Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
Koło terenowe Nr 46 w Białymstokuo nas


Koło Terenowe Nr 46 Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Białymstoku zrzesza emerytów i rencistów Służby Więziennej pełniących w przeszłości służbę w Areszcie Śledczym w Białymstoku, Zakładzie Karnym w Białymstoku oraz członków rodzin uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłych funkcjonariuszach, emerytach lub rencistach SW.

Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennnej wchodzi w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Zapraszamy wszystkich emerytów i rencistów SW do współpracy i uczestnictwa w pracy Koła.

Adres : 15-377 Białystok
ul. Kopernika 21

tel.: 85 742 70 21 wew. 205
http://kzeirsw.bialystok.pl
e-mail: kolo.terenowe.nr46.kzeirsw@gmail.com

Skład Zarządu Koła Terenowego Nr 46:

 • Henryk Łukowski – przewodniczący
 • Andrzej Stelmaszuk – zastępca przewodniczącego
 • Michał Ciwoniuk – skarbnik
 • Teresa Wawreniuk – członek
 • Mirosław Kozioł - członek
 • Nina Mystkowska - członek
 • Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Tadeusz Waszkiewicz – członek
 • Barbara Stanisławska - członek
 • Czesław Korżyński - członek
 • Członkowie zarządu pełnią dyżury i przyjmują interesantów w każdy wtorek, po 1 i po 15 dniu każdego miesiąca w godz. 9:00 - 12:00 w pomieszczeniu budynku administracyjnego Aresztu Śledczego w Białymstoku.

  Ostatnia data serwisu : 10 luty 2018 r.; godz.19:45  aktualności/ogłoszenia  Apel, prośba o pomoc dla Tadeusza...

  Rozliczając się z Urzędem Skarbowym można przekazać 1% na fundację Avalon, nr KRS 0000270809, z dopiskiem Glanowski 6396, bądź darowiznę na nr konta: 62160012860003003186426001 tytuł przelewu: Glanowski 6396, lub wysłać sms na numer 75165, o treści: POMOC 6396, koszt 6,15zł.

  Liczymy na Wasze wsparcie...  Tadeusz


  20 luty godz. 9:00 - zebranie Zarządu Koła.

  W dniu 20 lutego br. o godz.9:00 w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Białymstoku odbędzie się kolejne spotkanie Zarządu Koła. Oprócz spraw bieżących omawiany będzie również temat organizowania w br. planowanej wycieczki zagranicznej i analizy złożonych ofert. Zainteresowanych zapraszamy do udziału w spotkaniu.  Ważne, postępowania odwoławcze od decyzji obniżających świadczenia emerytalno - rentowe zawieszone...

  Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP informuje, że w sprawie odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom na podstawie ustawy represyjnej wydano już pierwsze postanowienia, niestety dotyczące skierowania przez Sąd Okręgowy w Warszawie zapytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność przepisów naszej ustawy emerytalnej z dnia 18 lutego 1994 r / zmienionej ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku / z Konstytucją RP. Następstwem zapytania prawnego już są postanowienia o zawieszeniu postępowań do czasu rozstrzynięcia sprawy przez TK. Federacja, analizuje dalsze możliwości prawne.  Kulig - zimowe spotkanie integracyjne emerytów w Pięciu Dębach w Supraślu.

  Zgodnie z Waszymi sugestiami, podobnie jak w ubiegłym roku zorganizowaliśmy kolejne spotkanie emerytów na obrzeżach Puszczy Knyszyńskiej, w Supraślu "na kuligu". Co prawda zabrakło śniegu i jazda odbyła się "na kołach", nie saniami. Ale nie było to najważniejsze. Istotą takich spotkań jest integracja społeczności emerytów, wspólne biesiadowanie i rozmowy w dobrej atmosferze. Tak też i było. Gorące posiłki, kiełbaska z ogniska oraz napoje były tylko uzupełnieniem. Z okazji wspólnego spotkania na łonie natury skorzystało 34 emerytów. Dziękujemy wszystkim za udział i wspaniałą atmosferę w czasie imprezy.

  Poniżej załączamy kilka zdjęć z tego spotkania. Pozostałe zdjęcia z tej imprezy, jak i z innych, pozostają w Naszych zbiorach do którego dostęp może uzyskać każdy członek Koła po wcześniejszym wysłaniu e-maila na adres: kolo.terenowe.nr46.kzeirsw@gmail.com i otrzymaniu od nas linka do tego archiwum.


  w.12

  w.13

  w.14

  w.15

  w.16

  w.17

  w.18

  w.19

  w.20


  Mamy 100.000 głosów poparcia dla Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP.

  Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP przekazała komunikat o zebraniu 100.000 głosów poparcia dla OIU FSSM RP. Jednocześnie słowa podziękowania kieruje do wszystkich, którzy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w akcję zbierania podpisów poparcia dla Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawodawczej FSSM RP. Nie tylko do byłych funkcjonariuszy i żołnierzy oraz ich rodzin objętych ustawą represyjną, ale także do tych, których ona bezpośrednio nie dotyczy, a którzy nie pozostali obojętni na dziejące się bezprawie i krzywdę ludzką, którzy rozumieją, że zawsze służyliśmy Polsce i Polakom.

  11 stycznia br. zebrane podpisy obywateli zostaną złożone w Kancelarii Sejmu RP.  Krótkie wspomnienia z 2017 roku ...

  Przypominamy Wam kilka wspólnie spędzonych chwil z 2017 roku. Były to wspaniałe wyjazdy i spotkania integracyjne i dlatego chcielibyśmy udostępniać te zdjęcia na naszej stronie internetowej przede wszystkim dla Was ale i wszystkim odwiedzającym Naszą domenę. Prosimy Was o zrozumienie i większą akceptację na wykorzystanie własnego wizerunku przez Nasze Koło Terenowe KZEiRSW tak aby w naszych wspomnieniach z ubiegłych lat nikogo nie zabrakło... Ludzie tak szybko odchodzą...


  ustronie morskie

  koszalin

  ogrody

  przysmaki z puszczy

  występ Chóru Aleksandrowa


  Nowy rok rozpoczynamy z "kuligiem"...

  Zgodnie z Waszą sugestią, ponawiamy udaną w 2017 roku imprezę integracyjną członków Koła emerytów pod hasłem "kulig". Impreza odbędzie się w dniu 3 lutego 2018 roku o godz. 14.00 wyjazdem autokaru z przed Aresztu Śledczego w Białymstoku. Miejsce imprezy - jak w 2017 roku - Supraśl. Zainteresowanych zapraszamy do wpisywania się na listę i dokonywania wpłat w dziale kadr Aresztu Śledczego w Białymstoku w kwocie 20,- zł na osobę uprawnioną do dnia 20 stycznia 2018 r. W czasie kuligu będą robione zdjęcia, prosimy więc o podpisywanie oświadczeń o wykorzystaniu wizerunku przez organizatora imprezy - Koła Terenowego KZEiRSW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku / również w dziale kadr /.

  W cenie 20,- zł ujęto wynajem autokaru, przejażdżka saniami, miejsce na ognisko z zadaszeniem, kiełbaski bigos, żurek oraz napoje gorące. Mamy nadzieję na sprzyjające warunki pogodowe , miłą atmosferę uczestników i wspaniałą zabawę.

  Impreza jest finansowana ze środków funduszu socjalnego i w związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkich emerytów i rencistów, w tym Naszych członków Koła. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.


  Jednocześnie informujemy iż Zarząd Koła wysłał do sześciu firm - biur podróży zapytanie - prośbę o opracowanie szczegółowego kosztorysu planowanej w 2018 roku wycieczki Rumunia / Bułgaria. O wynikach, wyborze biura, trasie podróży i kosztach poinformujemy Was po rozstrzygnięciu sprawy / I kwartał 2018 r /. Oczywiście mamy nadzieję, że będzie możliwe dofinansowania imprezy ze środków socjalnych, bez nich koszty wycieczki będą z pewnością wysokie.  Spotkanie opłatkowe, 15 grudnia 2017 r.

  Zwyczajowo, jak w ubiegłych latach, dzięki uprzejmości kierownictwa Aresztu Śledczego w Białymstoku, spotkanie opłatkowe odbyło się w pomieszczeniach przywięziennego hotelu.

  W spotkaniu uczestniczyli emeryci i renciści Aresztu Śledczego i Zakładu Karnego w Białymstoku oraz zaproszeni goście : w zastępstwie Dyrektora Okręgowego SW w Białymstoku - mjr Sławomir Roszkowski, Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku ppłk Sławomir Stefaniak, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Białymstoku mjr Jerzy Cybuliński, Kapelan ks. Ryszard Pasturek, Kapelan prawosławny ks. Adam Krysztopowicz oraz kpt. Cezary Łabieniec.

  Spotkanie otworzył przewodniczący Koła kol. Henryk Łukowski , powitał zaproszonych gości i w krótkich słowach omówił sytuację w Kole emerytów zwracając uwagę na zmiany jakie nastąpiły w ostatnim okresie oraz plany i zamierzenia zarządu na przyszły rok, po czym mjr Sławomir Roszkowski odczytał list Dyrektora Okręgowego SW w Białymstoku wraz z życzeniami świątecznymi. Do życzeń dołączył jako gospodarz spotkania, Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku ppłk Sławomir Stefaniak oraz Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Białymstoku mjr Jerzy Cybuliński.

  Wspólnie z kapelanami odmówiono modlitwę, po czym podzielono się opłatkiem i złożono wzajemne życzenia.

  Spotkanie przebiegało w uroczystej atmosferze, na rozmowach i wspomnieniach. Jesteśmy szczególnie dumni z obecności naszych seniorów, którzy pomimo wieku, w takich chwilach są z nami. Dlatego też takie spotkania warto kontynuować ...


  Opłatek 2017 r

  Opłatek 2017 r

  Opłatek 2017 r
  foto : www.sw.gov.pl

  Dziękujemy...

  Do dnia dzisiejszego / 15 grudnia 2017 r / Zarząd Koła zebrał 66 głosów poparcia pod Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą dot. zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

  Listy poparcia, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, zostaną przekazane do podlaskich struktur Seirp. Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie.


  Informacja z dnia 26 listopada 2017 r

  I znów mielismy okazję do kolejnego spotkania emerytów, tym razem na występie Chóru Aleksandrowa. Komplet widzów i wspaaaniałe widowisko. Znany Chór Aleksandrowa w nowym składzie nie zawiódł. W przerwie występu, do kompletu wrażeń można było kupić zestaw płyt DVD z poprzednich koncertów chóru w dostępnej cenie. W sumie - impreza udana. Czekamy na następne ... równie atrakcyjne imprezy z Waszym udziałem.  Informacja z dnia 19 listopada 2017 r

  Przypominamy, że już w najbliższą niedzielę, 26 listopada 2017 r o godz. 17:00 na terenie Lodowiska BOSiR w Białymstoku, ul. 11 tego listopada 28 odbędzie się występ Chóru Aleksandrowa. Osoby które wykupiły bilety proszone są o wcześniejsze przybycie po ich odbiór. Jak już informowaliśmy, przed wejściem głównym bilety rozprowadzał będzie kol. Henryk Łukowski.


  Informacja z dnia 15 listopada 2017 r

  Od 1 stycznia 2018 roku celnicy zostaną włączeni do systemu emerytur mundurowych. Co prawda, z pewnymi ograniczeniami, bo emerytura będzie przysługiwała celnikom, którzy skończyli 55 lat i mają, co najmniej 15 lat służby (w tym co najmniej 5 lat w związku z wykonywaniem zadań policyjnych łączących się ze zwalczaniem przestępczości) lub skończyli 55 lat i mają co najmniej 25 lat służby. Tak więc, proces formowania się nowych, mundurowych emerytów służby celnej nie będzie łatwy i z pewnością wielu z nich pozostanie w dotychczasowym systemie zapoatrzeniowym.

  W chwili obecnej, od 1 marca 2017 r. na podstawie specjalnej ustawy działa Krajowa Administracja Skarbowa. Powstała w wyniku konsolidacji Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej. KAS ma być wyspecjalizowaną administracją rządową, wypełniającą zadania z zakresu realizacji dochodów podatkowych, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych.


  Informacja z dnia 8 listopada 2017 r

  W dniu 19 pażdziernika 2017 r, Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Federacji - Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych „Granica”. Jest kolejne stowarzyszenie służb Straży Granicznej wchodzące w skład Federacji. Prowadzone dotychczas rozmowy o połączeniu tych organizacji i wspólne występowanie na forum FSSM RP nie odniosłu skutku.

  Jak widać dzielenie wspólnoty służb mundurowych trwa nadal...


  Informacja z dnia 18 października 2017 r

  Informujemy, że w dniu 13 października 2017 r. Marszałek Sejmu RP wydał Postanowienie o przyjęciu Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

  Przedstawiamy Wam do zapoznania się: Projekt zmiany ustawy emerytalnej ...

  oraz treść: uzasadnienia Projektu zmiany ustawy emerytalnej ...

  Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w dniu 16 października 2017 r. w „Dzienniku Trybuna” zostało opublikowane wymagane ogłoszenie Pełnomocnika Komitetu. Oznacza to, że wszystkie warunki formalno-prawne zostały spełnione. W tej sytuacji przystępujemy już do zbierania podpisów obywateli popierających projekt.

  W związku z powyższym Zarząd Koła Terenowego KZEiRSW w Białymstoku podjął decyzję o włączeniu się w akcję zbierania podpisów. Pragniemy dotrzeć nie tylko do osób, których bezpośrednio dotknęła "ustawa represyjna" ale i do szerszej społeczności popierającej inicjatywę FSSM RP, sympatyków, członków rodzin, znajomych. Aby uniknąć błędów, które mogą pojawić się w czasie ch zbierania, dublowania podpisów, itp, Zarząd Koła będzie działał w wyłącznie w ramach określonych przez FSSM RP. Prosimy o przekazywanie tej informacji wszystkim zainteresowanym a nie posiadającym z różnych względów dostępu do internetu. Pragniemy dotrzeć do wszystkich.

  żródło: https://www.fssm.pl/komunikat-fssm-rp-w-sprawie-obywatelskiej-inicjatywy-ustawodawczej


  Informacja z dnia 5 października 2017 r

  Informujemy, że zapisy na występ Chóru Aleksandrowa w Białymstoku planowanego na dzień 26 listopada 2017 r. zostały zakończone z powodu wyczerpania się biletów.

  Organizując tę imprezę nie spodziewaliśmy się tak dużego odzewu z Waszej strony ale też i środki finansowe nie pozwalały na zakup większej ilości biletów. Mamy też nadzieję, że informacje o planowanej imprezie zostały zaczerpnięte z Naszej strony internetowej / chociaż, poczta "pantoflowa" jest najskuteczniejsza /, byłoby nam miło. Bo właśnie w ten sposób pragniemy na bieżąco informować Was o Naszej działalności. Ponownie więc zapraszamy do odwiedzin.

  Dla osób, które nie zapisały się na listę rezerwacji a pragną na żywo obejrzeć występ znanego zespołu udostępniamy link pod którym można dokonać samodzielnego zakupu biletu / w informacji z dnia 4 października 2017 r./. Są jeszcze wolne miejsca.


  Informacja z dnia 4 października 2017 r

  Potwierdzamy rezerwację 40 biletów wstępu na koncert Chóru Aleksandrowa, który odbędzie się na Lodowisku BOSiR w Białymstoku w dniu 26 listopada 2017 roku o godz. 17.00. Osoby zainteresowane / uprawnione : emeryt, rencista SW... / mogą zgłaszać się do działu kadr Aresztu Śledczego w Białymstoku w celu rejestracji i dokonania opłaty za bilet w wysokości 40 zł. W związku z ograniczonymi możliwościami ilość zamówionych biletów nie ulegnie zmianie. Termin zapisów/rejestracji do dnia 20 października 2017 r lub do zakończenia wolnych miejsc.

  Bilety faktycznie otrzymamy drogą elektroniczną i dopiero po wydrukowaniu zostaną przekazane Wam zgodnie z posiadaną listą bezpośrednio przed koncertem / w dniu 26 listopada 2017 r od godz. 16.30 przed wejściem głównym / przez kol. Henryka Łukowskiego.

  link do strony występu Chóru Aleksandrowa w Białymstoku: www.kupbilecik.pl/impreza-17668-chor.alexandrowa.bialystok.html


  Informacja z dnia 3 października 2017 r

  Zarząd Koła organizuje zakup 40 biletów wstępu na koncert Chóru Aleksandrowa, który odbędzie się 26 listopada 2017 roku w Białymstoku - Lodowisko BOSiR - Białystok o godz. 17.00. Szczegóły imprezy, koszt 1 biletu osobom wyłącznie uprawnionym / emeryt, rencista SW... /, termin oraz sposób otrzymania biletu zostaną podane do Waszej wiadomości na Naszej stronie internetowej w zakładce "aktualności/ogłoszenia" po załatwieniu niezbędnych formalności, w tym finansowych. Nie planujemy rozprowadzania biletów w pełnej odpłatności.


  W dniu 3 października 2017 r odbyło się kolejne spotkanie zarządu Koła. Zostały omówione sprawy poruszane podczas ostatniego spotkania w Sulejowie Zarządu Krajowego Emerytów i Rencistów Służby Więziennej i podjętych uchwał w związku z przygotowaniami do uroczytości jubileuszu KZEIRSW, bieżące sprawy Koła Emerytów i Rencistów SW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku związane z realizacją wycieczek oraz przygotowaniem propozycji Planu Pracy Koła na 2018 rok.

  Ustalono termin najbliższego spotkania emerytów i rencistów Naszego Koła na dzień 15 grudnia 2017 r , na godz. 14.00 w sali nr 3 hotelu przy Areszcie Śledczym w Białymstoku, na które już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy. Będzie to też, i przede wszystkim spotkanie opłatkowe a przy okazji będziemy mieli okazję wspólnego spotkania się i omówienia naszych planów i zamierzeń na najbliższy rok. Na spotkanie, jak corocznie zostanie zaproszony Dyrektor Aresztu śledczego w Białymstoku.


  Projekt planu pracy Koła na 2018 rok, do omówienia na spotkaniu opłatkowym w dniu 15 grudnia 2017 r o godz. 14:00 w sali nr 3 hotelu przy Areszcie Śledczym w Białymstoku.

  1. prowadzenie domeny http://kzeirsw,bialystok.pl, tj. strony internetowej koła emerytów przy Areszcie Śledczym w Białymstoku i aktualizacja wydarzeń jako podstawowe źródło informacji projektów, planów działania i zamierzeń zarządu koła, zapoznawania członków Koła z działaniami i podjętymi uchwałami Zarządu Głównego KZEiRSW, opisy oraz zdjęcia z zrealizowanych imprez, publikacja przepisów i innych aktów prawnych dotyczących emerytów i rencistów, druków, wniosków, historia koła emerytów. Umożliwienie kontaktu z zarządem koła poprzez pocztę elektroniczną / adres e-mail: kolo.terenowe.nr46.kzeirsw@gmail.com - zarząd Koła, termin cały rok;

  2. powołanie zespołu/osób do prowadzenia strony internetowej /opracowanie artykułów, wykonywanie i archiwizacja zdjęć/ oraz papierowej wersji kroniki, prowadzenie strony internetowej - Andrzej Stelmaszuk; papierowej wersji kroniki - do uzgodnienia na spotkaniu opłatkowym w 2017 r ;

  3. konsolidacja społeczności emerytów i rencistów Służby Więziennej Podlasia, nawiązanie współpracy z innymi Kołami Terenowymi KZEiRSW – zarząd Koła, termin: cały rok;

  4. zebranie członków koła emerytów w 2018 roku - zarząd Koła, termin do uzgodnienia na spotkaniu opłatkowym w 2017 r.;

  5. spotkanie Wielkanocne w 2018 roku - zarząd Koła, termin do uzgodnienia na spotkaniu opłatkowym w 2017 r;

  6. V Zjazd Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej - zarząd Koła, termin maj 2018 r.;

  7. zebrania zarządu Koła emerytów w 2018 roku – zarząd Koła, spotkania 1 raz w miesiącu;

  8. wycieczki w 2018 roku: krajowe, zagraniczne - propozycje zarządu : Rumunia, Bułgaria w miesiącu V/2018 r.,Tykocin / Kiermusy w miesiącu VI/2018 r, Warszawa - IX/2018 r.; propozycje członków Koła: miejsca i terminy do uzgodnienia na spotkaniu opłatkowym w 2017 roku.;

  9. uczestnictwo w regionalnych imprezach Podlasia, festyny, teatr, opera, inne - propozycje członków Koła;

  10.spotkanie opłatkowe w 2018 roku - zarząd Koła, ustalenie projektu planu pracy na 2019 rok.


  Informacja z dnia 19 września 2017 r

  W dniu 19 września 2017 r w Białymstoku odbyło się spotkanie emerytów i rencistów policyjnych zrzeszonych w podlaskim Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych. Oprócz przedstawiciela zarządu koła terenowego KZEiRSW w Białymstoku w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele innych stowarzyszeń służb mundurowych zrzeszonych w FSSM RP, Straży Granicznej, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Generałów Policji RP. Omawiano stan zaawansowania prac nad Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą zmierzającą do zmian w ustawie emerytalnej służb mundurowych, sprawy dotyczące każdego emeryta lub rencisty mundurowego - sprawy socjalne, bo z każdym rokiem po zapomogi ubiega się coraz więcej osób.

  Zwrócono uwagę na konieczność zaangażowania wszystkich członków emerytów i rencistów służb mundurowych w zbieraniu podpisów pod projektem zmiany ustawy tzw. "represyjnej", jak również aby przygotowane listy poparcia nie zawierały błędów i były czytelne do weryfikacji. Ilość głosów poparcia dla Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej będzie wyrazem siły społeczności emerytów służb mundurowych, z którą należy liczyć się. Brak zainteresowania z naszej strony może być postrzegane jako zgoda na dalsze zmiany. W szczególności dotyczy to emerytów i rencistów Służby Więziennej, którzy bezpośrednio nie zostali objęci zmianami ustawy / w pojęciu zmian ustawy dot. policji, wojska itp. / lub innych grup zawodowych.

  Rozpoczęcie akcji zbierania podpisów będzie ogłoszone dopiero po otrzymaniu przez Pełnomocnika OKIU / Andrzej Rozenek / "Postanowienia o przyjęciu przez Marszałka Sejmu zawiadomienia”. O tym fakcie powiadomimy Was niezwłocznie.


  Informacja z dnia 11 września 2017 r

  W dniu 10 września 2017 r grupa 23 emerytów udała się na kolejną wycieczkę w 2017 roku, tym razem na Białoruś do Puszczy Białowieskiej. Plan obejmował zwiedzanie Muzeum Tradycji Ludowych, Muzeum Przyrodniczo - Leśnego, Woliery ze zwierzętami oraz przejazd Carskim Traktem. Wycieczkę oprowadzał przewodnik, który z właściwą wiedzą leśnika opowiadał o historii i życiu zwierząt zamieszkujących lasy puszczańskie. Podziwialiśmy piękno Puszczy Białowieskiej, jej historię i efekty współcześnie funkcjonującego Parku Narodowego Białorusi. Zmęczeni, ale zadowoleni całodniowymi atrakcjami, ok godz. 16:30 ruszyliśmy pieszo na przejście graniczne Grudki - Piererow, gdzie po naszej stronie czekał już autokar. Wycieczkę można uznać za udaną, pogoda dopisała a resztę dopełniła wspaniała atmosfera wśród uczestników. Już teraz możemy zastanawiać się nad następnym wyjazdem w przyszłym roku ... Kilka fotek z wycieczki poniżej.


  uczestnicy wycieczki
  uczestnicy wycieczki chętnie pozowali do zdjęcia z białoruskim Dziadkiem Mrozem.

  tradycyjny wyrób
  prezentacja tradycyjnego wyrobu alkoholu i współczesnej technologii.

  testowanie produktu
  degustacja wyrobów tradycyjnych: ciemnego chleba, słoniny i alkoholu.

  żubrzyca
  jak Puszcza Białowieska to żubry, tym razem oswojona samica wśród turystów i ... bez ogrodzenia.

  muzeum przyrody
  po muzeum przyrody oprowadzała i opowiadała nam historię puszczy i jej mieszkańców piękna pani przewodnik.

  pałac w Białowieży
  i trochę historii, tak prezentował się Pałac Carski w Białowieży, zniszczony podczas wojny.

  Zainteresowanych poszerzeniem własnych zbiorów o zdjęcia z wycieczki, proszę o kontakt na e-mail kola terenowego /adres e-mail w zakładce "o nas"/. Te osoby uzyskają "link" - pełny dostęp do naszego archiwum z możliwością ich pobrania w większej rozdzielczości, np. do wydruku.


  OGŁOSZENIE z dnia 25 lipca 2017 r

  Zarząd Koła organizuje wycieczkę : Białoruś - Puszcza Białowieska.
  Termin wycieczki: wycieczka jednodniowa, 10 września 2017 r (niedziela)
  Program wycieczki z pilotem:
  godz.: 6:00 spotkanie z grupą - przy Areszcie Śledczym w Białymstoku, ul. Kopernika. Wyjazd do Białowieży
  godz.: 8:00 wyjazd na przejście graniczne Grudki - Piererow w Puszczy Białowieskiej, odprawa paszportowo-celna, przejście pieszo granicy polsko-białoruskiej, spotkanie z białoruskim przewodnikiem. Wycieczka BUS-em po Puszczy Białowieskiej. Czas wycieczki - ok. 8 godzin. W programie zwiedzania:

 • Jezioro Ladzkie - krótki postój Woliery ze zwierzętami;

 • Muzeum Przyrodniczo - Leśne;

 • Sosna "Olbrzymia";

 • Siedziba "Białoruskiego Dziadka Mroza" - zwiedzanie, możliwość zakupu pamiątek;

 • "Carski Trakt" ( wykonana w okresie rządów cara Rosji, Aleksandra III droga Prużany - Białowieża. Droga obecnie jest oznakowana carskimi herbami ) w trakcie zwiedzania czas wolny na nakupy;

 • Muzeum Tradycji Ludowych wraz z poczęstunkiem "regionalnym alkoholem";

 • ok. godz. 16:30 - 17:00 powrót grupy na przejście graniczne Piererow - Grudki, przekroczenie granicy, odbiór grupy i przejazd do Białegostoku.

  Świadczenia zawarte w cenie :
  - autokar do Białowieży i z powrotem, opiekun - przewodnik z jęz. rosyjskim, usługi przewodnickie na Białorusi, transport autokarem na trasie Białowieża - granica- Białowieża, transport autokarem na Białorusi, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ( woliery, muzeum, siedziba Dziadka Mroza, Muzeum Tradycji Ludowych), ubezpieczenie NNW i KL. Organizacja specjalnych bezwizowych przepustek.

  Informacje zarządu koła :
  - koszt wycieczki osobom uprawnionym 100,- zł , ( osoby nie uprawnione / w ramach wolnych miejsc - 325,- zł. );
  - warunek : posiadanie aktualnego paszportu do przekroczenia granicy państwa ;
  - wpłat należy dokonać w dziale kadr Aresztu Śledczego w Białymstoku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r wraz z danymi osobowymi nr PESEL oraz numerem telefonu kontaktowego ;
  - szczegółowych informacji udziela zarząd koła ;
  serdecznie zapraszamy...  na emeryturze...


  Jest to miejsce, w którym pragniemy publikować Nasze artykuły, o bardzo zróżnicowanej formie i tematyce, często zmuszajacych do refleksji. Jest to również możliwość dla Was - podjęcia próby współuczestniczenia w jej tworzeniu. Zachęcamy wszystkich odwiedzających Naszą stronę do czytania i komentowania artykułów...

  Dodaj komentarz...  Co dalej z Naszym Kołem emerytów?


  Małe sukcesy jednak cieszą, bo właśnie dzisiaj pobiliśmy rekord "wejść" na naszą stronę internetową. A przecież, jak zaczynaliśmy w lipcu 2017 roku nie było wcale tak lekko. Przeważały opinie, że z uwagi na wiek emerytów, pomysł może być nietrafiony, że sobie nie poradzą bo internet nie jest ich domeną.

  Ale pamiętajmy, czas nie stoi w miejscu. Obecnie mamy coraz więcej emerytów, ludzi młodych, którzy nieźle sobie radzą z tym tematem. To nas cieszy.

  Tak jak w życiu, i tu idą zmiany...

  Nasze Koło emerytów funkcjonuje już niemal 20 lat / tak, w tym roku mamy jubileusz /. Formalnie, bo pierwsze spotkania integracyjne emerytów sięgają 1984 roku, okresu transformacji ustrojowej. Wówczas, głównym zadaniem Koła była ochrona praw nabytych społeczności emeryckiej. Od tego czasu wiele zmieniło się. Działania związku zostały ujęte w sformalizowanej strukturze i uchwalonym statucie, określono sposób finansowania działalności poszczególnych kół. Nawiązano kontakty z innymi stowarzyszeniami służb mundurowych. Dzięki temu jesteśmy postrzegani jako reprezentanci wszystkich emerytów Służby Więziennej bez określenia: zrzeszonych czy niezrzeszonych. To duże zobowiązanie. Jesteśmy widoczni nie tylko poprzez działalność Zarządu Głównego ale i na własnym terenie.

  Jak wiecie, oprócz kół emerytów zrzeszonych w KZEiRSW działają również odrębne koła na zasadzie nie sformalizowanych grup zawodowych byłych funkcjonariuszy Służby Więziennej. Koła te nie posiadają takiej struktury jak w przypadku Naszego stowarzyszenia i nie są ograniczone statutem. To wiele ułatwia, nikt nie jest zobowiązany do uczestnictwa a działalność jest dobrowolna. O wszystkim decyduje grupa. Niby podobnie ale różnica jest istotna.

  Jubileusz 20 - lecia Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej jest dobrym momentem do refleksji. Jakiego związku oczekujemy? Jednolitego czy podzielonego? Jakich zmian ? W praktyce, w wielu służbach mundurowych działają różne stowarzyszenia i związki które reprezentują wąskie grupy zawodowe, często pochodzące z jednej formacji. Jak zwykle różni je zbiór ludzi, uprzednio zajmowane ich stanowiska czy funkcje. Nie wszyscy też identyfikują się z emerytami lat ubiegłych, z różnych powodów. Powodów jest wiele. Łączy nas jedno, wszyscy jesteśmy emerytami mundurowymi i tak jesteśmy postrzegani przez społeczeństwo czy tego chcemy czy też nie.


  Dodaj komentarz...  by były zimowe Święta

  fot.1.

  by Nowy Rok zabłysnął Ci w oku

  fot.2.

  chociaż chłodno i ślisko pod życia butami

  fot.3.

  jeszcze styczeń... marzec … i róża wiosną zakwitnie

  fot.4.
  fot.5.
  złocistymi i chabrowymi łąkami … czasami …

  więc uśmiechnij się do aniołka na choince
  do gwiazdy spadającej
  spełni Twe marzenia, może…
  ale pewne, że rankiem wzejdzie nasze Słońce !

  na 24. grudnia 2017 roku i następne dni życzy Stanisław Szymański


  ************************************************************************************


  logo_trybuna

  Szanowne Panie i Panowie z FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

  Próbowałem przeczytać projekt kolejnej nowelizacji naszej ustawy emerytalnej; nie doczytałem do końca projektu bo musiałem wziąć tabletki przeciwzawałowe. Powody wypunktowane poniżej:

  1. Autorzy projektu poddają się tak zwanej "dobrej zmianie".

  2. Nie definiują pojęcia bezpieczeństwa państwa ani organów ani działań na rzecz tego bezpieczeństwa ani przeciwko niemu. By z czymś lub z kimś walczyć to trzeba określić z kim i z czym oraz o co. Sam kolor munduru ani czas jego noszenia nie wystarczy do takiego określenia.

  3. Zaprzepaszczają zasadę ciągłości państwa nawet w przypadkach zmiany ekipy rządzącej.

  4. Zaprzepaszczają starorzymską zasadę że prawo nie działa wstecz.

  5. FEDERACJA... nie próbuje obalić mitu o niebotycznych emeryturach i rentach rodzinnych funkcjonariuszy mundurowych patrząc na przychody generałów ale proszę zapytać w kołach terenowych, ilu emerytów i rencistów prosi o zapomogi na leki a ilu nie prosi (byłoby to pytanie retoryczne), bo „po prośbie nie pójdą”. Generałom i dyrektorom godne emerytury też się należą. W każdej dziedzinie życia społecznego są osoby ponoszące większą odpowiedzialność i lepiej wynagradzane.


  Krótki komentarz


  Urodziliśmy się i pracowaliśmy w czasach t.zw. „niesłusznych”, bo nie mieliśmy innego wyjścia (nawet w kwestii urodzenia). Dziś nasze dzieci pracują i pytają, czy te, obecne czasy są słuszne albo kiedy i kto nas będzie rozliczał za tę pracę…?


  emerytowany kpt Służby Więziennej ze świadczeniem emerytalnym 1.856,43 PLN, jeszcze...

  Stanisław Szymański

  **************

  Nasi prapradziadkowie żyli w ciekawych czasach, powstanie kościuszkowskie, styczniowe,

  listopadowe…, dziadkowie też żyli w ciekawych czasach - pierwsza wojna światowa, jedyne

  zwycięskie powstanie wielkopolskie…, nasi ojcowie też żyli w ciekawych czasach –

  - druga wojna światowa, którą wywołał Franciszek Dolas a naszym dzieciom opowieść tę

  kończyłem życzeniem – obyście nie żyli w ciekawych czasach – nie sprawdziło się !

  P r z e p r a s z a m .


  Ten Dolas był uniwersalnym człowiekiem…, to nic, że przekroczył granicę

  polsko-niemiecką z polskim, jednostrzałowym karabinem, kolekcjonował znaki armii, w

  których był skutecznym żołnierzem, ze szczególną atencją przechowywał polski orzełek ale

  też psuł nastrój przerwy herbacianej oficerów armii, która broniła złotawych piasków pustyni

  w Afryce Północnej zamiast Pragi, Warszawy i Paryża… i bratał się z zakonnikami,

  ładnymi łączniczkami i lewicowymi partyzantami i radzieckimi czołgami…


  Jego rówieśnik, mój ojciec, dziś mający 87 lat, nie

  wywołał drugiej wojny światowej ale jako 18-latek został zagoniony do wagonu jadącego

  w stronę /wtedy/ zwycięskiej rzeszy. Z punktu przeładunkowego w Białymstoku uciekł.

  Potem chowanie się w kamiennej piwnicy starego domu, odważne pędzenie krów


  naprzeciwko konnej żandarmerii… , potem mało opisana organizacja partyzantcka,

  potem urząd bezpieczeństwa wewnętrznego, zakratowane piwnice, bolesne przesłuchania

  i … wszy, szare masy tych insektów wypijały z krwią resztki nadziei…


  Jedynie słuszne akta są w archiwum państwowym Państwa Polskiego.

  Ale w tych aktach nie ma zapisu o klawiszu, który do celi podał szary proszek,

  po którym wszy nie wytrzymały ale ludzie przeżyli.

  **************

  Dodaj komentarz...


  Z oka przymróżeniem... - teksty Stanisław Szymański

  /nie zawsze wystarczy oko przymrużyć, czasem trzeba je mocno zamknąć, by powstrzymać

  łzę/

  / większość poniższych opisów dotyczy historii autentycznych /

  nie tylko o żal i o smutek chodzi

  trochę sarkazmu też nie zaszkodzi…


  **************

  Kierowca, spiesząc się, jechał do Warszawy z prędkością 120 – 140 km/godz.. W pewnym

  momencie zauważył jadącego za nim z taką samą prędkością Volkswagena. Domyślił się,

  że to monitorujący go, nieoznakowany, samochód policyjny. Ale nie zwolnił z

  przeświadczeniem, że i tak czy tak, to zapłaci. Po kilkudziesięciu kilometrach z okna

  Volkswagena wysuwa się t.zw. lizak. Obaj zatrzymują się na poboczu szosy .

  Policjant : - No to co, zna chorobę ? - Znam.

  - Czy sam lek przyjmie, czy mam wypisać receptę ?

  - Sam przyjmę …, dał kierowcy Volkswagena 200 zł. i pojechał dalej.


  Kierowcy volkswagenów nie są tacy straszni!

  /tak opowiadał rencista SW Jurek I./.

  **************

  Pewien kierowca z małego miasteczka przyjechał wypielęgnowanym samochodem do

  metropolii o nazwie Białystok. Nie chcąc zapłacić kilkudziesięciu groszy za parkowanie na

  płatnym parkingu długo szukał miejsca bezpłatnego. I znalazł. Tylko wyjeżdżając z tego

  miejsca o słupek betonowy obtarł lakier na połowie długości swego samochodu.Dobrze, że

  jego samochód nie był długi.

  /był to emeryt SW por. Janusz R./.

  **************

  Pewien podoficer milicji, po kilku latach służby i oszczędzania, kupił samochód marki Syrena. Pewnego dnia, po służbie, przyjechał Syrenąą… /to po francusku/ pod blok, w którym mieszkał. Jego żona, przygotowując dla męża zasłużony obiad, wyjrzała przez okno;

  - Patrz mężu, naszym samochodem złodziej odjeżdża !

  Mąż, milicjant, szybko założył służbową czapkę z paskiem pod brodą, mundur, kaburę ze służbową TT-ką /to taki pistolet z lat 40-tych/ i biegnie w dół, po schodach w pogoni za złodziejem jego i jego żony mienia. Po kilkunastu minutach, zadyszany, wraca: Żona : - Złapałeś złodzieja ?

  - Nie. Ale numer rejestracyjny zanotowałem !

  Skuteczność ścigania przestępców do dziś polega na notowaniu.

  **************

  Czasy współczesne. Na prośbę o zapomogę na środki do życia zwolnionego z zakładu karnego popartą pozytywną opinią wychowawcy z tego zakładu udzielono zapomogi w wysokości 150 zł. Faktura opiewała na kwotę 180 zł. …za spodnie kupione w firmowym sklepie Wrangler.

  Niektóre środki do życia mają swoją markę !

  **************

  Za dawnych czasów wykonywano wyroki kary śmierci przez powieszenie. Musiał być przy tym prokurator, naczelnik więzienia, na życzenie skazańca kapłan oraz – w masce - kat. Po odmowie zastosowania prawa łaski przez Radę Państwa /możliwość taka była rozpatrywana z urzędu/ dzień i godzinę egzekucji ustalano dokładnie.

  A że nie była to czynność przyjemna, nawet dla komuchów, przed egzekucją była flaszka, czasem dwie. Pewnego razu czas flaszek trochę się przedłużył a czas egzekucji ściśle określony. Więc pośpiech. Zwyczajowo kat pytał skazańca o ostatnie życzenie. Tym razem też zapytał.

  Skazaniec - chciałbym zapalić… Kat - póżniej zapalisz i uruchomił

  zapadnię.

  /to opowiadał, z czasów wrocławskich, płk. SW Wacław E./.

  Może najpierw zapalić a potem przywrócić karę śmierci ?


  Może postulujący o karę śmierci znajdzie wśród swoich zwolenników osobę, która powie

  … zabiję w imię wiary… w obronie życia poczętego… .

  **************

  Pewnemu skazanemu skończył się czas pozbawienia wolności, ale on za bramę więzienia nie chciał wyjść– bo nie ma domu, rodziny ani za co żyć. Bramowy wielu wypuścił na wolność ale nigdy pod przymusem. Więc wpadł na pomysł, dał mu brzozową miotłę i polecenie, by pozamiatał chodnik przed bramą więzienia. Zwolniony w ten sposób do godzin nocnych stukał do bramy więzienia… .

  Tragiczne, ale to było za komuny!

  / luty - marzec 1975 roku, nie pamiętam nazwiska bramowego, zwaliśmy go „Kościelny”/

  **************

  Też z czasów komuny. Dla zwalnianej skazanej wychowawczyni, w ramach pomocy postpenitencjarnej ze środków budżetowych, dała rajstopy, bo to listopad i zimno. Przypadkiem wychowawczyni i zwalniana po 16-ej jednocześnie wychodzą za bramę. Zwalniana w ręku trzyma opakowanie z rajstopami a na pytanie wychowawczyni, dlaczego ich nie założyła: - Pani wychowawco, jak je rozpakuję, to nikt ich ode mnie nie kupi…

  Może jabol bardziej rozgrzewa, niż jakieś tam rajstopy… .

  /pani wychowawczyni to Danka Ł./

  **************

  Przed sądem powszechnym toczy się proces w sprawie wypadku drogowego. Obie strony procesu przedstawiają opinie biegłych znawców, ale całkiem sprzeczne. W końcu sędzia, zmęczony przedłużającą się polemiką stwierdził: - Sąd jest też kierowcą i wie, jak orzec.

  I orzekł.

  Czy w drugiej instancji w składzie orzekającym też byli kierowcy… ?

  /sędzią tym był póżniejszy sędzia penitencjarny … M./

  **************

  Dodaj komentarz...
  O czym należy pamiętać.


  Na stronie KZEiRSW w dziale "Aktualności" opublikowano list posła do emerytów mudurowych w którym czytamy , m.inn. / cytat /,

  "serdecznie dziękuję za zaproszenie przedstawicieli Nowoczesnej i za umożliwienie zabrania głosu. Niestety z powodu naprawdę licznych obowiązków, nie jestem w stanie osobiście uczestniczyć w spotkaniu, ale chętnie podzielę się z Państwem swoimi uwagami oraz stanowiskiem naszej partii".

  I tu następuje szereg uwag o niesprawiedliwości społecznej która dotknęła rzeszę emerytów mundurowych poprzez wprowadzenie ustawy represyjnej, jednym słowem ... "swój człowiek". Tak, ale ten sam człowiek jest też za odebraniem tzw. "przywilejów służb mundurowych" / źródło: https://mamprawowiedziec.pl/strona/polityk/54460_adam_szlapka/poglady /. Czyli jednym słowem potwierdza że Nasza grupa emerytów służb mundurowych takowe przywileje posiada. Nie bardzo wiem, o jakie przywileje chodzi. Ale i to jest nieistotne.

  Zaczyna się wielka gra o głosy i w tej grze jak narazie każdy chce ugrać coś dla siebie. A emeryci ? Mają czas...

  Dodaj komentarz...


  Na stronie internetowej Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej możemy dowiedzieć się, że ustawa dezubekizacyjna w Naszej formacji dotknęła 1486 osób w tym 1041 osób, pobierających renty rodzinne. W większości przypadków ustawą objęto osoby pobierające renty rodzinne po zmarłych emerytach a tylko niewielka ich część dotyczyła funkcjonariuszy którzy pełnili służbę w okresie powojennym, w którym Straż Więzienna / poprzedniczka Służby Więziennej / była pdporządkowana Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego a poźniej w latach 1954 - 1956 Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Tak mówi statystyka...

  Większość z nas pamięta ten okres służby i lata następne wyłącznie z opowieści starszych kolegów i koleżanek. Jak i w innych służbach mundurowych w tym czasie różnie bywało. Czasy przeszłe. Dziś funkcjonariusze są zajęci własnymi sprawami, związki walczą o własny byt funkcjonariuszy czynnych, podwyżki, dodatki, warunki służby i nie są zainteresowani tym co było kiedyś. To fakt, nowe pokolenie ma inne cele. I to właściwie rozumiem...

  Rozumiem też tych 80 - latków co są u kresu swego życia i otrzymując decyzję o obniżeniu emerytury nie mają sił aby przeciwstawić się tej niesprawiedliwości i nie zamierzają dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Ogarnia ich bezsilność i apatia. Jedyna rzecz co pomaga to rozmowa we własnym gronie, możliwość wypowiedzenia własnymi słowami tego co leży na sercu...

  Ten podział nie zmieni jednak sposobu postrzegania służby w społeczeństwie, nadal będziemy tą samą grupą zza muru więziennego. Sam synonim słowa "klucz" pozostanie ten sam. Mniej lub bardziej lubianą, ale raczej mniej.

  I o tym należy pamiętać...

  Dodaj komentarz...  oferty  W związku z planowanymi przez zarząd Koła wycieczkami w 2018 roku prezentujemy poniżej otrzymane oferty z biur podróży. Oferty mają charakter informacyjny i wyłącznie w tym celu będziemy je publikować do Waszej wiadomości. Jak już informowaliśmy, w zależności od możliwości finansowych Naszego Koła i atrakcyjności ofert, wyboru dokona wybrany przez Was zarząd. Do chwili obecnej otrzymaliśmy, na nasze zapytania następujące informacje:

  1. oferta biura 24Holiday: Rumunia, Bułgaria

  W dniu 1 lutego br. wpłynęła oferta / za pośrednictwem przewodniczącego Koła / Biura Podróży Nowator. Ofertę pozostawiam Wam bez komentarza.

  2. oferta biura Nowator: Rumunia.

  Kolejne oferty wycieczek otrzymane w dniu 3 lutego br. / podczas kuligu /:

  3. oferta biura Rainbow: Rumunia

  4. oferta biura Itaka: Rumunia

  W dniu 6 lutego br. wpłynęła kolejna oferta wycieczek / pocztą e-mail /.

  5. oferta biura Hakunamatatatrip: Rumunia, Bułgaria

  W dniu 20 lutego br. o godz.9:00 w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Białymstoku odbędzie się spotkanie Zarządu Koła na którym omawiany będzie temat organizowania w br. planowanej wycieczki zagranicznej i analizy złożonych ofert. Do tego dnia powinna wpłynąć jeszcze jedna oferta z Biura Almatur w Białymstoku. Zainteresowanych zapraszamy do udziału w spotkaniu.


  Dodaj komentarz...  przepisy


  Niezbędnik emeryta i rencisty.

  1. Statut KZEiRSW ; link
  2. Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin : Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 708, 2270, z 2017 r. poz. 38, 715.:link
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin : Stan prawny 2013-03-08 Dz.U.2006.165.1177 ;link
  4. Informator dla członków FSSM RP dot. zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytanym K.Przyborowska; źródło - publikacja: https://www.fssm.pl/ ;link
  5. Informacja dla członków FSSM RP dot. krajowej drogi sądowej w sprawach odwoławczych; źródło - publikacja https://www.fssm.pl/link
  6. Informacja dla emerytów i rencistów Służby Więziennej dot. ustawy represyjnej; źródło - publikacja www.kzeirsw.pllink  historia


  "Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, skazani są na jej powtarzanie"

  George Santayana  2016 r - wprowadzenie - ustawy dezubekizacyjnej, radykalnie obniżającej świadczenia emerytalno - rentowe funkcjonariuszom, którzy pełnili „służbę na rzecz totalitarnego państwa” między 22 lipca 1944 r. a 31 lipca 1990 r.

  "Ustawa represyjna", bo taką nazwę ustawy przyjęto w środowisku emerytów służb mundurowych, objęła okres w którym Straż Więzienna / Służba Więzienna podlegała pod Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego / 1944 r / i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / 1954 r / do chwili przejęcia przez Ministerstwo Sprawiedliwości / 1956 r /. Ten okres służby uznany został za okres "bezskładkowy". Ponadto, w sposób identyczny potraktowano również osoby pobierające renty rodzinne po zmarłych emerytach. Te osoby otrzymały świadczenia w wysokości najniższej krajowej.

  2012 r - przyniósł ze sobą kolejną niekorzystną dla nas decyzję – dotyczyła ona przekazania Ośrodków Doskonalenia Kadr (w sezonie letnim faktycznie ośrodków wypoczynkowych) Służby Więziennej pod zarząd Instytucji Gospodarki Budżetowej / prowadzące działalność dochodową /, co oznaczało likwidację możliwości korzystania z wypoczynku dla emerytów i rencistów w tych ośrodkach. Pomysł ten wywołał ogólne oburzenie i poruszenie w naszym środowisku, gdyż większość ośrodków powstawała z udziałem wkładu finansowego funkcjonariuszy lub ich pomocy przy budowie w ramach prac społecznych.

  2009 r - rozpoczęcie działalności Komitetu Założycielskiego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. Na I Kongresie nowo powstałej organizacji w marcu 2010 roku wybrano władze, w skład których weszli przedstawiciele Naszego Związku.

  Powolne jednoczenie się społeczności emerytów służb mundurowych / powstałych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych związków i stowarzyszeń różnych formacji służb mundurowych /. Proces ten, z przerwami trwa do chwili obecnej.

  2008 r - potwierdzenie przez KZEiRSW zasady, że zarządy kół terenowych reprezentują interesy wszystkich emerytów i rencistów Służby Więziennej – zrzeszonych i niezrzeszonych.

  2006 r - zmiana przepisów dotyczących wykorzystania funduszu socjalnego w jednostkach organizacyjnych SW. Zawarte w nim regulacje w istotny sposób ograniczyły nie tylko rolę zarządów kół w opiniowaniu szeroko rozumianej problematyki socjalnej, jak i znacząco zmniejszyły sam zakres możliwości wykorzystywania funduszu socjalnego na potrzeby kół. Faktycznie jedynym jego dysponentem stał się dyrektor jednostki, a przedstawiciele środowiska emeryckiego w kontekście tego rozporządzenia zostali sprowadzeni do roli petentów.

  1998 r - prawomocnym Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi zostało zarejestrowane Nasze stowarzyszenie jako Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, w którym do chwili obecnej funkcjonuje między innymi Koło Terenowe KZEiRSW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku;

  1996 r - powołanie Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej, białostockie więzienie ponownie zostaje aresztem śledczym;

  1990 r - areszt pełni funkcję Rejonowego Aresztu Śledczego któremu podlegały jednostki penitencjarne województwa białostockiego;

  1984 r - zawiązanie pierwszych nieformalnych struktur Koła Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Białymstoku. Pierwszym przewodniczącym Koła został Włodzimierz Korch;;

  Lata osiemdziesiąte ub. wieku przyniosły falę zmian ustrojowych w Polsce, nie ominęły również białostockiego aresztu. Lata internowania opozycji, późniejszy okres buntów w polskich więzieniach / 1989 rok / doprowadziły do pokoleniowej zmiany funkcjonariuszy. Wielu doświadczonych funkcjonariuszy odeszło ze służby. Nowa kadra była przyjmowana do służby już w nowych realiach.

  Był to również okres integracji społeczności emerytów. Jak większość ówczesnych związków, powstawały koła emerytów przy aresztach śledczych i zakładach karnych, jeszcze nie do końca sformalizowane i bez ram prawnych. Ich głównym celem, w czasach transformacji ustrojowej była potrzeba ochrony praw emerytów Służby Więziennej. Dopiero w 1998 roku, uznając potrzebę dalszego działania, zakończono zjednoczenie wszystkich kół pod jednym szyldem - stowarzyszenia KZEiRSW.

  1980 r - kolejna zmiana organizacyjna, białostockie więzienie podlega pod Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Olsztynie;

  1977 r - zmiana organizacyjna, utworzono pierwsze Okręgowe Zarządy Zakładów Karnych , białostockie więzienie podlega pod Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Lublinie;

  1956 r - podporządkowanie więzień pod Ministerstwo Sprawiedliwości;

  1954 r - podział Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komitet ds Bezpieczeństwa Publicznego - przejęcie więzień przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;

  1945 r - przejmowanie więzień przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego - Departament Więziennictwa, białostockie więzienie jako Centralne Więzienie Karno - Śledcze podlegało bezpośrednio pod Wydział Więziennictwa Wojewódzkiego Urzędu Publicznego w Białymstoku i obejmowało teren województwa białostockiego. Przez lata następne nazwa jednostki uległa zmianie na Wojewódzki Areszt Śledczy i Wojewódzki Zarząd Zakładów Karnych w Białymstoku. Do chwili zmian podziału administracyjnego w 1975 r, były to samodzielne jednostki organizacyjne więziennictwa;

  Pomimo zmian i przejmowania nadzoru nad więzieniem przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, faktyczny zarząd na więzieniem nadal sprawuje NKWD. Następuje lawinowy wzrost liczby więźniów wraz z pogarszającymi warunkami bytowymi. W białostockim więzieniu przetrzymywani są również członkowie podziemia niepodległościowego. Jednocześnie, w maju 1945 r odnotowano pierwszą, spektakularną ucieczkę z więzienia. Poza mury więzienia wydostało się ok. 100 więźniów w większości politycznych. W efekcie, ówczesne władze musiały dokonać dużych zmian kadrowych.

  1944 r - sierpień - ponowne wkroczenie wojsk rosyjskich, więzieniem zarządza NKWD;

  Oficjalne początki administrowania więzienia przez Polaków, faktycznie - zarządzane i ochraniane przez NKWD. Białostockie więzienie pełniło rolę więzienia etapowego, po krótkich przesłuchaniach więźniów przygotowywano do dalszej wywózki.

  1941 r - czerwiec - ponowne wkroczenie wojsk niemieckich, więzieniem zarządza policja kryminalna i gestapo;

  Atak Niemców w czerwcu 1941 r na Związek Radziecki był zaskoczeniem dla Rosjan, naczelnik więzienia w Białymstoku Kowalow wraz z administracją pośpiesznie opuścił miasto a więźniowe przy udziale mieszkańców uwolnili się. Białostockie więzienie uniknęło ewakuacji.

  Lata 1941 - 1944 r, okres masowych egzekucji więźniów, również na terenie więzienia tzw. "ogrodzie" pod murem. W więzieniu przetrzymywano osoby nie tylko z terenów pobliskich ale i z terenów III Rzeszy, m.inn. Cyganów. Większość trafiała później do obozów koncentracyjnych. Do 1943 r, nieliczną kadrę więzienną stanowili, byli przedwojenni funkcjonariusze - Polacy, chętnie przyjmowani przez Niemców. Część z nich działała z polecenia organizacji konspiracyjnych AK. Później wymieniono ich na Ukraińców. Pod koniec wojny, w miarę zbliżania się frontu, więzienie zostało ewakuowane, część więźniów zgładzono a obiekt został zaminowany. W okresie okupacji więzieniem zarządzał Gustaw Hamman i Hubner.

  1939 r - II wojna światowa, wrzesień - wejście wojsk niemieckich do miasta, przekazanie miasta pod administrację rosyjską. Uruchomienie więzienia pod zarządem NKWD;

  1920 r - lipiec - zajęcie miasta przez bolszewików, sierpień - powrót władz polskich;

  1919 r - opuszczenie miasta przez niemców, przejmowanie zarządu nad więzieniem przez polską administrację / 1916 r. - 1917 r. - 1918 r.- luty 1919 r wyzwolenie miasta Białystok /.Dekret Naczelnika Państwa o organizacji więziennictwa z dnia 8 lutego 1919 r.. Początki więziennictwa w Polsce;

  1915 r - I wojna światowa, opuszczenie miasta Białystok przez Rosjan, wkroczenie wojsk niemieckich;

  ok. 1908 r - początek budowy kompleksu więzienia w Białymstoku pod administracją władz carskich.  linki


 • Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej - link
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa - link
 • Służba Więzienna - link
 • Ministerstwo Sprawiedliwości - link
 • Federacja Stwowarzyszeń Służb Mundurowych RP - link

 • http://www.counterliczniki.com

  KZEiRSW, Koło terenowe Nr 46 w Białymstoku | 15-377 Białystok ul. Kopernika 21

  Informacja o ciasteczkach Strona do poprawnego działania wykorzystuje ciasteczka (cookies).
  Proszę odwiedzić stronę Informacja o ciasteczkach aby dowiedzieć się więcej o ciasteczkach i ich używaniu.