Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
Koło Terenowe w Białymstokuo nas


Koło Terenowe Nr 46 Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Białymstoku zrzesza emerytów i rencistów Służby Więziennej pełniących w przeszłości służbę w Areszcie Śledczym w Białymstoku, Zakładzie Karnym w Białymstoku oraz członków rodzin uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłych funkcjonariuszach, emerytach lub rencistach SW. Od 2019 roku członkami Związku mogą być również współmałżonkowie emerytów i rencistów SW oraz inne osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłych funkcjonariuszach, emerytach i rencistach Służby Więziennej.

Zapraszamy wszystkich emerytów i rencistów SW do współpracy i uczestnictwa w pracy Koła. W szczególności zwracamy się do funkcjonariuszy, którzy planują odejście na zaopatrzenie emerytalne lub już zakończyli swoją służbę a chcą pozostać nadal osobami aktywnymi i współuczestniczyć w działalności Koła. Liczymy też na obecność w Kole współmałżonków - członków Koła emerytów i rencistów. Główne cele i zadania naszego koła emerytów zostały określone w Statucie KZEiRSW ale najważniejsze z nich to konsolidacja środowiska emerytów, współpraca z kierownictwem Aresztu Śledczego w Białymstoku w zakresie opiniowania wniosków o pomoc finansową osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej, refundację poniesionych kosztów na leczenie i rehabilitację i organizacja wspólnych wycieczek i spotkań integracyjnych ze środków finansowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Corocznie też są organizowane cykliczne spotkania ze środowiskiem wszystkich emerytów i rencistów w okresach świątecznych Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W tym zakresie, Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej reprezentuje interesy wszystkich emerytów i rencistów zarówno zrzeszonych w Kole emerytów jak i nie zrzeszonych.

Nasz związek, opiera się na składkach członkowskich, których wysokość została określona przez Zarząd Główny KZEiRS oraz Uchwałą zebrania ogólnego członków Koła Terenowego w Białymstoku i od 1 stycznia 2020 roku wynosi 50 złotych rocznie /z możliwością podziału na miesięczną stawkę/. Z działalnością Koła emerytów możecie zapoznać się odwiedzając Naszą stronę internetową do której serdecznie zapraszamy.

Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej wchodzi w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.


Skład Zarządu Koła Terenowego:

 • Andrzej Stelmaszuk – przewodniczący
 • Wanda Santarek – skarbnik
 • Bogusław Pilipajć – sekretarz
 • Bogusława Bieryło – członek
 • Walentyna Iwaniuk – członek
 • Dariusz Marynowicz – członek

 • Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Barbara Stanisławska - przewodnicząca
 • Tadeusz Waszkiewicz – członek
 • Zofia Witos - członek

 • Poczta / Logowanie.


  Członkowie zarządu pełnią dyżury i przyjmują interesantów w każdy wtorek, po 1 i po 15 dniu każdego miesiąca w godz. 9:00 - 12:00 w pomieszczeniu budynku administracyjnego Aresztu Śledczego w Białymstoku z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia.


  Kontakt :

  Koło Terenowe KZEiRSW w Białymstoku

  15-377 Białystok
  ul. Kopernika 21

  tel.: 85 742 70 21 wew. 205
  http://kzeirsw.bialystok.pl
  e-mail: zarzad@kzeirsw.bialystok.pl  Pamiętaj o składce!!!

  Wpłaty składek członkowskich w wysokości 24,- zł za 2019 rok oraz 50,- zł za 2020 rok należy dokonywać przelewem na poniższe konto bankowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Zarządu Koła Terenowego w Białymstoku. W tytule przelewu proszę podać: "składka za ... rok", oraz nazwisko i imię osoby wpłacającej / członka Koła.

  Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Zarząd Koła Terenowego w Białymstoku

  BNP PARIBAS

  54 1600 1462 1828 1335 9000 0001

  Osoby nie posiadające dostępu do bankowości elektronicznej mogą opłacać należności bezpośrednio u skarbnika kol. Wandy Santarek podczas pełnienia cyklicznych dyżurów Zarządu Koła w Areszcie Śledczym w Białymstoku po uprzednim powiadomieniu lub na zebraniach Koła.  Jak skontaktować się ?

  Najlepiej telefonicznie z Przewodniczącym Koła kol. Andrzejem Stelmaszuk - 664 058 555

  Czekamy na Ciebie !!!

  Nasze Motto: "Nie starzeje się ten kto nie ma czasu..."  Nasze Logo do pobrania

  aktualności
  Kalendarium - skrót wydarzeń.
  Rozliczenie finansowe z wyjścia do Filharmonii na spektakl "Klimakterium i już" - szczegóły w zakładce "dokumenty"


   

   dodano 13 października 2019 r.


  Polecamy książkę Pawła Kapusty "Gad Spowiedź Klawisza" - szczegóły w zakładce "czytelnia"


   

   dodano 7 października 2019 r.


  Informacja Zarządu Koła dot. udzielania pomocy socjalnej przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku - szczegóły w zakładce "dokumenty"


   

   dodano 3 października 2019 r.


  Propozycja Balu Andrzejkowego organizowanego przez Zarząd Terenowej Organizacji Związkowej NSZZFiPW w Białymstoku - szczegóły w zakładce "oferty"


   

   dodano 27 września 2019 r.


  WAŻNE - Protokół z zebrania ogólnego członków Koła z dnia 6 września 2019 r. - do zapoznania się w zakładce "dokumenty"


   

   dodano 10 września 2019 r.


  Plan Pracy Zarządu Koła w 2020 r - szczegóły w zakładce "dokumenty"


   

   dodano 10 września 2019 r.


  Zaczynamy organizację wycieczki do Gruzji w 2020 r - szczegóły w zakładce "nasza wycieczka"


   

   dodano 6 września 2019 r.


  Pamiętaj o składce !!!
  dodano 21 października 2019 r.

  Impreza pt. "kulig" w m. Lipiny odwołana...

  Niestety, z przyczyn od nas niezależnych impreza pod nazwą "kulig" nie odbędzie się. Organizator imprezy z m. Lipiny k. Hajnówki nie jest w stanie zapewnić przejazdu saniami po Puszczy Białowieskiej, a jak rozumiem, sama biesiada przy ognisku - to za mało, dlatego też i ogłoszenie o organizacji imprezy zostało wycofane. Nie znaczy to, że rezygnujemy z szukania nowego miejsca bo impreza odbędzie się. Warunki stawiane przez nas pozostają bez zmian. Osoby już zapisane zostaną powiadomione telefonicznie o zmianach miejsca organizacji kuligu i będą miały wybór uczestnictwa lub wycofania wkładu własnego. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej bo właśnie tu będziemy umieszczać kolejne informacje z przygotowań.  dodano 18 października 2019 r.

  Komunikat Zarządu Koła Terenowego.

  Zarząd Koła przypomina wszystkim członkom Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku o konieczności terminowego opłacania składek członkowskich. W bieżącym roku składka członkowska wynosi 24 zł / rocznie. Osoby, które nie opłaciły należności i nie zrobią tego do końca br, nie będą mogły korzystać ze wszystkich przywilejów przewidzianych dla członków Koła emerytów a tym samym zostaną skreślone z listy członków Koła / podstawa: art 11 pkt 4 Statutu Krajowego Związku Emerytów i Rencistów /.

  Nasze stowarzyszenie działa na zasadzie dobrowolności, gdzie każdy emeryt, rencista jednostek organizacyjnych SW w Białymstoku może zostać jego członkiem, jednak obowiązkiem każdego członka jest opłacanie składek. Bez tych środków finansowych nasza działalność jest ograniczona. Pamiętajmy o tym...  dodano 16 października 2019 r.

  Wyznaczenie najbliższego terminu zebrania zarządu koła.

  Informuję, że w dniu 22 października 2019 r o godz. 9:00 odbędzie się kolejne spotkanie zarządu koła. Tematem zebrania będą sprawy związane z organizacją spotkania opłatkowego w dniu 13 grudnia br, planowanego w przyszłym roku kuligu, spotkania noworocznego zaplanowanego na dzień 10 stycznia 2020 r oraz oceną złożonych ofert wycieczkowych na 2020 rok. Zainteresowanych zapraszamy...

  Przewodniczący Koła

  Andrzej Stelmaszuk


  dodano 20 września 2019 r.

  Rekomendacja FSSM RP : JOANNA DEONIZIAK - NASZA KANDYDATKA NA PODLASIU

  FSSM RP rekomenduje Koleżankę Joannę Deoniziak, emerytowaną policjantkę, startującą w wyborach do Sejmu RP z 11 miejsca listy KW Lewica w okręgu nr 24 obejmującym obszar woj. podlaskiego.

  Joanna Deoniziak - emerytowana policjantka, obecnie nauczycielka w liceum - kandydatka na Posła na Sejm RP, startująca z miejsca 11 listy KW Lewica w okręgu wyborczym nr 24.

  Wykształcenie: absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, ukończone Studium Oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz przeszkolenie z zakresu zarządzania w administracji publicznej.

  Laureatka wyróżnienia Prezydenta Miasta Białegostoku „Nauczyciel Mądry Sercem”. Działaczka na rzecz społeczności lokalnej. Najważniejszymi zasadami, którymi się kieruje są uczciwość, poszanowanie prawa, sprawiedliwość, troska o innych.

  W Sejmie chce zadbać o ludzi pokrzywdzonych i wykluczonych, nauczycieli, a przede wszystkim o dzieci i młodzież. Z troską podchodzi do problemów ludzi chorych, cierpiących i niepełnosprawnych, a także do sytuacji w służbach mundurowych, emerytów i wie jak temu zaradzić.


  "Decyzja o kandydowania do Sejmu RP nie była łatwa, nie jestem politykiem. Przez całe życie kierowałam się zasadami poszanowania prawa, uczciwością, szacunkiem do drugiego człowieka. Dziś moje i zapewne Wasze zasady są łamane. Szczególne represje dotknęły nasze środowisko i mogą się rozszerzyć, jeśli na to pozwolimy. Prezydent nie mówił prawdy, że wojskowym nie zostaną odebrane emerytury, w Sejmie jest druk 1105 skierowany do pierwszego czytania (możecie Państwo sprawdzić). Nie zrobią tego do 13 października, ale po wyborach, jeśli będą mieli większość parlamentarną. W ich planach są kolejne grupy mundurowych.To właśnie z troski o Nas i na prośbę niektórych z Was, postanowiłam zawalczyć. Decydująca walka odbędzie się 13 października. Wspólnie z naszymi rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi pójdźmy na wybory, każdy nasz głos będzie decydował o wyniku. Dla siebie i ofiar tych represji, które zawalczyć już nie mogą."


  dodano 15 września 2019 r.

  Jeszcze raz o pomocy socjalnej udzielanej przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku...

  Sprawa udzielania pomocy socjalnej emerytom i rencistom Służby Więziennej jest jasno określona w przepisach, jednak jak zauważyliśmy jest sporo wątpliwości i pytań. Najczęściej wynika to błędnego pojęcia o tym, czym jest pomoc socjalna. Dlatego też postaramy się zwięźle wyjaśnić procedurę. To ważne aby składane wnioski były dobrze wypełniane a składający nie miał wątpliwości czy może ubiegać się o taką pomoc.

  WAŻNE:

  1. pomoc może być udzielana wyłącznie na cele wskazane w przepisach, tj.: udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej, refundację lub dopłatę do kosztów leczenia opieki paliatywno - hospicyjnej, sanatoryjnej, uzdrowiskowej, rehabilitacyjnej, refundację lub dopłatę do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, refundację lu dopłatę do korzystania z różnych form działalności rekreacyjnej i kulturalno - oświatowej. Nie ma mu mowy o żadnych innych przypadkach: z okazji jubileuszu czy też dopłaty do bieżącego funkcjonowania i bieżących wydatków.

  2. o pomoc mogą ubiegać się : osoby posiadające trudne warunki materialne, poszkodowani w klęskach żywiołowych i zdarzeń losowych, sierotom zupełnym, samotnie wychowującym dzieci, ponoszącym dodatkow koszty związane z wychowaniem dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia;

  3. o pomoc ubiegamy się stosując aktualne druki, które publikujemy na naszej stronie internetowej w zakładce "dokumenty". Od 2019 roku obowiązują nowe przepisy a wraz znimi nowe wzory, m.inn. RODO, aktualny adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego. Każdy wniosek który nie spełnia tych wymogów nie będzie rozpatrywany do chwili jego zmiany. Wiąże się to bowiem z potrzebą ponownego kontaktu z wnioskodawcą, a więc czas, czas...;

  4. do każdego wniosku załączamy wymienione i wymagane w przepisach dokumenty: ostatnia decyzja o przyznaniu emerytury, renty... Jest to ważne, z uwagi na kryterium dochodu jaki uzyskuje emeryt, rencista. Poza tym, jest to potwierdzenie uprawnień do ubiegania się o pomoc socjalną ( tzn. że wnioskodawca jest objęty pomocą socjalną w tej jednostce ), inne dokumenty uprawniające do pomocy socjalnej: zaświadczenia lekarskie, ponoszone koszty leczenia, rehabilitacji itp. Bez tych dokumentów wnioski nie będą rozpatrywane przez dział kadr Aresztu Śledczego w Białymstoku;

  5. składane wnioski do działu kadr Aresztu Śledczego w Białymstoku są opiniowane przez nasze Koło emerytów, jednkakże decyzję o wypłacie i jej wysokości podejmuje wyłącznie Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku jako dysponent Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

  Stosując powyższe zasady, Wasze wnioski będą szybko rozpatrywane a pracownicy działu kadr Aresztu Śledczego w Białymstoku nie będą obawiać się wyników kontroli w tej dziedzinie.


  dodano 12 września 2019 r.

  Ogłoszenie o wyznaczeniu i terminu i organizacji spotkania wigilijnego emerytów...

  Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów w Białymstoku organizuje w pomieszczeniach przywięziennego hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku w dniu 13 grudnia 2019 r o godz 15:00 spotkanie wigilijne emerytów i rencistów Służby Więziennej. Obowiązują zapisy i wniesienie opłaty w formie przelewu na poniższe konto bankowe Zarządu Koła : Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Zarząd Koła Terenowego w Białymstoku BNP PARIBAS 54 1600 1462 1828 1335 9000 0001 w kwocie 20 zł na osobę uprawnioną ( emeryt, rencista, uprawniona osoba do pobierania renty rodzinnej ). W tytule przelewu należy podać cel opłaty „Opłatek” oraz nazwisko i imię osoby wpłacającej/osoby uprawnionej. Zapisy prowadzić będzie skarbnik Koła emerytów kol. Wanda Santarek w terminie do 1 grudnia 2019 r. Istnieje możliwość wniesienia opłaty gotówkowej bezpośrednio u skarbnika. Spotkanie będzie organizowane dla każdej ilości osób zainteresowanych.

  Serdecznie zapraszamy….

  Zarząd Koła


  dodano 6 września 2019 r. /aktualizacja 10 września 2019 r./

  Zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku za nami...

  W dniu 6 września 2019 r na terenie przywięziennym Aresztu Śledczego w Białymstoku, tzw. "wiaty" odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze czonków Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku. W zebraniu uczestniczyło 44 członków. Szczegółowy zapis z przebiegu zebrania znajdziecie Państwo wkrótce w zakładce "dokumenty" pod nazwą: Protokół z zebrania ogólnego członków Koła z dnia 6 września 2019 r. Chwila cierpliwości a gotowy i podpisany szczegółowy zapis tego spotkania zostanie Wam udostępniony na naszej stronie internetowej. Jest tego sporo, a to musi potrwać...

  W skrócie, wszystkie proponowane przez Zarząd Koła tematy zostały omówione, zapoznano członków Koła z działalnością Zarządu Głównego i Koła Terenowego, podjęto uchwały: uzupełnienia składu Zarządu Koła o kol. Bogusławę Bieryło i Komisji Rewizyjnej o kol. Zofię Witos, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została kol. Barbara Stanisławska, podwyższono wysokość składki członkowskiej na 2020 rok do kwoty 50 zł, dokonano wyboru kierunku następnej w 2020 roku wycieczki - do Gruzji, w terminie posezonowym ( wrzesień ) i przyjęto założenia do Planu Pracy na 2020 r. Postanowiono również, że przy organizacji wycieczek i innych spotkań konieczne jest wypracowanie dodatkowych zasad i preferencji członkom Koła umożliwiając pierwszeństwo ich udziału jako grupy która ponosi największe koszty ich organizacji. To również powinno zachęcać pozostałych emerytów i rencistów SW do wstępywania w nasze szeregi, bo to właśnie Nasze Koło bierze na siebie ciężar organizacji zbiorowego wypoczynku bez którego inni nie mogliby korzystać z tej formy dofinanasowania z puli ZFŚS Aresztu Sledczego w Białymstoku.

  Mieliśmy rownież miły akcent wręczenia pamiątkowego grawertonu ustępującemu z funkcji zastępcy przewodniczacego Koła kol. Henrykowi Łukowskiemu. Szczególne podziękowania były za 8 - letnią działalność związkową na stanowisku przewodniczącego Koła w latach 2011 - 2019 r. Do podziękowań dołączył również Pan Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku płk Wojciech Prażmowski.
  Ustaliliśmy też, że najbliższe spotkanie opłatkowe będzie miało nieco inną formę, wprowadzamy obowiązkowe zapisy i wpłaty za uczestnictwo w spotkaniu. Termin spotkania 13 grudnia 2019 r godz. 15:00, miejsce hotel Aresztu Śledczego w Białymstoku. Zapisy wraz z wniesieniem wpłaty 20 zł za osobę uprawnioną do korzystania ze środków finansowych ZFŚS Aresztu Śledczego w Białymstoku, 60 zł osoby pozostałe w terminie do 1 grudnia br u kol. Wandy Santarek - skarbnika Koła. Spotkanie będzie organizowane dla każdej ilości osób, nawet dla minimalnej. Przygotowaliśmy również propozycję organizacji nowego, stałego punktu w kalendarzu imprez: spotkania noworocznego wraz z zebraniem członków Koła już 10 stycznia 2020 r. Obowiązują zasady jak w powyższym przypadku z tą różnicą, że członkowie Koła nie wnoszą opłat a koszty pokrywane będą ze składek członkowskich. Szczegóły tej propozycji umieścimy już wkrótce na naszej stronie internetowej. Tak ..., bo warto być członkiem naszego stowarzyszenia - Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Białymstoku To w skrócie.., a szczegóły niebawem. Zapraszamy do odwiedzin.  dodano 29 sierpnia 2019 r.

  Koleżanki i Koledzy!

  Policjanci, Żołnierze, Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz wszyscy emeryci w stanie spoczynku! Zbliżają się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 13 października 2019 r. nasi rodacy będą wybierać swoich przedstawicieli - Posłów i Senatorów na kolejną 4-letnią kadencję. Udział w tych wyborach to nie tylko prawo, ale też obywatelski obowiązek pozwalający wyrazić wolę co do przyszłego kształtu Polski. Tym razem będą to wybory, które zadecydują na lata, o przyszłym modelu naszej Ojczyzny. Wyborów takich nie mieliśmy od 4 czerwca 1989 r., kiedy to została zapoczątkowana transformacja ustrojowa i budowa państwa demokratycznego osadzonego w ustawodawstwie i kulturze zachodu...  dodano 30 lipca 2019 r.

  Informuję, że w dniu 3 września br. odbedzie się zebranie zarządu Koła, na którym dopracowane zostanie wspólne stanowisko omawianych tematów na planowanym na dzień 6 września br. zebraniu ogólnym członków Koła.

  przewodniczący Koła

  Andrzej Stelmaszuk  dodano 11 lipca 2019 r./ aktualizacja 19 lipca 2019 r.

  Zarząd Główny umożliwia kołom terenowym zakładanie kont bankowych w Banku Pocztowym.

  To dobry krok, zresztą uważamy że w tym część naszej zasługi. Już od lutego br. sygnalizowaliśmy problemy z założeniem konta bankowego co spotykało się z nie zrozumieniem Zarządu Głównego. Cóż, dobrze że w końcu udało się sprawę rozstrzygnąć z pożytkiem dla wszystkich kół terenowych. Niestety to ciągle mało. Tu przydałaby się radykalna zmiana umożliwiająca większą samodzielność w podejmowaniu decyzji przez jednostki terenowe. Jesteśmy wręcz pewni, że taka zmiana przyczyniłaby się do poprawy naszego wizerunku jako pełnoprawnego stowarzyszenia i zwiększenia aktywności społeczności emeryckiej. To naprawdę się opłaci... dla dobra całego związku.

  Pełną treść pisma w tej sprawie zostanie udostępniona Wam w zakładce "dokumenty" niezwłocznie po otrzymaniu z Zarządu Głównego.  dodano 2 lipca 2019 r.

  Komunikat administratora strony internetowej.

  Informuję, że z dniem dzisiejszym zostały rozpoczęte prace nad przebudową struktury naszej domeny. Jest to związane z koniecznością przeniesienia danych z innych serwerów, np. zdjęć, dokumentów na nasz serwer na którym funkcjonuje nasza strona internetowa i poczta elektroniczna. Mamy nadzieję, że poprawi to funkcjonalność, estetykę i znacznie ułatwi dostęp wszystkim odwiedzającym naszą domenę do danych. Nowością będą dodawane i aktualizowane albumy zdjęć z naszych wspólnych spotkań i wycieczek z każdego roku w formie pokazu slajdów. Docelowo, będą tam również zdjęcia archiwalne naszego Koła. Jeżeli jesteście w posiadaniu ujęć z którymi warto podzielić się... to chętnie je udostępnimy. Planów jest więcej, ale o tym poinformujemy Was jak projekt będzie gotowy. Na chwilę obecną, wszelkie ważne informacje nie będą usuwane...

  Administrator: Andrzej Stelmaszuk  dodano 21 czerwca 2019 r.

  Informacje Zarządu Głównego KZEiRSW.

  W dniu dzisiejszym do Zarządu Koła wpłynęło pismo Zarządu Głównego KZEiRSW informujące o podjętych uchwałach ZG na posiedzeniu w maju br. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma pod tym linkiem : Pismo Zarządu Głównego KZEiRSW.

  oraz załaczonymi poniżej ofertami ubepieczeń dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz członków ich rodzin ( do udostępnienia u przewodniczącego Koła ).

  dodano 18 czerwca 2019 r.

  Informacje Zarządu Koła z dnia 18 czerwca 2019 r. Skład Zarządu został zmniejszony...

  W dniu 18 czerwca 2019 r odbyło się ostatnie zebranie zarządu Koła przed przerwą wakacyjną. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie zarządu oprócz kol. Henryka Łukowskiego, który jak wcześniej (w dniu 13 czerwca br) poinformował przewodniczącego Koła o rezygnacji z funkcji zastępcy przewodniczącego i udziału w zarządzie Koła. Rezygnacja kol. Henryka została przyjęta do wiadomości przez zarząd, jednakże zgodnie ze statutem KZEiRSW wiążącą decyzję w tej sprawie podejmie zebranie ogólne członków Koła, które zaplanowane jest na dzień 6 września 2019 roku. Na chwilę obecną działamy więc w okrojonym składzie.

  Na zebraniu omówiono temat ostatniej wycieczki do Grecji, sposobu organizacji wyjazdu i samego pobytu. Oprócz niezapomnianych wrażeń i sporych opinii pozytywnych ( miejsce, pogoda, wygodny dojazd itp ) były też sugestie nad którymi trzeba pochylić się, wyciągnąć wnioski aby na przyszłość opinia uczestników była zdecydowanie "na plus", ale to odrębny temat na dyskusję na zebraniu ogólnym członków Koła ( termin jak wyżej ).

  Nasze uwagi, dotyczące organizacji wycieczki są następujące:

 • informowania zarządu Koła o każdej zmianie numeru telefonu kontaktowego emeryta i.... odbieraniu połączenia telefonicznego. Zarząd Koła nie odpowiada za brak kontaktu telefonicznego co może powodować problemy z uczestnictwem w wycieczce;
 • przy wpisywaniu się na listy chętnych na wycieczkę należy podawać imię/imiona i nazwisko takie, jakie mamy zapisane w dowodzie osobistym/paszporcie - zarząd Koła nie weryfikuje przekazanych przez Was danych osobowych, jedynie je gromadzi i wysyła drogą elekroniczną do organizatora wycieczki;
 • ważne na przyszłość, ustalić optymalne i bezpieczne miejsce postoju autokaru przed wyjazdem na wycieczkę;
 • sugerujemy ubezpieczać się na wypadek rezygnacji z wycieczki z powodów losowych;
 • planujemy na przyszłość, wprowadzić zapisy na listę dodatkową, na wypadek rezygnacji z wycieczki.
 • Ponadto, na zebraniu dokonano rozliczenia kosztów wynajmu autokaru na dojazd i powrót z lotniska Modlin. Zgodnie z Waszą sugestią, pozostała kwota po opłaceniu faktury zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Koła do Waszej dyspozycji na poczet następnych imprez. Finalne rozliczenie kosztów wycieczki znajduje się pod tym linkiem: Rozliczenie finansowe wycieczki do Grecji 2019 r.

  Ustalono również termin kolejnego, ogólnego zebrania członków Koła. Przede wszystkim, celem są wybory uzupełniające oraz omówienie proponowanych zmian w organizacji działań zarządu, ustalenie wysokości składek i przygotowanie do przyszłorocznej wycieczki już w tym roku, jesienią. Wszystkie te sprawy wymagają Waszego głosu a bez nich nie możemy podjąć żadnych wiążących decyzji. Liczymy na udział wszystkich członków Koła a w szczególności osób które corocznie korzystają z tych wycieczek. Razem będziemy ustalać szczegóły wyjazdu. Dlatego też proponujemy przeprowadzenie zebrania ogólnego członków Koła emerytów w terminie: 6 września 2019 rok , godz. 15:00 , miejsce: tzw. "wiata" obok przywięziennego hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku.W razie braku wymaganej minimalnej ilości osób na zebraniu, następny termin w tym samym dniu i miejscu o godz.15:15. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków (osoby chętne do przystąpienia do Naszego Koła)i prosimy o powiadomianie o tym znajomych i przyjaciół z Koła Emerytów.

  Ustalony porządek zebrania sprawozdawczo -wyborczego znajduje się pod tym linkiem: Porządek zebrania ogólnego członków Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku w dniu 6 września 2019 r.  dodano 9 czerwca 2019 r./ aktualizacja 16 czerwca 2019 r.

  Nasza wycieczka w 2019 roku do Grecji - krótka relacja fotograficzna...

  W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy kilka zdjęć od uczestników wycieczki do Grecji, jest nam miło, że pamiętacie o tych co zostali w kraju. Mamy nadzieję też, że tych zdjęć będzie dużo więcej - czekamy na ujęcia grupowe. Pozdrawiamy i życzymy udanego wypoczynku...

  Do obejrzenia zdjęć z wycieczki zapraszamy do naszej galerii...  dodano 9 czerwca 2019 r.

  Zebranie Zarządu Koła, ostatnie przed przerwą wakacyjną ( lipiec, sierpień ), zapraszamy...

  W dniu 18 czerwca o godz. 9:00 odbędzie się kolejne i ostatnie przed przerwą wakacyjną zebranie zarządu Koła na które serdecznie zapraszamy zainteresowanych. Oprócz spraw bieżących zostanie omówiona ostatnia wycieczka do Grecji i dokonamy rozliczenia kosztów. Informacja o tym zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.  dodano 22 maja 2019 r.

  Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP daje przykład...

  Skąd my to znamy? No właśnie... Jak widać niektóre związki emerytów i rencistów służb mundurowych mają właściwe podejście do nowych uregulowań prawnych w zakresie ich funkcjonowania. U nas niestety nie... i chyba długo tak pozostanie.

  Ten artykuł polecamy wszystkim zainteresowanym a w szczególności naszenu Zarządowi Głównemu w Łodzi, który nie widzi żadnych problemów. Szkoda, bo my już wcześniej o tym mówiliśmy i pisaliśmy. Szczerze polecamy odwiedzić:
  stronę internetową Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

  W skrócie, Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP na swoim zebraniu zauważa problemy swoich Kół Terenowych dotyczących statusu prawnego, braku kont bankowych, prowadzeniem wymaganej sprawozdawczości itp, czyli.... nasze codzienne problemy.  dodano 20 kwietnia 2019 r.

  Białystok - kalendarz spotkań przedwyborczych z udziałem przedstawicieli FSSM RP.

  W dniu 25.04.2019 r. w Białymstoku o godz. 16:00 w Ośrodku WOAK „Spodki”, ul. Św. Rocha 14 – odbędzie się spotkanie z udziałem nadinsp. Ireny Doroszkiewicz, gen. Józefa Klimowicza, gen. Włodzimierza Gryca i Prezydenta FSSM RP Zdzisława Czarneckiego. Zainteresowanych zapraszamy.  dodano 19 kwietnia 2019 r.

  Ankieta Zarządu Głównego KZEiR SW.

  Zarząd Główny przesłał do Kół Terenowych kwestionariusz wywiadu celem rozpropagowania wśród członków koła i zainteresowania Was pracami badawczymi prowadzonymi przez Akademię Ignatianum z Krakowa. Jego charakter i zakres tematyczny ma na celu pogłębienie i rozszerzenie spektrum badań naukowych z zakresu sociologii oraz pedagogiki społecznej, dotyczących emerytów i rencistów Służby Więziennej - w szczególności ich własnej oceny samego siebie. Wszystkich zapraszamy do zapoznania się z pismem a zainteresowanych do udziału, druki ankiety można pobrać bezpośrednio z naszej strony internetowej lub u przewodniczącego Koła. Termin nadsyłania ankiety - do 30 czerwca 2019 r.

  Treść pisma i ankiety.  dodano 17 kwietnia 2019 r.

  Domena http://kzeirsw.bialystok.pl jest własnością Koła terenowego KZEiR SW w Białymstoku.

  Informujemy, że z dniem 17 kwietnia 2019 roku nasze Koło Terenowe stało się oficjalnie właścicielem domeny http://kzeirsw.bialystok.pl co oznacza że wszelkie koszty związane z utrzymaniem strony i hostingu ponosi Koło Terenowe. Jest to kolejny krok normalizacji naszego statusu, pracy i wzięcia odpowiedzialności za całokształ działań w przestrzeni publicznej ale też i obowiązek dla nas i przyszłych zarządów kontynuacji i dbania o dobre imię naszego stowarzyszenia. Administratorem strony jest przewodniczący Koła - kol. Andrzej Stelmaszuk. Kontakt e-mail w zakładce "o nas".

  Serdecznie zapraszamy do odwiedzin a najlepiej ... dodać do "ulubionych" w swojej przeglądarce internetowej.  dodano 15 kwietnia 2019 r.

  Informacja Zarządu Koła - rozliczenie finansowe wielkanocnego spotkania emerytów.

  Nasze rozliczenie finansowe wielkanocnego spotkania emerytów zamieszczamy poniżej, pod linkiem: Rozliczenie finansowe ze spotkania emerytów z dnia 12 kwietnia 2019 r.  dodano 12 kwietnia 2019 r.

  Wielkanocne spotkanie emerytów

  W spotkaniu uczestniczyło 32 emerytów Aresztu Śledczego w Białymstoku oraz zaproszeni goście, z ramienia gospodarzy - zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku ppłk Sławomir Stefaniak, mjr Mirosław Cybuliński - zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Białymstoku, kapelan ks. Mirosław Korsak i przedstawiciel działu kadr Aresztu - kpt. Cezary Łabieniec. Była to kolejna okazja do spotkania się rzeszy emeryckiej, wspólnych rozmów, wspomnień i życzeń świątecznych. Omówiono także bieżące sprawy z życia Koła, zapoznano uczestników z nowym składem zarządu, działalnością i propozycjami na przyszły okres. Zaproponowano wprowadzenie na stałe wydarzenia - noworocznego spotkania członków Koła na którym będą omawiane wydarzenia z roku poprzedniego, zapoznawanie ogółu z ważnymi treściami pism, ewentualnych zmian przepisów, wynikami kontroli komisji rewizyjnej oraz planami na rok bieżący. Jest to kolejny krok normalizacji pracy zarządu i informowania członków o ważnych sprawach naszego stowarzyszenia. Będziemy również proponować zwiększenie wysokości składek rocznych z których dochód będzie przeznaczany na relizację własnych zamierzeń.

  Najbliższe takie spotkanie odbędzie się 10 stycznia 2020 roku.

  Do obejrzenia zdjęć ze spotkania zapraszamy do naszej galerii...  dodano 10 kwietnia 2019 r.

  Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń został wysłany.

  W dniu 4 kwietnia 2019 r został wysłany wniosek Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Białymstoku do Starostwa Powiatowego w Białymstoku celem wpisu do ewidencji stowarzyszeń. Tym samym zakończyliśmy kolejną niedokończoną sprawę, omawianą podczas ostatniego zebrania członków koła. Wniosek został wysłany tradycyjną pocztą, przesyłką poleconą za potwierdzeniem nadania - uważamy więc czynność za spełnioną.  dodano 2 kwietnia 2019 r.

  2 kwietnia 2019 r - ustalenia ze spotkania Zarządu Koła.

  W dniu 2 kwietnia 2019 r odbyło się spotkanie Zarządu Koła. Dokonano wyboru firmy do przewozu uczestników wycieczki do Grecji ( autokar do m. Modlin i w drodze powrotnej ) - Firmy "Plus Bus". Uczestnicy wycieczki z grupy Białystok proszeni są o dokonywanie przelewów na nasze konto bankowe kwoty 86,- zł na jednego uczestnika. W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię uczestnika wycieczki dodając treść "opłata za transport". Termin wpłat - do 24 maja 2019 r. Jednocześnie informujemy, że transport dotyczy wyłącznie osób z Białegostoku, grupa Hajnówka organizuje we własnym zakresie ( dotyczy to też osób z Bielska Podlaskiego ).

  Ponadto, ustalono jednolitą formę oznaczeń bagaży wszystkich uczestników wycieczki. Bedą to po 2 nalepki na każdy bagaż z logo naszego Koła. Koszt wydruku 1 egz. - 1 zł, płatne gotówką podczas spotkania wielkanocnego w dniu 12 kwietnia 2019 r lub bezpośrednio przed wyjazdem autokaru z Białegostoku a uczestnicy z Hajnówki przed odbiorem kart pokładowych u Przewodniczacego Koła (poprzez Przewodniczącego Koła z Hajnówki ).

  W razie niejasności proszę o kontakt z Przewodniczącym Koła.

  W sprawie spotkania wielkanocnego emerytów i rencistów w dniu 12 kwietnia 2019 r ,ustaliliśmy że jak w poprzednich latach na spotkaniu wielkanocnym emerytów i rencistów catering będzie świadczyła ta sama firma - Pięć Dębów z Supraśla. Za menu odpowiedzialne są na Panie z Zarządu Koła. Serdecznie wszystkich zapraszamy...  dodano 25 marca 2019 r.

  2 kwietnia 2019 r - cykliczne spotkanie Zarządu Koła.

  Na dzień 2 kwietnia br zaplanowano kolejne spotkanie Zarządu Koła. Oprócz spraw bieżących, tematem spotkania będą: stan przygotowań do wielkanocnego spotkania emerytów i rencistów, wybór firmy realizującej przewóz uczestników wycieczki na lotnisko Modlin i w drodze powrotnej oraz propozycje wprowadzenia cyklicznych spotkań - zebrań ogólnych członków Koła na początku każdego roku do zapoznania się z efektami prac Komisji Rewizyjnej, nakreślenia kierunków prac Zarządu na dany rok i podjęcia uchwał w sprawie terminów i organizacji ewentualnych wycieczek i imprez.

  Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału.

  Z dniem 25 marca 2019 r uruchomiliśmy nowy adres poczty elektronicznej Koła. Dotychczasowy adres zostaje usunięty z bieżących danych kontaktowych Koła a korespondencję należy kierować na aktualny e-mail: zarzad@kzeirsw.bialystok.pl

  Zmiana adresu podyktowana jest zmianą serwera poczty elektronicznej. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy...  dodano 22 marca 2019 r.

  Mamy konto bankowe...

  W dniu 22 marca br. założyliśmy konto bankowe na Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Zarząd Koła Terenowego w Białymstoku. Po weryfikacji naszych danych przez Bank - konto zostanie uruchomione po 26 marca 2019 r. Jest to kolejny krok do normalizacji funkcjonowania Naszego Koła. Na początek, konto przewidziane jest do dokonywania wpłat składek członkowskich. Wielu z nas na co dzień korzysta z bankowości elektronicznej, więc nie powinno być to stwarzać problemu. Dla osób nie korzystających z mediów elektronicznych proponujemy dotychczasową formę - wpłat gotówkowych bezpośrednio u skarbnika kol. Wandy Santarek. Wpłat będzie można dokonać poczas cyklicznych dyżurów Zarządu Koła ( jak w opisie w zakładce "o nas") lub na zebraniach. Jednocześnie zachęcamy do opłat w formie przelewów, formy wygodnej bez wychodzenia z domu.

  Wszelkie inne opłaty, związane z organizacją wycieczek, imprez lub spotkań będą każdorazowo analizowane a decyzje będą podejmowane indywidualnie dla każdej sytuacji odrębnie. Zawsze będziemy Was o tym informować. Zależy nam przejrzystości operacji finansowych...  dodano 19 marca 2019 r.

  Zebranie Zarządu Koła

  W dniu 19 marca 2019 r odbyło się cykliczne spotkanie Zarządu Koła. Przewodniczący Koła - kol. Andrzej Stelmaszuk zapoznał Zarząd Koła z treścią pism kierowanych z Zarządu Głównego KZEiR SW do poszczególnych kół terenowych, omówił bieżącą sytuację prawną naszego koła, która tak naprawdę nie zmieniła się od momentu wysłania zapytania prawnego do Zarządu Głównego. Największym problemem jest nadal brak możliwości założenia konta bankowego na funkcjonujące koło terenowe. Podjęto więc uchwałę o założeniu konta bankowego - społecznego które jest dostępne i nie dotyczy osób fizycznych. Do realizacji uchwały wyznaczono przewodniczącego i skarbnika.  Ponadto, rozpatrzono wnioski emerytów o pomoc socjalną i przekazano do realizacji przez dział kadr. Kolejne spotkanie zaplanowano na dzień 2 kwietnia 2019 r, po czym nastąpi przerwa do 7 maja 2019 r.

  Szczegółowe, omawiane informacje z Zarządu Głównego umieściliśmy w zakładce "aktualności/ogłoszenia" poniżej.  dodano 18 marca 2019 r.

  KZEiR SW Informuje...

  W dniu 28 - 29 stycznia 2019 r odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego, którego zakres obejmował zagadnienia dotyczące bieżącej pracy Związku. W trakcie obrad podjęto szereg ustaleń, w tym przyjęte również przez Prezydium wytyczne do realizacji przez koła terenowe, które przedstawiamy poniżej:

 • podjęto uchwałę o przyznaniu dofinasowania w kwocie 500 zł sztandaru dla ZK Koronowo;
 • omówiono sprawy związane z organizacją w m-cu wrześniu br konferencji naukowej pn. "Barwy jesieni życia. Seniorzy w przestrzeni działań społeczno-edukacyjnych" ktorego Związek jest współorganizatorem;
 • omówiono stan prac nad przygotowaniem, wspólnie z pracownikami UMK w Toruniu i AI w Krakowie kolejnego tomu publikacji o działaności członków naszego Związku pod roboczym tytułem "Apetyt na życie. Animacja jako źródło inspiracji i aktywizacji przestrzeni seniorów". Stąd, ponowna prośba o rozpragowanie wśród członków kół i przesyłanie materiałów roboczych do kolejnych opracowań;
 • wspólnie z Biurem Emerytalnym SW podjęto próbę opracowania stanowiska w formie wytycznych ujednolicenia procedur realizacji Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r w sprawie funduszu socjalnego... (Dz.U.z 2018 r , poz.2299) i przesłanie do komórek kadrowych jednostek;
 • opracowano nowy wzór deklaracji członkowskiej uwzględniając zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) do stosowania we wszystkich kołach terenowych;
 • omówiono problemy z przepływem informacji między Zarządem Głównym a członkami kół terenowych, ktorzy nie posiadają pełnych informacji o działalności Związku. Mając powyższe na uwadze rozważana jest propozycja organizacji spotkań roboczych przedstawicieli kół terenowych z udziałem koordynatorów i pracowników Biura ZG w ramach np. okręgów (do omówienia na najbliższym posiedzeniu);
 • inne propozycje i wnioski, po uszczegółowieniu, zostaną przedstawione na Zarządzie Głównym i przekazane do kół terenowych po ich zatwierdzeniu.
 • Ponadto, do Pisma załączono Porozumienie o świadczeniu usług turystycznych zawartego w dniu 4 grudnia 2018 r pomiędzy INDEX - Biurem Podróży sp. z o.o. sp.K. z siedzibą w Katowicach a Zarządem Głównym KZEiR SW w Łodzi w sprawie rabatu przy zakupie imprez turystycznych. Pełna treść Porozumienia do zapoznania się :

  Porozumienie  dodano 17 marca 2019 r.

  Licznik odwiedzin naszej strony internetowej...

  Miło poinformować Was, że od początku istnienia naszej strony internetowej, tj. od dnia 24 sierpnia 2017 roku odwiedziło nas 4292 osoby. W najlepszym dniu ( 10 lipca 2018 roku ) mieliśmy 57 odwiedzających. Obecnie średnio mamy ponad 10 wejść na stronę dziennie. Miło, że jesteście z nami...
  dodano 15 marca 2019 r.

  Zarząd Główny KZEiR SW informuje...

  Na swoje stronie internetowej, Zarząd Główny Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej informuje...

  dodano 6 marca 2019 r.

  Wyjaśnienie sprawy...

  W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy opinię prawną dotyczącą statusu naszego Koła. Niestety, nie są to dobre wieści. Jako Koło Terenowe praktycznie nie mamy żadnych możliwości działania. Ba, nawet nie możemy założyć konta bankowego gdyż nie figurujemy na żadnym dokumencie na podstawie którego moglibyśmy ubiegać się o jego założenie. Nie dysponujemy nr NIP ani też nie posiadamy nr REGON, ponadto nie zostaliśmy uwzględnieni w rubryce oddziałów terenowych w obowiązującym na dzień dzisiejszy KRS-ie Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więiennej w Łodzi. Ale ponadto... jesteśmy stowarzyszeniem nie mającym osobowości prawnej. Wszelkie decyzje o nas zapadają w Łodzi a my... musimy z tym się godzić. Tak też i o tym stanowi Satut KZEiR SW.

  Nasze prywatne opinie w tej sprawie nie mają znaczenia. Zamykamy więc temat i ruszamy dalej...  dodano 5 marca 2019 r.

  OGŁOSZENIE - wielkanocne spotkanie emerytów i rencistów 12 kwietnia 2019 r, godz. 15:00

  Zarząd Koła w dniu dzisiejszym ustalił temin wielkanocnego spotkania emerytów i rencistów Aresztu Śledczego w Białymstoku. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 roku o godz. 15:00 w sali nr 3 przywięziennego hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku na które serdecznie zapraszamy wszystkich emerytów i rencistów Aresztu Śledczego w Białymstoku oraz członków Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku. Na spotkanie zaprosiliśmy również Panów Dyrektorów: OISW, Aresztu Śledczego i Zakładu Karnego w Białymstoku oraz kapelanów. Liczymy na Waszą obecność.

  Jednocześnie informujemy o przyjętych zasadach odpłatności uczestników spotkania, koszt jednego uczestnika wynosi 10,00 zł. Należność powinna być opłacona w dniu imprezy u skarbnika kol. Wandy Santarek. Pamiętajmy też o konieczności uregulowania składek członkowskich za 2019 rok w kwocie 24,00 zł rocznie.

  Zapraszamy...  dodano 5 marca 2019 r.

  Mamy odpowiedź z Zarządu Głównego na wysłane przez nas pismo...

  I tak, dziś otrzymaliśmy długo wyczekiwaną odpowiedź na nasze wątpliwości prawne. Niestety, przesłane pocztą dokumenty w niczym nam nie pomogą ani też nie wyjaśniają. Szczerze, takie same zdobyliśmy w sieci internetu i... bez zbędnych kłopotów. Trudno ...

  Mamy jeszcze nadzieję, że dane nam słowo osobistego kontaktu z Zarządem Głównym w trybie roboczym będzie więcej warte. Nie stawiamy żadnych warunków, oczekujemy jedynie więcej szacunku, nam emerytom. Jak narazie, mamy głuche telefony i brak kontaktu. To przykre, bo w sprawach terminowego opłacania składek rocznych i odprowadzania części z nich do Zarządu Głównego - wykazuje większe zainteresowanie. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy sprawa się wyjaśni, jeśli nie - będziecie mogli sami zdecydować co z tym "fantem" zrobić. Nasze rekomendacje znacie...  dodano 4 marca 2019 r.

  Komunikat Zarządu Koła Terenowego - Apel do kolegów i koleżanek!

  Zarząd Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku poszukuje materiałów historycznych, zdjęć, dokumentów oraz pism związanych z działalnością Naszego Koła lub pełnieniem służby w Areszcie Śledczym w Białymstoku w okresie do 2012 roku, do wykorzystania wyłącznie przez Zarząd Koła opracowania i wydruku Biuletynu - Jubileuszowego wydania historii Naszego Koła. Z pewnością większość tych zasobów znajduje się u Was, jako pamiątka z czasów przeszłych. Chcielibyśmy uwiecznić ten okres wydaniem okolicznościowego egzemplarza Biuletynu Koła Terenowego. To taki prezent dla przyszłych pokoleń upamiętniający naszych kolegów i koleżanek z którymi pracowaliśmy przez lata. To też, ważne póki pamiętamy i możemy zebrać i poukładać te elementy chronologicznie, opisując wydarzenia, miejsca i ludzi. Czas szybko ucieka, pamięć pozostaje ulotna a za kilka luka pokoleniowa dokona reszty. O tych czasach i naszych kolegach nikt nie będzie już pamiętał. Nie planujemy wydruku seryjnego a wyłącznie w jednym egzemplarzu, na własne potrzeby członków Koła Emerytów.

  Po prostu nas na to nie stać. Możliwe jednak jest wydrukowanie dodatkowych egzemplarzy Biuletynu za pełną odpłatnością dla celów prywatnych bez możliwości rozpowszechniania i tylko naszym emerytom i rencistom - jako pamiątka.

  Wszystkie zainteresowane osoby, a posiadające zdjęcia lub inne materiały które mogą być wykorzystane do opracowania tematu prosimy o kontakt telefoniczny bezpośrednio z Przewodniczącym Koła lub poprzez pocztę e-mail naszego koła terenowego (adres w zakładce "o nas").

  Jednocześnie przypominamy, że wszystkie przyjęte materiały będą musiały być oznaczone klauzulą wyrażenia zgód na publikację wizerunku.

  Pamiętajmy... za nas nikt tego nie zrobi.  dodano 4 marca 2019 r.

  W dniu 5 marca 2019 r o godz. 9:00 odbędzie się zebranie członków Zarządu Koła. Zostaną omówione bieżące sprawy oraz organizacja spotkania wielkanocnego emerytów i rencistów Służby Więziennej planowanego na dzień 12 kwietnia 2019 r. Szczegóły wkrótce, zapraszamy do odwiedzin naszej strony...  dodano 11 stycznia 2019 r./aktualizacja 26 lutego 2019 r.

  Uwaga, nowy sposób rozliczenia podatku dochodowego za 2018 r.

  Od dnia 15 lutego 2019 r będzie można, nie wychodząc z domu rozliczyć PIT. Szczegóły na stronie: https://www.podatki.gov.pl

  Można też przekazać 1% podatku na rzecz wybranej OPP w usłudze Twoj e-PIT, do czego serdecznie zachęcam. Poniżej - prośba Naszej koleżanki Barbary Glanowskiej o wsparcie na leczenie i rehabilitację męża, emeryta Służby Więziennej Tadeusza Glanowskiego. Warto pomagać...
  dodano 26 lutego 2019 r.

  W dniu 25 lutego 2019 r Zarząd Koła Terenowego w Białymstoku, ponownie wystąpił z pismem do Zarządu Głównego KZEiR SW z prośba o pomoc w uregulowaniu statusu prawnego Naszego Koła. Dodatkowo, zaoferowaliśmy możliwość spotkania roboczego w tej sprawie w jak najszybszym terminie. Każdy termin przedstawiony przez Zarząd Główny jest dla nas do przyjęcia. Ważne, aby spotkanie odbyło się w miarę szybko, tak aby na zebraniu ogólnym członków Koła w dniu 12 kwietnia 2019 r podejmowane uchwały miały uzasadnienie. W sytuacji przeciągania się sprawy, lub niemożności ustalenia faktów - Zarząd Koła Terenowego w Białymstoku rozważy przedstawienie propozycji uchwały o likwidacji Koła i rozpoczęciu procedury powołania nowej formy - stowarzyszenia emerytów i rencistów Służby Więziennej w Białymstoku. Jest to ostateczność, ale i ta możliwość powinna być brana pod uwagę. Prosimy odwiedzać naszą stronę internetową. Będziemy Was informować na bieżąco...  dodano 21 lutego 2019 r.

  Co dalej z Naszym Kołem Emerytów?

  No właśnie, co dalej z Naszym Kołem emerytów? Po wysłaniu do Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi zapytania - prośby o opinię prawną dotyczącą statusu Naszego Koła , otrzymaliśmy jak narazie ustne wyjaśnienie, które tak naprawdę niczego nie .... wyjaśnia. Na chwilę obecną nie posiadamy żadnych istotnych dokumentów potwierdzających że Nasze Koło faktycznie funkcjonuje w ramach Krajowego Związku Emerytów Rencistów Służby Więziennej, bo sam fakt ujęcia w statucie możliwości powoływania takich jednostek terenowych jak Koło Terenowego w Białymstoku niczego nie przesądza. Nie jesteśmy ujęci żadnym nadzorem Starostwa. Nie posiadamy nadanego REGON - u, tym bardziej NIP - u. Powstaje pytanie: czy jesteśmy stowarzyszeniem, czy też luźnym związkiem osób bez udokumentowanej podstawy prawnej.... Jak narazie odpowiedzi brak.

  Krajowy Zarząd ma kompletną dokumentację utworzenia swojego stowarzyszenia, jest zarejestrowany w KRS -ie, automatycznie nadano REGON i NIP. Co prawda, w pobranym przez nas dokumencie, wyciągu z KRS - u nie widnieją tam żadne zapisy jednostek terenowych, składu zarządu... ale to inny problem.

  My takiej dokumentacji nie posiadamy, dlatego też nasze wątpliwości ( Zarządu Koła Terenowego w Białymstoku ) mają uzasadnienie. Do wyjaśnienia sprawy mają posłużyć przesłane w późniejszym terminie przez KZEiR SW w Łodzi dokumenty. Nie podzielamy optymizmu Zarządu Gównego, bowiem jesteśmy zdania że - jakiekolwiek, "stare" stowarzyszenia, które w wymaganym terminie ( 2016 - 2018 rok ) nie dokonały swoistej rejestracji w Starostwie - to z mocy prawa przestają istnieć. Niestety, ale takie stanowiska przedstawiają także popularne portale prawne.

  Dlatego też zdecydowaliśmy się na ten krok, wysłania zapytania, pomocy prawnej do zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi.

  No cóż, po otrzymaniu dokumentacji z Zarządu Głównego podejmiemy kolejną próbę ... Ale musimy też liczyć się z tworzeniem "nowej formy" działalności dla naszego Koła. Czyli "praca od podstaw"... Uważąmy, że warto nad tym zastanowić się już teraz...  dodano 17 lutego 2019 r.

  Wycieczka do Grecji - informacje Zarządu Koła.

  Informację o zapisach na wycieczkę do Grecji celowo umieściliśmy w dniu 13 lutego br. tj. na pięć dni przed zapisami, tak aby każdy zainteresowany mógł zapoznać się z ofertą i podjąć właściwą decyzję. I aby każdy chętny mógł mieć równe szanse zapisu. Tym bardziej, że uzyskaliśmy zgodę Pana Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku na dofinansowanie z ZFŚS w wysokości 1.000,00 zł na osobę uprawnioną.

  Powinniście też wiedzieć, że do chwili zawarcia umowy na zorganizowanie wycieczki pomiędzy Kołem Terenowym a Biurem Podróży nie możemy Wam podać wiążących danych. Dlatego też w ofercie jest zawsze przedstawiana klauzula: np. jak i w tym przypadku, że termin i godzina wylotu może ulec zmianie. Dlatego też i kolejność planowanych imprez, np. wycieczek miejscowych lub innych atrakcji może być inna. Staramy się więc, aby finalna umowa jak namniej zmieniała pierwotną wersję oferty. Ale nie wszystko zależy od nas, o większości terminów decyduje przewoźnik. Dopiero po ustaleniu tych wszystkich spraw, liczby uczestników, miejsc i godzin wylotu możemy mówić o finale i podpisaniu umowy.

  Na chwilę obecną wszystkie informacje oraz ustalenia dotyczące tej wycieczki są umieszczone w zakładce "oferty" a zainteresowanych prosimy o bieżące ich śledzenie. W sytuacjach wymagających dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z Przewodniczącym Koła kol. Andrzejem Stelmaszuk , tel. 664 058 555.  dodano 13 lutego 2019 r.

  Plan Pracy Koła Terenowego na 2019 rok.

  Plan Pracy Koła na 2019 rok jest naprawdę skromny. To tylko dlatego że środki finansowe jakimi dysponujemy nie pozwalają nam na szerszą działalność, poza tym w chwili obecnej Zarząd Koła zajmuje się bardziej sprawami organizacyjnymi, które pochłaniają naprawdę dużo czasu. Często są to sprawy niezależne od nas, wymagają opinii prawnych a te z kolei jak wiecie czasu.

  Wracając do naszych skromnych zasobów finansowych, musimy również pamiętać że zmiany jakie ostatnio wprowadzono do Statutu KZEiR SW pozwalają na dobrowolne zwiększenie wysokości rocznej składki członkowskiej. Od tych kwot nie jest odprowadzany "datek" na rzecz Zarządu Głównego, te środki w 100% pozostają do wykorzystania na działalność Koła. Warto o tym pamiętać, bo być może warto z tego skorzystać. Oczywiście jeśli będzie taka wola naszych członków...

  Plan Pracy Koła na 2019 r.  dodano 12 lutego 2019 r.

  Informacje z zebrania ogólnego członków Koła Emerytów.

  W dniu 8 lutego 2019 r odbyło się planowane zebranie ogólne członków Koła. W zebraniu uczestniczyło 39 członków oraz przedstawiciel Aresztu Śledczego w Białymstoku - starszy inspektor działu kadr kpt Cezary Łabieniec.

  Na wstępie przyjęto porządek obrad:

  1.Wystąpienie przewodniczącego Koła;

  2.Sprawozdanie z działalności Koła za 2018 rok;

  3.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 r;

  4.Wolne wnioski i dyskusja.

  Przewodniczący Koła omówił dotychczasową działalność zarządu w 2018 r. Oprócz słów pozytywnych efektów prac zarządu koła w ubiegłym roku padły tu również słowa o braku współpracy z pozostałymi członkami zarządu, nieobecnościach na zebraniach, braku chęci dalszego prowadzenia Koła. Na wniosek przewodniczącego, do dyskusji włączył się kol. Andrzej Stelmaszuk który przedstawił swoje powody ustąpienia z funkcji zastępcy przewodniczącego wskazując na potrzebę przeprowadzenia dużych zmian w sposobie zarządzania i konieczności "odmłodzenia" członków zarządu gdyż bez ich inicjatywy, dalszy rozwój Naszego Koła Emerytów będzie wątpliwy co w efekcie może doprowadzić do jego rozpadu. Oświadczenie zostało przyjęte ze zrozumieniem, i po długiej dyskusji ustalono: konieczność odwołania całego składu zarządu i powołania nowego akceptującego potrzeby ogółu członków. I chociaż głosowanie odbywało się etapowo, finalnie wszyscy członkowie dokonali zgodnego wyboru nowego składu ( w opisie zakładki "o nas").

  Na uwagę zasługuje duży mandat zaufania jakim został obdarzony aktualny przewodniczący Koła na okres wprowadzania zmian. Należy również gratulować całemu zarządowi, osobom które przejęły na własne barki bardzo trudny okres transformacji, ustalania ram prawnych Koła, zakładania konta a przy tym bieżącej pracy, załatwiania spraw związanych z organizacją wycieczki do Grecji.

  Jednym z podstawowych zamierzeń nowego zarządu będzie informowanie Was na bieżąco o naszej działalności na stronie internetowej do śledzenia której serdecznie zapraszamy.

  Pierwsze informacje o planach nowego Zarządu, w tym uchwalonym na zebraniu ogólnym planie zamierzeń na 2019 r już wkrótce po ustaleniach z Panem Dyrektorem Aresztu Śledczego w Białymstoku odnośnie możliwości ich sfinansowania w br.

  Znajdą się też tam wiążące informacje o organizowanej wycieczce w tym roku do Grecji. To już niebawem...  dodano 10 lutego 2019 r.

  W dniu 10 lutego 2019 r wysłano pocztą elektroniczną zapytanie - prośbę o pomoc prawną do Pana Przewodniczącego KZEiR SW w Łodzi w sprawie omawianej podczas zebrania ogólnego członków Koła Emerytów w dniu 8 lutego 2019 r. Liczymy na szybką i fachową odpowiedź. O postępach będziemy Was informować na bieżąco. Zapraszamy więc do dodania naszej strony internetowej do "ulubionych"...  dodano 8 lutego 2019 r.

  WAŻNE - w dniu 15 lutego 2019 r o godz. 10:00 w administracji Aresztu Śledczego w Białymstoku odbędzie się robocze spotkanie nowego i starego składu zarządu Koła celem protokólarnego przekazania prowadzonej dokumentacji i środków finansowych. Obecność obowiązkowa.  dodano 8 lutego 2019 r.

  Zebranie ogólne członków Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku - "nowe rozdanie"...

  ( szczegóły zostaną udostępnione niezwłoczne po sporządzeniu pisemnego Protokołu z zebrania i potwierdzeniu przyjęcia przez kierownictwo Aresztu Śledczego w Białymstoku oraz Zarząd Główny KZEiR SW w Łodzi). Dokonano wyboru nowego składu zarządu Koła Terenowego, wyznaczono nowe zadania i ustalono kierunek planowanej w 2019 roku wycieczki - Grecja. Wszelkie infomacje związane z wyjazdem ( lot na trasie Warszawa - Ateny ) zostaną umieszczone na stronie internetowej po dopełnieniu niezbędnych formalności: kontaktu z biurem turystycznym, ustalenia wysokości wpłaty własnej i sposobu finansowania z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Białymstoku. Szczegóły niebawem...

  galeria
  Zapraszamy Was do Galerii zdjęć z naszych spotkań, wycieczek i miejsc, które razem odwiedziliśmy. Znajdziecie w niej zarówno zdjęcia z aktualnych imprez jak i zdjęcia archiwalne. Naszym celem jest utrwalanie historii naszego Koła emerytów i osób z nim związanych. Niestety, znaczna część materiałów z poprzednich okresów nie zachowała się w naszych archiwach. Dlatego też prosimy, jeżeli jesteście w posiadaniu materiałów z którymi chcielibyście podzielić się to z chęcią je udostępnimy na naszej stronie internetowej. Tak, dla przyszłych pokoleń... Kontakt e-mail: zarzad@kzeirsw.bialystok.pl , lub telefonicznie, bezpośrednio z przewodniczącym Koła.
  2019 r - Wycieczka do Grecji.

  2019 r - Spotkanie emerytów, "jajeczko".

  2018 r - Spotkanie emerytów, "opłatek".

  2018 r - XX lecie KZEiR SW, spotkanie emerytów i rencistów SW.

  2018 r - Wycieczka do Rumunii i Bułgarii.

  2018 r - Spotkanie emerytów, "jajeczko".

  2017 r - Wycieczka na Białoruś, do Puszczy Białowieskiej.

  2017 r - Wycieczka do Ustroni Morskich.

  2013 r - XV lecie KZEiR SW, spotkanie emerytów i rencistów SW.

  2011 r - Spotkanie emerytów i rencistów SW.  Nasze Podlasie, to temat przewodni galerii fotograficznej przygotowanej przez pasjonatów i miłośników miasta Białegostoku. Nie zabraknie tu również zdjęć, które pozwolą Wam przybliżyć piękno naszej ziemi podlaskiej, być może mniej znanej ale z pewnością urokliwej. A mamy czym pochwalić się... Osoby zainteresowane publikacją własnych zdjęć na Naszej domenie oświadczają, że wyrażają zgodę na ich umieszczenie na naszej stronie internetowej, nie naruszając innych praw autorskich. Kontakt: zarzad@kzeirsw.bialystok.pl
  Nasze Podlasie.


  Foto Art - Inne spojrzenie na świat.


  czytelnia  Jest to miejsce, w którym pragniemy publikować artykuły, o bardzo zróżnicowanej formie i tematyce, często zmuszajacych do refleksji. Jest to również możliwość dla Was - podjęcia próby współuczestniczenia w jej tworzeniu. Zachęcamy wszystkich odwiedzających Naszą stronę do czytania i komentowania artykułów...  "Gad Spowiedź Klawisza", książka Pawła Kapusty nie tylko dla więzienników.

  "Wstrząsający reportaż o więziennym życiu z perspektywy strażników. Ludzi, którzy dzień w dzień, przez lata wyjątkowo trudnej służby, pilnują sprawców najokrutniejszych przestępstw.

  Paweł Kapusta oddaje głos gadom – tak w gwarze więziennej nazywa się klawiszy. Oddziałowi, dowódcy zmian, wychowawcy, dyrektorzy mówią o brudzie tej roboty, już do końca życia pozostającym w psychice. O szokujących zdarzeniach, z którymi muszą się mierzyć niemal każdego dnia. O codziennym kontakcie z bandytami, z którymi na wolności nikt nie chciałby mieć do czynienia. Odwiedzając zakłady karne, prześwietlając oddziały, cele i gabinety, Kapusta szuka dziur w niewydolnym systemie. W systemie, w którym zbrodniarze mają często więcej przywilejów niż pilnujący ich klawisze. W którym pojęcie resocjalizacja stanowi dla osadzonego jedynie sposób uzyskania dodatkowej przepustki. Który – według funkcjonariuszy – w dużej mierze bandytów produkuje, a nie nawraca. Który zaczyna się chwiać. Bo kto chce iść do pracy, w której napięcie sięga zenitu, a pensja bruku?

  Bohaterowie mówią też wprost: tak, w polskich więzieniach bije się osadzonych. Tak, w polskich więzieniach problemem jest nielegalny kontakt ze skazanymi – przemyt, handel, noszenie grypsów, telefonów komórkowych, alkoholu. Kontakty seksualne strażników z więźniami. Praca operacyjna służb specjalnych, pozwalających bandytom na prowadzenie nielegalnych biznesów zza więziennych murów. Kto powie, że nowa książka Kapusty jest brudna, będzie miał całkowitą rację. Ktoś doda, że jest wulgarna, momentami wręcz obrzydliwa i szokująca – też się nie pomyli. Najważniejsze, że jest prawdziwa. A prawda w niej zawarta ścina momentami z nóg.

  Druga książka reporterska finalisty Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za książkę "Agonia. Lekarze i pacjenci w stanie krytycznym".

  Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

  Ustawa dezubekizacyjna w wojsku ... kto następny w kolejce?

  Poniżej przedstawiamy treść uzasadnienia kolejnych poprawek do ustawy emerytalnej...

  "Proponowana nowelizacja ma na celu wprowadzenie kolejnych zmian zapewniających w pełniejszym zakresie zniesienie przywilejów emerytalnych związanych z pełnieniem służby na rzecz totalitarnego państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r. i w Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego. Przywileje emerytalne związane z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL nie zasługują na ochronę prawną przede wszystkim ze względu na powszechne poczucie naruszenia w tym zakresie zasady sprawiedliwości społecznej. Wprowadzone ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy .... (Dz. U. poz. 145), tj. tzw. ustawą dezubekizacyjną, rozwiązania dotyczące przeliczenia emerytur żołnierzy tylko dla członków WRON nie przyniosły oczekiwanego celu. Poprawka zakłada dalsze obniżenie wojskowych emerytur osobom, które były członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Za każdy rok służby w Wojsku Polskim po dniu 11 grudnia 1981 r. ich emerytura powinna być przeliczana wskaźnikiem po 0,5% podstawy wymiaru emerytury..."
  Zwyczajna dyskryminacja - co sądzą o ustawie represyjnej emeryci Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa.

  Wojciech Martynowicz  Członek Stowarzyszenia „Nasz Światowid”

  Członek Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa


  "W rozmaitych rozmowach na temat ustawy represyjnej odbierającej zasłużone i należne emerytury środowiskom mundurowym pada wiele argumentów z najwyższej prawniczej półki. W tle pojawia się nam też naruszona Konstytucja. Dlaczego więc ewidentny bubel prawny ma się znakomicie w naszym kraju i działa? Pomijam chwilowo budzący wątpliwości sposób uchwalenia tej niechlubnej ustawy. Rządzący mają obecnie w Sejmie większość wystarczającą do uchwalenia, że Ziemia jest płaska. Właśnie to uczynili i teraz skutecznie mogą twierdzić, że jestem nie tylko bandytą z mocy ustawy, ale także dawnym oprawcą na służbie totalitarnego państwa. I jak Giordano Bruno muszę spłonąć wraz z tysiącami moich emerytowanych koleżanek i kolegów w mundurach na współczesnych stosach oczywistej niesprawiedliwości i jawnej dyskryminacji..."
  Zapraszamy do zapoznania się z innym punktem widzenia Służby Więziennej, postrzeganej przez pryzmat codziennej służby. Okiem klawisza jest blogiem w którym znajdziemy wiele informacji o nas samych. Każdy z nas, będąc jeszcze czynnym funkcjonariuszem zadawał sobie pytanie - czy to już czas, czas odejść czy może jeszcze nie teraz... Czy te pytania i problemy poruszane na blogu są takie same jak nasze przed odejściem na emeryturę? A może coś więcej... honor i szacunek dla munduru. Strona jest warta zainteresowania jeszcze z jednego powodu, jest oddolną inicjatywą, tworzoną przez "branżowca" a nie wywodzącą się ze struktur służbowych. To ważne i warte odnotowania...

  przed 4 czerwca 2019 roku ... w Białymstoku.
  Koleżanki i koledzy...

  W dniu 8 lutego 2019 roku, zdecydowaną większością a właściwie - jednomyślnie podjęliście decyzję o wyborze nowego zarządu. Wówczas zaproponowaliśmy Wam podjęcie wyzwania - zmiany sposobu zarządzania Kołem Terenowym. Bowiem, jak się okazało, dotychczasowa metoda nie sprawdziła się, nawet do tego stopnia, że sami członkowie zarządu nie wykazywali chęci do pracy nie mówiąc o atmosferze wśród pozostałych członków Koła.

  Część zmian, nowy zarząd "wziął na siebie", tak jak obiecaliśmy: wyjaśniliśmy nasz status jako stowarzyszenia, założyliśmy konto bankowe, przejęliśmy na własność naszą stronę internetową i ... co najważniejsze zarząd zaczął normalnie pracować a każdy członek zarządu ma swoje "zadanie". Przed nami jeszcze wiele wyzwań a najważniejsze z nich to: intergracja, integracja i integracja naszej społeczności.

  Jak to zobić?

  Zamierzamy podnieść status naszych członków Koła, bo to Wy, poprzez składki - finansujecie działalność stowarzyszenia. Obecnie, dzięki Waszym składkom są organizowane coroczne spotkania wszystkich emerytów, to z Waszych składek odprowadzamy 40% "podatek" do Zarządu Głównego w Łodzi, to Wy opłacacie koszty utrzymania strony internetowej czy też zakup materiałów biurowych i kwiatów na uroczystości pogrzebowe. Po dokładnym rozliczeniu finansowym , nasz budżet niestety nie "dopina się"... Proponujemy więc, wprowadzenie częściowej odpłatności wszystkim uczestnikom naszych imprez, łacznie ze spotkaniami wszystkich emerytów i rencistów przy tzw. "jajeczku" i "opłatku" do kwoty umożliwiającej uzyskanie dopłaty z funduszu socjalnego Aresztu Śledczego w Białymstoku. Natomiast kwoty zebrane ze składek członkowskich pozostałyby wyłącznie do Waszej dyspozycji, na dowolny wskazany przez Was cel. Każdorazowo, corocznie na zebraniach ogólnych członków Koła podejmowalibyśmy uchwałę o sposobie ich wydatkowania a po roku zarząd Koła przedstawiałby szczegółowe rozliczenie finansowe. Rozwiązanie uczciwe, warto bowiem być członkiem naszego stowarzyszenia - Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.

  Czy to wystarczy?

  Uważamy, że nie. Konieczne może być, choć na 1 rok podwyższenia wysokości składki członkowskiej. My proponujemy kwotę 40 zł. Zachęcamy również do uczestnictwa w Kole współmałżonków - członków Koła ( ostatnia zmiana Statutu KZEiR SW zezwala na przyjęcie współmałżonków ), gdyż tylko członkowie będą decydować o sposobie wydatkowania tych środków, pozostałe osoby ponosiłyby pełny koszt, tak jak pozostali emeryci i renciści. O tym i innych sprawach chcemy rozmawiać z Wami na planowanym 10 stycznia 2020 roku ogólnym zebraniu członków Koła. Proponowane zmiany nie będą wprowadzane bez Waszej zgody, należy jednak pamiętać że nie stać nas na taką dotychczasową "charytatywną działalność" a przecież wszystkie organizowane dla Was imprezy wymagają wkładu własnego. Nie będzie wkładu własnego - nie będzie dofinansowania. Aby mieć, trzeba dołożyć z "własnej kieszeni". Zresztą, wszystkie Koła tak funkcjonowały i tak funkcjonują... Po prostu: "nie ma nic za darmo" a Białystok nie jest tu wyjątkiem. Jeśli Nasze Koło Terenowe ma działać, rozwijać się i pozyskiwać nowych członków to te wyzwanie musimy podjąć... Mamy czas do 10 stycznia 2020 roku, spotkamy się o godz. 15:00 w przywięziennym hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku. Jeśli nie będzie quorum w podanym terminie, następne zebranie odbędzie się o godz. 15:15, w tym samym dniu, w tym samym miejscu.

  Przewodniczący Koła

  Andrzej Stelmaszuk  Subiektywnie - obraz polskiego więziennictwa II połowy XX wieku.

  Coś dla miłośników penitencjarystyki, choć nie tylko. Subiektywna ocena historii polskiego więziennictwa minionego okresu - II połowy XX wieku pisana przez osobę powszechnie znaną w Służbie Więziennej, zajmującą w tym okresie wyższe stanowiska służbowe - płk. Lesława Koreckiego. Książka warta polecenia wszystkim osobom pamiętającym ten okres a w szczególności tym którzy mieli okazję odbywać szkolenia w COSSW w Kaliszu. Zawarte w niej treści elektroniczne, za zgodą autora mogą być kopiowane wyłącznie w celach niekomercyjnych.  Poniżej, bezpośredni link do elektronicznej wersji książki:

  "Penitencjarna przygoda czyli subiektywny obraz polskiego więziennictwa II połowy XX wieku."  Można? można... gratulujemy kolegom i koleżankom z Siedlec.

  Nie żebyśmy pochwalali takie trendy, ale jak widać nie ma rzeczy niemożliwych. Koło terenowe jakich wiele, potrafiło sobie poradzić w nowej rzeczywistości. Kolegom i koleżankom z Siedlec serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej działalności!!. Was, zapraszamy do odwiedzin strony internetowej nowego stowarzyszenia, zawsze warto wiedzieć...

  Więcej informacji na ten temat i adres strony internetowej Koła w Siedlach znajdziecie pod tym linkiem: http://keirsw-siedlce.blogspot.com/2017/02/zaozylismy-nowe-koo-emerytow-i.html


  Jak Wam to się podoba?
  Pół żartem, pół serio, jak Wam podoba się takie logo? Jeszcze nie dopracowane, jak w wersji roboczej, ale założenia już są: kolor granat i biały oraz nazwa. To tak jak z Nami... Kto wie, może takie logo nikomu nie będzie potrzebne...
  Kilka faktów, jak funkcjonują koła terenowe…  Stowarzyszenia ( m.inn. - Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej ) mogą tworzyć swoje oddziały terenowe (zwane też kołami), w przepisach określane jako terenowe jednostki organizacyjne.

  Tak, takim kołem jest Koło Terenowe KZEiRSW w Białymstoku.

  Aby stowarzyszenie mogło powołać oddziały/ koła jego statut musi przewidywać taką możliwość oraz określać zasady ich powoływania (czyli kto i w jaki sposób podejmuje decyzje o powołaniu oddziału/koła), a także opisywać ich strukturę wewnętrzną.

  Tak, Statut Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przewiduje taką sytuację

  Oddziały / koła mogą mieć dwie formy:

 • jako posiadające własną osobowość prawną;
 • lub nieposiadające własnej osobowości prawnej.
 • Oddział/koło może mieć własną osobowość prawną (musi o nią wystąpić do Krajowego Rejestru Sądowego) lub może korzystać z osobowości prawnej organizacji głównej (macierzystej).

  Jak rejestruje się oddział/koło stowarzyszenia?

  Oddział z osobowością prawną.

  Zarejestrowanie oddziału z własną osobowością prawną wymaga przede wszystkim:

 • uzyskania zgody na powstanie oddziału ze strony organizacji macierzystej;
 • zgłoszenia wniosku rejestracyjnego do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
 • Oddział bez osobowości prawnej.

  Procedura powstania może być taka sama w przypadku oddziału, który będzie miał osobowość prawną (w zależności od zasad określonych przez organizację macierzystą), ale nie ma konieczności rejestracji w KRS. Dodatkowo, organizacja macierzysta zgłasza powstanie oddziału do swojego KRS na odpowiednich formularzach rejestrowych (KRS-Z20 i załącznik KRS-WA oraz dokumenty potwierdzające powołanie oddziału np. uchwała zarządu o powołaniu oddziału) Oddział bez osobowości prawnej posługuje się statutem oraz numerem KRS organizacji macierzystej.

  O czym jeszcze warto pamiętać?

 • Zarząd każdego oddziału (z osobowością prawną lub bez) musi w ciągu 14 dni od powstania poinformować o tym starostę powiatu (czyli organ nadzoru) właściwy ze względu na siedzibę. W informacji podaje adres oddziału, skład zarządu oraz statut.
 • Czy stowarzyszenia zwykłe muszą prowadzić księgowość?

  Nawet jeśli stowarzyszenia zwykłe pieniądze na działalność uzyskują jedynie ze składek członkowskich, zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Z ustawy o rachunkowości wynika, że organizacje niemające osobowości prawnej także podlegają zasadom rachunkowości.

  Stowarzyszenie zwykłe obowiązują więc te same wymogi w zakresie sprawozdawczości co stowarzyszenie zarejestrowane w KRS. Oznacza to, że stowarzyszenia zwykłe muszą prowadzić bieżącą księgowość, a także sporządzać roczne sprawozdanie finansowe ze swojej działalności i składać je do właściwego urzędu skarbowego wraz z roczną deklaracją CIT-8.

  Jakich organizacji nie dotyczy ustawa o rachunkowości?

  Spod działania przepisów ustawy o rachunkowości wyłączone są jedynie organizacje kościelne (tzw. kościelne osoby prawne), ale też nie wszystkie.


  To tyle, wnioski nasuwają się same….  Do malkontentów - maruderów...  Są wśród nas, w pracy, wśród znajomych i oczywiście... w naszym kole. Osoby niezadowolone, którym mało co odpowiada, z pretensjami. Nadarza się świetna okazja dać "upust" emocjom i przedstawić swoje racje. W zakładce "aktualności/ogłoszenia" zamieszczono ogłoszenie o zbliżającym się zebraniu sprawozdawczo - wyborczym członków Koła. Zapraszam więc wszystkich do udziału w dyskusji. Proszę również pamiętać że nieobecni... nie mają głosu. Jak zwykle...

  - też malkontent.


  Bo,

  zarząd Koła powinien składać się z osób którym zależy na dobru związku, kreatywnych, które potrafią zagwarantować jego prawidłowe działanie, zapewnić jawność i transparentność podejmowanych decyzji;

  Bo w składzie zarządu musi być funkcja skarbnika, faktycznie wykonującego swoje zadania: pobieranie składek, zbieranie wpłat na organizowane przez zarząd Koła imprezy, wycieczki, dokonywanie przelewów na wskazane konta np. biur podróży, itp.;

  Bo w składzie zarządu musi być funkcja sekretarza, osoby prowadzącej dokumentację Koła, wykazu członków, dokumentowanie zebrań tych ogólnych -jak i tych z zebrania zarządu ( uchwał );

  Bo w składzie zarządu nie ma potrzeby powoływania funkcji zastępcy przewodniczącego Koła, w razie zaistnienia takiej sytuacji każda inna wskazana osoba z zarządu powinna tego dokonać;

  Bo należy dokończyć sprawy związane z rejestracją - zgłoszeniem Koła , przejąć na własność prowadzoną stronę internetową i regulować wszelkie opłaty z tym związane przez Koło.

  Wierzę, że wśród nas są tacy którym możemy zaufać. A zmiany muszą nastapić, bo bez nich tak naprawdę niczego nie zaproponujemy nowym, młodym emerytom... a bez nich Koło nie ma przyszłości...


  Biuletyn Informacyjny Koła Terenowego - propozycja drukowanej wersji Kroniki - wydarzeń roku.


  Refundacja, słowo klucz.


  Przy zmianie przepisów o funduszu socjalnym emerytów i rencistów SW użyto dodatkowo słowa "refundajca", niby nic a jednak może znaczyć wiele. Bo tylko od szefa jednostki będzie zależało jaką interpretację zastosuje. Formalnie - wyrażenie "refundacja" użyte zostało jako pierwsze, przed "dopłatą" a to znaczy że kolejność została już określona. Środowisko emerytów, a raczej jego znaczna większość nie będzie zadowolona, bo nie sądzę aby z takiej możliwości interpretacji zrezygnował Dyrektor Jednostki. Tak więc emerycie, czas sięgnąć głębiej do swojej kieszeni...

  Coś dla młodszych emerytów Naszej służby, ... możliwość zmierzenia się z historią więzienia w Białymstoku z lat 1944 - 1956. Mam tu na myśli monografię Marcina Zwolskiego "Więzienie w Białymstoku w latach 1944 - 1956" Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Białymstoku. Pamięć o tych czasach powinna być zachowana, jest to bowiem kawałek historii miejsca w którym pracowaliśmy ale też i zatrudnionych funkcjonariuszy, ich wzajemnych stosunków interpersonalnych oraz kontaktów z więźniami...  źródło :https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/12908,Wiezienie-w-Bialymstoku-w-latach-19441956  Przeglądając przy kawie, poranne wiadomości o naszej służbie, natknąłem się na ciekawy artykuł... jak widać, problem finansowy w Służbie Więziennej nie jest tu najważniejszy, jest jeszcze honor i szacunek dla munduru...


  "Żądamy zmian…


  Przemiany, jakie zachodzą w naszym kraju od wielu lat były oczekiwane przez wiele środowisk społecznych, także środowisko służb mundurowych. Niestety jest zjawiskiem bardzo niepokojącym, iż przez niektóre z tych właśnie środowisk owe potrzebne zmiany są odbierane, jako zagrożenie dla ich partykularnych interesów. Takie grupy istnieją także w strukturze, jaka jest i Służba Więzienna. Pomimo licznych zapewnień, wielu pośród licznej rzeszy funkcjonariuszy obawia się i z niepokojem spogląda w przyszłość. Aczkolwiek z drugiej strony wyczekują podjętych działań i zabiegów służącym naprawie formacji. Nie wolno zapominać, że dla większości noszenie munduru to nie tylko zwykła praca, ale także i oddanie sprawie. Nijak ma się to jednak do rzeczywistości. Ścieżki służby nie zawsze są stabilne, w dużej mierze oparte są m.in. na tzw. kolesiostwie, znajomościach, donosicielstwie. Atuty takie, jak pracowitość, zaangażowanie, oddanie służbie, doświadczenie, staż w wielu istotnych przypadkach nie są w ogóle brane pod uwagę. Widoczny jest podział na lepszych i gorszych. Jednym ze zjawisk, który w szczególnie odrażający sposób wspomaga takie czynniki jest donosicielstwo. Podobno relikt poprzedniego już systemu, jednakże silnie ugruntowany w dzisiejszej służbie. Rezultat takich działań w istotny sposób negatywnie wpływa na charakter samej służby, a także na podejście emocjonalne funkcjonariuszy. Powstawania napięć emocjonalnych związanych ze służbą nie da się uniknąć, a tym samym wzrostu sytuacji stresogennych. Niemniej takie postępowanie jest karygodne i nie przystoi żadnemu funkcjonariuszowi.

  Funkcjonariusze Służby Więziennej pragną zmian, nadejścia nowych możliwości służących poprawie nie tylko sposobu pełnienia przez nich służby. Ale również zmian w sposobie odnoszenia się przełożonych do podwładnych, gdzie przestanie się nas traktować jak bezmyślne maszyny, a dostrzeże się w nas ludzi. Szacunek, który należy się każdemu człowiekowi, przez przełożonych traktowany jest niczym choroba zakaźna. Liczą się jedynie statystyki. Można śmiało powiedzieć, że nijak ma się to do istniejących standardów.

  Zdajemy sobie sprawę, że można formułować priorytety, dążyć do nich, aczkolwiek nie można zapominać, że istotne jest same zrozumienie sensu podjętych działań. Wyczekujemy momentu, gdzie zostaną dostarczone służbie odpowiednie elementy, które pozwolą wzmocnić nadchodzące i istniejące już mechanizmy zmian. Powstanie mnóstwo nowych niespójności, jeśli następować będzie nadal wzrost pogłębiających się już istniejących różnic w strukturze służby. Pojawia się mnóstwo, sprzecznych nieraz komentarzy na temat właśnie tych ewentualnych zmian. Naszym zdaniem, sprzeczności interpretacyjne biorą się z braku precyzyjnego planu ich przeprowadzania. Potrzebna jest stabilna i przewidywalna polityka.

  Mówienie prawdy jest zajęciem wysoce ryzykownym i często można zauważyć, że nie odpowiada ona poglądom przełożonych. Niestety dla nas funkcjonariuszy jest to decydujący argument. Z drugiej strony obawiamy się, że niepodjęcie jakichkolwiek działań spowoduje, że skala negatywnych zjawisk będzie rozrastać się w zatrważającym tempie. Powstanie nieprawdziwy obraz, nieadekwatny do rzeczywistości, który zamiast stworzyć podstawy do konstruktywnych przemian, spowoduje wzrost negatywnych zjawisk, takich np. jak: mobbing. Niestety problem ten jest wielokrotnie zamiatany pod przysłowiowy dywan, a kierownictwo udaje, że nic niepokojącego w ich jednostce się nie dzieje. Zamiast traktować nas poważnie, wzrośnie model traktowania instrumentalnego, natomiast rezultat takiego działania sprowadzony zostanie do zasady, gdzie jedyną opcją będzie wydawanie poleceń biernym funkcjonariuszom. Mocno ryzykowne jest poruszanie takiego tematu, niestety ktoś musi to uczynić, gdyż będąc funkcjonariuszami, a tym samym obywatelami mamy prawo reagować.

  Będzie nam zarzucane wiele, jednakże prowadzenie dyskusji o niedopuszczalności takich zabiegów nie ma żadnego sensu i sprzyjać będzie jedynie powstawaniu scenariusza tykającej bomby, albo jakiejś jej analogicznej wersji. Pojawią się ze strony naszych przełożonych argumenty, że wyolbrzymione są nic nie znaczące i wnoszące do służby detale. Tak też zapewne będzie brzmiało oficjalne stanowisko w omawianej sprawie, nierzadko wbrew autentycznym okolicznościom. A, czy ujawnienie wątpliwości nie powinno mieć na celu stworzenie podłoża do zachowań zgodnych z ustalonymi już normami, wyrażając przy tym wiarę w ich trwałość i stabilność?. Częstokroć zdarzało się, że wartość wzajemnych relacji pomiędzy stronami jest i była negatywnie oceniona przez same środowisko, co świadczy o niezrozumieniu realiów panujących w obrębie samej służby. Współpraca i zrozumienie powinna opierać się na pragmatycznych przesłankach, a nie ślepej wierze w zajmowane stanowisko i nieomylności podejmowanych decyzji. Należy budować konstruktywny dialog oparty na zasadach równości, wzajemnego poszanowania i szczerego uznania dla pozycji drugiej strony. Brak alternatywnych chęci do zmian nie może wynikać jedynie z braku woli, czy także z braku środków możliwych do wykorzystania. Niechęć, czy niezgodność nie poprawią nadszarpniętych już relacji.

  Wykonujemy rozkazy. Z drugiej strony, nie godzimy się służyć w formacji i pod rozkazami ludzi, którzy chcą nas pozbawić praw do stania się animatorami realnych przemian. W strukturach, gdzie określona grupa wysoko postawionych funkcjonariuszy jest przekonana, że w sytuacjach odmiennych od normalnych, grupa ta proponując wspólne rozwiązania, będzie bardzo chciała wykazać się niczym niezaprzeczalną przydatnością. Gdzie pomimo znacznych perturbacji, udowadniać będą, że sobie poradzą z narastającymi problemami, do których tak naprawdę doprowadzili. Nie jesteśmy zainteresowani tym, by takie osoby, nawet jeśli są to przełożeni tworzyli decyzje, na które i tak nie mają wpływu i których nie mogą kontrolować, gdyż doprowadzają do wypaczania, tworzenia fałszywej nadinterpretacji istniejących przepisów. Dzisiaj wg. nas głównym oczekiwaniem jest przede wszystkim to, by nie szkodzili. Żywimy nadzieję, że znajdzie to ucieleśnienie w niedalekiej przyszłości.

  Rozsądne byłoby uzyskanie takiego stanu rzeczy, gdzie istniejące kontrowersje nie staną się na tyle kosztowne, co spowoduje osłabienie wizerunku i reputacji samej formacji. Jeśli już dziś nie zaczniemy rozwiązywać problemów, to zaczną się one oddalać od potencjalnie możliwych ideałów.

  Mimo, że niektóre aspekty trudno będzie sprowadzić do wspólnego mianownika, to na pewno łączyć będzie je jedno, mianowicie sprzeciw wobec utrwalonego przez wewnątrz służbowe elity porządku, w którym głos zwykłego funkcjonariusza jest ignorowany, grozi się mu zwolnieniem, uruchamiając przy tym wszystkie możliwe mechanizmy dostępne w służbie ,a i gdzie on sam jest poddawany szykanom.

  Wnosimy o zmianę przepisów, gdzie przestaną one służyć jednej ze stron i takich ich interpretowaniu, aby tylko usprawiedliwić swoje działania w zależności od doraźnych, chwilowych potrzeb. Musi zmienić się sposób ich prezentowania, by stały się bardziej zrozumiałe. W chwili obecnej odnosimy wrażenie, że stanowi to raczej preludium jednej ze stron do przeprowadzenia szeregu prowokacji, za pomocą których strona ta sprawdza jak daleko może się posunąć, by wzmocnić swoje wpływy i ustanowić nowe, broniąc zarazem się przed utratą władzy i nabytych przywilejów. Odezwą się głosy, które stwierdzą, że jest to najmniej odpowiedni moment do zmian. Z drugiej strony sądzę, że jest to najodpowiedniejsza chwila, by wykorzystać sytuację i stawić czoło zasadnym argumentom. Powiązane jest to w chwili obecnej z głęboko ugruntowaną świadomością i przeświadczeniem podjęcia niezbędnych kroków.

  Reasumując.

  Składając przysięgę roty ślubowania pokładaliśmy nadzieję, że czas spędzony w służbie nie będzie to czas stracony, a takie przymioty jak prawość, poszanowanie godności są silne i opierają się na mocnych podstawach. Wierzyliśmy, że miejsce, gdzie przyjdzie pełnić nam służbę, a co za tym idzie nasi przełożeni stają niestrudzenie na straży tych praw i są ich gwarantem. Niestety okazało się, że jest to jednak zamknięty układ wzajemnych powiązań. Największą satysfakcję z wykonywanego zawodu widać czerpie tylko kadra kierownicza. A, co z resztą?. Istnieją dwa przeciwne bieguny, a różnice niestety się pogłębiają. Nie liczy się funkcjonariusz, ale stabilność na zajmowanym stanowisku, poparta odpowiednią dozą nad interpretowania przepisów, wykazaniem się wyżej w hierarchii.

  Brak obiektywizmu przy podejmowanych decyzjach niweczy założenia podjętych działań, służących zmianom. Kreatywność jest duszona w zarodku, a służalczość i niekompetencja nagradzane. Przyznanie, że dzieje się źle jest nieakceptowane. Ciężko jest udowodnić, że ma się rację, skoro od samego początku traktuje się nas, jako podejrzanych. Gdzie zamiast przeprowadzenia rzetelnej analizy, prowadzi się czynności zmierzające udowodnieniu domniemanych naruszeń prawa. Jesteśmy poddawani krytyce bez możliwości obrony. Powstają sytuacje, gdzie nie liczą się fakty, natomiast tworzy się fałszywy obraz mający służyć wysunięciu oskarżeń i ukaraniu. Coraz bardziej niebezpieczne jest przybierające na sile zjawisko fałszowania innych metod od tych, które są już sprawdzone. Dajemy wyraz swojemu niezadowoleniu. Brak przewidywalności ze strony przełożonych, niestabilność w podejmowaniu decyzji, generowanie niepewności, brak uzgodnionego wzorca procedowania zmian, lekceważenie opinii, czy silna dominacja akcentów etatycznych to tylko jedne z wielu elementów, które wzbudzają nasze obawy. Dochodzi do tego fakt, że kontakty pomiędzy kadrą kierowniczą, a resztą załogi mają charakter wojny pozycyjnej, tj. wyczekiwania co uczyni druga strona. Nie jest to dobre dla żadnej ze stron. Nie akceptujemy takiego stanu rzeczy, gdzie każdy dzień nie daje odpowiedzi i gdzie genialne porady, że jeśli coś nie działa, to znaczy, że się zepsuło. Za pomocą zjednoczonego środowiska chcemy pokazać, że jesteśmy w stanie zabrać istotny głos i być aktywnymi w kluczowych sprawach.

  Pragniemy, by każda kwestia, która w cywilizowany sposób może zostać uzgodniona, przestała budzić wielkie emocje i spory, wprowadzając zarazem akceptowalne, mądre i przemyślane zmiany. Dopiero konkretny projekt stworzy możliwość rzeczowej dyskusji, tworząc zarazem nowy kodeks wzajemnego zaufania. Będzie to bardzo ważny element wyciszający niepokój , niepewność i przywracający ład."


  Pełny tekst artykułu znajdziecie na FB - Służba Więzienna Okiem Klawisza  ... żal żal ...


  P r z y p o w i a s t k i z w i ę z i e n i a (cz. 1.)


  … to historia chociaż o mnie ale nie dla mnie pisana

  by pamięć o nas pozostała … nie zafałszowana …


  Po wyjściu na wolność z Dęblińskiej Szkoły Orląt pilnie szukałem pracy. Załomotałem pięścią, w stalową bramę białostockiego więzienia /był tam klawisz do dzwonka, ale nie wiedziałem, gdzie/. Bramowy, przez stalowe okienko – czego… do pracy. Otworzył stalową furtę, obejrzał… duży jesteś… nadajesz się… i podał mi numer pokoju do kadr, do majora Zdzisława B. To było w styczniu 1974 roku. Komisję lekarską w poliklinice komendy wojewódzkiej milicji zaliczyłem w ciągu jednego dnia po okazaniu książki zdrowia z Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Już 07. lutego tegoż roku dostałem decyzję o mianowaniu mnie strażnikiem na dwuletni okres służby przygotowawczej. Dwutygodniowe czytanie regulaminów, których nie rozumiałem, nudziło mnie. Potem PM /to taki pistolet maszynowy z lat 40-ych/, kilkadziesiąt naboi i wieżyczka strażnicza nazywana wtedy 4. posterunkiem zewnętrznym /w ubraniu własnym, bo munduru jeszcze mi nie wydali/… tylko wymiana wzroku z koleżanką z technikum chodzącą na spacerniku zmusiła mnie do myśli… kto z nas jest bliżej dna… ?

  ... ale byłem najbardziej wykształconym strażnikiem, miałem maturę… dwanaście godzin nocnego niespania na wieżyczce urozmaicały długie rozmowy przez telefon wewnętrzny z kolegą z sąsiedniego posterunku, czasem przerywane przez dowódcę zmiany… gdzie cię zapisać ?… to oznaczało następne dziesięć godzin dozorowania skazanych przy przeładunku drewna w Gieniuszach albo na innych ważnych budowach ówczesnej rzeczywistości, czasem spacer poranny z Kopernika 21 na Hetmańską 89, to tylko kilometr brukowaną ulicą z PM-ami w mundurach i wyjazd z recydywistami na budowę socjalistycznego realizmu. Było z tego parę złotych ale zmęczenia, po 23 godzinach służby, nikt nie próbował opisać.

  Byłem też na dywaniku u ówczesnego naczelnika Wojewódzkiego Zarządu Zakładów Karnych podpułkownika Henryka R. w wyniku raportu napisanego przez pomocnika dowódcy zmiany nazywanego przez nas, złośliwie hitlerem, który, w nocy chował się pod odkosami siatki ogrodzenia wewnętrznego i rzucał kamieniami w okna wieżyczki… może przysnąłem ale gdybym ja lub kolega uruchomił PM ? /po likwidacji wojewódzkich zarządów zakładów karnych ppłk Henryk R. został dyrektorem Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Poznaniu - była to pierwsza wersja okręgów/.

  Była też taka salka z wejściem z zewnątrz kryminału, gdzie, po służbie dziennej, po wypłacie, mogliśmy się integrować. Tam starszy strażnik /dziś byłby kapralem/ Tadeusz B. dał w zęby dla strażnika Zbigniewa C., a może przeciwnie ? Tego Zbyszka, mimo że był zięciem starszego klawisza nie ochronił teść, kiedy skazani zapukali do bramy więziennej niosąc jego i jego PM z 90. sztukami amunicji ostrej. Nie wiem, czy mu zapłacili za dozorowanie skazanych na pobliskiej budowie.

  Starszy strażnik /nazwiska nie pamiętam/ i ja dostaliśmy rozkaz przewiezienia pociągiem osobowym, bez wcześniejszej rezerwacji miejsc, do ośrodka przystosowania społecznego w Biedkowie /to gdzieś na północ od Wrocławia/ niepoprawionego, młodego recydywisty w celu dalszej poprawy jego społecznej postawy już po odbyciu zasądzonego wyroku. My w mundurach, z TT-kami a on w cywilnym ubraniu, w kajdankach. Dogadaliśmy się z suką i kierującymi ją milicjantami, że nas podwiozą na dworzec kolejowy z Kopernika 21. W międzyczasie, ukradkiem, zmieniliśmy mundury na ubrania cywilne ale TT-ki i kajdanki pozostały. Na widok kabur z pistoletami i kajdanek, znaleźliśmy trzy miejsca… tylko śliski lód na peronach i chodnikach, spacer z dworca wileńskiego na wschodni… . O świcie zdaliśmy opeesiaka dla OPeeSu. Tylko ten, którego nazwiska nie pamiętam, namawiał mnie; pojedżmy dalej, w okolicach Wrocławia mam krewnych… wypijemy… odpoczniemy… a ja nie, jesteśmy na służbie…i żałuję… Po tygodniach poprosiłem kierownika działu ochrony kapitana Leszka S. o 8 godzin wolnego za tę wycieczkę a on …na delegacjach nikt nie zarobił… ...........

  / ..... /

  Z kolegą wdarliśmy się na dywanik zastępcy naczelnika podpułkownika Mariana J. ze skargą na bramowego, który otrzymał polecenie zatrzymania nas w kryminale za odmowę dobrowolnego wyjazdu do dozorowania skazanych na budowie po 12 godzinach nocnych wieżyczek. Było umoralnianie, mowa o interesie społecznym…. Ale i tak wyszliśmy /nie powiem, jak/…ja do sądu o 29 182 zł z powództwa radcy prawnego Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Płaciłem.

  Już na początku września 1974 roku skierowano mnie na 3-miesięczny kurs podoficerski do Zakładu Karnego w Kamińsku, po którym zaliczono dwie wojskowe belki na pagonach. Tam widziałem, jak skazani chodzą po lamperiach, jak wychodzą do pracy w szpalerze białych osiemdziesiątek do przyzakładowej produkcji sztucznych choinek, do pracy, do której dobrowolnie nie chcieli wyjść...

  W styczniu 1975 roku kierownik działu finansowego Rejonowego Aresztu Śledczego w Białymstoku major Henryk M. zaproponował mi etat depozytora. Przez kalkę, nawet po 16-ej, zapisywałem liczby z list płac skazanych; uchem i faktycznym zarządcą kilkoma funkcjonariuszami był Zbigniew Z., fachowiec od finansów, skazany na kilkanaście lat za oszustwa. Od niego M. wiedział, że z deklarowanych przeze mnie dobrowolnie 3 godzin pracy po 16-ej pracowałem tylko dwie i pół godziny. Potem, dodatkowo, dodano mi kasę. Pierwszy raz wtedy byłem milionerem. W niedomkniętej prywatnej aktówce z banku wynosiłem sporo ponad milion na pobory aresztu i dwóch ozetów a dwóch konwojentów z PM-ami i kierowcą służbowej Nyski pojechali na piwo… tylko strażnik bankowy prosił, bym tego nie zgłaszał… dysponenci PM-ów i Nyski też prosili… nie zgłosiłem…

  Ta kasa wpadła mi po wpadce Ryśka L., który autobusami komunikacji miejskiej do Narodowego Banku Polskiego na ulicy Warszawskiej zawiózł gotówkę z jednego paragrafu a przywiózł gotówkę z innego paragrafu. Wrócił trochę spóźniony i … zachwiany. Gotówki służbowej nie brakowało ale nie wiem, czy dokładnie rozliczył się ze służbowych biletów komunikacji miejskiej.

  / ..... /

  Potem z Ryśkiem L. i Danką Ł. przez 11 miesięcy, edukowaliśmy się w Kaliszu - Szczypiornie. Może nagrodą były dwie gwiazdki na pagonach a może narodziny syna już w trzecim dniu mojego pobytu tamże. Ten drugi fakt nie był zasługą służbową. To potem.

  A wcześniej porucznik Bronisław B., kierownik Oddziału Zewnętrznego w Hajnówce, który zaproponował mi stanowisko wychowawcy i mieszkanie w ciągu pół roku. Jakie inne wyjście mieliśmy ? Córka prosiła się na świat, gospodyni na Celowniczej dawała do zrozumienia, że przez tekturową ścianę nie chce słuchać płaczu dziecka a na M-2 za wkład teścia trzeba było czekać 12 lat. Czekaliśmy dwa lata ale to i tak mniej, niż dwanaście.

  ... pierwsze moje doświadczenie w OZ w Hajnówce /08.marca 1976 roku/ to pościg za młodocianym, po jego śladach na płytkim śniegu, który wybrał wolność w czasie pracy w OTL-elu /oddział transportu leśnego; dziś jego wąskotorówki krzakami zarastają/ w Puszczy Białowieskiej. Ja w płaszczu zimowym wraz z kapralem Jerzym W., milicjantem C. i jego wilczurem służbowym. Po kilkunastu kilometrach puszczańskich bezdroży pies wilczur padł na podłogę służbowej nyski; ja jakoś do tej nyski wdrapałem się, jeszcze o własnych siłach.

  Był też inny, ciepły maj. Z budowy w Bielsku Podlaskim, z podporucznikiem Jankiem L., zabieramy do blaszanego żuka dwóch bardzo zmęczonych młodocianych /życzliwi z targowiska zza płotu budowy podali im kilka pękatych butelek piwa i pół litra niebieskiego spirytusu/. Jeden konwulsji dostał jeszcze w żuku, drugi na szpitalnym parkingu, też w tym samym żuku… tylko mała lekarka z dużą strzykawką nas pocieszała, że to nic. Wtedy jedyny raz uderzyłem skazanego, kiedy ten z zawartością w żyłach tej dużej strzykawki zaczął gryźć własne ramiona… Uspokoił się.

  / ..... /

  Potem w Hajnówce byli recydywiści. Jeden z nich zakochał się w dziewczynie /przez podświetlone okna łazienki w sąsiedniej spółdzielni inwalidów/. By chuć go nie pociągnęła na wolność został zakwalifikowany do przewiezienia do innej jednostki. Przyjeżdżam do OZ-etu przed 11-ą, rowerem. W otwartym oknie, na pierwszym piętrze, siedzi tenże, do pasa rozebrany z żyletką w ręce… robiąc za wychowawcę rozmawiam z nim… bezskutecznie… weszli z RMG i zdjęli go z parapetu… zdążył pobić szyby w oknach, żyletką uszkodzić własne przedramiona a po trzech cięciach własnego brzucha kiszki wypłynęły… tylko moja żona, robiąca za pielęgniarkę, próbowała tamować krew i zatrzymać kiszki w brzuchu. Chirurg w publicznej przychodni szył bez znieczulenia a korytarzowi zmywali krew z korytarza i schodów.

  Czy można było tego uniknąć ? Dziś psycholodzy powiedzą, że tak, że popełniliśmy błędy. Ale tam żadnego psychologa nie było ! … Żołnierza może oceniać ten, który pod kulami był… - to niedosłownie powtórzenie słów frontowego oficera. Za biurkiem można pisać rozprawki naukowe, opinie… nie mogliśmy ustąpić jednemu z trzystu. Nas było sześciu do 16-ej a potem trzech /często dwóch/.

  Były też strzały z broni ostrej za podpitym uciekającym w pole recydywistą, bo nasz szef porucznik Bronisław B. w czasie kontroli prawie 30-osobowej grupy roboczej pod dozorem jednego konwojenta zauważył kilku pod wpływem i zarządził wychowawczą zbiórkę w dwuszeregu… rozbite na ostro szklane butelki…, trzech milicjantów i pani bielska prokurator godząca się na rozmowę na osobności z podpitymi skazanymi /po negocjacjach rozmówcy pani prokurator szkło odłożyli/.

  Milicjanci : to wasz problem, poza budowę nie wychodzą ; porucznik B. gdzieś z tyłu…, może pani bielska prokurator lubiła agresywnych samców; ale wezwani z Hajnówki porucznicy Kazio K., Janek L. i ja … przewieżliśmy trzech najbardziej aktywnych do OZ-etu, /perswazja słowna, nawet za wrednej komuny przynosiła efekty/. B. nasze TT-ki wiózł samochodem osobowym za naszym żukiem/. A uciekający w pole recydywista sam wrócił na budowę, strzały z broni ostrej oddane przez konwojenta sierżanta Leona Z. były kierowane w powietrze.

  Nie wiem dlaczego, ale za wrednej komuny było zapotrzebowanie na pracę skazanych a oni mieli obowiązek pracy /za uporczywą odmowę wykonywania pracy wskazanej przez administrację więzienną była regulaminowa kara zmniejszenia racji żywnościowej – rano kubek więziennej kawy i trochę chleba, na obiad zupa a na kolację powtórzenie śniadania – nie znam przypadku, by taką karę zastosowano/.

  Do pracy skazani wyjeżdżali transportem przedsiębiorstwa zatrudniającego pod dozorem funkcjonariuszy, emerytów, też rencistów SW. Nieodłącznym elementem takiego zatrudniania skazanych były, średnio, dwie ucieczki w ciągu sześciu dni pracy w tygodniu. Były to wypadki nadzwyczajne. Jeździliśmy /i chodziliśmy/ w domniemanych kierunkach poruszania się uciekinierów . Skuteczność równa zeru. Kosztów materiałowych ani naszych nadgodzin nikt nie liczył. Funkcjonariusz państwowy ma być dyspozycyjny.

  Wszystko to po to, by w sprawozdaniu napisać; …do likwidacji wypadku nadzwyczajnego zaangażowano X funkcjonariuszy do godziny 23-ej… czasem dłużej, czasem krócej. Czasem przychodziłem w nocy z TT-ką do domu, magazynek z amunicją chowałem na jednej półce z bielizną a pistolet na drugiej a i tak 11-letnia córka te akcesoria znajdowała i wylądowała… w białostockim kryminale; dziś już chorąża.

  …mój stan wojenny…

  / ..... /

  Pamiętam poranek 13. grudnia, sprzed trzydziestu paru lat. Niedziela. Szósta rano. Hajnówka. Sąsiadka budzi, bo jej radio zepsuło się i nadaje tylko poważną muzykę. Włączamy nasze… to samo… włączamy telewizor…

  Krystyna pakuje niezupełnie obudzone dzieci i PKS-em wiezie je do Białegostoku, do swoich rodziców z prośbą, by odwieżli je na wieś, do moich rodziców.

  Pierwsze zezwolenie na opuszczenie zakładu i miejsca zamieszkania w sylwestra. Po kontrolowanej podróży pociągiem zdążamy z teściami wypić po 25 gram wódki przed północą. Rano PKS i dwukilometrowy spacer na wieś, do naszych dzieci. Wszystko w porządku ! U f f !

  Nadal pobierałem nauki w białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego. Pamiętam studentów /i studentki/ rozłożonych na rozłożonych na korytarzach uczelni materacach. Kilku z nich /z biało-czerwonymi opaskami/ przy wejściu: a ty dokąd ? /taki gołowąs mógłby być moim synem, gdybym wcześniej zaczął… / – do dziekanatu. On – to pokaż legitymację… Ja – po co ? On - to nie wpuszczę… Ja – to spróbuj mnie zatrzymać i poszedłem na piętro … .

  Nie zatrzymywali.

  Dyrektor Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Olsztynie zrobił Naczelnikiem Aresztu Śledczego w Białymstoku porucznika Zdzisława K. dotychczasowego Naczelnika Aresztu Śledczego w Suwałkach, by zastąpił pełniącego obowiązki Naczelnika białostockiego aresztu podpułkownika Mariana J. i „zaprowadził dyscyplinę”. Był alarm dla załóg białostockiego aresztu, oddziału zewnętrznego na ulicy Hetmańskiej i oddziału zewnętrznego w Hajnówce. Do póżnej nocy było „przemieszczanie z celi do innej celi” w tych trzech zakładach a mojej sugestii, /już w Hajnówce/ by oszczędzić osadzonych w celi 212 – bo to funkcyjni kapitan Michał B. nie uwzględnił. Zapamiętałem wypowiedż jednego z funkcyjnych : … trochę dostałem ale dla wielu to się należało… . Dalej był spokój.

  / ..... /

  Co dalej z Naszym Kołem emerytów?


  Małe sukcesy jednak cieszą, bo właśnie dzisiaj pobiliśmy rekord "wejść" na naszą stronę internetową. A przecież, jak zaczynaliśmy w lipcu 2017 roku nie było wcale tak lekko. Przeważały opinie, że z uwagi na wiek emerytów, pomysł może być nietrafiony, że sobie nie poradzą bo internet nie jest ich domeną.

  Ale pamiętajmy, czas nie stoi w miejscu. Obecnie mamy coraz więcej emerytów, ludzi młodych, którzy nieźle sobie radzą z tym tematem. To nas cieszy.

  Tak jak w życiu, i tu idą zmiany...

  Nasze Koło emerytów funkcjonuje już niemal 20 lat / tak, w tym roku mamy jubileusz /. Formalnie, bo pierwsze spotkania integracyjne emerytów sięgają 1984 roku, okresu transformacji ustrojowej. Wówczas, głównym zadaniem Koła była ochrona praw nabytych społeczności emeryckiej. Od tego czasu wiele zmieniło się. Działania związku zostały ujęte w sformalizowanej strukturze i uchwalonym statucie, określono sposób finansowania działalności poszczególnych kół. Nawiązano kontakty z innymi stowarzyszeniami służb mundurowych. Dzięki temu jesteśmy postrzegani jako reprezentanci wszystkich emerytów Służby Więziennej bez określenia: zrzeszonych czy niezrzeszonych. To duże zobowiązanie. Jesteśmy widoczni nie tylko poprzez działalność Zarządu Głównego ale i na własnym terenie.

  Jak wiecie, oprócz kół emerytów zrzeszonych w KZEiRSW działają również odrębne koła na zasadzie nie sformalizowanych grup zawodowych byłych funkcjonariuszy Służby Więziennej. Koła te nie posiadają takiej struktury jak w przypadku Naszego stowarzyszenia i nie są ograniczone statutem. To wiele ułatwia, nikt nie jest zobowiązany do uczestnictwa a działalność jest dobrowolna. O wszystkim decyduje grupa. Niby podobnie ale różnica jest istotna.

  Jubileusz 20 - lecia Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej jest dobrym momentem do refleksji. Jakiego związku oczekujemy? Jednolitego czy podzielonego? Jakich zmian ? ... W praktyce, w wielu służbach mundurowych działają różne stowarzyszenia i związki które reprezentują wąskie grupy zawodowe, często pochodzące z jednej formacji. Jak zwykle różni je zbiór ludzi, uprzednio zajmowane ich stanowiska czy funkcje. Nie wszyscy też identyfikują się z emerytami lat ubiegłych, z różnych powodów. Powodów jest wiele. Łączy nas jedno, wszyscy jesteśmy emerytami mundurowymi i tak jesteśmy postrzegani przez społeczeństwo czy tego chcemy czy też nie.
  by były zimowe Święta

  fot.1.

  by Nowy Rok zabłysnął Ci w oku

  fot.2.

  chociaż chłodno i ślisko pod życia butami

  fot.3.

  jeszcze styczeń... marzec … i róża wiosną zakwitnie

  fot.4.
  fot.5.
  złocistymi i chabrowymi łąkami … czasami …

  więc uśmiechnij się do aniołka na choince
  do gwiazdy spadającej
  spełni Twe marzenia, może…
  ale pewne, że rankiem wzejdzie nasze Słońce !

  na 24. grudnia 2017 roku i następne dni życzy Stanisław Szymański


  ************************************************************************************  Szanowne Panie i Panowie z FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

  Próbowałem przeczytać projekt kolejnej nowelizacji naszej ustawy emerytalnej; nie doczytałem do końca projektu bo musiałem wziąć tabletki przeciwzawałowe. Powody wypunktowane poniżej:

  1. Autorzy projektu poddają się tak zwanej "dobrej zmianie".

  2. Nie definiują pojęcia bezpieczeństwa państwa ani organów ani działań na rzecz tego bezpieczeństwa ani przeciwko niemu. By z czymś lub z kimś walczyć to trzeba określić z kim i z czym oraz o co. Sam kolor munduru ani czas jego noszenia nie wystarczy do takiego określenia.

  3. Zaprzepaszczają zasadę ciągłości państwa nawet w przypadkach zmiany ekipy rządzącej.

  4. Zaprzepaszczają starorzymską zasadę że prawo nie działa wstecz.

  5. FEDERACJA... nie próbuje obalić mitu o niebotycznych emeryturach i rentach rodzinnych funkcjonariuszy mundurowych patrząc na przychody generałów ale proszę zapytać w kołach terenowych, ilu emerytów i rencistów prosi o zapomogi na leki a ilu nie prosi (byłoby to pytanie retoryczne), bo „po prośbie nie pójdą”. Generałom i dyrektorom godne emerytury też się należą. W każdej dziedzinie życia społecznego są osoby ponoszące większą odpowiedzialność i lepiej wynagradzane.


  Krótki komentarz


  Urodziliśmy się i pracowaliśmy w czasach t.zw. „niesłusznych”, bo nie mieliśmy innego wyjścia (nawet w kwestii urodzenia). Dziś nasze dzieci pracują i pytają, czy te, obecne czasy są słuszne albo kiedy i kto nas będzie rozliczał za tę pracę…?


  emerytowany kpt Służby Więziennej ze świadczeniem emerytalnym 1.856,43 PLN, jeszcze...

  Stanisław Szymański

  **************

  Nasi prapradziadkowie żyli w ciekawych czasach, powstanie kościuszkowskie, styczniowe,

  listopadowe…, dziadkowie też żyli w ciekawych czasach - pierwsza wojna światowa, jedyne

  zwycięskie powstanie wielkopolskie…, nasi ojcowie też żyli w ciekawych czasach –

  - druga wojna światowa, którą wywołał Franciszek Dolas a naszym dzieciom opowieść tę

  kończyłem życzeniem – obyście nie żyli w ciekawych czasach – nie sprawdziło się !

  P r z e p r a s z a m .


  Ten Dolas był uniwersalnym człowiekiem…, to nic, że przekroczył granicę

  polsko-niemiecką z polskim, jednostrzałowym karabinem, kolekcjonował znaki armii, w

  których był skutecznym żołnierzem, ze szczególną atencją przechowywał polski orzełek ale

  też psuł nastrój przerwy herbacianej oficerów armii, która broniła złotawych piasków pustyni

  w Afryce Północnej zamiast Pragi, Warszawy i Paryża… i bratał się z zakonnikami,

  ładnymi łączniczkami i lewicowymi partyzantami i radzieckimi czołgami…


  Jego rówieśnik, mój ojciec, dziś mający 87 lat, nie

  wywołał drugiej wojny światowej ale jako 18-latek został zagoniony do wagonu jadącego

  w stronę /wtedy/ zwycięskiej rzeszy. Z punktu przeładunkowego w Białymstoku uciekł.

  Potem chowanie się w kamiennej piwnicy starego domu, odważne pędzenie krów


  naprzeciwko konnej żandarmerii… , potem mało opisana organizacja partyzantcka,

  potem urząd bezpieczeństwa wewnętrznego, zakratowane piwnice, bolesne przesłuchania

  i … wszy, szare masy tych insektów wypijały z krwią resztki nadziei…


  Jedynie słuszne akta są w archiwum państwowym Państwa Polskiego.

  Ale w tych aktach nie ma zapisu o klawiszu, który do celi podał szary proszek,

  po którym wszy nie wytrzymały ale ludzie przeżyli.

  **************


  Z oka przymróżeniem... - teksty Stanisław Szymański

  /nie zawsze wystarczy oko przymrużyć, czasem trzeba je mocno zamknąć, by powstrzymać

  łzę/

  / większość poniższych opisów dotyczy historii autentycznych /

  nie tylko o żal i o smutek chodzi

  trochę sarkazmu też nie zaszkodzi…


  **************

  Kierowca, spiesząc się, jechał do Warszawy z prędkością 120 – 140 km/godz.. W pewnym

  momencie zauważył jadącego za nim z taką samą prędkością Volkswagena. Domyślił się,

  że to monitorujący go, nieoznakowany, samochód policyjny. Ale nie zwolnił z

  przeświadczeniem, że i tak czy tak, to zapłaci. Po kilkudziesięciu kilometrach z okna

  Volkswagena wysuwa się t.zw. lizak. Obaj zatrzymują się na poboczu szosy .

  Policjant : - No to co, zna chorobę ? - Znam.

  - Czy sam lek przyjmie, czy mam wypisać receptę ?

  - Sam przyjmę …, dał kierowcy Volkswagena 200 zł. i pojechał dalej.


  Kierowcy volkswagenów nie są tacy straszni!

  /tak opowiadał rencista SW Jurek I./.

  **************

  Pewien kierowca z małego miasteczka przyjechał wypielęgnowanym samochodem do

  metropolii o nazwie Białystok. Nie chcąc zapłacić kilkudziesięciu groszy za parkowanie na

  płatnym parkingu długo szukał miejsca bezpłatnego. I znalazł. Tylko wyjeżdżając z tego

  miejsca o słupek betonowy obtarł lakier na połowie długości swego samochodu.Dobrze, że

  jego samochód nie był długi.

  /był to emeryt SW por. Janusz R./.

  **************

  Pewien podoficer milicji, po kilku latach służby i oszczędzania, kupił samochód marki Syrena. Pewnego dnia, po służbie, przyjechał Syrenąą… /to po francusku/ pod blok, w którym mieszkał. Jego żona, przygotowując dla męża zasłużony obiad, wyjrzała przez okno;

  - Patrz mężu, naszym samochodem złodziej odjeżdża !

  Mąż, milicjant, szybko założył służbową czapkę z paskiem pod brodą, mundur, kaburę ze służbową TT-ką /to taki pistolet z lat 40-tych/ i biegnie w dół, po schodach w pogoni za złodziejem jego i jego żony mienia. Po kilkunastu minutach, zadyszany, wraca: Żona : - Złapałeś złodzieja ?

  - Nie. Ale numer rejestracyjny zanotowałem !

  Skuteczność ścigania przestępców do dziś polega na notowaniu.

  **************

  Czasy współczesne. Na prośbę o zapomogę na środki do życia zwolnionego z zakładu karnego popartą pozytywną opinią wychowawcy z tego zakładu udzielono zapomogi w wysokości 150 zł. Faktura opiewała na kwotę 180 zł. …za spodnie kupione w firmowym sklepie Wrangler.

  Niektóre środki do życia mają swoją markę !

  **************

  Za dawnych czasów wykonywano wyroki kary śmierci przez powieszenie. Musiał być przy tym prokurator, naczelnik więzienia, na życzenie skazańca kapłan oraz – w masce - kat. Po odmowie zastosowania prawa łaski przez Radę Państwa /możliwość taka była rozpatrywana z urzędu/ dzień i godzinę egzekucji ustalano dokładnie.

  A że nie była to czynność przyjemna, nawet dla komuchów, przed egzekucją była flaszka, czasem dwie. Pewnego razu czas flaszek trochę się przedłużył a czas egzekucji ściśle określony. Więc pośpiech. Zwyczajowo kat pytał skazańca o ostatnie życzenie. Tym razem też zapytał.

  Skazaniec - chciałbym zapalić… Kat - póżniej zapalisz i uruchomił

  zapadnię.

  /to opowiadał, z czasów wrocławskich, płk. SW Wacław E./.

  Może najpierw zapalić a potem przywrócić karę śmierci ?


  Może postulujący o karę śmierci znajdzie wśród swoich zwolenników osobę, która powie

  … zabiję w imię wiary… w obronie życia poczętego… .

  **************

  Pewnemu skazanemu skończył się czas pozbawienia wolności, ale on za bramę więzienia nie chciał wyjść– bo nie ma domu, rodziny ani za co żyć. Bramowy wielu wypuścił na wolność ale nigdy pod przymusem. Więc wpadł na pomysł, dał mu brzozową miotłę i polecenie, by pozamiatał chodnik przed bramą więzienia. Zwolniony w ten sposób do godzin nocnych stukał do bramy więzienia… .

  Tragiczne, ale to było za komuny!

  / luty - marzec 1975 roku, nie pamiętam nazwiska bramowego, zwaliśmy go „Kościelny”/

  **************

  Też z czasów komuny. Dla zwalnianej skazanej wychowawczyni, w ramach pomocy postpenitencjarnej ze środków budżetowych, dała rajstopy, bo to listopad i zimno. Przypadkiem wychowawczyni i zwalniana po 16-ej jednocześnie wychodzą za bramę. Zwalniana w ręku trzyma opakowanie z rajstopami a na pytanie wychowawczyni, dlaczego ich nie założyła: - Pani wychowawco, jak je rozpakuję, to nikt ich ode mnie nie kupi…

  Może jabol bardziej rozgrzewa, niż jakieś tam rajstopy… .

  /pani wychowawczyni to Danka Ł./

  **************

  Przed sądem powszechnym toczy się proces w sprawie wypadku drogowego. Obie strony procesu przedstawiają opinie biegłych znawców, ale całkiem sprzeczne. W końcu sędzia, zmęczony przedłużającą się polemiką stwierdził: - Sąd jest też kierowcą i wie, jak orzec.

  I orzekł.

  Czy w drugiej instancji w składzie orzekającym też byli kierowcy… ?

  /sędzią tym był póżniejszy sędzia penitencjarny … M./

  **************
  O czym należy pamiętać.


  Na stronie KZEiRSW w dziale "Aktualności" opublikowano list posła do emerytów mudurowych w którym czytamy , m.inn. / cytat /,

  "serdecznie dziękuję za zaproszenie przedstawicieli Nowoczesnej i za umożliwienie zabrania głosu. Niestety z powodu naprawdę licznych obowiązków, nie jestem w stanie osobiście uczestniczyć w spotkaniu, ale chętnie podzielę się z Państwem swoimi uwagami oraz stanowiskiem naszej partii".

  I tu następuje szereg uwag o niesprawiedliwości społecznej która dotknęła rzeszę emerytów mundurowych poprzez wprowadzenie ustawy represyjnej, jednym słowem ... "swój człowiek". Tak, ale ten sam człowiek jest też za odebraniem tzw. "przywilejów służb mundurowych" / źródło: https://mamprawowiedziec.pl/strona/polityk/54460_adam_szlapka/poglady /. Czyli jednym słowem potwierdza że Nasza grupa emerytów służb mundurowych takowe przywileje posiada. Nie bardzo wiem, o jakie przywileje chodzi. Ale i to jest nieistotne.

  Zaczyna się wielka gra o głosy i w tej grze jak narazie każdy chce ugrać coś dla siebie. A emeryci ? Mają czas...


  Na stronie internetowej Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej możemy dowiedzieć się, że ustawa dezubekizacyjna w Naszej formacji dotknęła 1486 osób w tym 1041 osób, pobierających renty rodzinne. W większości przypadków ustawą objęto osoby pobierające renty rodzinne po zmarłych emerytach a tylko niewielka ich część dotyczyła funkcjonariuszy którzy pełnili służbę w okresie powojennym, w którym Straż Więzienna / poprzedniczka Służby Więziennej / była pdporządkowana Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego a poźniej w latach 1954 - 1956 Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Tak mówi statystyka...

  Większość z nas pamięta ten okres służby i lata następne wyłącznie z opowieści starszych kolegów i koleżanek. Jak i w innych służbach mundurowych w tym czasie różnie bywało. Czasy przeszłe. Dziś funkcjonariusze są zajęci własnymi sprawami, związki walczą o własny byt funkcjonariuszy czynnych, podwyżki, dodatki, warunki służby i nie są zainteresowani tym co było kiedyś. To fakt, nowe pokolenie ma inne cele. I to właściwie rozumiem...

  Rozumiem też tych 80 - latków co są u kresu swego życia i otrzymując decyzję o obniżeniu emerytury nie mają sił aby przeciwstawić się tej niesprawiedliwości i nie zamierzają dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Ogarnia ich bezsilność i apatia. Jedyna rzecz co pomaga to rozmowa we własnym gronie, możliwość wypowiedzenia własnymi słowami tego co leży na sercu...

  Ten podział nie zmieni jednak sposobu postrzegania służby w społeczeństwie, nadal będziemy tą samą grupą zza muru więziennego. Sam synonim słowa "klucz" pozostanie ten sam. Mniej lub bardziej lubianą, ale raczej mniej.

  I o tym należy pamiętać...  oferty  W zakładce "oferty" będziemy Was informować o pozyskanych przez Zarząd Koła ofertach wycieczek, wyjazdów plenerowych, imprezach lub miejscach, które z pewnością warto zobaczyć. Z bazy ofert możemy korzystać zarówno indywidualnie jak i zbiorowo, w ramach wspólnych wyjazdów organizowanych przez Koło emerytów. Zapraszamy ...  dodano 27 września 2019 r.

  Propozycja Balu Andrzejkowego organizowanego przez Zarząd Terenowej Organizacji Związkowej NSZZFiPW w Białymstoku.

  dodano 20 września 2019 r.

  Propozycja organizacji kuligu...

  Co prawda do zimy jeszcze daleko, ale... jak jest zima, to albo śniegu nie ma albo za mało czasu na organizację bo "śnieg był a już nie ma". Dlatego już dziś składamy propozycję do rozważenia:


  - nasze koleżanki i koledzy z zaprzyjaźnionego Koła emerytów w Hajnówce zobowiązali się do zorganizowania w okresie zimowym wspólnego kuligu na swoim terenie w Białowieży, a w nim: przejazd kolejką, saniami, ognisko, kiełbaski... i inne atrakcje ;

  - do nas będzie należało: zebrać się w grupie, wziąść ze sobą co nie co, w tym dobry humer i parę "groszy" na opłacenie autokaru;

  - termin kuligu? Proste, jak będzie śnieg i warunki do jazdy saniami po Puszczy. Może tak być już w styczniu 2020 r. Datego już dziś, prosimy zainteresowanych o zgłaszanie się do przewodnicząccego Koła na zapisy. Przygotowania do kuligu będą trwały cały czas a jedynym sygnałem na rozpoczęcie imprezy będzie "śnieg", od tego momentu będziemy potrzebowali parę dni na zorganizowanie własnego środka transportu. Zakładamy że będą to dni wolne: sobota, niedziela.

  - szacowany koszt - ok. 100 zł ( bez kosztów transportu ). Każdy kto zgłosi chęć udziału i zostanie zapisany na listę zobowiązany będzie do wpłaty zaliczki na kulig w kwocie 50 zł, pozostałą część: 50 zł bezpośrednio przed wyjazdem do zarządu Koła;

  - termin zapisów: do 13 grudnia 2019 r ( do spotkania "opłatkowego" ).

  Kulig w Puszczy? Z pewnością warto... zapraszamy!  dodano 11 września 2019 r./aktualizacja 20 września 2019 r.
  Zapraszamy chętnych do Opery i Filharmonii Podlaskiej na spektakl.
  aktualizacja 20 września 2019 r.

  Zamówione bilety już otrzymaliśmy. Przekaże je Wam bezpośrednio przed spektaklem kol. Wanda Santarek.


  aktualizacja 18 września 2019 r.

  Zapisy zakończone. Osoby już zapisane na listę uczestników imprezy proszone są, w miarę możliwośći o jak najszybsze dokonanie opłaty na nasze konto bankowe w wysokości 40 zł za 1 bilet. Pozostałą kwotę 40 zł dofinansuje Areszt Śledczy w Białymstoku z ZFŚS. W tytule przelewu należy podać nazwę "Opera" oraz nazwisko i imię uczestnika/osoby wpłacającej. Bilety zostaną rozdane przed spektaklem.


  "Klimakterium i już" Tak dowcipnie, otwarcie, z dystansem i poczuciem humoru na własny temat jak w spektaklu "Klimakterium i już" o sprawach kobiet nikt jeszcze w Polsce nie mówił! A zaczęło się w Los Angeles, gdzie Elżbieta Jodłowska zobaczyła niesłychanie zabawny spektakl muzyczny, na którym kobiety zaśmiewały się do łez wołając "to o mnie!", "mnie się trafiło to samo!" i postanowiła zrobić coś podobnego, ale osadzonego w polskich realiach, z rodzimymi problemami dnia codziennego i naszymi ulubionymi szlagierami. W sztuce w zabawny sposób mówi się i śpiewa o trudnym okresie życia, który nie ominie żadnej z Pań. Wspólnota doświadczeń łączy bohaterki sztuki oraz kobiety na widowni. Spektakl staje się "babskim spotkaniem" pełnym humoru - najlepszego lekarstwa na wszelkie dolegliwości. Nieuchronne problemy w radosnej i ciepłej atmosferze spektaklu przestają być wstydliwe i okazują wcale nie takie straszne! Wspaniała komedia - jedna z najczęściej wystawianych w ostatnich latach na deskach teatrów w całej Polsce! Obsada: Krycha - Ewa Złotowska / Małgorzata Gadecka / Ewa Cichocka Zosia - Grażyna Zielińska / Ludmiła Warzecha Pamela - Elżbieta Jodłowska / Małgorzata Duda / Elżbieta Okupska Malina - Elżbieta Jarosik / Ewa Śnieżanka."

  Wszystkich zainteresowanych spektaklem prosimy o zgłaszanie się telefonicznie z przewodniczącym Koła. Miejsce imprezy: Opera i Filharmonia w Białymstoku ul. Podleśna 2; Termin: 12 października 2019 r , godz. 20:00; cena biletu: 50 zł. Ilość miejsc ograniczona: 20 szt.
  dodano 24 sierpnia 2019 r.

  Zapraszamy do Tatarskiej Jurty w Kruszynianach.

  Pierwszy raz to miejsce odwiedziłem na początku 2000 roku. Przebywając u znajomych w Puszczy Knyszyńskiej zaproponowano miejsce w którym można spóbować różnych dań o smaku tatarskim. Tak, to były Kruszyniany i zajazd Pani Dżenetty Bogdanowicz. Dzisiaj to świetnie prosperujące gospodarstwo agroturystyczne "Tatarska Jurta" i choć po przejściach nadal działa i rozwija się. Miejsce przyjazne turystom, dla grup zorganizowanych i prywatnie z rodzinami. Zapraszam więc do Kruszynian na "pierekaczewnik", sprawdźcie...

  dodano 14 sierpnia 2019 r.

  Coś dla przyrodników, ale nie tylko.

  Gospodarstwo „Leśna Polana nad Biebrzą” to kwatera położona w samym środku dużego kompleksu leśnego, 1,5 km od legendarnej Carskiej Drogi i 7 km od siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego. Miejsce wyjątkowe, utworzone na wzór starej leśniczówki, pełne spokoju i w bezpośrednim kontakcie z przyrodą Parku Narodowego. Gospodarzem jest Pan Edward, gawędziarz i były leśnik. Miejsce polecam szczególnie osobom które szukają odskoczni od gwaru współczesnego świata ( zasięg sieci GSM jest też ograniczony ). Z Panem Edwardem miałem okazję spotkać się, obejrzeć gospodarstwo, hodowlę koników polskich, pasiekę i wysłuchać pięknych opowieści o życiu zwierząt i... o tym jak powstaje miód spadziowy... Niezwykły człowiek, posiadający szeroką wiedzę i umiejętność jej przekazywania innym. Szczerze polecam.


  Koniki polskie nad Biebrzą - foto ze spotkania z Panem Edwardem.  Masz pytanie, lub ofertę? Napisz...  dodano 6 sierpnia 2019 r.

  Pięć Dębów w Supraślu - miejsce na wypoczynek i dobrą kuchnię.

  Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Supraśla a w szczególności do ośrodka "Pięć Dębów" położonego w strefie uzdrowiskowej Puszczy Knyszyńskiej. Miejsce jest godne polecenia z uwagi na swoje położenie jak również na dobrą kuchnię. Idealne miejsce na imprezy integracyjne zarówno latem i zimą. Miejsce sprawdzone przez Nasze Koło emerytów. Polecamy wszystkim odwiedzającym te strony, nie tylko z podlasia...
  Masz pytanie, lub ofertę? Napisz...  dodano 5 czerwca 2019 r.

  Zajazd Sokołda, miejsce które warto odwiedzić.

  Miejsce sprawdzone, dlatego serdecznie zapraszam do odwiedzenia tego miejsca na podlasiu. Jest to Zajazd Sokołda. Niedaleko od Białegostoku, na trasie do Krynek za miejscowością Supraśl. Miejsce spokojne, przyjazne rodzinom z dziećmi. Można tu spróbować specjałów kuchni nie tylko z podlasia w dobrej atmosferze. Osobiście próbowałem rosyjskiej "solianki" oraz placków ziemniaczanych popijając litewskim kwasem chlebowym. W pobliżu jest Arboretum w Kopnej Górze idealne miejsce do spacerów oraz pomnik powstańców listopadowych. Z pewnością jest to miejsce które warto odwiedzić...
  Masz pytanie, lub ofertę? Napisz...  dokumenty


  tutaj będą umieszczane wszelkie dokumenty, przepisy, akty prawne, pisma, protokoły z zebrań członków Koła, rozliczenia z imprez oraz inne dotyczące spraw Naszego Koła. Dla ułatwienia wyszukania dokumentu zakładka została podzielona tematycznie wg grup. Do otwarcia dokumentu niezbędny jest program PDF.
  Akty prawne • Statut KZEiRSW z dnia 5 czerwca 2018 r
 • Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin : Stan prawny 2018-12-25; Dz.U.2018.2299
 • Informacja Zarządu Koła dot. udzielania pomocy socjalnej przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku. • Dokumenty źródłowe założenia Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku • 2019.05.23. Informacja z ZG KZEiR SW w Łodzi o powołaniu Koła Terenowego w Białymstoku. • Pisma Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi i Uchwały Zjazdu delegatów. • 2019.07.09. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 9 lipca 2019 r.
 • 2019.06.10. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 10 czerwca 2019 r.
 • 2019.05.23. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 23 maja 2019 r.
 • 2019.05.06. Uchwały Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 6 - 8 maja 2019 r.
 • 2019.04.10. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r.
 • 2019.09.04. Uchwały Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 4 - 6 września 2018 r.
 • 2018.06.06. Uchwały V Zjazdu delegatów KZEiR SW z dnia 6 czerwca 2018 r.
 • 2018.04.10. Uchwały Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2018 r.
 • Dokumentacja Zarządu Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku • 2019.10.13. Rozliczenie finansowe z wyjścia na spektakl do Filharmonii "Klimakterium i już" 2019 r.
 • 2019.09.12. Ogłoszenie o organizacji spotkania wigilijnego w dniu 13 grudnia 2019 r.
 • 2019.09.11. Ogłoszenie o organizacji zakupu biletów do Opery na dzień 12 października 2019 r.
 • 2019.09.06. Protokół z zebrania ogólnego członków Koła Terenowego KZEiRSW w Białymstoku z dnia 6 września 2019 r.
 • 2019.09.06. Propozycja Planu pracy Koła na 2020 r.- wersja z dnia 6 września 2019 r.
 • 2019.06.18. Ogłoszenie o planowanym zebraniu ogólnym członków Koła Terenowego w dniu 6 września 2019 r.
 • 2019.06.14. Rozliczenie finansowe z wycieczki do Grecji w 2019 r.
 • 2019.04.15. Plan pracy Koła na 2019 r.
 • 2019.04.15. Rozliczenie finansowe ze spotkania emerytów i rencistów, tzw. "jajeczka" w dniu 12 kwietnia 2019 r.
 • 2019.04.12. Pismo Zarządu Koła do Zarządu Głównego KZEiR SW z dnia 12 kwietnia 2019 r z prośbą o przesłanie dokumentacji.
 • 2019.02.25. Pismo Zarządu Koła do Zarządu Głównego KZEiR SW z dnia 25 lutego 2019 r w sprawie pomocy prawnej.
 • 2019.02.10. Pismo Zarządu Koła do Zarządu Głównego KZEiR SW z dnia 10 lutego 2019 r w sprawie pomocy prawnej .
 • 2019.02.08. Protokół z wyboru Zarządu Koła z dnia 8 lutego 2019 r.
 • Druki • Druk - Wniosek do Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku o przyznanie świadczenia socjalnego
 • Druk - Deklaracja członkowska Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku
 • Wniosek o nadanie odznaki zasłużony dla związku.
 • Zasady nadania odznaki zasłużony dla związku
 • Zasady przyznawania odznak dla osób spoza związku
 • Pozostałe dokumenty • Raport o skutkach społeczno-prawnych ustawy z 16 grudnia 2016r (represyjnej) - opracowanie FSSM RP.
 • Ubezpieczenia - Szczegółowa Informacja Ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenia - Kontynuacja SW 2012 w PZU Życie S.A.
 • Ubezpieczenia - Program Ubezpieczenia - Emeryt SW 5.0
 • Propozycja Programu Ubezpieczenowego skierowana do ZŻWP Zarządu Koła Nr 1.
 • Archiwum Ofert Wycieczek. • Wycieczka 2020 r - Oferta Rainbow - Gruzja 2020 r
 • Wycieczka 2020 r - Oferta Plus Wakacje - Hiszpania z Francją 2020 r
 • Wycieczka 2020 r - Oferta Travel - Tunezja, Albania, Cypr 2020 r
 • Wycieczka 2020 r - Gruzja 8 dni HMT
 • Wycieczka 2020 r - Gruzja 2020
 • Wycieczka 2020 r - Gruzja i Armenia 10 dni HMT
 • Wycieczka 2020 r - Hiszpania lotnicza dla grupy
 • Wycieczka 2020 r - Hiszpania z Francją - WAKACJE.PL (6 nocy)
 • Wycieczka 2020 r - Oferta Hotelu SANAPIRO, Gruzja dla grup-2
 • Wycieczka 2020 r - Petersburg autokarem
 • Wycieczka 2020 r - Petersburg i jezioro Ładoga - samolotem
 • Wycieczka 2020 r - Petersburg i jezioro Ładoga autokarem
 • Wycieczka 2020 r - Petersburg samolotem
 • Wycieczka 2020 r - Tunezja na wrzesień
 • Wycieczka 2020 r - Wycieczka fakultatywne Tunezja
 • nasza wycieczka
  W zakładce "nasza wycieczka" umieszczane będą wszelkie informacje związane z organizacją aktualnej wycieczki emerytów i rencistów Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin...


  dodano 6 września 2019 r.

  Zgodnie z ustaleniami zebrania ogólnego członków Koła z dnia 6 września 2019 r kolejną wycieczką emerytów i rencistów będzie Gruzja! Preferowany termin - posezonowy , miesiąc wrzesień 2020 roku. Organizacją wycieczki będzie zajmowała się kol. Bogusława Bieryło - członek Zarządu. Jak zwykle, w tej zakładce będziemy umieszczać na bieżąco wszelkie informacje o postępach naszych działań. Prosimy więc o baczne śledzenie. Szczegóły niebawem...


  dodano 11 sierpnia 2019 r.

  Najbliższe informacje zostaną umieszczone we wrześniu 2019 r, po ustaleniach zebrania ogólnego członków Koła.
  historia  2019 r - kolejna zmiana organizacyjna jednostek OISW w Białymstoku, dotychczasowy Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Suwałkach zostaje przeniesiony do struktur OISW w Olsztynie.

  2019 r - zmiana na stanowisku Przewodniczącego Koła Terenowego, od 2019 r tę funkcję pełni kol. Andrzej Stelmaszuk.

  2018 r - V Zjazd Delegatów Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej wprowadził nowe zapisy do Statutu naszego związku, i tak od 2019 r członkami Koła mogą być również małżonkowie emerytów i rencistów, Koła Terenowe mogą samodzielnie zwiększać wysokość składek rocznych i od tych kwot nie będzie odprowadzany częściowy udział do Zarządu Głównego.

  To krok do ratowania naszego stowarzyszenia, im więcej członków tym większy wpływ "gotówki do kasy" i większe możliwości działania poszczególnych kół. Niestety, naszym zdaniem to ciągle za małe zmiany. Przykładem jest nasze Koło i problemy natury prawnej przy zakładaniu konta bankowego, posiadania własnej strony internetowej. Zmiany muszą być o wiele głębsze...

  2018 r - kolejna zmiana przepisów dotyczących spraw socjalnych emerytów i rencistów Służby Więziennej i kolejny krok zawężenia możliwości uzyskania dopłat socjalnych poprzez wprowadzenie opcji "refundacji" - zwrotu poniesionych własnych kosztów. W tej sytuacji aby uzyskać pomoc należy samodzielnie ponieść wszelkie koszty a dopiero później ubiegać się o refundację - czyli częściowy ich zwrot. Niby logiczne, ale czy na to stać naszych emerytów ze "starymi portfelami"?

  2018 r - Zmiana ustawy o Służbie Więziennej - Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej z dnia 16 maja 2018 r. W zasadniczej części zmiany dotyczą funkcjonowania nowo powołanej uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości, studiów, szkoleń i doskonalenia zawodowego.

  Ustawa przewiduje m.in. utworzenie uczelni wyższej SW kształcącej na studiach pierwszego i drugiego stopnia przyszłą kadrę tej Służby. Uczelnia ma być nadzorowana przez Ministra Sprawiedliwości i działać "na wzór rozwiązań sprawdzonych", gdyż obecnie własne specjalistyczne uczelnie i szkoły ma Policja, Straż Pożarna oraz Siły Zbrojne.

  2016 r - wprowadzenie - ustawy dezubekizacyjnej, radykalnie obniżającej świadczenia emerytalno - rentowe funkcjonariuszom, którzy pełnili „służbę na rzecz totalitarnego państwa” między 22 lipca 1944 r. a 31 lipca 1990 r.- zmiany Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r o zaopatrzeniu emerytalnym Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

  "Ustawa represyjna", bo taką nazwę ustawy przyjęto w środowisku emerytów służb mundurowych, która objęła okres w którym Służba Więzienna podlegała pod Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego / 1944 r / i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / 1954 r / do chwili przejęcia przez Ministerstwo Sprawiedliwości / 1956 r /. Ten okres służby uznany został za okres "bezskładkowy". Ponadto, w sposób identyczny potraktowano również osoby pobierające renty rodzinne po zmarłych emerytach. Te osoby otrzymały świadczenia w wysokości najniższej krajowej.

  2012 r - przyniósł ze sobą kolejną niekorzystną dla nas decyzję – dotyczyła ona przekazania Ośrodków Doskonalenia Kadr (w sezonie letnim faktycznie ośrodków wypoczynkowych) Służby Więziennej pod zarząd Instytucji Gospodarki Budżetowej / prowadzące działalność dochodową /, co oznaczało likwidację możliwości korzystania z wypoczynku dla emerytów i rencistów w tych ośrodkach. Pomysł ten wywołał ogólne oburzenie i poruszenie w naszym środowisku, gdyż większość ośrodków powstawała z udziałem wkładu finansowego funkcjonariuszy lub ich pomocy przy budowie w ramach prac społecznych.

  2011 r - zmiana na stanowisku Przewodniczącego Koła Terenowego, od 2011 r tę funkcję pełni kol. Henryk Łukowski ( 2011 r - 2019 r ).

  2010 r - kolejna zmiana ustawy o Służbie Więziennej - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r o Służbie Więziennej.

  2009 r - rozpoczęcie działalności Komitetu Założycielskiego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. Na I Kongresie nowo powstałej organizacji w marcu 2010 roku wybrano władze, w skład których weszli przedstawiciele Naszego Związku.

  Powolne jednoczenie się społeczności emerytów służb mundurowych / powstałych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych związków i stowarzyszeń różnych formacji służb mundurowych /. Proces ten, z przerwami trwa do chwili obecnej.

  2008 r - potwierdzenie przez KZEiRSW zasady, że zarządy kół terenowych reprezentują interesy wszystkich emerytów i rencistów Służby Więziennej – zrzeszonych i niezrzeszonych.

  2006 r - zmiana przepisów dotyczących wykorzystania funduszu socjalnego w jednostkach organizacyjnych SW. Zawarte w nim regulacje w istotny sposób ograniczyły nie tylko rolę zarządów kół w opiniowaniu szeroko rozumianej problematyki socjalnej, jak i znacząco zmniejszyły sam zakres możliwości wykorzystywania funduszu socjalnego na potrzeby kół. Faktycznie jedynym jego dysponentem stał się dyrektor jednostki, a przedstawiciele środowiska emeryckiego w kontekście tego rozporządzenia zostali sprowadzeni do roli petentów.

  2005 r - listopad 2005 r, nadanie sztandaru Aresztowi Śledczemu w Białymstoku przez Prezydenta miasta Białegostoku Ryszarda Tura.

  1998 r - prawomocnym Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi zostało zarejestrowane Nasze stowarzyszenie jako Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, w którym do chwili obecnej funkcjonuje między innymi Koło Terenowe KZEiRSW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku;

  1996 r - powołanie Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej, białostockie więzienie ponownie zostaje aresztem śledczym. Uchwalenie nowej - ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r o Służbie Więziennej. W ramach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku funkcjonują jednostki penitencjarne : AŚ Białystok, AŚ Giżycko ( od 1 kwietnia 2018 r Oddział Zewnętrzny AŚ w Suwałkach ), AŚ Hajnówka, AŚ Suwałki, ZK Białystok, ZK Czerwony Bór, ZK Grądy-Woniecko i ZK w Przytułach Starych.

  1990 r - areszt pełni funkcję Rejonowego Aresztu Śledczego któremu podlegały jednostki penitencjarne województwa białostockiego;

  1984 r - zawiązanie pierwszych nieformalnych struktur Koła Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Białymstoku. Pierwszym przewodniczącym Koła został Włodzimierz Korch;;

  Lata osiemdziesiąte ub. wieku przyniosły falę zmian ustrojowych w Polsce, nie ominęły również białostockiego aresztu. Lata internowania opozycji, późniejszy okres buntów w polskich więzieniach / 1989 rok / doprowadziły do pokoleniowej zmiany funkcjonariuszy. Wielu doświadczonych funkcjonariuszy odeszło ze służby. Nowa kadra, od 1990 roku była przyjmowana do służby już w nowych realiach.

  Był to również okres integracji społeczności emerytów. Jak większość ówczesnych związków, powstawały koła emerytów przy aresztach śledczych i zakładach karnych, jeszcze nie do końca sformalizowane i bez ram prawnych. Ich głównym celem, w czasach transformacji ustrojowej była potrzeba ochrony praw emerytów Służby Więziennej. Dopiero w 1998 roku, uznając potrzebę dalszego działania, zakończono zjednoczenie wszystkich kół pod jednym szyldem - stowarzyszenia KZEiRSW.

  1980 r - kolejna zmiana organizacyjna, białostockie więzienie podlega pod Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Olsztynie;

  1977 r - zmiana organizacyjna, utworzono pierwsze Okręgowe Zarządy Zakładów Karnych , białostockie więzienie podlega pod Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Lublinie;

  1959 r - podporządkowanie więzień pod Ministerstwo Sprawiedliwości - Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r o Służbie Więziennej.

  1954 r - podział Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komitet ds Bezpieczeństwa Publicznego - przejęcie więzień przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Dekret Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 20 lipca 1954 r o Służbie Więziennej.

  1945 r - przejmowanie więzień przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego - Departament Więziennictwa, białostockie więzienie jako Centralne Więzienie Karno - Śledcze podlegało bezpośrednio pod Wydział Więziennictwa Wojewódzkiego Urzędu Publicznego w Białymstoku i obejmowało teren województwa białostockiego. Przez lata następne nazwa jednostki uległa zmianie na Wojewódzki Areszt Śledczy i Wojewódzki Zarząd Zakładów Karnych w Białymstoku. Do chwili zmian podziału administracyjnego w 1975 r, były to samodzielne jednostki organizacyjne więziennictwa;

  Pomimo zmian i przejmowania nadzoru nad więzieniem przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, faktyczny zarząd na więzieniem nadal sprawuje NKWD. Następuje lawinowy wzrost liczby więźniów wraz z pogarszającymi warunkami bytowymi. W białostockim więzieniu przetrzymywani są również członkowie podziemia niepodległościowego. Jednocześnie, w maju 1945 r odnotowano pierwszą, spektakularną ucieczkę z więzienia. Poza mury więzienia wydostało się ok. 100 więźniów w większości politycznych. W efekcie, ówczesne władze musiały dokonać dużych zmian kadrowych.

  1944 r - sierpień - ponowne wkroczenie wojsk rosyjskich, więzieniem zarządza NKWD;

  Oficjalne początki administrowania więzienia przez Polaków, faktycznie - zarządzane i ochraniane przez NKWD. Białostockie więzienie pełniło rolę więzienia etapowego, po krótkich przesłuchaniach więźniów przygotowywano do dalszej wywózki.

  1941 r - czerwiec - ponowne wkroczenie wojsk niemieckich, więzieniem zarządza policja kryminalna i gestapo;

  Atak Niemców w czerwcu 1941 r na Związek Radziecki był zaskoczeniem dla Rosjan, naczelnik więzienia w Białymstoku Kowalow wraz z administracją pośpiesznie opuścił miasto a więźniowe przy udziale mieszkańców uwolnili się. Białostockie więzienie uniknęło ewakuacji.

  Lata 1941 - 1944 r, okres masowych egzekucji więźniów, również na terenie więzienia tzw. "ogrodzie" pod murem. W więzieniu przetrzymywano osoby nie tylko z terenów pobliskich ale i z terenów III Rzeszy, m.inn. Cyganów. Większość trafiała później do obozów koncentracyjnych. Do 1943 r, nieliczną kadrę więzienną stanowili, byli przedwojenni funkcjonariusze - Polacy, chętnie przyjmowani przez Niemców. Część z nich działała z polecenia organizacji konspiracyjnych AK. Później wymieniono ich na Ukraińców. Pod koniec wojny, w miarę zbliżania się frontu, więzienie zostało ewakuowane, część więźniów zgładzono a obiekt został zaminowany. W okresie okupacji więzieniem zarządzał Gustaw Hamman i Hubner.

  1939 r - II wojna światowa, wrzesień - wejście wojsk niemieckich do miasta, przekazanie miasta pod administrację rosyjską. Uruchomienie więzienia pod zarządem NKWD;

  1932 r - podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego - Rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 1932 r o Straży Więziennej. Określono również wzory umundurowania i uzbrojenie formacji w - Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1932 r w sprawie umundurowania i uzbrojenia Straży Więziennej.

  1920 r - lipiec - zajęcie miasta przez bolszewików, sierpień - powrót władz polskich;

  1919 r - opuszczenie miasta przez niemców, przejmowanie zarządu nad więzieniem przez polską administrację / 1916 r. - 1917 r. - 1918 r.- luty 1919 r wyzwolenie miasta Białystok /.Dekret Naczelnika Państwa o organizacji więziennictwa z dnia 8 lutego 1919 r.. Początki więziennictwa w Polsce;

  1915 r - I wojna światowa, opuszczenie miasta Białystok przez Rosjan, wkroczenie wojsk niemieckich;

  ok. 1908 r - początek budowy kompleksu więzienia w Białymstoku pod administracją władz carskich.  KZEiRSW, Koło terenowe Nr 46 w Białymstoku | 15-377 Białystok ul. Kopernika 21

  Informacja o ciasteczkach Strona do poprawnego działania wykorzystuje ciasteczka (cookies).
  Proszę odwiedzić stronę Informacja o ciasteczkach aby dowiedzieć się więcej o ciasteczkach i ich używaniu.