebrania znajdziecie Państwo wkrótce w zakładce "dokumenty" pod nazwą: Protokół z zebrania ogólnego członków Koła z dnia 6 września 2019 r. Chwila cierpliwości a gotowy i podpisany szczegółowy zapis tego spotkania zostanie Wam udostępniony na naszej stronie internetowej. Jest tego sporo, a to musi potrwać...

  W skrócie, wszystkie proponowane przez Zarząd Koła tematy zostały omówione, zapoznano członków Koła z działalnością Zarządu Głównego i Koła Terenowego, podjęto uchwały: uzupełnienia składu Zarządu Koła o kol. Bogusławę Bieryło i Komisji Rewizyjnej o kol. Zofię Witos, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została kol. Barbara Stanisławska, podwyższono wysokość składki członkowskiej na 2020 rok do kwoty 50 zł, dokonano wyboru kierunku następnej w 2020 roku wycieczki - do Gruzji, w terminie posezonowym ( wrzesień ) i przyjęto założenia do Planu Pracy na 2020 r. Postanowiono również, że przy organizacji wycieczek i innych spotkań konieczne jest wypracowanie dodatkowych zasad i preferencji członkom Koła umożliwiając pierwszeństwo ich udziału jako grupy która ponosi największe koszty ich organizacji. To również powinno zachęcać pozostałych emerytów i rencistów SW do wstępywania w nasze szeregi, bo to właśnie Nasze Koło bierze na siebie ciężar organizacji zbiorowego wypoczynku bez którego inni nie mogliby korzystać z tej formy dofinanasowania z puli ZFŚS Aresztu Sledczego w Białymstoku.

  Mieliśmy rownież miły akcent wręczenia pamiątkowego grawertonu ustępującemu z funkcji zastępcy przewodniczacego Koła kol. Henrykowi Łukowskiemu. Szczególne podziękowania były za 8 - letnią działalność związkową na stanowisku przewodniczącego Koła w latach 2011 - 2019 r. Do podziękowań dołączył również Pan Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku płk Wojciech Prażmowski.
  Ustaliliśmy też, że najbliższe spotkanie opłatkowe będzie miało nieco inną formę, wprowadzamy obowiązkowe zapisy i wpłaty za uczestnictwo w spotkaniu. Termin spotkania 13 grudnia 2019 r godz. 15:00, miejsce hotel Aresztu Śledczego w Białymstoku. Zapisy wraz z wniesieniem wpłaty 20 zł za osobę uprawnioną do korzystania ze środków finansowych ZFŚS Aresztu Śledczego w Białymstoku, 60 zł osoby pozostałe w terminie do 1 grudnia br u kol. Wandy Santarek - skarbnika Koła. Spotkanie będzie organizowane dla każdej ilości osób, nawet dla minimalnej. Przygotowaliśmy również propozycję organizacji nowego, stałego punktu w kalendarzu imprez: spotkania noworocznego wraz z zebraniem członków Koła już 10 stycznia 2020 r. Obowiązują zasady jak w powyższym przypadku z tą różnicą, że członkowie Koła nie wnoszą opłat a koszty pokrywane będą ze składek członkowskich. Szczegóły tej propozycji umieścimy już wkrótce na naszej stronie internetowej. Tak ..., bo warto być członkiem naszego stowarzyszenia - Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Białymstoku To w skrócie.., a szczegóły niebawem. Zapraszamy do odwiedzin.  dodano 29 sierpnia 2019 r.

  Koleżanki i Koledzy!

  Policjanci, Żołnierze, Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz wszyscy emeryci w stanie spoczynku! Zbliżają się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 13 października 2019 r. nasi rodacy będą wybierać swoich przedstawicieli - Posłów i Senatorów na kolejną 4-letnią kadencję. Udział w tych wyborach to nie tylko prawo, ale też obywatelski obowiązek pozwalający wyrazić wolę co do przyszłego kształtu Polski. Tym razem będą to wybory, które zadecydują na lata, o przyszłym modelu naszej Ojczyzny. Wyborów takich nie mieliśmy od 4 czerwca 1989 r., kiedy to została zapoczątkowana transformacja ustrojowa i budowa państwa demokratycznego osadzonego w ustawodawstwie i kulturze zachodu...  dodano 30 lipca 2019 r.

  Informuję, że w dniu 3 września br. odbedzie się zebranie zarządu Koła, na którym dopracowane zostanie wspólne stanowisko omawianych tematów na planowanym na dzień 6 września br. zebraniu ogólnym członków Koła.

  przewodniczący Koła

  Andrzej Stelmaszuk  dodano 11 lipca 2019 r./ aktualizacja 19 lipca 2019 r.

  Zarząd Główny umożliwia kołom terenowym zakładanie kont bankowych w Banku Pocztowym.

  To dobry krok, zresztą uważamy że w tym część naszej zasługi. Już od lutego br. sygnalizowaliśmy problemy z założeniem konta bankowego co spotykało się z nie zrozumieniem Zarządu Głównego. Cóż, dobrze że w końcu udało się sprawę rozstrzygnąć z pożytkiem dla wszystkich kół terenowych. Niestety to ciągle mało. Tu przydałaby się radykalna zmiana umożliwiająca większą samodzielność w podejmowaniu decyzji przez jednostki terenowe. Jesteśmy wręcz pewni, że taka zmiana przyczyniłaby się do poprawy naszego wizerunku jako pełnoprawnego stowarzyszenia i zwiększenia aktywności społeczności emeryckiej. To naprawdę się opłaci... dla dobra całego związku.

  Pełną treść pisma w tej sprawie zostanie udostępniona Wam w zakładce "dokumenty" niezwłocznie po otrzymaniu z Zarządu Głównego.  dodano 2 lipca 2019 r.

  Komunikat administratora strony internetowej.

  Informuję, że z dniem dzisiejszym zostały rozpoczęte prace nad przebudową struktury naszej domeny. Jest to związane z koniecznością przeniesienia danych z innych serwerów, np. zdjęć, dokumentów na nasz serwer na którym funkcjonuje nasza strona internetowa i poczta elektroniczna. Mamy nadzieję, że poprawi to funkcjonalność, estetykę i znacznie ułatwi dostęp wszystkim odwiedzającym naszą domenę do danych. Nowością będą dodawane i aktualizowane albumy zdjęć z naszych wspólnych spotkań i wycieczek z każdego roku w formie pokazu slajdów. Docelowo, będą tam również zdjęcia archiwalne naszego Koła. Jeżeli jesteście w posiadaniu ujęć z którymi warto podzielić się... to chętnie je udostępnimy. Planów jest więcej, ale o tym poinformujemy Was jak projekt będzie gotowy. Na chwilę obecną, wszelkie ważne informacje nie będą usuwane...

  Administrator: Andrzej Stelmaszuk  dodano 21 czerwca 2019 r.

  Informacje Zarządu Głównego KZEiRSW.

  W dniu dzisiejszym do Zarządu Koła wpłynęło pismo Zarządu Głównego KZEiRSW informujące o podjętych uchwałach ZG na posiedzeniu w maju br. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma pod tym linkiem : Pismo Zarządu Głównego KZEiRSW.

  oraz załaczonymi poniżej ofertami ubepieczeń dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz członków ich rodzin ( do udostępnienia u przewodniczącego Koła ).

  dodano 18 czerwca 2019 r.

  Informacje Zarządu Koła z dnia 18 czerwca 2019 r. Skład Zarządu został zmniejszony...

  W dniu 18 czerwca 2019 r odbyło się ostatnie zebranie zarządu Koła przed przerwą wakacyjną. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie zarządu oprócz kol. Henryka Łukowskiego, który jak wcześniej (w dniu 13 czerwca br) poinformował przewodniczącego Koła o rezygnacji z funkcji zastępcy przewodniczącego i udziału w zarządzie Koła. Rezygnacja kol. Henryka została przyjęta do wiadomości przez zarząd, jednakże zgodnie ze statutem KZEiRSW wiążącą decyzję w tej sprawie podejmie zebranie ogólne członków Koła, które zaplanowane jest na dzień 6 września 2019 roku. Na chwilę obecną działamy więc w okrojonym składzie.

  Na zebraniu omówiono temat ostatniej wycieczki do Grecji, sposobu organizacji wyjazdu i samego pobytu. Oprócz niezapomnianych wrażeń i sporych opinii pozytywnych ( miejsce, pogoda, wygodny dojazd itp ) były też sugestie nad którymi trzeba pochylić się, wyciągnąć wnioski aby na przyszłość opinia uczestników była zdecydowanie "na plus", ale to odrębny temat na dyskusję na zebraniu ogólnym członków Koła ( termin jak wyżej ).

  Nasze uwagi, dotyczące organizacji wycieczki są następujące:

 • informowania zarządu Koła o każdej zmianie numeru telefonu kontaktowego emeryta i.... odbieraniu połączenia telefonicznego. Zarząd Koła nie odpowiada za brak kontaktu telefonicznego co może powodować problemy z uczestnictwem w wycieczce;
 • przy wpisywaniu się na listy chętnych na wycieczkę należy podawać imię/imiona i nazwisko takie, jakie mamy zapisane w dowodzie osobistym/paszporcie - zarząd Koła nie weryfikuje przekazanych przez Was danych osobowych, jedynie je gromadzi i wysyła drogą elekroniczną do organizatora wycieczki;
 • ważne na przyszłość, ustalić optymalne i bezpieczne miejsce postoju autokaru przed wyjazdem na wycieczkę;
 • sugerujemy ubezpieczać się na wypadek rezygnacji z wycieczki z powodów losowych;
 • planujemy na przyszłość, wprowadzić zapisy na listę dodatkową, na wypadek rezygnacji z wycieczki.
 • Ponadto, na zebraniu dokonano rozliczenia kosztów wynajmu autokaru na dojazd i powrót z lotniska Modlin. Zgodnie z Waszą sugestią, pozostała kwota po opłaceniu faktury zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Koła do Waszej dyspozycji na poczet następnych imprez. Finalne rozliczenie kosztów wycieczki znajduje się pod tym linkiem: Rozliczenie finansowe wycieczki do Grecji 2019 r.

  Ustalono również termin kolejnego, ogólnego zebrania członków Koła. Przede wszystkim, celem są wybory uzupełniające oraz omówienie proponowanych zmian w organizacji działań zarządu, ustalenie wysokości składek i przygotowanie do przyszłorocznej wycieczki już w tym roku, jesienią. Wszystkie te sprawy wymagają Waszego głosu a bez nich nie możemy podjąć żadnych wiążących decyzji. Liczymy na udział wszystkich członków Koła a w szczególności osób które corocznie korzystają z tych wycieczek. Razem będziemy ustalać szczegóły wyjazdu. Dlatego też proponujemy przeprowadzenie zebrania ogólnego członków Koła emerytów w terminie: 6 września 2019 rok , godz. 15:00 , miejsce: tzw. "wiata" obok przywięziennego hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku.W razie braku wymaganej minimalnej ilości osób na zebraniu, następny termin w tym samym dniu i miejscu o godz.15:15. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków (osoby chętne do przystąpienia do Naszego Koła)i prosimy o powiadomianie o tym znajomych i przyjaciół z Koła Emerytów.

  Ustalony porządek zebrania sprawozdawczo -wyborczego znajduje się pod tym linkiem: Porządek zebrania ogólnego członków Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku w dniu 6 września 2019 r.  dodano 9 czerwca 2019 r./ aktualizacja 16 czerwca 2019 r.

  Nasza wycieczka w 2019 roku do Grecji - krótka relacja fotograficzna...

  W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy kilka zdjęć od uczestników wycieczki do Grecji, jest nam miło, że pamiętacie o tych co zostali w kraju. Mamy nadzieję też, że tych zdjęć będzie dużo więcej - czekamy na ujęcia grupowe. Pozdrawiamy i życzymy udanego wypoczynku...

  Do obejrzenia zdjęć z wycieczki zapraszamy do naszej galerii...  dodano 9 czerwca 2019 r.

  Zebranie Zarządu Koła, ostatnie przed przerwą wakacyjną ( lipiec, sierpień ), zapraszamy...

  W dniu 18 czerwca o godz. 9:00 odbędzie się kolejne i ostatnie przed przerwą wakacyjną zebranie zarządu Koła na które serdecznie zapraszamy zainteresowanych. Oprócz spraw bieżących zostanie omówiona ostatnia wycieczka do Grecji i dokonamy rozliczenia kosztów. Informacja o tym zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.  dodano 22 maja 2019 r.

  Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP daje przykład...

  Skąd my to znamy? No właśnie... Jak widać niektóre związki emerytów i rencistów służb mundurowych mają właściwe podejście do nowych uregulowań prawnych w zakresie ich funkcjonowania. U nas niestety nie... i chyba długo tak pozostanie.

  Ten artykuł polecamy wszystkim zainteresowanym a w szczególności naszenu Zarządowi Głównemu w Łodzi, który nie widzi żadnych problemów. Szkoda, bo my już wcześniej o tym mówiliśmy i pisaliśmy. Szczerze polecamy odwiedzić:
  stronę internetową Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

  W skrócie, Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP na swoim zebraniu zauważa problemy swoich Kół Terenowych dotyczących statusu prawnego, braku kont bankowych, prowadzeniem wymaganej sprawozdawczości itp, czyli.... nasze codzienne problemy.  dodano 20 kwietnia 2019 r.

  Białystok - kalendarz spotkań przedwyborczych z udziałem przedstawicieli FSSM RP.

  W dniu 25.04.2019 r. w Białymstoku o godz. 16:00 w Ośrodku WOAK „Spodki”, ul. Św. Rocha 14 – odbędzie się spotkanie z udziałem nadinsp. Ireny Doroszkiewicz, gen. Józefa Klimowicza, gen. Włodzimierza Gryca i Prezydenta FSSM RP Zdzisława Czarneckiego. Zainteresowanych zapraszamy.  dodano 19 kwietnia 2019 r.

  Ankieta Zarządu Głównego KZEiR SW.

  Zarząd Główny przesłał do Kół Terenowych kwestionariusz wywiadu celem rozpropagowania wśród członków koła i zainteresowania Was pracami badawczymi prowadzonymi przez Akademię Ignatianum z Krakowa. Jego charakter i zakres tematyczny ma na celu pogłębienie i rozszerzenie spektrum badań naukowych z zakresu sociologii oraz pedagogiki społecznej, dotyczących emerytów i rencistów Służby Więziennej - w szczególności ich własnej oceny samego siebie. Wszystkich zapraszamy do zapoznania się z pismem a zainteresowanych do udziału, druki ankiety można pobrać bezpośrednio z naszej strony internetowej lub u przewodniczącego Koła. Termin nadsyłania ankiety - do 30 czerwca 2019 r.

  Treść pisma i ankiety.  dodano 17 kwietnia 2019 r.

  Domena http://kzeirsw.bialystok.pl jest własnością Koła terenowego KZEiR SW w Białymstoku.

  Informujemy, że z dniem 17 kwietnia 2019 roku nasze Koło Terenowe stało się oficjalnie właścicielem domeny http://kzeirsw.bialystok.pl co oznacza że wszelkie koszty związane z utrzymaniem strony i hostingu ponosi Koło Terenowe. Jest to kolejny krok normalizacji naszego statusu, pracy i wzięcia odpowiedzialności za całokształ działań w przestrzeni publicznej ale też i obowiązek dla nas i przyszłych zarządów kontynuacji i dbania o dobre imię naszego stowarzyszenia. Administratorem strony jest przewodniczący Koła - kol. Andrzej Stelmaszuk. Kontakt e-mail w zakładce "o nas".

  Serdecznie zapraszamy do odwiedzin a najlepiej ... dodać do "ulubionych" w swojej przeglądarce internetowej.  dodano 15 kwietnia 2019 r.

  Informacja Zarządu Koła - rozliczenie finansowe wielkanocnego spotkania emerytów.

  Nasze rozliczenie finansowe wielkanocnego spotkania emerytów zamieszczamy poniżej, pod linkiem: Rozliczenie finansowe ze spotkania emerytów z dnia 12 kwietnia 2019 r.  dodano 12 kwietnia 2019 r.

  Wielkanocne spotkanie emerytów

  W spotkaniu uczestniczyło 32 emerytów Aresztu Śledczego w Białymstoku oraz zaproszeni goście, z ramienia gospodarzy - zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku ppłk Sławomir Stefaniak, mjr Mirosław Cybuliński - zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Białymstoku, kapelan ks. Mirosław Korsak i przedstawiciel działu kadr Aresztu - kpt. Cezary Łabieniec. Była to kolejna okazja do spotkania się rzeszy emeryckiej, wspólnych rozmów, wspomnień i życzeń świątecznych. Omówiono także bieżące sprawy z życia Koła, zapoznano uczestników z nowym składem zarządu, działalnością i propozycjami na przyszły okres. Zaproponowano wprowadzenie na stałe wydarzenia - noworocznego spotkania członków Koła na którym będą omawiane wydarzenia z roku poprzedniego, zapoznawanie ogółu z ważnymi treściami pism, ewentualnych zmian przepisów, wynikami kontroli komisji rewizyjnej oraz planami na rok bieżący. Jest to kolejny krok normalizacji pracy zarządu i informowania członków o ważnych sprawach naszego stowarzyszenia. Będziemy również proponować zwiększenie wysokości składek rocznych z których dochód będzie przeznaczany na relizację własnych zamierzeń.

  Najbliższe takie spotkanie odbędzie się 10 stycznia 2020 roku.

  Do obejrzenia zdjęć ze spotkania zapraszamy do naszej galerii...  dodano 10 kwietnia 2019 r.

  Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń został wysłany.

  W dniu 4 kwietnia 2019 r został wysłany wniosek Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Białymstoku do Starostwa Powiatowego w Białymstoku celem wpisu do ewidencji stowarzyszeń. Tym samym zakończyliśmy kolejną niedokończoną sprawę, omawianą podczas ostatniego zebrania członków koła. Wniosek został wysłany tradycyjną pocztą, przesyłką poleconą za potwierdzeniem nadania - uważamy więc czynność za spełnioną.  dodano 2 kwietnia 2019 r.

  2 kwietnia 2019 r - ustalenia ze spotkania Zarządu Koła.

  W dniu 2 kwietnia 2019 r odbyło się spotkanie Zarządu Koła. Dokonano wyboru firmy do przewozu uczestników wycieczki do Grecji ( autokar do m. Modlin i w drodze powrotnej ) - Firmy "Plus Bus". Uczestnicy wycieczki z grupy Białystok proszeni są o dokonywanie przelewów na nasze konto bankowe kwoty 86,- zł na jednego uczestnika. W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię uczestnika wycieczki dodając treść "opłata za transport". Termin wpłat - do 24 maja 2019 r. Jednocześnie informujemy, że transport dotyczy wyłącznie osób z Białegostoku, grupa Hajnówka organizuje we własnym zakresie ( dotyczy to też osób z Bielska Podlaskiego ).

  Ponadto, ustalono jednolitą formę oznaczeń bagaży wszystkich uczestników wycieczki. Bedą to po 2 nalepki na każdy bagaż z logo naszego Koła. Koszt wydruku 1 egz. - 1 zł, płatne gotówką podczas spotkania wielkanocnego w dniu 12 kwietnia 2019 r lub bezpośrednio przed wyjazdem autokaru z Białegostoku a uczestnicy z Hajnówki przed odbiorem kart pokładowych u Przewodniczacego Koła (poprzez Przewodniczącego Koła z Hajnówki ).

  W razie niejasności proszę o kontakt z Przewodniczącym Koła.

  W sprawie spotkania wielkanocnego emerytów i rencistów w dniu 12 kwietnia 2019 r ,ustaliliśmy że jak w poprzednich latach na spotkaniu wielkanocnym emerytów i rencistów catering będzie świadczyła ta sama firma - Pięć Dębów z Supraśla. Za menu odpowiedzialne są na Panie z Zarządu Koła. Serdecznie wszystkich zapraszamy...  dodano 25 marca 2019 r.

  2 kwietnia 2019 r - cykliczne spotkanie Zarządu Koła.

  Na dzień 2 kwietnia br zaplanowano kolejne spotkanie Zarządu Koła. Oprócz spraw bieżących, tematem spotkania będą: stan przygotowań do wielkanocnego spotkania emerytów i rencistów, wybór firmy realizującej przewóz uczestników wycieczki na lotnisko Modlin i w drodze powrotnej oraz propozycje wprowadzenia cyklicznych spotkań - zebrań ogólnych członków Koła na początku każdego roku do zapoznania się z efektami prac Komisji Rewizyjnej, nakreślenia kierunków prac Zarządu na dany rok i podjęcia uchwał w sprawie terminów i organizacji ewentualnych wycieczek i imprez.

  Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału.

  Z dniem 25 marca 2019 r uruchomiliśmy nowy adres poczty elektronicznej Koła. Dotychczasowy adres zostaje usunięty z bieżących danych kontaktowych Koła a korespondencję należy kierować na aktualny e-mail: zarzad@kzeirsw.bialystok.pl

  Zmiana adresu podyktowana jest zmianą serwera poczty elektronicznej. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy...  dodano 22 marca 2019 r.

  Mamy konto bankowe...

  W dniu 22 marca br. założyliśmy konto bankowe na Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Zarząd Koła Terenowego w Białymstoku. Po weryfikacji naszych danych przez Bank - konto zostanie uruchomione po 26 marca 2019 r. Jest to kolejny krok do normalizacji funkcjonowania Naszego Koła. Na początek, konto przewidziane jest do dokonywania wpłat składek członkowskich. Wielu z nas na co dzień korzysta z bankowości elektronicznej, więc nie powinno być to stwarzać problemu. Dla osób nie korzystających z mediów elektronicznych proponujemy dotychczasową formę - wpłat gotówkowych bezpośrednio u skarbnika kol. Wandy Santarek. Wpłat będzie można dokonać poczas cyklicznych dyżurów Zarządu Koła ( jak w opisie w zakładce "o nas") lub na zebraniach. Jednocześnie zachęcamy do opłat w formie przelewów, formy wygodnej bez wychodzenia z domu.

  Wszelkie inne opłaty, związane z organizacją wycieczek, imprez lub spotkań będą każdorazowo analizowane a decyzje będą podejmowane indywidualnie dla każdej sytuacji odrębnie. Zawsze będziemy Was o tym informować. Zależy nam przejrzystości operacji finansowych...  dodano 19 marca 2019 r.

  Zebranie Zarządu Koła

  W dniu 19 marca 2019 r odbyło się cykliczne spotkanie Zarządu Koła. Przewodniczący Koła - kol. Andrzej Stelmaszuk zapoznał Zarząd Koła z treścią pism kierowanych z Zarządu Głównego KZEiR SW do poszczególnych kół terenowych, omówił bieżącą sytuację prawną naszego koła, która tak naprawdę nie zmieniła się od momentu wysłania zapytania prawnego do Zarządu Głównego. Największym problemem jest nadal brak możliwości założenia konta bankowego na funkcjonujące koło terenowe. Podjęto więc uchwałę o założeniu konta bankowego - społecznego które jest dostępne i nie dotyczy osób fizycznych. Do realizacji uchwały wyznaczono przewodniczącego i skarbnika.  Ponadto, rozpatrzono wnioski emerytów o pomoc socjalną i przekazano do realizacji przez dział kadr. Kolejne spotkanie zaplanowano na dzień 2 kwietnia 2019 r, po czym nastąpi przerwa do 7 maja 2019 r.

  Szczegółowe, omawiane informacje z Zarządu Głównego umieściliśmy w zakładce "aktualności/ogłoszenia" poniżej.  dodano 18 marca 2019 r.

  KZEiR SW Informuje...

  W dniu 28 - 29 stycznia 2019 r odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego, którego zakres obejmował zagadnienia dotyczące bieżącej pracy Związku. W trakcie obrad podjęto szereg ustaleń, w tym przyjęte również przez Prezydium wytyczne do realizacji przez koła terenowe, które przedstawiamy poniżej:

 • podjęto uchwałę o przyznaniu dofinasowania w kwocie 500 zł sztandaru dla ZK Koronowo;
 • omówiono sprawy związane z organizacją w m-cu wrześniu br konferencji naukowej pn. "Barwy jesieni życia. Seniorzy w przestrzeni działań społeczno-edukacyjnych" ktorego Związek jest współorganizatorem;
 • omówiono stan prac nad przygotowaniem, wspólnie z pracownikami UMK w Toruniu i AI w Krakowie kolejnego tomu publikacji o działaności członków naszego Związku pod roboczym tytułem "Apetyt na życie. Animacja jako źródło inspiracji i aktywizacji przestrzeni seniorów". Stąd, ponowna prośba o rozpragowanie wśród członków kół i przesyłanie materiałów roboczych do kolejnych opracowań;
 • wspólnie z Biurem Emerytalnym SW podjęto próbę opracowania stanowiska w formie wytycznych ujednolicenia procedur realizacji Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r w sprawie funduszu socjalnego... (Dz.U.z 2018 r , poz.2299) i przesłanie do komórek kadrowych jednostek;
 • opracowano nowy wzór deklaracji członkowskiej uwzględniając zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) do stosowania we wszystkich kołach terenowych;
 • omówiono problemy z przepływem informacji między Zarządem Głównym a członkami kół terenowych, ktorzy nie posiadają pełnych informacji o działalności Związku. Mając powyższe na uwadze rozważana jest propozycja organizacji spotkań roboczych przedstawicieli kół terenowych z udziałem koordynatorów i pracowników Biura ZG w ramach np. okręgów (do omówienia na najbliższym posiedzeniu);
 • inne propozycje i wnioski, po uszczegółowieniu, zostaną przedstawione na Zarządzie Głównym i przekazane do kół terenowych po ich zatwierdzeniu.
 • Ponadto, do Pisma załączono Porozumienie o świadczeniu usług turystycznych zawartego w dniu 4 grudnia 2018 r pomiędzy INDEX - Biurem Podróży sp. z o.o. sp.K. z siedzibą w Katowicach a Zarządem Głównym KZEiR SW w Łodzi w sprawie rabatu przy zakupie imprez turystycznych. Pełna treść Porozumienia do zapoznania się :

  Porozumienie  dodano 17 marca 2019 r.

  Licznik odwiedzin naszej strony internetowej...

  Miło poinformować Was, że od początku istnienia naszej strony internetowej, tj. od dnia 24 sierpnia 2017 roku odwiedziło nas 4292 osoby. W najlepszym dniu ( 10 lipca 2018 roku ) mieliśmy 57 odwiedzających. Obecnie średnio mamy ponad 10 wejść na stronę dziennie. Miło, że jesteście z nami...
  dodano 15 marca 2019 r.

  Zarząd Główny KZEiR SW informuje...

  Na swoje stronie internetowej, Zarząd Główny Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej informuje...

  dodano 6 marca 2019 r.

  Wyjaśnienie sprawy...

  W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy opinię prawną dotyczącą statusu naszego Koła. Niestety, nie są to dobre wieści. Jako Koło Terenowe praktycznie nie mamy żadnych możliwości działania. Ba, nawet nie możemy założyć konta bankowego gdyż nie figurujemy na żadnym dokumencie na podstawie którego moglibyśmy ubiegać się o jego założenie. Nie dysponujemy nr NIP ani też nie posiadamy nr REGON, ponadto nie zostaliśmy uwzględnieni w rubryce oddziałów terenowych w obowiązującym na dzień dzisiejszy KRS-ie Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więiennej w Łodzi. Ale ponadto... jesteśmy stowarzyszeniem nie mającym osobowości prawnej. Wszelkie decyzje o nas zapadają w Łodzi a my... musimy z tym się godzić. Tak też i o tym stanowi Satut KZEiR SW.

  Nasze prywatne opinie w tej sprawie nie mają znaczenia. Zamykamy więc temat i ruszamy dalej...  dodano 5 marca 2019 r.

  OGŁOSZENIE - wielkanocne spotkanie emerytów i rencistów 12 kwietnia 2019 r, godz. 15:00

  Zarząd Koła w dniu dzisiejszym ustalił temin wielkanocnego spotkania emerytów i rencistów Aresztu Śledczego w Białymstoku. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 roku o godz. 15:00 w sali nr 3 przywięziennego hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku na które serdecznie zapraszamy wszystkich emerytów i rencistów Aresztu Śledczego w Białymstoku oraz członków Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku. Na spotkanie zaprosiliśmy również Panów Dyrektorów: OISW, Aresztu Śledczego i Zakładu Karnego w Białymstoku oraz kapelanów. Liczymy na Waszą obecność.

  Jednocześnie informujemy o przyjętych zasadach odpłatności uczestników spotkania, koszt jednego uczestnika wynosi 10,00 zł. Należność powinna być opłacona w dniu imprezy u skarbnika kol. Wandy Santarek. Pamiętajmy też o konieczności uregulowania składek członkowskich za 2019 rok w kwocie 24,00 zł rocznie.

  Zapraszamy...  dodano 5 marca 2019 r.

  Mamy odpowiedź z Zarządu Głównego na wysłane przez nas pismo...

  I tak, dziś otrzymaliśmy długo wyczekiwaną odpowiedź na nasze wątpliwości prawne. Niestety, przesłane pocztą dokumenty w niczym nam nie pomogą ani też nie wyjaśniają. Szczerze, takie same zdobyliśmy w sieci internetu i... bez zbędnych kłopotów. Trudno ...

  Mamy jeszcze nadzieję, że dane nam słowo osobistego kontaktu z Zarządem Głównym w trybie roboczym będzie więcej warte. Nie stawiamy żadnych warunków, oczekujemy jedynie więcej szacunku, nam emerytom. Jak narazie, mamy głuche telefony i brak kontaktu. To przykre, bo w sprawach terminowego opłacania składek rocznych i odprowadzania części z nich do Zarządu Głównego - wykazuje większe zainteresowanie. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy sprawa się wyjaśni, jeśli nie - będziecie mogli sami zdecydować co z tym "fantem" zrobić. Nasze rekomendacje znacie...  dodano 4 marca 2019 r.

  Komunikat Zarządu Koła Terenowego - Apel do kolegów i koleżanek!

  Zarząd Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku poszukuje materiałów historycznych, zdjęć, dokumentów oraz pism związanych z działalnością Naszego Koła lub pełnieniem służby w Areszcie Śledczym w Białymstoku w okresie do 2012 roku, do wykorzystania wyłącznie przez Zarząd Koła opracowania i wydruku Biuletynu - Jubileuszowego wydania historii Naszego Koła. Z pewnością większość tych zasobów znajduje się u Was, jako pamiątka z czasów przeszłych. Chcielibyśmy uwiecznić ten okres wydaniem okolicznościowego egzemplarza Biuletynu Koła Terenowego. To taki prezent dla przyszłych pokoleń upamiętniający naszych kolegów i koleżanek z którymi pracowaliśmy przez lata. To też, ważne póki pamiętamy i możemy zebrać i poukładać te elementy chronologicznie, opisując wydarzenia, miejsca i ludzi. Czas szybko ucieka, pamięć pozostaje ulotna a za kilka luka pokoleniowa dokona reszty. O tych czasach i naszych kolegach nikt nie będzie już pamiętał. Nie planujemy wydruku seryjnego a wyłącznie w jednym egzemplarzu, na własne potrzeby członków Koła Emerytów.

  Po prostu nas na to nie stać. Możliwe jednak jest wydrukowanie dodatkowych egzemplarzy Biuletynu za pełną odpłatnością dla celów prywatnych bez możliwości rozpowszechniania i tylko naszym emerytom i rencistom - jako pamiątka.

  Wszystkie zainteresowane osoby, a posiadające zdjęcia lub inne materiały które mogą być wykorzystane do opracowania tematu prosimy o kontakt telefoniczny bezpośrednio z Przewodniczącym Koła lub poprzez pocztę e-mail naszego koła terenowego (adres w zakładce "o nas").

  Jednocześnie przypominamy, że wszystkie przyjęte materiały będą musiały być oznaczone klauzulą wyrażenia zgód na publikację wizerunku.

  Pamiętajmy... za nas nikt tego nie zrobi.  dodano 4 marca 2019 r.

  W dniu 5 marca 2019 r o godz. 9:00 odbędzie się zebranie członków Zarządu Koła. Zostaną omówione bieżące sprawy oraz organizacja spotkania wielkanocnego emerytów i rencistów Służby Więziennej planowanego na dzień 12 kwietnia 2019 r. Szczegóły wkrótce, zapraszamy do odwiedzin naszej strony...  dodano 11 stycznia 2019 r./aktualizacja 26 lutego 2019 r.

  Uwaga, nowy sposób rozliczenia podatku dochodowego za 2018 r.

  Od dnia 15 lutego 2019 r będzie można, nie wychodząc z domu rozliczyć PIT. Szczegóły na stronie: https://www.podatki.gov.pl

  Można też przekazać 1% podatku na rzecz wybranej OPP w usłudze Twoj e-PIT, do czego serdecznie zachęcam. Poniżej - prośba Naszej koleżanki Barbary Glanowskiej o wsparcie na leczenie i rehabilitację męża, emeryta Służby Więziennej Tadeusza Glanowskiego. Warto pomagać...
  dodano 26 lutego 2019 r.

  W dniu 25 lutego 2019 r Zarząd Koła Terenowego w Białymstoku, ponownie wystąpił z pismem do Zarządu Głównego KZEiR SW z prośba o pomoc w uregulowaniu statusu prawnego Naszego Koła. Dodatkowo, zaoferowaliśmy możliwość spotkania roboczego w tej sprawie w jak najszybszym terminie. Każdy termin przedstawiony przez Zarząd Główny jest dla nas do przyjęcia. Ważne, aby spotkanie odbyło się w miarę szybko, tak aby na zebraniu ogólnym członków Koła w dniu 12 kwietnia 2019 r podejmowane uchwały miały uzasadnienie. W sytuacji przeciągania się sprawy, lub niemożności ustalenia faktów - Zarząd Koła Terenowego w Białymstoku rozważy przedstawienie propozycji uchwały o likwidacji Koła i rozpoczęciu procedury powołania nowej formy - stowarzyszenia emerytów i rencistów Służby Więziennej w Białymstoku. Jest to ostateczność, ale i ta możliwość powinna być brana pod uwagę. Prosimy odwiedzać naszą stronę internetową. Będziemy Was informować na bieżąco...  dodano 21 lutego 2019 r.

  Co dalej z Naszym Kołem Emerytów?

  No właśnie, co dalej z Naszym Kołem emerytów? Po wysłaniu do Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi zapytania - prośby o opinię prawną dotyczącą statusu Naszego Koła , otrzymaliśmy jak narazie ustne wyjaśnienie, które tak naprawdę niczego nie .... wyjaśnia. Na chwilę obecną nie posiadamy żadnych istotnych dokumentów potwierdzających że Nasze Koło faktycznie funkcjonuje w ramach Krajowego Związku Emerytów Rencistów Służby Więziennej, bo sam fakt ujęcia w statucie możliwości powoływania takich jednostek terenowych jak Koło Terenowego w Białymstoku niczego nie przesądza. Nie jesteśmy ujęci żadnym nadzorem Starostwa. Nie posiadamy nadanego REGON - u, tym bardziej NIP - u. Powstaje pytanie: czy jesteśmy stowarzyszeniem, czy też luźnym związkiem osób bez udokumentowanej podstawy prawnej.... Jak narazie odpowiedzi brak.

  Krajowy Zarząd ma kompletną dokumentację utworzenia swojego stowarzyszenia, jest zarejestrowany w KRS -ie, automatycznie nadano REGON i NIP. Co prawda, w pobranym przez nas dokumencie, wyciągu z KRS - u nie widnieją tam żadne zapisy jednostek terenowych, składu zarządu... ale to inny problem.

  My takiej dokumentacji nie posiadamy, dlatego też nasze wątpliwości ( Zarządu Koła Terenowego w Białymstoku ) mają uzasadnienie. Do wyjaśnienia sprawy mają posłużyć przesłane w późniejszym terminie przez KZEiR SW w Łodzi dokumenty. Nie podzielamy optymizmu Zarządu Gównego, bowiem jesteśmy zdania że - jakiekolwiek, "stare" stowarzyszenia, które w wymaganym terminie ( 2016 - 2018 rok ) nie dokonały swoistej rejestracji w Starostwie - to z mocy prawa przestają istnieć. Niestety, ale takie stanowiska przedstawiają także popularne portale prawne.

  Dlatego też zdecydowaliśmy się na ten krok, wysłania zapytania, pomocy prawnej do zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi.

  No cóż, po otrzymaniu dokumentacji z Zarządu Głównego podejmiemy kolejną próbę ... Ale musimy też liczyć się z tworzeniem "nowej formy" działalności dla naszego Koła. Czyli "praca od podstaw"... Uważąmy, że warto nad tym zastanowić się już teraz...  dodano 17 lutego 2019 r.

  Wycieczka do Grecji - informacje Zarządu Koła.

  Informację o zapisach na wycieczkę do Grecji celowo umieściliśmy w dniu 13 lutego br. tj. na pięć dni przed zapisami, tak aby każdy zainteresowany mógł zapoznać się z ofertą i podjąć właściwą decyzję. I aby każdy chętny mógł mieć równe szanse zapisu. Tym bardziej, że uzyskaliśmy zgodę Pana Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku na dofinansowanie z ZFŚS w wysokości 1.000,00 zł na osobę uprawnioną.

  Powinniście też wiedzieć, że do chwili zawarcia umowy na zorganizowanie wycieczki pomiędzy Kołem Terenowym a Biurem Podróży nie możemy Wam podać wiążących danych. Dlatego też w ofercie jest zawsze przedstawiana klauzula: np. jak i w tym przypadku, że termin i godzina wylotu może ulec zmianie. Dlatego też i kolejność planowanych imprez, np. wycieczek miejscowych lub innych atrakcji może być inna. Staramy się więc, aby finalna umowa jak namniej zmieniała pierwotną wersję oferty. Ale nie wszystko zależy od nas, o większości terminów decyduje przewoźnik. Dopiero po ustaleniu tych wszystkich spraw, liczby uczestników, miejsc i godzin wylotu możemy mówić o finale i podpisaniu umowy.

  Na chwilę obecną wszystkie informacje oraz ustalenia dotyczące tej wycieczki są umieszczone w zakładce "oferty" a zainteresowanych prosimy o bieżące ich śledzenie. W sytuacjach wymagających dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z Przewodniczącym Koła kol. Andrzejem Stelmaszuk , tel. 664 058 555.  dodano 13 lutego 2019 r.

  Plan Pracy Koła Terenowego na 2019 rok.

  Plan Pracy Koła na 2019 rok jest naprawdę skromny. To tylko dlatego że środki finansowe jakimi dysponujemy nie pozwalają nam na szerszą działalność, poza tym w chwili obecnej Zarząd Koła zajmuje się bardziej sprawami organizacyjnymi, które pochłaniają naprawdę dużo czasu. Często są to sprawy niezależne od nas, wymagają opinii prawnych a te z kolei jak wiecie czasu.

  Wracając do naszych skromnych zasobów finansowych, musimy również pamiętać że zmiany jakie ostatnio wprowadzono do Statutu KZEiR SW pozwalają na dobrowolne zwiększenie wysokości rocznej składki członkowskiej. Od tych kwot nie jest odprowadzany "datek" na rzecz Zarządu Głównego, te środki w 100% pozostają do wykorzystania na działalność Koła. Warto o tym pamiętać, bo być może warto z tego skorzystać. Oczywiście jeśli będzie taka wola naszych członków...

  Plan Pracy Koła na 2019 r.  dodano 12 lutego 2019 r.

  Informacje z zebrania ogólnego członków Koła Emerytów.

  W dniu 8 lutego 2019 r odbyło się planowane zebranie ogólne członków Koła. W zebraniu uczestniczyło 39 członków oraz przedstawiciel Aresztu Śledczego w Białymstoku - starszy inspektor działu kadr kpt Cezary Łabieniec.

  Na wstępie przyjęto porządek obrad:

  1.Wystąpienie przewodniczącego Koła;

  2.Sprawozdanie z działalności Koła za 2018 rok;

  3.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 r;

  4.Wolne wnioski i dyskusja.

  Przewodniczący Koła omówił dotychczasową działalność zarządu w 2018 r. Oprócz słów pozytywnych efektów prac zarządu koła w ubiegłym roku padły tu również słowa o braku współpracy z pozostałymi członkami zarządu, nieobecnościach na zebraniach, braku chęci dalszego prowadzenia Koła. Na wniosek przewodniczącego, do dyskusji włączył się kol. Andrzej Stelmaszuk który przedstawił swoje powody ustąpienia z funkcji zastępcy przewodniczącego wskazując na potrzebę przeprowadzenia dużych zmian w sposobie zarządzania i konieczności "odmłodzenia" członków zarządu gdyż bez ich inicjatywy, dalszy rozwój Naszego Koła Emerytów będzie wątpliwy co w efekcie może doprowadzić do jego rozpadu. Oświadczenie zostało przyjęte ze zrozumieniem, i po długiej dyskusji ustalono: konieczność odwołania całego składu zarządu i powołania nowego akceptującego potrzeby ogółu członków. I chociaż głosowanie odbywało się etapowo, finalnie wszyscy członkowie dokonali zgodnego wyboru nowego składu ( w opisie zakładki "o nas").

  Na uwagę zasługuje duży mandat zaufania jakim został obdarzony aktualny przewodniczący Koła na okres wprowadzania zmian. Należy również gratulować całemu zarządowi, osobom które przejęły na własne barki bardzo trudny okres transformacji, ustalania ram prawnych Koła, zakładania konta a przy tym bieżącej pracy, załatwiania spraw związanych z organizacją wycieczki do Grecji.

  Jednym z podstawowych zamierzeń nowego zarządu będzie informowanie Was na bieżąco o naszej działalności na stronie internetowej do śledzenia której serdecznie zapraszamy.

  Pierwsze informacje o planach nowego Zarządu, w tym uchwalonym na zebraniu ogólnym planie zamierzeń na 2019 r już wkrótce po ustaleniach z Panem Dyrektorem Aresztu Śledczego w Białymstoku odnośnie możliwości ich sfinansowania w br.

  Znajdą się też tam wiążące informacje o organizowanej wycieczce w tym roku do Grecji. To już niebawem...  dodano 10 lutego 2019 r.

  W dniu 10 lutego 2019 r wysłano pocztą elektroniczną zapytanie - prośbę o pomoc prawną do Pana Przewodniczącego KZEiR SW w Łodzi w sprawie omawianej podczas zebrania ogólnego członków Koła Emerytów w dniu 8 lutego 2019 r. Liczymy na szybką i fachową odpowiedź. O postępach będziemy Was informować na bieżąco. Zapraszamy więc do dodania naszej strony internetowej do "ulubionych"...  dodano 8 lutego 2019 r.

  WAŻNE - w dniu 15 lutego 2019 r o godz. 10:00 w administracji Aresztu Śledczego w Białymstoku odbędzie się robocze spotkanie nowego i starego składu zarządu Koła celem protokólarnego przekazania prowadzonej dokumentacji i środków finansowych. Obecność obowiązkowa.  dodano 8 lutego 2019 r.

  Zebranie ogólne członków Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku - "nowe rozdanie"...

  ( szczegóły zostaną udostępnione niezwłoczne po sporządzeniu pisemnego Protokołu z zebrania i potwierdzeniu przyjęcia przez kierownictwo Aresztu Śledczego w Białymstoku oraz Zarząd Główny KZEiR SW w Łodzi). Dokonano wyboru nowego składu zarządu Koła Terenowego, wyznaczono nowe zadania i ustalono kierunek planowanej w 2019 roku wycieczki - Grecja. Wszelkie infomacje związane z wyjazdem ( lot na trasie Warszawa - Ateny ) zostaną umieszczone na stronie internetowej po dopełnieniu niezbędnych formalności: kontaktu z biurem turystycznym, ustalenia wysokości wpłaty własnej i sposobu finansowania z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Białymstoku. Szczegóły niebawem...

  galeria
  Kopiowanie zdjęć, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody Zarządu Koła Terenowego KZEiR SW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku, zabronione!

  Zapraszamy Was do Galerii zdjęć z naszych spotkań, wycieczek i miejsc, które razem odwiedziliśmy. Znajdziecie w niej zarówno zdjęcia z aktualnych imprez jak i zdjęcia archiwalne. Naszym celem jest też utrwalanie historii naszego Koła emerytów i osób z nim związanych. Niestety, znaczna część materiałów z poprzednich okresów nie zachowała się w naszych archiwach. Dlatego też prosimy, jeżeli jesteście w posiadaniu materiałów z którymi chcielibyście podzielić się to z chęcią je udostępnimy na naszej stronie internetowej. O naszych koleżankach i kolegach z czasów munduru trzeba i należy pamiętać. Kontakt e-mail: zarzad@kzeirsw.bialystok.pl , lub telefonicznie, bezpośrednio z przewodniczącym Koła.
  Nasze Podlasie, to temat przewodni galerii fotograficznej przygotowanej przez pasjonatów i miłośników miasta Białegostoku. Nie zabraknie tu również zdjęć, które pozwolą Wam przybliżyć piękno naszej ziemi podlaskiej, być może mniej znanej ale z pewnością urokliwej. A mamy czym pochwalić się... Osoby zainteresowane publikacją własnych zdjęć na Naszej domenie oświadczają, że wyrażają zgodę na ich umieszczenie na naszej stronie internetowej, nie naruszając innych praw autorskich. Kontakt: zarzad@kzeirsw.bialystok.pl


  dokumenty


  tutaj będą umieszczane wszelkie dokumenty, przepisy, akty prawne, pisma, protokoły z zebrań członków Koła, rozliczenia z imprez oraz inne dotyczące spraw Naszego Koła. Dla ułatwienia wyszukania dokumentu zakładka została podzielona tematycznie wg grup. Do otwarcia dokumentu niezbędny jest program PDF.

  Masz problem z otwarciem plików? Pobierz i zainstaluj darmową aplikację do otwarcia plików w formacie PDF ...
  Akty prawne • Statut KZEiRSW z dnia 5 czerwca 2018 r
 • KRS KZEiRSW.
 • Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin : Stan prawny 2018-12-25; Dz.U.2018.2299
 • Regulamin Komisji Rewizyjnej.
 • Instrukcja prowadzenia dokumentacji KZEiR SW.
 • Instrukcja dotycząca zaświadczeń PKP.
 • Informacja Zarządu Koła dot. udzielania pomocy socjalnej przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku.
 • Statut Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z dnia 27 września 2019 r. • Dokumenty źródłowe założenia Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Białymstoku. • 2019.05.23. Informacja z ZG KZEiR SW w Łodzi o powołaniu Koła Terenowego w Białymstoku.
 • 2019.04.04. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń. • Pisma Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi i Uchwały Zjazdu delegatów. • 2020.08.27. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2020 r.
 • 2020.06.29. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 29 czerwca 2020 r.
 • 2020.05.18. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 18 maja 2020 r wraz z podjętymi Uchwałami.
 • 2020.03.11. Uchwały Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 11 marca 2020 r.
 • 2019.10.29. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 29 października 2019 r.
 • 2019.07.09. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 9 lipca 2019 r.
 • 2019.06.10. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 10 czerwca 2019 r.
 • 2019.05.23. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 23 maja 2019 r.
 • 2019.05.06. Uchwały Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 6 - 8 maja 2019 r.
 • 2019.04.10. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r.
 • 2019.09.04. Uchwały Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 4 - 6 września 2018 r.
 • 2018.06.06. Uchwały V Zjazdu delegatów KZEiR SW z dnia 6 czerwca 2018 r.
 • 2018.04.10. Uchwały Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2018 r.
 • Dokumentacja Zarządu Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Białymstoku • 2020.08.29. Plan Pracy Koła 2020 r. - stan realizacji na dzień 29 sierpnia 2020 r.
 • 2020.08.09. Plan Pracy Koła 2020 r. - stan realizacji na dzień 9 sierpnia 2020 r.
 • 2020.07.31. Rezygnacja przewodniczącego Koła.
 • 2020.07.25. Plan Pracy Koła 2020 r. - stan realizacji na dzień 25 lipca 2020 r.
 • 2020.07.18. Plan Pracy Koła 2020 r. - stan realizacji na dzień 18 lipca 2020 r.
 • 2020.07.09. I Konferencja KZEiR SW - stanowisko Zarządu Koła.
 • 2020.06.23. Plan Pracy Koła 2020 r. - stan realizacji na dzień 23 czerwca 2020 r.
 • 2020.06.11. Plan Pracy Koła 2020 r. - stan realizacji na dzień 11 czerwca 2020 r.
 • 2020.06.01. Komunikat Zarządu Koła z dnia 1 czerwca 2020 r
 • 2020.04.20. Komunikat Zarządu Koła z dnia 20 kwietnia 2020 r
 • 2020.04.15. Komunikat Zarządu Koła z dnia 15 kwietnia 2020 r
 • 2020.04.03. Plan pracy Koła na 2020 r.- stan realizacji na dzień 3 kwietnia 2020 r.
 • 2020.03.26. Plan Pracy Koła 2020 r. - stan realizacji na dzień 26 marca 2020 r.
 • 2020.02.05. Zaproszenie na spotkanie integracyjne w Restauracji Kaunas dnia 24 kwietnia 2020 r.
 • 2020.01.27. Regulamin Turnieju Strzeleckiego w dniu 17 sierpnia 2020 r.
 • 2020.01.17. Plan pracy Koła na 2020 r z dnia 17 stycznia 2020 r. - wersja po zmianach.
 • 2020.01.17. Protokół z zebrania ogólnego członków Koła z dnia 17 stycznia 2020 r.
 • 2020.01.09. Protokół Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu Koła za 2019 r.
 • 2019.12.14. Rozliczenie finansowe ze spotkania emerytów i rencistów, tzw. "opłatka" w dniu 13 grudnia 2019 r.
 • 2019.11.18. Rozliczenie finansowe z organizacji pikniku w m.Dębowik k.Supraśla w dniu 16 listopada 2019 r.
 • 2019.11.15. Plan pracy Koła na 2020 r.- wersja do realizacji.
 • 2019.11.13. Ogłoszenie o nowym terminie zebrania ogólnego KT styczeń 2020 r.
 • 2019.11.08. Ogłoszenie o terminie i organizacji pikniku w Supraślu listopad 2019 r
 • 2019.11.05. Ogłoszenie o terminie i organizacji wycieczki do Tunezji w 2020 r
 • 2019.10.29. Ogłoszenie o terminie i organizacji spotkania noworocznego 2020 r.
 • 2019.10.13. Rozliczenie finansowe z wyjścia na spektakl do Filharmonii "Klimakterium i już" 2019 r.
 • 2019.09.12. Ogłoszenie o organizacji spotkania wigilijnego w dniu 13 grudnia 2019 r.
 • 2019.09.11. Ogłoszenie o organizacji zakupu biletów do Opery na dzień 12 października 2019 r.
 • 2019.09.06. Protokół z zebrania ogólnego członków Koła Terenowego KZEiRSW w Białymstoku z dnia 6 września 2019 r.
 • 2019.09.06. Propozycja Planu pracy Koła na 2020 r.- wersja z dnia 6 września 2019 r.
 • 2019.06.18. Ogłoszenie o planowanym zebraniu ogólnym członków Koła Terenowego w dniu 6 września 2019 r.
 • 2019.06.14. Rozliczenie finansowe z wycieczki do Grecji w 2019 r.
 • 2019.04.15. Plan pracy Koła na 2019 r.
 • 2019.04.15. Rozliczenie finansowe ze spotkania emerytów i rencistów, tzw. "jajeczka" w dniu 12 kwietnia 2019 r.
 • 2019.04.12. Pismo Zarządu Koła do Zarządu Głównego KZEiR SW z dnia 12 kwietnia 2019 r z prośbą o przesłanie dokumentacji.
 • 2019.02.25. Pismo Zarządu Koła do Zarządu Głównego KZEiR SW z dnia 25 lutego 2019 r w sprawie pomocy prawnej.
 • 2019.02.10. Pismo Zarządu Koła do Zarządu Głównego KZEiR SW z dnia 10 lutego 2019 r w sprawie pomocy prawnej .
 • 2019.02.08. Protokół z wyboru Zarządu Koła z dnia 8 lutego 2019 r.
 • Druki • Druk - Wniosek do Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku o przyznanie świadczenia socjalnego
 • Druk - Wniosek o objęcie świadczeniami socjalnymi w Areszcie Śledczym w Białymstoku.
 • Druk - Deklaracja członkowska Koła Terenowego KZEiR SW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku
 • Druk - Zgody na wykorzystanie wizerunku członka Koła Terenowego KZEiR SW.
 • Druk - Wniosek o nadanie odznaki zasłużony dla związku.
 • Zasady nadania odznaki zasłużony dla związku
 • Zasady nadania wyróżnienia Gratia Seniorum
 • Zasady przyznawania odznak dla osób spoza związku
 • Pozostałe dokumenty • Raport o skutkach społeczno-prawnych ustawy z 16 grudnia 2016r (represyjnej) - opracowanie FSSM RP.
 • Ubezpieczenia - Szczegółowa Informacja Ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenia - Kontynuacja SW 2012 w PZU Życie S.A.
 • Ubezpieczenia - Program Ubezpieczenia - Emeryt SW 5.0
 • Propozycja Programu Ubezpieczenowego skierowana do ZŻWP Zarządu Koła Nr 1.
 • Baza Ofert. • Wycieczka Bieszczady ze smakiem 5 dni wrzesień 2020
 • WYCIECZKA U KOPERNIKA I MIESZKA z odpoczynkiem HMT- Wycieczki 2020 r.
 • WYCIECZKA ŚWIĘTOKRZYSKIE_MAŁOPOLSKIE_BESKID SĄDECKI_KARAKÓW BIA z odpoczynkiem - Wycieczki 2020.
 • WYCIECZKA PERŁY PÓŁNOCNEJ POLSKI z odpoczynkiem HMT - Wycieczki 2020.
 • Oferta Biura Bieszczader kierowana do Naszego Koła - Wycieczki 2020 r.
 • Oferta Biura Bieszczader - Wycieczki 2020 r.
 • Oferta Firmy Frater - Wycieczki 2020 - ceny grupowe.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Grzybowo wrzesień.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Grzybowo -21-31.08. 2020.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - wakacje w górach.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Wczasy Jarosławiec -12-22.06.2020.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Wczasy Jarosławiec 2020- DW 26.06-03.7.2020.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Wczasy Jarosławiec 2020.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Wczasy Zdrowotne 2020 Jarosławiec.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Wypoczynek w Dziwnówku 10 nocy.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Wypoczynek w Dziwnówku 7 nocy .
 • Oferta Zarządu KT KZEiR SW przy AŚ Białystok - Zawody Strzeleckie 2020 r - Łomża.
 • Oferta KZEiR SW - Ośrodek Wypoczynowy Alka Ustronie Morskie.
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Zielona Góra z Poznaniem z Białegostoku.
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Grodno - Lida.
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Kanał Augustowski.
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Gruzja 8 dni HMT
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Gruzja 2020
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Gruzja i Armenia 10 dni HMT
 • Oferta Plus Wakacje - Wycieczka 2020 r - Hiszpania lotnicza dla grupy
 • Oferta Plus Wakacje - Wycieczka 2020 r - Hiszpania z Francją - WAKACJE.PL (6 nocy)
 • Oferta Wakacje Pl - Wycieczka 2020 r - Oferta Hotelu SANAPIRO, Gruzja dla grup-2
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Petersburg autokarem
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Petersburg i jezioro Ładoga - samolotem
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Petersburg i jezioro Ładoga autokarem
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Petersburg samolotem
 • Oferta Wakacje Pl - Wycieczka 2020 r - Tunezja na wrzesień
 • Oferta Wakacje Pl - Wycieczka 2020 r - Wycieczka fakultatywne Tunezja
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Oferta Hotelu KENT 4 Gruzja dla grup HMT • wycieczka  W zakładce "nasza wycieczka" umieszczane będą wszelkie informacje związane z organizacją aktualnej wycieczki emerytów i rencistów Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin...  Aktualizacja 21 września 2020 r.

  Witam Was ponownie

  Czas leci i wymusza na nas niezwłoczne działanie.

  We wtorek podpisujemy umowę, dlatego też prosimy najpóźniej do środy (23 września 2020r.) o opłacenie na konto Związku kosztów wycieczki w kwocie 329 zł.

  Dane do przelewu:

  Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Zarząd Koła Terenowego w Białymstoku Nr konta 54 1600 1462 1828 1335 9000 0001

  W tytule wpłaty prosimy o podanie danych ( imię i nazwisko) oraz zaznaczenie „wycieczka na Litwę”).

  Ze względu na możliwość wstępu do Muzeum Nalewek byliśmy zmuszeni zmienić kolejność zwiedzania: jedziemy najpierw do Wilna, po zwiedzaniu i biesiadzie litewskiej- nocleg w hotelu „Zemaites”, który znajduje się około 2,2 km od Ostrej Bramy i Starego Miasta. Rano śniadanie w hotelu, przejazd do Trok, zwiedzanie i około godziny 13-14 udamy się na biesiadę karaimską. Następnie przejedziemy do Kowna, po zwiedzaniu miasta około 18-tej udamy się do Muzeum Nalewek, gdzie czeka nas -między innymi- degustacja. Po niej wyruszymy w podróż powrotną do domów.

  Całkowity koszt dodatkowych atrakcji zamknął się w kwocie 51 euro- - płatność na miejscu wyłącznie gotówką.

  Informacja ze strony gov.pl

  „Od 14.09.br. od odwołania Polska znalazła się na liście krajów niedotkniętych COVID-19 (wskaźniki poniżej 25 przypadków na 100 000), zatem przestały obowiązywać restrykcje względem obywateli polskich przybywających na Litwę z Polski. Nie obowiązuje już kwarantanna, a także obowiązek przedstawienia wyniku testu na COVID-19 z wynikiem negatywnym. Wszyscy przybywający na Litwę, niezależnie kraju, z którego przybywają (a więc również z Polski), powinni zarejestrować się na stronie Litewskiego Narodowego Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego wypełniając ankietę dostępną w języku angielskim: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form

  Jeżeli będzie to możliwe- zarejestrujemy wszystkich uczestników z jednego konta. O wszystkim będziemy informowali na bieżąco, dlatego prosimy o śledzenie strony Związku.

  Pozdrawiam Was wszystkich

  D. Marynowicz


  Aktualizacja 16 września 2020 r

  Witam Was wszystkich Chyba ten rok nie jest do końca stracony… Może już nic nie stanie nam na przeszkodzie i pojedziemy na wycieczkę. Do chwili obecnej przekroczyliśmy „dolny limit” i zebraliśmy grupę ponad dwudziestu osób, które zadeklarowały wyjazd w dniach 2-3 października. iJesteśmy po wstępnych rozmowach z biurem podróży. Musimy jeszcze podać pełną liczbę uczestników, aby można było wyliczyć końcowy koszt udziału. Im nas będzie więcej, tym cena będzie niższa (górny pułap 350 zł) . Dodatkowo musimy przygotować około 50 euro na dwie biesiady oraz wstęp i degustację w Muzeum Nalewek. Biesiady będą stanowiły nasze obiadokolacje. W cenie nie zostało ujęte tzw. kieszonkowe. Dlatego też prosimy osoby zdecydowane, aby niezwłocznie telefonicznie potwierdziły swój udział w imprezie, podając swój numer PESEL (konieczny do ubezpieczenia). Jednocześnie prosimy uczestników „bez pary” o określenie, z kim zajmą pokój (do „jedynek” konieczna będzie dopłata). W poniedziałek- 21 września 2020- organizator wyliczy końcową cenę a następnego dnia będzie możliwe podpisanie umowy. Najprawdopodobniej także w poniedziałek poinformujemy, gdzie, do kiedy oraz w jakiej wysokości należy wnieść opłatę za udział- odwiedzajcie stronę Związku, aby być na bieżąco z informacjami, gdyż mamy ograniczony czas działania.

  Dotychczasowe ustalenia- w skrócie:

  Dzień pierwszy: wyjazd do Kowna, zwiedzanie Muzeum Nalewek wraz z degustacją i możliwością zakupu „pamiątek”, zwiedzanie miasta, biesiada litewska i przejazd do hotelu w Wilnie.

  Dzień drugi: śniadanie, zwiedzanie zabytków Wilna, przejazd do Trok, zwiedzanie i biesiada karaimska.

  W czasie trwania wycieczki przewidziane są krótkie postoje, czas wolny oraz zakupy w większym sklepie (dla chętnych). Chcemy, aby wyjazd był dla nas wypoczynkiem i relaksem, a nie „zaliczaniem” kolejnych atrakcji. Nie przewidujemy też dodatkowych płatnych wejść, aby nie podwyższać kosztów.

  Ostateczny termin zgłoszeń- 19 września 2020r. (sobota)

  Zgłoszenia przyjmuje i udziela dodatkowych informacji: Dariusz Marynowicz


  dodano 15 września 2020 r

  Nie udał nam się ten rok z organizacją wycieczek. Spróbujemy jeszcze raz...

  Tym razem dwudniowy wypad do Kowna i Wilna. Proponowany czas to początek października- najpewniej piątek- sobota. Nie ustalałam jeszcze konkretnego terminu, ale najpewniej pierwszy weekend miesiąca. Przed konkretnymi rozmowami z biurem chcemy najpierw zorientować się ile osób chciałoby uczestniczyć.

  Z informacji Biura:

  koszt wycieczki 2-dniowej wstępnie planowaną na początek października 2020 r.:

  -dla grupy 20 osób: 329zł/os

  -dla grupy 30 osób: 259zł/os.

  W cenie świadczenia: transport autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, pakiet ubezpieczeń NNW+KL, 1 nocleg w hotelu**/***, 1x śniadanie, opieka przewodnika- pilota na Litwie.

  Dopłaty:

  - bilety wstępów do zwiedzanych obiektów ( do ustalenia)

  - udział w uczcie litewskiej : 15 euro

  - udział w uczcie karaimskiej: 15 euro

  Program wycieczki na stronie Biura Ramis

  Po wstępnym rozeznaniu- kilka osób już wyraziło chęć uczestnictwa.

  Pozdrawiam

  Dorota Marynowicz  dodano 29 lipca 2020 r.

  Wycieczka do Tunezji 2011 rok - nowy termin, nowa umowa.....

  Informujemy, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa na wycieczkę w 2011 roku do Tunezji. Uczestnikami tej wycieczki będą wszystkie osoby które zadeklarowały przesunięcie terminu wyjazdu z 2020 roku na 2021 rok. Zachęcamy, a wręcz zalecamy zapoznanie się z jej treścią, zawartą ofertą, terminami i warunkami płatności (kliknij "dowiedz się więcej") :

  Ogólnie warunki pozostają bez zmian a najważniejsze z nich to:

 • - lot samolotem czarterowym WAW MIR 16.09.2021 r , powrót MIR WAW 23.09.2021 r ;
 • - lokalizacja i hotel: Mahdia Palace Tunezja;
 • - koszt wycieczki na 1 os - 2.249,00 zł;
 • - I termin wpłat : do dnia 27 lipca 2020 r - 337,35 zł /os. Zgodnie z oświadczeniem Biura, uprzednio wpłacone kwoty ( 439,80 zł/os ) zostaną automatycznie przeksięgowane w koszt nowej wycieczki - jako pierwszy termin płatności. Nadwyżka będzie zaksięgowana na poczet II raty;
 • - II termin wpłat : do dnia 31.01.2021 r - 224,90 zł /os. Kwotę wpłaty należy zmniejszyć o pozostałą kwotę z I terminu;
 • - III termin wpłat : do dnia 26.08.2021 r - 1.686,75 zł /os.
 • Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio na konto: 51 1030 1999 6640 0006 5251 5288 EXIM S.A Potocka 31 A; 01 -619 Warszawa z podaniem numeru rezerwacji: 652515288 oraz nazwiska i imienia uczestnika wycieczki. Pamietajmy, że łączne kwoty za wycieczkę powinny wynosić 2.249,00 zł (łącznie z wpłatą z br. kwoty 439,80 zł ).

  Do kosztów należy jeszcze doliczyć koszty wynajmu środka transportu dla wszystkich uczestników w dniu wyjazdu i powrotu, o czym powiadomimy Was przed wyjazdem.

  Wycieczka, zgodnie z poprzednimi ustaleniami będzie dofinansowana po zakończeniu imprezy w 2021 roku (decyzja Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku).
  historia

  2020 r - sierpień, zmiana na stanowisku Przewodniczącego Koła Terenowego, od 2020 r funkcję pełni kol. Wanda Santarek..

  2019 r - kolejna zmiana organizacyjna jednostek OISW w Białymstoku, dotychczasowy Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Suwałkach zostaje przeniesiony do struktur OISW w Olsztynie.

  2019 r - luty, zmiana na stanowisku Przewodniczącego Koła Terenowego, w latach 2019 - 2020 r tę funkcję pełnił kol. Andrzej Stelmaszuk.

  W dniu 8 lutego 2019 r zebranie ogólne członków Koła dokonało wymiany całego, poprzedniego składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Ustalono nowy podział obowiązków, założono konto bankowe, rozpoczęto archiwizację dokumentów Koła Terenowego oraz zdjęć z lat ubiegłych, wykonano cesję domeny kzeirsw.bialystok.pl., podwyższono stawkę składki członkowskiej z 30 zł do wysokości 50 zł. Rozpoczęto nowy etap działalności stowarzyszenia...

  2018 r - V Zjazd Delegatów Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej wprowadził nowe zapisy do Statutu naszego związku, i tak od 2019 r członkami Koła mogą być również małżonkowie emerytów i rencistów, Koła Terenowe mogą samodzielnie zwiększać wysokość składek rocznych i od tych kwot nie będzie odprowadzany częściowy udział do Zarządu Głównego.

  2018 r - Zmiana ustawy o Służbie Więziennej - Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej z dnia 16 maja 2018 r. W zasadniczej części zmiany dotyczą funkcjonowania nowo powołanej uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości, studiów, szkoleń i doskonalenia zawodowego.

  Ustawa przewiduje m.in. utworzenie uczelni Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, kształcącej na studiach pierwszego i drugiego stopnia przyszłą kadrę tej Służby. Uczelnia ma być nadzorowana przez Ministra Sprawiedliwości i działać "na wzór rozwiązań sprawdzonych", gdyż obecnie własne specjalistyczne uczelnie i szkoły ma Policja, Straż Pożarna oraz Siły Zbrojne. Od 2020 r Uczelnia rozpoczyna swoją działalność.

  2016 r - wprowadzenie - ustawy dezubekizacyjnej, radykalnie obniżającej świadczenia emerytalno - rentowe funkcjonariuszom, którzy pełnili „służbę na rzecz totalitarnego państwa” między 22 lipca 1944 r. a 31 lipca 1990 r.- zmiany Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r o zaopatrzeniu emerytalnym Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

  "Ustawa represyjna", bo taką nazwę ustawy przyjęto w środowisku emerytów służb mundurowych, która objęła okres w którym Służba Więzienna podlegała pod Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego / 1944 r / i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / 1954 r / do chwili przejęcia przez Ministerstwo Sprawiedliwości / 1956 r /. Ten okres służby uznany został za okres "bezskładkowy". Ponadto, w sposób identyczny potraktowano również osoby pobierające renty rodzinne po zmarłych emerytach. Te osoby otrzymały świadczenia w wysokości najniższej krajowej. Rozpoczęte odwoławcze procesy sądowe w tej sprawie trwają do dziś...

  2014 r - W latach 2014 - 2016, podczas prac w piwnicach budynku administracyjnego aresztu ( dawniej areszt UBP ) odkryto szczątki 10 osób i drobne fragmenty kości co najmniej jeszcze jednej. To tam odnaleziono jamę grobową ze szczątkami czterech osób. Na czaszkach dwóch z nich widnieją ślady postrzałowe. Stan zachowania pozostałych dwóch szkieletów nie pozwolił na wstępne ustalenie przyczyn śmierci dawnych więźniów. Sprawę prowadził IPN Oddział w Białymstoku w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zbrodni komunistycznych i przeciwko ludzkości, dokonanych przez funkcjonariuszy białostockich struktur Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1944-54. W poprzednim okresie, od 2013 roku takie prace prowadzono też na terenie przywięziennym, tzw. "ogrodzie". Tam odnaleziono szczątki ok. 300 osób.

  2012 r - przyniósł ze sobą kolejną niekorzystną dla nas decyzję – dotyczyła ona przekazania Ośrodków Doskonalenia Kadr (w sezonie letnim faktycznie ośrodków wypoczynkowych) Służby Więziennej pod zarząd Instytucji Gospodarki Budżetowej / prowadzące działalność dochodową /, co oznaczało likwidację możliwości korzystania z wypoczynku dla emerytów i rencistów w tych ośrodkach. Pomysł ten wywołał ogólne oburzenie i poruszenie w naszym środowisku, gdyż większość ośrodków powstawała z udziałem wkładu finansowego funkcjonariuszy lub ich pomocy przy budowie w ramach prac społecznych.

  2012 r - zmiana na stanowisku Przewodniczącego Koła Terenowego, tę funkcję pełni kol. Henryk Łukowski ( 2012 r - 2019 r ). W poprzednim okresie, do 2012 r Przewodniczącym Koła był kol. Aleksander Trofimiuk ( 2011 r - 2012 r )

  2010 r - kolejna zmiana ustawy o Służbie Więziennej - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r o Służbie Więziennej. W latach 2011 - 2020 r jednostką kierował Dyrektor Aresztu Śledczego płk Wojciech Prażmowski.

  2009 r - rozpoczęcie działalności Komitetu Założycielskiego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. Na I Kongresie nowo powstałej organizacji w marcu 2010 roku wybrano władze, w skład których weszli przedstawiciele Naszego Związku.

  Powolne jednoczenie się społeczności emerytów służb mundurowych / powstałych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych związków i stowarzyszeń różnych formacji służb mundurowych /. Proces ten, z przerwami trwa do chwili obecnej.

  2009 r - zmiana na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego , jednostką kieruje mjr Kopczuk Jarosław ( 2009 r - 2011 r );

  2008 r - potwierdzenie przez KZEiRSW zasady, że zarządy kół terenowych reprezentują interesy wszystkich emerytów i rencistów Służby Więziennej – zrzeszonych i niezrzeszonych.

  2006 r - zmiana na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego , jednostką kieruje ppłk Jasieńczuk Ryszard ( 2006 r - 2007 r );

  2006 r - zmiana przepisów dotyczących wykorzystania funduszu socjalnego w jednostkach organizacyjnych SW. Zawarte w nim regulacje w istotny sposób ograniczyły nie tylko rolę zarządów kół w opiniowaniu szeroko rozumianej problematyki socjalnej, jak i znacząco zmniejszyły sam zakres możliwości wykorzystywania funduszu socjalnego na potrzeby kół. Faktycznie jedynym jego dysponentem stał się dyrektor jednostki, a przedstawiciele środowiska emeryckiego w kontekście tego rozporządzenia zostali sprowadzeni do roli petentów.

  2005 r - listopad 2005 r, nadanie sztandaru Aresztowi Śledczemu w Białymstoku przez Prezydenta miasta Białegostoku Ryszarda Tura. W tym okresie jednostką kieruje Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku mjr Andrzej Wiśniewski ( 2000 r - 2006 r ).

  1998 r - prawomocnym Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi zostało zarejestrowane Nasze stowarzyszenie jako Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, w którym do chwili obecnej funkcjonuje między innymi Koło Terenowe KZEiRSW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku;

  1996 r - powołanie Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej, białostockie więzienie ponownie zostaje aresztem śledczym. Jednostką kieruje Dyrektor Aresztu Śledczego ppłk Aleksander Bazyluk ( 1996 r - 2000 r ). Uchwalenie nowej - ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r o Służbie Więziennej. W ramach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku funkcjonują jednostki penitencjarne : AŚ Białystok, AŚ Giżycko ( od 1 kwietnia 2018 r Oddział Zewnętrzny AŚ w Suwałkach ), AŚ Hajnówka, AŚ Suwałki, ZK Białystok, ZK Czerwony Bór, ZK Grądy-Woniecko i ZK w Przytułach Starych.

  1990 r - areszt pełni funkcję Rejonowego Aresztu Śledczego któremu podlegały jednostki penitencjarne województwa białostockiego. Jednostką kieruje Naczelnik ppłk Wacław Eilmes ( 1990 r - 1996 r );

  Lata osiemdziesiąte ub. wieku przyniosły falę zmian ustrojowych w Polsce, nie ominęły również białostockiego aresztu. Lata internowania opozycji, późniejszy okres buntów w polskich więzieniach / 1989 rok / doprowadziły do pokoleniowej zmiany funkcjonariuszy. Wielu doświadczonych funkcjonariuszy odeszło ze służby. Nowa kadra, od 31 lipca 1990 roku była przyjmowana do służby już w nowych realiach.

  1984 r - zawiązanie pierwszych nieformalnych struktur Koła Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Białymstoku. Pierwszym Przewodniczącym Koła został kol. Włodzimierz Korch ( 1984 r - 2011 r ).

  Był to również okres integracji społeczności emerytów. Jak większość ówczesnych związków, powstawały koła emerytów przy aresztach śledczych i zakładach karnych, jeszcze nie do końca sformalizowane i bez ram prawnych. Ich głównym celem, w czasach transformacji ustrojowej była potrzeba ochrony praw emerytów Służby Więziennej. Dopiero w 1998 roku, uznając potrzebę dalszego działania, zakończono zjednoczenie wszystkich kół pod jednym szyldem - stowarzyszenia KZEiRSW.

  1980 r - kolejna zmiana organizacyjna, białostockie więzienie podlega pod Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Olsztynie;

  1977 r - zmiana organizacyjna, utworzono pierwsze Okręgowe Zarządy Zakładów Karnych , białostockie więzienie podlega pod Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Lublinie. W latach 1969 - 1990 Naczelnikami więzienia byli: Edward Kwiatkowski, Henryk Radkowiak, płk Marian Jedynak oraz mjr Zdzisław Kempiński;

  1959 r - podporządkowanie więzień pod Ministerstwo Sprawiedliwości - Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r o Służbie Więziennej.

  1954 r - podział Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komitet ds Bezpieczeństwa Publicznego - przejęcie więzień przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Dekret Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 20 lipca 1954 r o Służbie Więziennej. Kolejnymi Naczelnikami więzienia w latach 1953 - 1962 r byli: Józef Kościński, Leon Ozgowicz, Tadeusz Należyty oraz Józef Gotta;

  1945 r - przejmowanie więzień przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego - Departament Więziennictwa, białostockie więzienie jako Centralne Więzienie Karno - Śledcze podlegało bezpośrednio pod Wydział Więziennictwa Wojewódzkiego Urzędu Publicznego w Białymstoku i obejmowało teren województwa białostockiego. Przez lata następne nazwa jednostki uległa zmianie na Wojewódzki Areszt Śledczy i Wojewódzki Zarząd Zakładów Karnych w Białymstoku. Do chwili zmian podziału administracyjnego w 1975 r, były to samodzielne jednostki organizacyjne więziennictwa. W latach 1945 - 1949 r kolejnymi Naczelnikami więzienia byli: Jefim Parfieniuk, Jan Staszkowski, Włodzimierz Szarało, Teodor Kołodko i Stanisław Szyszkowski;

  Pomimo zmian i przejmowania nadzoru nad więzieniem przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, faktyczny zarząd na więzieniem nadal sprawuje NKWD. Następuje lawinowy wzrost liczby więźniów wraz z pogarszającymi warunkami bytowymi. W białostockim więzieniu przetrzymywani są również członkowie podziemia niepodległościowego. Jednocześnie, w maju 1945 r odnotowano pierwszą, spektakularną ucieczkę z więzienia. Poza mury więzienia wydostało się ok. 100 więźniów w większości politycznych. W efekcie, ówczesne władze musiały dokonać dużych zmian kadrowych.

  1944 r - sierpień - ponowne wkroczenie wojsk rosyjskich, więzieniem zarządza NKWD;

  Oficjalne początki administrowania więzienia przez Polaków, faktycznie - zarządzane i ochraniane przez NKWD. Białostockie więzienie pełniło rolę więzienia etapowego, po krótkich przesłuchaniach więźniów przygotowywano do dalszej wywózki.

  1941 r - czerwiec - ponowne wkroczenie wojsk niemieckich, więzieniem zarządza policja kryminalna i gestapo;

  Atak Niemców w czerwcu 1941 r na Związek Radziecki był zaskoczeniem dla Rosjan, naczelnik więzienia w Białymstoku Kowalow wraz z administracją pośpiesznie opuścił miasto a więźniowe przy udziale mieszkańców uwolnili się. Białostockie więzienie uniknęło ewakuacji.

  Lata 1941 - 1944 r, okres masowych egzekucji więźniów, również na terenie więzienia tzw. "ogrodzie" pod murem. W więzieniu przetrzymywano osoby nie tylko z terenów pobliskich ale i z terenów III Rzeszy, m.inn. Cyganów. Większość trafiała później do obozów koncentracyjnych. Do 1943 r, nieliczną kadrę więzienną stanowili, byli przedwojenni funkcjonariusze - Polacy, chętnie przyjmowani przez Niemców. Część z nich działała z polecenia organizacji konspiracyjnych AK. Później wymieniono ich na Ukraińców. Pod koniec wojny, w miarę zbliżania się frontu, więzienie zostało ewakuowane, część więźniów zgładzono a obiekt został zaminowany. W okresie okupacji więzieniem zarządzał Gustaw Hamman i Hubner.

  1939 r - II wojna światowa, wrzesień - wejście wojsk niemieckich do miasta, przekazanie miasta pod administrację rosyjską. Uruchomienie więzienia pod zarządem NKWD;

  1932 r - podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego - Rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 1932 r o Straży Więziennej. Określono również wzory umundurowania i uzbrojenie formacji w - Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1932 r w sprawie umundurowania i uzbrojenia Straży Więziennej.

  1920 r - lipiec - zajęcie miasta przez bolszewików, sierpień - powrót władz polskich;

  1919 r - opuszczenie miasta przez niemców, przejmowanie zarządu nad więzieniem przez polską administrację / 1916 r. - 1917 r. - 1918 r.- luty 1919 r wyzwolenie miasta Białystok /.Dekret Naczelnika Państwa o organizacji więziennictwa z dnia 8 lutego 1919 r.. Początki więziennictwa w Polsce. Pierwszym Naczelnikiem więzienia w Białymstoku został Butwiłowicz;

  1915 r - I wojna światowa, opuszczenie miasta Białystok przez Rosjan, wkroczenie wojsk niemieckich;

  ok. 1906 r - początek budowy kompleksu więzienia w Białymstoku pod administracją władz carskich.

  linki  Linki do Kół Terenowych Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych:

 • Zakład Karny we Wronkach
 • Zakład Karny w Nowogardzie
 • Zakład Karny w Nysie Oddział w Prudniku
 • Zakład Karny w Nysie
 • Areszt Śledczy w Lublinie
 • Areszt Śledczy w Katowicach
 • Areszt Śledczy w Wejherowie
 • Zakład Karny w Łowiczu
 • Zakład Karny w Łupkowie
 • Linki do innych stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służby Więziennej spoza KZEiR SW:

 • Zakład Karny w Siedlcach
 • Ośrodki wypoczynkowe Służby Więziennej.

  Adresy stron internetowych ośrodków konferencyjno-wypoczynkowych (dawniejszych ODK SW) świadczących noclegi i wyżywienie dla osób uprawnionych, a więc również dla emerytów i rencistów SW oraz członków ich rodzin, po cenach niższych niż podane w ofercie:

 • Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Pałac Olszanica" w Olszanicy
 • Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Posejdon" w Ustce
 • Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Krucze Skały" w Karpaczu
 • Ośrodek Doskonalenia Kadr SW "Relaks" w Zwartowie
 • Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Parzenica" w Zakopanem
 • Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy NSZZFiPW "Zimowit" w Wiśle


 • KZEiRSW, Koło Terenowe przy AŚ w Białymstoku | 15-377 Białystok ul. Kopernika 21

  Informacja o ciasteczkach Strona do poprawnego działania wykorzystuje ciasteczka (cookies).
  Proszę odwiedzić stronę Informacja o ciasteczkach aby dowiedzieć się więcej o ciasteczkach i ich używaniu.