Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
Koło terenowe Nr 46 w Białymstokuo nas


Koło Terenowe Nr 46 Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Białymstoku zrzesza emerytów i rencistów Służby Więziennej pełniących w przeszłości służbę w Areszcie Śledczym w Białymstoku, Zakładzie Karnym w Białymstoku oraz członków rodzin uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłych funkcjonariuszach, emerytach lub rencistach SW.

Zapraszamy wszystkich emerytów i rencistów SW do współpracy i uczestnictwa w pracy koła.

Adres : 15-377 Białystok
ul. Kopernika 21

tel.: 85 742 70 21 wew. 205
http://kzeirsw.bialystok.pl
e-mail: kolo.terenowe.nr46.kzeirsw@gmail.com

Skład Zarządu Koła Terenowego Nr 46:

 • Henryk Łukowski – przewodniczący
 • Andrzej Stelmaszuk – zastępca przewodniczącego
 • Michał Ciwoniuk – skarbnik
 • Teresa Wawreniuk – członek
 • Mirosław Kozioł - członek
 • Nina Mystkowska - członek
 • Członkowie zarządu pełnią dyżury i przyjmują interesantów w każdy wtorek, po 1 i po 15 dniu każdego miesiąca w godz. 9:00 - 12:00 w pomieszczeniu budynku administracyjnego Aresztu Śledczego w Białymstoku.  aktualności/ogłoszenia


  Informacja z dnia 5 października 2017 r

  Informujemy, że zapisy na występ Chóru Aleksandrowa w Białymstoku planowanego na dzień 26 listopada 2017 r. zostały zakończone z powodu wyczerpania się biletów.

  Organizując tę imprezę nie spodziewaliśmy się tak dużego odzewu z Waszej strony ale też i środki finansowe nie pozwalały na zakup większej ilości biletów. Mamy też nadzieję, że informacje o planowanej imprezie zostały zaczerpnięte z Naszej strony internetowej / chociaż, poczta "pantoflowa" jest najskuteczniejsza /, byłoby nam miło. Bo właśnie w ten sposób pragniemy na bieżąco informować Was o Naszej działalności. Ponownie więc zapraszamy do odwiedzin.

  Dla osób, które nie zapisały się na listę rezerwacji a pragną na żywo obejrzeć występ znanego zespołu udostępniamy link pod którym można dokonać samodzielnego zakupu biletu / w informacji z dnia 4 października 2017 r./. Są jeszcze wolne miejsca.


  Informacja z dnia 4 października 2017 r

  Potwierdzamy rezerwację 40 biletów wstępu na koncert Chóru Aleksandrowa, który odbędzie się na Lodowisku BOSiR w Białymstoku w dniu 26 listopada 2017 roku o godz. 17.00. Osoby zainteresowane / uprawnione : emeryt, rencista SW... / mogą zgłaszać się do działu kadr Aresztu Śledczego w Białymstoku w celu rejestracji i dokonania opłaty za bilet w wysokości 40 zł. W związku z ograniczonymi możliwościami ilość zamówionych biletów nie ulegnie zmianie. Termin zapisów/rejestracji do dnia 20 października 2017 r lub do zakończenia wolnych miejsc.

  Bilety faktycznie otrzymamy drogą elektroniczną i dopiero po wydrukowaniu zostaną przekazane Wam zgodnie z posiadaną listą bezpośrednio przed koncertem / w dniu 26 listopada 2017 r od godz. 16.30 przed wejściem głównym / przez kol. Henryka Łukowskiego.

  link do strony występu Chóru Aleksandrowa w Białymstoku: www.kupbilecik.pl/impreza-17668-chor.alexandrowa.bialystok.html


  Informacja z dnia 3 października 2017 r

  Zarząd Koła organizuje zakup 40 biletów wstępu na koncert Chóru Aleksandrowa, który odbędzie się 26 listopada 2017 roku w Białymstoku - Lodowisko BOSiR - Białystok o godz. 17.00. Szczegóły imprezy, koszt 1 biletu osobom wyłącznie uprawnionym / emeryt, rencista SW... /, termin oraz sposób otrzymania biletu zostaną podane do Waszej wiadomości na Naszej stronie internetowej w zakładce "atualności/ogłoszenia" po załatwieniu niezbędnych formalności, w tym finansowych. Nie planujemy rozprowadzania biletów w pełnej odpłatności.


  W dniu 3 października 2017 r odbyło się kolejne spotkanie zarządu Koła. Zostały omówione sprawy poruszane podczas ostatniego spotkania w Sulejowie Zarządu Krajowego Emerytów i Rencistów Służby Więziennej i podjętych uchwał w związku z przygotowaniami do uroczytości jubileuszu KZEIRSW, bieżące sprawy Koła Emerytów i Rencistów SW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku związane z realizacją wycieczek oraz przygotowaniem propozycji Planu Pracy Koła na 2018 rok.

  Ustalono termin najbliższego spotkania emerytów i rencistów Naszego Koła na dzień 15 grudnia 2017 r , na godz. 14.00 w sali nr 3 hotelu przy Areszcie Śledczym w Białymstoku, na które już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy. Będzie to też, i przede wszystkim spotkanie opłatkowe a przy okazji będziemy mieli okazję wspólnego spotkania się i omówienia naszych planów i zamierzeń na najbliższy rok. Na spotkanie, jak corocznie zostanie zaproszony Dyrektor Aresztu śledczego w Białymstoku.


  Projekt planu pracy Koła na 2018 rok, do omówienia na spotkaniu opłatkowym w dniu 15 grudnia 2017 r o godz. 14:00 w sali nr 3 hotelu przy Areszcie Śledczym w Białymstoku.

  1. prowadzenie domeny http://kzeirsw,bialystok.pl, tj. strony internetowej koła emerytów przy Areszcie Śledczym w Białymstoku i aktualizacja wydarzeń jako podstawowe źródło informacji projektów, planów działania i zamierzeń zarządu koła, zapoznawania członków Koła z działaniami i podjętymi uchwałami Zarządu Głównego KZEiRSW, opisy oraz zdjęcia z zrealizowanych imprez, publikacja przepisów i innych aktów prawnych dotyczących emerytów i rencistów, druków, wniosków, historia koła emerytów. Umożliwienie kontaktu z zarządem koła poprzez pocztę elektroniczną / adres e-mail: kolo.terenowe.nr46.kzeirsw@gmail.com - zarząd Koła, termin cały rok;

  2. powołanie zespołu/osób do prowadzenia strony internetowej /opracowanie artykułów, wykonywanie i archiwizacja zdjęć/ oraz papierowej wersji kroniki, prowadzenie strony internetowej - Andrzej Stelmaszuk; papierowej wersji kroniki - do uzgodnienia na spotkaniu opłatkowym w 2017 r ;

  3. konsolidacja społeczności emerytów i rencistów Służby Więziennej Podlasia, nawiązanie współpracy z innymi Kołami Terenowymi KZEiRSW – zarząd Koła, termin: cały rok;

  4. zebranie członków koła emerytów w 2018 roku - zarząd Koła, termin do uzgodnienia na spotkaniu opłatkowym w 2017 r.;

  5. spotkanie Wielkanocne w 2018 roku - zarząd Koła, termin do uzgodnienia na spotkaniu opłatkowym w 2017 r;

  6. V Zjazd Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej - zarząd Koła, termin maj 2018 r.;

  7. zebrania zarządu Koła emerytów w 2018 roku – zarząd Koła, spotkania 1 raz w miesiącu;

  8. wycieczki w 2018 roku: krajowe, zagraniczne - propozycje zarządu : Rumunia, Bułgaria w miesiącu V/2018 r.,Tykocin / Kiermusy w miesiącu VI/2018 r, Warszawa - IX/2018 r.; propozycje członków Koła: miejsca i terminy do uzgodnienia na spotkaniu opłatkowym w 2017 roku.;

  9. uczestnictwo w regionalnych imprezach Podlasia, festyny, teatr, opera, inne - propozycje członków Koła;

  10.spotkanie opłatkowe w 2018 roku - zarząd Koła, ustalenie projektu planu pracy na 2019 rok.


  Informacja z dnia 19 września 2017 r

  W dniu 19 września 2017 r w Białymstoku odbyło się spotkanie emerytów i rencistów policyjnych zrzeszonych w podlaskim Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych. Oprócz przedstawiciela zarządu koła terenowego KZEiRSW w Białymstoku w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele innych stowarzyszeń służb mundurowych zrzeszonych w FSSM RP, Straży Granicznej, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Generałów Policji RP. Omawiano stan zaawansowania prac nad Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą zmierzającą do zmian w ustawie emerytalnej służb mundurowych, sprawy dotyczące każdego emeryta lub rencisty mundurowego - sprawy socjalne, bo z każdym rokiem po zapomogi ubiega się coraz więcej osób.

  Zwrócono uwagę na konieczność zaangażowania wszystkich członków emerytów i rencistów służb mundurowych w zbieraniu podpisów pod projektem zmiany ustawy tzw. "represyjnej", jak również aby przygotowane listy poparcia nie zawierały błędów i były czytelne do weryfikacji. Ilość głosów poparcia dla Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej będzie wyrazem siły społeczności emerytów służb mundurowych, z którą należy liczyć się. Brak zainteresowania z naszej strony może być postrzegane jako zgoda na dalsze zmiany. W szczególności dotyczy to emerytów i rencistów Służby Więziennej, którzy bezpośrednio nie zostali objęci zmianami ustawy / w pojęciu zmian ustawy dot. policji, wojska itp. / lub innych grup zawodowych.

  Rozpoczęcie akcji zbierania podpisów będzie ogłoszone dopiero po otrzymaniu przez Pełnomocnika OKIU / Andrzej Rozenek / "Postanowienia o przyjęciu przez Marszałka Sejmu zawiadomienia”. O tym fakcie powiadomimy Was niezwłocznie.


  Informacja z dnia 11 września 2017 r

  W dniu 10 września 2017 r grupa 23 emerytów udała się na kolejną wycieczkę w 2017 roku, tym razem na Białoruś do Puszczy Białowieskiej. Plan obejmował zwiedzanie Muzeum Tradycji Ludowych, Muzeum Przyrodniczo - Leśnego, Woliery ze zwierzętami oraz przejazd Carskim Traktem. Wycieczkę oprowadzał przewodnik, który z właściwą wiedzą leśnika opowiadał o historii i życiu zwierząt zamieszkujących lasy puszczańskie. Podziwialiśmy piękno Puszczy Białowieskiej, jej historię i efekty współcześnie funkcjonującego Parku Narodowego Białorusi. Zmęczeni, ale zadowoleni całodniowymi atrakcjami, ok godz. 16:30 ruszyliśmy pieszo na przejście graniczne Grudki - Piererow, gdzie po naszej stronie czekał już autokar. Wycieczkę można uznać za udaną, pogoda dopisała a resztę dopełniła wspaniała atmosfera wśród uczestników. Już teraz możemy zastanawiać się nad następnym wyjazdem w przyszłym roku ... Kilka fotek z wycieczki poniżej.


  uczestnicy wycieczki
  uczestnicy wycieczki chętnie pozowali do zdjęcia z białoruskim Dziadkiem Mrozem.

  tradycyjny wyrób
  prezentacja tradycyjnego wyrobu alkoholu i współczesnej technologii.

  testowanie produktu
  degustacja wyrobów tradycyjnych: ciemnego chleba, słoniny i alkoholu.

  żubrzyca
  jak Puszcza Białowieska to żubry, tym razem oswojona samica wśród turystów i ... bez ogrodzenia.

  muzeum przyrody
  po muzeum przyrody oprowadzała i opowiadała nam historię puszczy i jej mieszkańców piękna pani przewodnik.

  pałac w Białowieży
  i trochę historii, tak prezentował się Pałac Carski w Białowieży, zniszczony podczas wojny.

  Zainteresowanych poszerzeniem własnych zbiorów o zdjęcia z wycieczki, proszę o kontakt na e-mail kola terenowego /adres e-mail w zakładce "o nas"/. Te osoby uzyskają "link" - pełny dostęp do naszego archiwum z możliwością ich pobrania w większej rozdzielczości, np. do wydruku.


  OGŁOSZENIE z dnia 25 lipca 2017 r

  Zarząd Koła organizuje wycieczkę : Białoruś - Puszcza Białowieska.
  Termin wycieczki: wycieczka jednodniowa, 10 września 2017 r (niedziela)
  Program wycieczki z pilotem:
  godz.: 6:00 spotkanie z grupą - przy Areszcie Śledczym w Białymstoku, ul. Kopernika. Wyjazd do Białowieży
  godz.: 8:00 wyjazd na przejście graniczne Grudki - Piererow w Puszczy Białowieskiej, odprawa paszportowo-celna, przejście pieszo granicy polsko-białoruskiej, spotkanie z białoruskim przewodnikiem. Wycieczka BUS-em po Puszczy Białowieskiej. Czas wycieczki - ok. 8 godzin. W programie zwiedzania:

 • Jezioro Ladzkie - krótki postój Woliery ze zwierzętami;

 • Muzeum Przyrodniczo - Leśne;

 • Sosna "Olbrzymia";

 • Siedziba "Białoruskiego Dziadka Mroza" - zwiedzanie, możliwość zakupu pamiątek;

 • "Carski Trakt" ( wykonana w okresie rządów cara Rosji, Aleksandra III droga Prużany - Białowieża. Droga obecnie jest oznakowana carskimi herbami ) w trakcie zwiedzania czas wolny na nakupy;

 • Muzeum Tradycji Ludowych wraz z poczęstunkiem "regionalnym alkoholem";

 • ok. godz. 16:30 - 17:00 powrót grupy na przejście graniczne Piererow - Grudki, przekroczenie granicy, odbiór grupy i przejazd do Białegostoku.

  Świadczenia zawarte w cenie :
  - autokar do Białowieży i z powrotem, opiekun - przewodnik z jęz. rosyjskim, usługi przewodnickie na Białorusi, transport autokarem na trasie Białowieża - granica- Białowieża, transport autokarem na Białorusi, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ( woliery, muzeum, siedziba Dziadka Mroza, Muzeum Tradycji Ludowych), ubezpieczenie NNW i KL. Organizacja specjalnych bezwizowych przepustek.

  Informacje zarządu koła :
  - koszt wycieczki osobom uprawnionym 100,- zł , ( osoby nie uprawnione / w ramach wolnych miejsc - 325,- zł. );
  - warunek : posiadanie aktualnego paszportu do przekroczenia granicy państwa ;
  - wpłat należy dokonać w dziale kadr Aresztu Śledczego w Białymstoku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r wraz z danymi osobowymi nr PESEL oraz numerem telefonu kontaktowego ;
  - szczegółowych informacji udziela zarząd koła ;
  serdecznie zapraszamy...  na emeryturze...


  Polecam dobrą książkę z mojej półki.

  "Łaskawe" to fikcyjne wspomnienia byłego oficera SS, Maximiliana Aue, doktora prawa konstytucyjnego, miłośnika muzyki, literatury i filozofii, a jednocześnie nazistowskiego zbrodniarza, któremu po wojnie udało się uniknąć kary i znaleźć bezpieczny azyl za biurkiem dyrektora fabryki koronek na północy Francji. Szokujący autoportret nazisty-estety, który patrząc na pogromy ludności żydowskiej myśli o Platonie i bardziej niż Rosenberga czy Hansa Franka woli cytować Tertuliana.

  Powieść Jonathana Littella ukazuje kulisy Zagłady i rolę, jaką w jej przygotowaniu odegrali technokraci i eksperci: prawnicy, ekonomiści i świetnie wykwalifikowana kadra administracyjna. To znakomicie udokumentowana powieść historyczna, a zarazem uniwersalna przypowieść o spotkaniu Człowieka ze Złem. Wielowątkowa epopeja zbudowana na wzór suity Johanna Sebastiana Bacha i nasycona pięknie aluzjami do greckiej tragedii o matkobójcy Orestesie oraz ścigających go Eryniach, które w finale dramatu przemieniają się w Boginie Łaskawe... "Łaskawe wpadły na mój trop" – to ostatnie zdanie zapisane przez Maxa Aue.

  Łaskawe to najgłośniejsza i najbardziej kontrowersyjna książka ostatnich lat. Światowy megabestseller – do tej pory sprzedano już ponad milion egzemplarzy powieści.

  Jonathan Littell – amerykański pisarz urodzony w 1967 roku w Nowym Jorku. Łaskawe to jego „pierwsze dzieło literackie”. Powieść – napisana w języku francuskim i wydana we Francji w sierpniu 2006 roku – została wyróżniona Nagrodą Goncourtów oraz Grand Prix du Roman przyznawaną przez Francuską Akademię.

  Wydawnictwo Literackie

  Przekład: Magdalena Kamińska-Maurugeon

  Oprawa: twarda

  Liczba stron: 1044

  Cena: ok. 50 zł

  źródło : https://www.wydawnictwoliterackie.pl/ksiazka/1139/Laskawe---Jonathan-Littell


  Drugą pozycją jest książka "...zza murów sieradzkiegow więzienia" autorstwa Ireneusza Wolmana. Świetnie opisana historia jednego z większych więzień w Polsce, w tym z najnowszych lat "dziewięćdziesiątych", okresu zmian politycznych, przyczyn i skutków buntów i "niezadowolenia" osadzonych w tamtym okresie. Nie wdając się w szczegóły śmiało mogę polecić ją nie tylko emerytom SW ale i też wszystkim rozpoczynajacym służbę w tej formacji. Wielka szkoda, że nasze jednostki okręgu białostockiego nie posiadają tak pięknie opisanej historii.

  "Ireneusz Wolman (ur. w 1962 r. w Sieradzu) - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podpułkownik Służby Więziennej w stanie spoczynku. W latach 1986-2011 pracował w Służbie Więziennej na różnych stanowiskach w Sieradzu oraz w Warszawie. W latach 2010-2011 był dyrektorem Zakładu Karnego w Sieradzu. W 2001 r. został odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi.

  Jest autorem tekstów z zakresu ochrony i bezpieczeństwa zakładów karnych oraz historii polskiego więziennictwa. W latach 1999-2009 był stałym korespondentem, a w latach 2003-2010 członkiem Rady Programowej czasopisma "Forum Penitencjarne". W 2014 r. ukazała się monografia "Chojne - wieś ziemi sieradzkiej", której jest współautorem."

  źródło: http://sieradz.naszemiasto.pl/artykul/opowiesc-zza-murow-sieradzkiego-wiezienia,2427751,artgal,t,id,tm.html  przepisy


  Niezbędnik emeryta i rencisty.

  1. Statut KZEiRSW ; link
  2. Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin : Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 708, 2270, z 2017 r. poz. 38, 715.:link
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin : Stan prawny 2013-03-08 Dz.U.2006.165.1177 ;link
  4. Informator dla członków FSSM RP dot. zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytanym K.Przyborowska; źródło - publikacja: https://www.fssm.pl/ ;link
  5. Informacja dla członków FSSM RP dot. krajowej drogi sądowej w sprawach odwoławczych; źródło - publikacja https://www.fssm.pl/link
  6. Informacja dla emerytów i rencistów Służby Więziennej dot. ustawy represyjnej; źródło - publikacja www.kzeirsw.pllink  historia


  Strona w opracowaniu.
  Szanowni koledzy i koleżanki. Uprzejmie prosimy o przesyłanie wszelkich informacji dotyczących działalności koła, szczególnie z okresu początkowego i zawiązywania się struktur. Po wykorzystaniu za zgodą zainteresowanych osób, dokumenty zostaną zwrócone. Każda pomoc pozwoli uwiecznić część Waszej historii życia a tym samym historię społeczności lat ubiegłych.
  Kontakt z administratorem strony internetowej lub z zarządem koła.  linki


 • Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej - link
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa - link
 • Służba Więzienna - link
 • Ministerstwo Sprawiedliwości - link
 • Federacja Stwowarzyszeń Służb Mundurowych RP - link
 • http://www.counterliczniki.com

  KZEiRSW, Koło terenowe Nr 46 w Białymstoku | 15-377 Białystok ul. Kopernika 21

  Informacja o ciasteczkach Strona do poprawnego działania wykorzystuje ciasteczka (cookies).
  Proszę odwiedzić stronę Informacja o ciasteczkach aby dowiedzieć się więcej o ciasteczkach i ich używaniu.