Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
Koło Terenowe przy Areszcie Śledczym w Białymstoku"Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej zwany dalej "Związkiem" jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą na zasadach dobrowolności emerytów i rencistów Służby Więziennej..."

art.2 Statutu KZEiR SW

Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku zrzesza emerytów i rencistów Służby Więziennej pełniących w przeszłości służbę w Areszcie Śledczym w Białymstoku oraz członków rodzin uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłych funkcjonariuszach, emerytach lub rencistach SW. Od 2019 roku członkami Związku mogą być również współmałżonkowie emerytów i rencistów SW oraz inne osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłych funkcjonariuszach, emerytach i rencistach Służby Więziennej.

Zapraszamy wszystkich emerytów i rencistów SW do współpracy i uczestnictwa w pracy Koła. W szczególności zwracamy się do funkcjonariuszy, którzy planują odejście na zaopatrzenie emerytalne lub już zakończyli swoją służbę a chcą pozostać nadal osobami aktywnymi i współuczestniczyć w działalności Koła. Liczymy też na obecność w Kole współmałżonków - członków Koła emerytów i rencistów. Główne cele i zadania naszego koła emerytów zostały określone w Statucie KZEiRSW ale najważniejsze z nich to konsolidacja środowiska emerytów, współpraca z kierownictwem Aresztu Śledczego w Białymstoku w zakresie opiniowania wniosków o pomoc finansową osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej, refundację poniesionych kosztów na leczenie i rehabilitację, organizacja wspólnych wycieczek i spotkań integracyjnych ze środków finansowych z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin. Corocznie też są organizowane cykliczne spotkania ze środowiskiem wszystkich emerytów i rencistów w okresach świątecznych Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W tym zakresie, Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej reprezentuje interesy wszystkich emerytów i rencistów Aresztu Śledczego w Białymstoku, zarówno zrzeszonych w Kole emerytów jak i nie zrzeszonych.

Nasz związek, opiera się na składkach członkowskich, których wysokość została określona przez Zarząd Główny KZEiR SW oraz Uchwałą zebrania ogólnego członków Koła Terenowego przy Areszcie Śledczym Białymstoku i od 1 stycznia 2020 roku wynosi 50 złotych rocznie /z możliwością podziału na miesięczną stawkę/. Działalność Zarządu Koła jest jawna a wydatki podlegają ścisłej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz corocznej ocenie walnego zebrania wszystkich członków stowarzyszenia. Z działalnością Koła emerytów możecie zapoznać się odwiedzając Naszą stronę internetową, do której serdecznie zapraszamy.

Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej wchodzi w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.


Poczta / Logowanie.
Kontakt :

Koło Terenowe KZEiR SW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku

15-377 Białystok
ul. Kopernika 21


http://kzeirsw.bialystok.pl
e-mail: zarzad@kzeirsw.bialystok.pl
e-mail: admin@kzeirsw.bialystok.plZarząd Koła Terenowego

e-mail:zarzad@kzeirsw.bialystok.pl


 • Bogusława Bieryło - przewodnicząca, tel. 663 392 323
 • Barbara Stanisławska – zastępca przewodniczącej
 • Wanda Santarek – skarbnik, tel. 509 901 680
 • Ewa Giesko – członek
 • Anatol Grygorczuk – członek
 • Henryk Łukowski – członek, tel. 699 677 556

 • Członkowie Zarządu Koła są do Waszej dyspozycji w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 10:00 - 12:00 w pokoju nr 9 przywięziennego hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku oprócz miesiąca lipca i sierpnia. Serdecznie zapraszamy!  Komisja Rewizyjna • Grażyna Wojtach - przewodnicząca
 • Tadeusz Waszkiewicz – członek
 • Zofia Witos - członek


 • Administrator strony:
  Andrzej Stelmaszuk

  e-mail:admin@kzeirsw.bialystok.pl


  Emerycie, Pamiętaj o składce!!!

  Wpłaty składek członkowskich w wysokości 50,- zł za 2021 rok należy dokonywać przelewem na poniższe konto bankowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Zarządu Koła Terenowego w Białymstoku. W tytule przelewu proszę podać: "składka za ... rok", oraz nazwisko i imię osoby wpłacającej / członka Koła.

  Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Zarząd Koła Terenowego w Białymstoku

  54 1600 1462 1828 1335 9000 0001

  Osoby nie posiadające dostępu do bankowości elektronicznej mogą opłacać należności bezpośrednio u skarbnika kol. Wandy Santarek po uprzednim powiadomieniu lub na zebraniach Koła.


  Nasze Motto: "człowiek jest tyle wart ile uczyni dla innych"
  aktualności  dodano 24 lipca 2021 r.

  Zmiana terminu imprezy - grila w "Pięciu Dębach" w Supraślu.

  W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi głosami emerytów, postanowiliśmy przesunąć termin imprezy z 18 sierpnia 2021 r ( środa ) na 20 sierpnia 2021 r ( piatek ). Pozostałe warunki bez zmian. Ponadto informujemy, że grupa emerytów z Koła Terenowego z Nowogardu będzie miała własny grill w Wasilkowie, więc nie będzie uczestniczyła w naszym spotkaniu.
  Zarząd Koła.  dodano 22 lipca 2021 r./ aktualizacja

  Szczegóły planowanego grilla wraz ze spotkaniem z emerytami z ZK w Nowogardzie.

  Planowana impreza ma być spotkaniem integracyjnym z emerytami z Koła Terenowego przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie, takie są założenia bowiem w tym czasie ta grupa emerytów będzie na wycieczce po podlasiu a dzień 18 sierpnia ma być dniem wolnym do regeneracji sił. Za miejsce spotkania wybraliśmy "Pięć Dębów w Supraślu". Będzie to forma grila gdzie będą serwowane nam dania z oferty. I tak, koszt imprezy 1 uczestnika wyniesie zgodnie z ofertą 100,00 zł. Zainteresowani uczestnicy spotkania - emeryci i renciści Aresztu Śledczego w Białymstoku ( osoby uprawnione do pomocy socjalnej ) wnoszą opłatę w wysokości 70,00 zł na nasze konto bankowe ( wskazane w zakładce "o nas" ) w formie przelewu w terminie do dnia 10 sierpnia 2021 r z dopiskiem w tytule "grill w Supraślu" z podaniem imienia i nazwiska uczestnika imprezy, lub bezpośrednio u Skarbnika po wcześniejszym powiadomieniu. Pozostała część kwoty zostanie dofinansowana z budżetu aresztu. Koszty przejazdu do Supraśla jak i powrotu do Białegostoku zostaną podane w późniejszym terminie po ustaleniu liczby osób chętnych i wynajmie środka transportu.. Osoby nie uprawnione, korzystające z imprezy będą zobowiązane do wniesienia opłaty 100,00 zł jak i do dodatkowej składki - opłaty za transport wynikającej z kalkulacji kosztów całej usługi przewozu osób. Planowany wyjazd w dniu 18 sierpnia 2021 r o godz. 16:30 sprzed Aresztu Śledczego w Białymstoku, powrót ok. godz. 22:00. Planowana dodatkowa niespodzianka. Sprawę koordynuje i prowadzi zapisy kol. Henryk Łukowski ( tel. nr 699 677 556 ). Poniżej oferta konsumpcji w "Pięciu Dębach"


  Zarząd Koła.  dodano 22 lipca 2021 r./ aktualizacja

  Szczegółowe ustalenia dotyczące wycieczki z Biurem Turystycznym NOWATOR do Pałangi...

  Plan wycieczki, a właściwie Oferta wycieczki do Pałangi, Kłajpedy, Mierzei Kurońskiej i Druskiennik została przez nas już opublikowana poniżej, dzisiaj przedstawiamy Wam szczegóły organizacyjne dla osób zainteresowanych. I tak, koszt wycieczki 1 uczestnika wyniesie zgodnie z ofertą 590,00 zł. Do tego należy dodać opłaty związane z wejściem do miejsc zwiedzanych - rozrywkowych w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb uczestnika. Zainteresowani uczestnicy wycieczki - emeryci i renciści Aresztu Śledczego w Białymstoku ( osoby uprawnione do pomocy socjalnej ) wnoszą opłatę w wysokości 190,00 zł na nasze konto bankowe ( wskazane w zakładce "o nas" ) w formie przelewu w terminie do 7 września 2012 r lub bezpośrednio u Skarbnika w tym samym dniu ( 7 września br w godz. 10:00 - 12:00 w pok. nr 9 przywięziennego hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku ). W tytule przelewu proszę podać "wycieczka Pałanga" oraz imię i nazwisko uczestnika. Pozostała część kwoty zostanie dofinansowana z budżetu aresztu. Wniesienie opłaty jest równoznaczne z zapisaniem się na tą imprezę. Wyjazd na wycieczkę nastąpi w dniu 25 września 2021 r o godz. 7:30 sprzed budynku Aresztu Śledczego. Sprawę koordynuje i zapisy prowadzi kol. Henryk Łukowski ( nr tel 699 677 556 ). Oferta wycieczki poniżej...

  poniżej, dla osób zainteresowanych dodatkową informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych o wyjeździe na Litwę...

  Zarząd Koła.  dodano 22 lipca 2021 r.

  Spotkanie Zarządu Koła z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Białymstoku.

  W dniu 22 lipca br w budynku administracji Aresztu Śledczego w Białymstoku miało miejsce spotkanie Zarządu Koła z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Białymstoku ppłk Wojciechem Januszewskim, na którym omówione zostały zasady współpracy administracji aresztu ze środowiskiem emerytów tut. jednostki. Najważniejsze ustalenia dotyczyły:

  1. pomocy socjalnej emerytom i rencistom SW:

  Pomoc socjalna będzie udzielana zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów SW na pisemny wniosek osób zainteresowanych wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi zasadnośc ubiegania się o taką pomoc: ostatnia decyzja o przyznaniu emerytury - renty określająca wysokość otrzymanego świadczenia, zaświadczenia lekarskie dot. stanu zdrowia, inne dokumenty potwierdzające konieczność leczenia, rehabilitacji, opieki itp. Kompletne wnioski, na opracowanych drukach wraz z oświadczeniem "RODO" należy kierować do Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku. Ustalono, że raz w kwartale, w porozumieniu z Zarządem Koła wnioski te będą komisyjnie rozatrywane co do zasadności i faktycznych potrzeb a ich wysokość będzie uzależniona od sytuacji materialnej wnioskodawcy. Najbliższe takie spotkanie zaplanowano na miesiąc wrzesień br.  2. udzielania dofinansowania na organizowane przez Zarząd Koła spotkania integracyjne, wycieczki:

  Pan Dyrektor przychylnie odniósł się do naszych propozycji dofinansowania organizowanych spotkań, wycieczek i zapewnił że zgromadzone środki finansowe na tym koncie będą dostępne emerytom i rencistom i nie powinno być z tym żadnych problemów. Jedynym ograniczeniem jest przewidziany na ten cel budżet. To ważne oświadczenie i dobra wiadomość dla wszystkich pozytywnie nastawionych na integrację naszej społeczności, będziemy z tego korzystać.

  Spotkanie przebiegało przy kawie w miłej atmosferze, nie było to pierwsze spotkanie z Panem Dyrektorem i z pewnością nie ostatnie.


  Zarząd Koła.  dodano 20 lipca 2021 r.

  Nowa oferta wycieczki z Biurem Turystycznym NOWATOR.

  Po długim okresie stagnacji zapraszamy Was na wycieczkę do Pałangi, Kłajpedy, Mierzei Kurońskiej i Druskiennik. Wycieczkę organizuje Biuro Podróży Nowator z Białegostoku. Termin wycieczki: 25 - 27 września 2021 r. Koszt wycieczki 590 zł na 1 osobę plus dodatkowe koszty wstępu do obiektów zwiedzanych / rozrywkowych. W koszcie wycieczki wliczone są 2 noclegi w hotelach w pokojach 2 i 3 osobowych z łazienkami, śniadania i 2 obiadokolacje, lunch w ostatnim dniu, opieka pilota i ubezpieczenie NNW + KL. Warunkiem uczestnictwa są udokumentowane zaświadczenia o szczepieniach przeciwko COVID 19.

  Kwestia możliwości i wysokości dofinansowania wycieczki będzie omawiana przez Zarząd Koła z Panem Dyrektorem Aresztu Śledczego w Białymstoku podczas zaplanowanego spotkania w dniu 22 lipca br ( czwartek ), o czym Was niezwłocznie poinformujemy wraz ze szczegółami terminów i sposobów wnoszenia opłat. Koordynatorem wycieczki jest kol. Henryk Łukowski. Pełna oferta Biura podróży Nowator znajduje się pod linkiem poniżej... Serdecznie zapraszamy.

  Zarząd Koła.  dodano 19 lipca 2021 r.

  Planowane spotkanie z emerytami z ZK w Nowogardzie.

  Informuję, że emeryci z Koła Terenowego KZEiR SW przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie organizują w dniach 15-23 sierpnia 2021 r wycieczkę do Białegostoku (podlasie) a w dniu 18 sierpnia 2021 r planowane jest spotkanie z emerytami KT KZEiRSW Aresztu Śledczego w Białymstoku. Szczegóły tego spotkania zostaną podane w terminie późniejszym po ustaleniu miejsca i warunków uczestnictwa. Organizatorem z Naszej strony będzie kol. Henryk Łukowski.


  Admin.  dodano 3 lipca 2021 r.

  Bieżące informacje MSZ dot. wyjazdu do Tunezji w 2021 r.

  Wszystkim zainteresowanych wyjazdem / wycieczką do Tunezji w 2021 roku przypominamy, że wszelkie niezbędne informacje w zakresie wymagań i ograniczeń sanitarnych ( COVID ) obowiązujących w tym kraju będą umieszczane na naszej stronie internetowej dopiero po ich otrzymaniu z Biura Organizatora wycieczki, natomiast w chwili obecnej zalecamy dodatkowe śledzenie strony internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych gdzie na bieżąco publikowane są takie informacje. Wystarczy kliknąć poniższą ikonkę "DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ" a zostaniecie przeniesieni na stronę internetową MSZ.  Admin.  dodano 16 czerwca 2021 r.

  Pierwsze spotkanie Zarządu Koła w nowym składzie w nowym miejscu.

  W dniu 15 czerwca 2021 r w godz. 10:00 - 12:00, w pokoju nr 9 przywięziennego hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku odbyło się pierwsze zebranie nowego składu Zarządu Koła. Od dziś jest to nasze nowe miejsce zebrań Zarządu Koła, spotkań z emerytami w sprawach wymagających bieżącej interwencji, gotówkowego opłacania składek bezpośrednio u Skarbnika lub takich spotkań bez powodów, tak zwyczajnie przy kawie. Serdecznie zapraszamy... szczegóły spotkania i pierwsze ustalenia nowego Zarządu Koła wkrótce.  Zarząd Koła.  dodano 15 czerwca 2021 r.

  Informacja Biura Emerytalnego CZSW w sprawie funduszu socjalnego emerytów...

  Z Zarządu Głównego KZEiR SW otrzymaliśmy bieżącą korespondencję a w niej informację z Biura Emerytalnego CZSW w Warszawie odnośnie pomocy socjalnej emerytów i rencistów Służby Więziennej. Są tam zawarte ogólne cele przyznawania takiej pomocy osobom potrzebującym w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów SW. Zainteresowanym polecamy zapoznanie się z treścią tego przepisu ( treść Rozporządzenia ) a dla tych co wolą "skróty" polecamy nasze opracowanie o tym jak to funkcjonuje w naszej jednostce - Areszcie Śledczym w Białymstoku... zawsze warto wiedzieć.

  lub zapoznać się z treścią całej korespondecji z Zarządu Głównego...

  Zarząd Koła.  dodano 8 czerwca 2021 r.

  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Koła Emerytów za nami, mamy nowy Zarząd Koła.

  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Koła Emerytów za nami. Zgodnie z założeniami miejscem spotkania była wiata na terenie przywięziennego hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku. W spotkaniu, w dniu 28 maja 2021 r o godz. 16:00 wzięło udział 24 emerytów, członków Koła oraz gościnnie - Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku ppłk Wojciech Januszewski. Prowadzącym spotkanie była ustępująca przewodnicząca Koła kol. Wanda Santarek. Zgodnie z porządkiem obrad przedstawiono sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej za 2020 rok które zaakceptowano, po czym w związku z rezygnacją z pełnienia obowiązków części członków zarządu przeprowadzono ponowne wybory całego zarządu. Wyboru dokonano jednomyślnie przy jednym głosie wstrzymującym się. Dokonano również wymiany przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w związku z objęciem funkcji w zarządzie Koła oraz podjęto kolejną uchwałę o podniesieniu składki członkowskiej do wysokości 50 zł rocznie na okres 1 roku ( 2021 r ). W czasie zebrania nie ustalano zakresu działalności na bieżący rok ani też terminu najbliższego spotkania. W czasie wolnych wniosków zabrał głos kol. Andrzej Stelmaszuk przedstawiając informację o tworzeniu się grupy założycielskiej nowego, niezależnego od KZEiR SW stowarzyszenia emerytów i rencistów SW Aresztu Śledczego w Białymstoku. Było to nasze pierwsze zebranie od roku...

  Zarząd Koła.  dodano 18 maja 2021 r.

  Informacja zarządu Koła dot. organizacji zebrania sprawozdawczo -wyborczego KT KZEiR SW.

  Zarząd Koła informuje, że w dniu 28 maja 2021 r o godz, 16:00 na terenie tzw. "ogrodu" pod wiatą odbędzie się zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków Koła Terenowego KZEiR SW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku. Ustala się, że w razie braku quorum w podanym terminie, kolejne zebranie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godz. 16:15.

  Tematem zebrania będzie zapoznanie członków Koła z wynikami kontroli działalności zarządu Koła za 2020 r przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną wraz z przyjęciem lub odrzuceniem wniosków przez ogół zebrania, głosowanie nad udzieleniem zaufania obecnemu zarządowi oraz wybór nowego przewodniczącego Koła. Dopuszcza się wnoszenie dodatkowych punktów do dyskusji.

  Z uwagi na ważność poruszanych spraw, prosimy o przybycie i zachowanie zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym sars-cov-2.

  Zarząd Koła.  dodano 13 maja 2021 r.

  Rezygnacja z funkcji przewodniczącej Koła.

  Informuję, że z dniem dzisiejszym, tj. 13 maja 2021 r rezygnuję z funkcji Przewodniczącej Koła Terenowego Krajowego Związku Eerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku.


  Wanda Santarek  dodano 20 kwietnia 2021 r.

  Pamiętajmy o Tych co odeszli...

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła nasza Koleżanka, emerytka Służby Więziennej Ewa Rejent. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 20 kwietnia 2012 r o godz. 11:00 w Kościele p.w. Ducha Swiętego w Białymstoku po czym nastąpi pochowanie na Cmentarzu Miejskim w Karakulach.

  Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia!

  Zarząd Koła  dodano 7 kwietnia 2021 r.

  Pamiętajmy o Tych co odeszli...

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega, emeryt Aresztu Śledczego w Białymstoku Krzysztof Siemienko.Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 10 kwietnia 2021 r o godz. 10:30 w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku ( Antoniuk).Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia!


  Zarząd Koła  dodano 3 marca 2021 r.

  Pismo i Nowe Uchwały Prezydium Zarządu Głównego KZEiR SW.

  Informuję, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW a w nim załączone dwie Uchwały Prezydium dotyczące: przyjęcia Preliminarza Wydatków na 2021 r ZG oraz dofinansowania monografii COSSW w Kaliszu w kwocie 1.000 zł. Ponadto, została ponowiona prośba o korzystanie z uruchomionej od grudnia 2020 roku Akademii RetroC@fe. Więcej oraz wszelkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej KZEiR SW w Łodzi lub po kliknięciu poniższego łącza "DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ".  Przewodnicząca KT

  Wanda Santarek  dodano 15 lutego 2021 r.

  Oferta wypoczynku - Jastrzębia Góra.

  Przedstawiamy Państwu ofertę wypoczynku którą otrzymaliśmy z Willa "Chatal" z Jastrzębiej Góry. Chętnych zapraszamy do zapoznania się z załączoną ofertą jak i stroną internetową organizatora.  Przewodnicząca KT

  Wanda Santarek  dodano 10 lutego 2021 r.

  Ważna informacja z Biura Emerytalnego CZSW w Warszawie.

  "Biuro Emerytalne Służby Więziennej w połowie lutego rozpocznie wysyłkę deklaracji podatkowych za 2020 rok: PIT-40A albo PIT 11A i PIT-11. Deklarację otrzyma każda osoba, która w 2020 roku chociaż raz pobrała świadczenie z Biura Emerytalnego. 

  W związku ze zmianą przepisów ustawy podatkowej, /.../ po raz pierwszy tym roku Biuro Emerytalne nie rozliczy świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają PIT-11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku dokonany zostanie bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zmiana zasad wynika ze zmiany art. 34 ust. 7 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie 1 lipca 2020 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.)./.../

  Ważne!

  Osoby, które nie otrzymają deklaracji do końca lutego lub mają wątpliwości dotyczące otrzymanego formularza PIT, powinny skontaktować się z Biurem Emerytalnym. Wzory wniosków, oświadczeń oraz numery telefonów są dostępne na stronie internetowej: sw.gov.pl w zakładce: Służba Więzienna - Struktura - Centralny Zarząd Służby Więziennej – Biuro Emerytalne"

  Admin  dodano 6 lutego 2021 r.

  Pamiętajmy o Tych co odeszli...

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega, emeryt Służby Więziennej mjr w st. spocz. Krzysztof Kołtoński. Wystawienie odbędzie się w dniu 8 lutego 2021 r o godz. 9:30 w Domu Pogrzebowym Popławski Jarosław; Plac ks. Adolfa Ołdziejewskiego ( od ul. Ciołkowskiego ) 1 Białystok.

  Uroczystości pogrzebowe odbędą się w tym samym dniu o godz. 12:00 w Kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi ul. Ks. Stanisława Suchowolca 27 w Białymstoku po czym nastąpi pochowanie na Cmentarzu Rzymsko - Katolickim ( za stacją ORLEN ).


  Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia!

  Admin  dodano 25 stycznia 2021 r.

  Przypominam uczestnikom wycieczki Tunezja 2021 o wpłacie drugiej raty.

  Należy wpłacić 122,45 ( sto dwadzieścia dwa złote czterdzieści pięć groszy ) za osobę do dnia 31.01.2021 r.

  Kwota jest pomniejszona w stosunku do terminarza opłat o dokonaną wpłatę do poprzedniej wycieczki.

  Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio na konto: 51 1030 1999 6640 0006 5251 5288 EXIM S.A Potocka 31 A; 01 -619 Warszawa z podaniem numeru rezerwacji: 652515288 oraz nazwiska i imienia uczestnika wycieczki.

  Pamiętajmy, że łączne kwoty wpłat za wycieczkę powinny wynosić 2.249,00

  Pozostałe warunki wyjazdu określone w umowie pozostają bez zmian.

  W sprawie wycieczki pytania proszę kierować do Bogusławy Bieryło - nr. tel 663392323

  Bieryło Bogusława  dodano 24 stycznia 2021 r.

  Prośba o wsparcie ...

  Kochani, dziękując serdecznie za wsparcie mojego męża w ubiegłym roku 1%, proszę w imieniu Tadeusza o pamięć w tym roku...
  pozdrawiam serdecznie

  Barbara Glanowska  dodano 17 grudnia 2020 r.

  Nowe wiadomości i propozycje Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi ...

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Pismem Przewodniczącego Zarządu Głównego KZEiR SW w którym m.inn. zawarto informację dot. corocznych zebrań ogólnych członków Kół Terenowych w okresie pandemicznym oraz propozycję uczestnictwa w programie AKADEMIA SENIORA skierowaną do wszystkich aktywnych emerytów SW.

  Zapraszamy.  Przewodnicząca KT

  Wanda Santarek  dodano 15 grudnia 2020 r.

  Kolejna zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku.

  Z dniem 15 grudnia 2020r nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku. Nowym, kolejnym zastępcą dyrektora białostockiego aresztu został ppłk Krzysztof Suchowolec dotychczas pełniący służbę na stanowisku zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Panu ppłk życzymy samych sukcesów na nowym stanowisku oraz dobrej współpracy ze środowiskiem emerytów i rencistów Służby Więziennej AŚ w Białymstoku.

  emeryci i renciści Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku.  Admin  dodano 1 grudnia 2020 r.

  Areszt Śledczy w Białymstoku ma nowego zastępcę dyrektora...

  Z dniem 1 grudnia 2020r. decyzją Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotra Kondraciuka, nastąpiła zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku. Nowym zastępcą dyrektora białostockiego aresztu został mjr Jarosław Andrzejuk, dotychczas specjalista Okregowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku. Panu mjr Jarosławowi Andrzejuk życzymy samych sukcesów na nowym stanowisku oraz dobrej współpracy ze środowiskiem emerytów i rencistów Służby Więziennej AŚ w Białymstoku.

  emeryci i renciści Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku.  Admin  dodano 20 listopada 2020 r.

  Pamiętajmy o Tych co odeszli...

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega, emeryt Służby Więziennej i członek Koła Emerytów mjr w st. spocz. Antoni P.

  Msza pogrzebowa odbędzie się o godz. 10:00 w dniu 21 listopada 2020 r w Kościele pw. św. Anny w Białymstoku ul. Legionowa.

  Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia!


  Admin
  dodano 19 listopada 2020 r.

  Nowe Uchwały Prezydium Zarządu Głównego KZEiR SW.

  Informuję, że w dniu dzisiejszym 19 listopada br do Zarządu Koła wpłynęło Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego KZEiR SW Pana ppłk w st.spocz. Janusza Kwietnia informujące o podjętych w dniu 27 sierpnia br Uchwałach Prezydium ZG wraz z apelem o aktywne włączenie się w tworzenie nowych form działań Związku. Platformą ma być nowa strona internetowa KZEiR SW (adres strony internetowej znajduje się w zakładce "linki") oraz nowo utworzonone konto na portalu społecznościowym Facebook pod nazwą: KZEiRSW - adres facebooka: https://www.facebook.com/ZGKZEIRSW. Cała treść pisma dostępna w zakładce dokumenty/pisma Zarządu Głównego lub po kliknięciu poniższego linku: DOWIEDZ SIĘ WIECEJ.


  Przewodnicząca KT

  Wanda Santarek  dodano 23 września 2020 r.

  Gratulujemy Panie Dyrektorze!

  Z okazji awansu na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku Panu ppłk Wojciechowi Januszewskiemu składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzymy owocnej służby na tym odpowiedzialnym stanowisku. Mamy też nadzieję na kontynuację wzorowej współpracy kierownictwa Jednostki ze środowiskiem emerytów i rencistów wraz z funkcjonującym Kołem Terenowym Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku.

  emeryci i renciści Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku.

  Admin

  galeria
  aktualizacja 8 lipca 2021 r.  Zapraszamy Was do Galerii zdjęć z naszych spotkań, wycieczek i miejsc, które razem odwiedziliśmy. Znajdziecie w niej zarówno zdjęcia z aktualnych imprez jak i zdjęcia archiwalne. Naszym celem jest też utrwalanie historii naszego Koła emerytów i osób z nim związanych. Niestety, znaczna część materiałów z poprzednich okresów nie zachowała się w naszych archiwach. Dlatego też prosimy, jeżeli jesteście w posiadaniu materiałów z którymi chcielibyście podzielić się to z chęcią je udostępnimy na naszej stronie internetowej.
  Kontakt e-mail: zarzad@kzeirsw.bialystok.pl , lub telefonicznie, bezpośrednio z przewodniczącym Koła.

  dokumenty


  tutaj będą umieszczane wszelkie dokumenty, przepisy, akty prawne, pisma, protokoły z zebrań członków Koła, rozliczenia z imprez oraz inne dotyczące spraw Naszego Koła. Dla ułatwienia wyszukania dokumentu zakładka została podzielona tematycznie wg grup. Do otwarcia dokumentu niezbędny jest program PDF - Adobe Acrobat Reader.
  Akty prawne • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o Stowarzyszeniach - stan na 2020 r.
 • Statut KZEiRSW z dnia 5 czerwca 2018 r
 • KRS KZEiRSW.
 • Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin : Stan prawny 2018-12-25; Dz.U.2018.2299
 • Regulamin Komisji Rewizyjnej.
 • Instrukcja prowadzenia dokumentacji KZEiR SW.
 • Instrukcja dotycząca zaświadczeń PKP.
 • Informacja Zarządu Koła dot.składania wniosków o pomoc socjalną z funduszu emerytów i rencistów SW. • Dokumenty źródłowe założenia Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Białymstoku. • 2019.05.23. Informacja z ZG KZEiR SW w Łodzi o powołaniu Koła Terenowego w Białymstoku.
 • 2019.04.04. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń. • Pisma Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi i Uchwały Zjazdu delegatów. • 2021.05.31. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z 31 maja 2021 r.wraz z podjętymi Uchwałami.
 • 2021.03.03. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z lutego 2021 r.
 • 2020.12.07. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 7 grudnia 2020 r.
 • 2020.10.23. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 23 października 2020 r. wraz z podjetymi Uchwałami.
 • 2020.08.27. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2020 r.
 • 2020.06.29. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 29 czerwca 2020 r.
 • 2020.05.18. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 18 maja 2020 r wraz z podjętymi Uchwałami.
 • 2020.03.11. Uchwały Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 11 marca 2020 r.
 • 2019.10.29. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 29 października 2019 r.
 • 2019.07.09. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 9 lipca 2019 r.
 • 2019.06.10. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 10 czerwca 2019 r.
 • 2019.05.23. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 23 maja 2019 r.
 • 2019.05.06. Uchwały Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 6 - 8 maja 2019 r.
 • 2019.04.10. Pismo Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r.
 • 2019.09.04. Uchwały Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 4 - 6 września 2018 r.
 • 2018.06.06. Uchwały V Zjazdu delegatów KZEiR SW z dnia 6 czerwca 2018 r.
 • 2018.04.10. Uchwały Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2018 r.
 • Dokumentacja Zarządu Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Białymstoku • 2021.05.28. Protokół z zebrania sprawozdawczo wyborczego członków Koła z dnia 28.05.2021 r.
 • 2021.05.18. Protokół Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
 • 2020.10.01. Plan Pracy Koła 2020 r.
 • 2020.01.09. Protokół Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu Koła za 2019 r.
 • 2019.09.06. Protokół z zebrania ogólnego członków Koła Terenowego KZEiRSW w Białymstoku z dnia 6 września 2019 r.
 • 2019.04.15. Plan Pracy Koła 2019 r.
 • 2019.02.08. Protokół z wyboru Zarządu Koła z dnia 8 lutego 2019 r.
 • Druki • Druk - Wniosek do Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku o przyznanie świadczenia socjalnego
 • Druk - Wniosek o objęcie świadczeniami socjalnymi w Areszcie Śledczym w Białymstoku.
 • Druk - Deklaracja członkowska Koła Terenowego KZEiR SW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku
 • Druk - Zgody na wykorzystanie wizerunku członka Koła Terenowego KZEiR SW.
 • Druk - Zawiadomienie o zmianach w stowarzyszeniu kierowane do Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departament Organizacyjny i Nadzoru Referat do Spraw Nadzoru nad Stowarzyszeniami, Fundacjami Pomocą Prawną ul. Zamenhofa 5c, 15-435 Białystok
 • Karta informacyjna zmian w stowarzyszeniu - sposób wypełniania i przekazywania do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 • Baza Ofert. • Oferta Biura Podróży Nowator do Pałangi, Kłajpedy, Mierzei Kurońskiej i Druskiennik w 2021 r.
 • Oferta Wypoczynku Jastrzębia Góra 2021 r.
 • Wycieczka Bieszczady ze smakiem 5 dni wrzesień 2020
 • WYCIECZKA U KOPERNIKA I MIESZKA z odpoczynkiem HMT- Wycieczki 2020 r.
 • WYCIECZKA ŚWIĘTOKRZYSKIE_MAŁOPOLSKIE_BESKID SĄDECKI_KARAKÓW BIA z odpoczynkiem - Wycieczki 2020.
 • WYCIECZKA PERŁY PÓŁNOCNEJ POLSKI z odpoczynkiem HMT - Wycieczki 2020.
 • Oferta Biura Bieszczader kierowana do Naszego Koła - Wycieczki 2020 r.
 • Oferta Biura Bieszczader - Wycieczki 2020 r.
 • Oferta Firmy Frater - Wycieczki 2020 - ceny grupowe.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Grzybowo wrzesień.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Grzybowo -21-31.08. 2020.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - wakacje w górach.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Wczasy Jarosławiec -12-22.06.2020.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Wczasy Jarosławiec 2020- DW 26.06-03.7.2020.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Wczasy Jarosławiec 2020.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Wczasy Zdrowotne 2020 Jarosławiec.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Wypoczynek w Dziwnówku 10 nocy.
 • Oferta Biura VitaSUN Wycieczka 2020 r - Wypoczynek w Dziwnówku 7 nocy .
 • Oferta Zarządu KT KZEiR SW przy AŚ Białystok - Zawody Strzeleckie 2020 r - Łomża.
 • Oferta KZEiR SW - Ośrodek Wypoczynowy Alka Ustronie Morskie.
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Zielona Góra z Poznaniem z Białegostoku.
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Grodno - Lida.
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Kanał Augustowski.
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Gruzja 8 dni HMT
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Gruzja 2020
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Gruzja i Armenia 10 dni HMT
 • Oferta Plus Wakacje - Wycieczka 2020 r - Hiszpania lotnicza dla grupy
 • Oferta Plus Wakacje - Wycieczka 2020 r - Hiszpania z Francją - WAKACJE.PL (6 nocy)
 • Oferta Wakacje Pl - Wycieczka 2020 r - Oferta Hotelu SANAPIRO, Gruzja dla grup-2
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Petersburg autokarem
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Petersburg i jezioro Ładoga - samolotem
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Petersburg i jezioro Ładoga autokarem
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Petersburg samolotem
 • Oferta Wakacje Pl - Wycieczka 2020 r - Tunezja na wrzesień
 • Oferta Wakacje Pl - Wycieczka 2020 r - Wycieczka fakultatywne Tunezja
 • Oferta Hakuna Matata Trip - Wycieczka 2020 r - Oferta Hotelu KENT 4 Gruzja dla grup HMT • wycieczka  W zakładce "nasza wycieczka" umieszczane będą wszelkie informacje związane z organizacją aktualnej wycieczki emerytów i rencistów Koła Terenowego KZEiR SW w Białymstoku. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin...  dodano 25 stycznia 2021 r.

  Przypominam uczestnikom wycieczki Tunezja 2021 o wpłacie drugiej raty.

  Należy wpłacić 122,45 ( sto dwadzieścia dwa złote czterdzieści pięć groszy)za osobę do dnia 31.01.2021 r.

  Kwota jest pomniejszona w stosunku do terminarza opłat o dokonaną wpłatę do poprzedniej wycieczki.

  Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio na konto: 51 1030 1999 6640 0006 5251 5288 EXIM S.A Potocka 31 A; 01 -619 Warszawa z podaniem numeru rezerwacji: 652515288 oraz nazwiska i imienia uczestnika wycieczki.

  Pamiętajmy, że łączne kwoty wpłat za wycieczkę powinny wynosić 2.249,00

  Pozostałe warunki wyjazdu określone w umowie pozostają bez zmian.

  W sprawie wycieczki pytania proszę kierować do Bogusławy Bieryło - nr. tel 663392323

  Bieryło Bogusława  dodano 29 lipca 2020 r.

  Wycieczka do Tunezji 2021 rok - nowy termin, nowa umowa.....

  Informujemy, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa na wycieczkę w 2021 roku do Tunezji. Uczestnikami tej wycieczki będą wszystkie osoby które zadeklarowały przesunięcie terminu wyjazdu z 2020 roku na 2021 rok. Zachęcamy, a wręcz zalecamy zapoznanie się z jej treścią, zawartą ofertą, terminami i warunkami płatności (kliknij "dowiedz się więcej") :

  Ogólnie warunki pozostają bez zmian a najważniejsze z nich to:

 • - lot samolotem czarterowym WAW MIR 16.09.2021 r , powrót MIR WAW 23.09.2021 r ;
 • - lokalizacja i hotel: Mahdia Palace Tunezja;
 • - koszt wycieczki na 1 os - 2.249,00 zł;
 • - I termin wpłat : do dnia 27 lipca 2020 r - 337,35 zł /os. Zgodnie z oświadczeniem Biura, uprzednio wpłacone kwoty ( 439,80 zł/os ) zostaną automatycznie przeksięgowane w koszt nowej wycieczki - jako pierwszy termin płatności. Nadwyżka będzie zaksięgowana na poczet II raty;
 • - II termin wpłat : do dnia 31.01.2021 r - 224,90 zł /os. Kwotę wpłaty należy zmniejszyć o pozostałą kwotę z I terminu;
 • - III termin wpłat : do dnia 26.08.2021 r - 1.686,75 zł /os.
 • Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio na konto: 51 1030 1999 6640 0006 5251 5288 EXIM S.A Potocka 31 A; 01 -619 Warszawa z podaniem numeru rezerwacji: 652515288 oraz nazwiska i imienia uczestnika wycieczki. Pamietajmy, że łączne kwoty za wycieczkę powinny wynosić 2.249,00 zł (łącznie z wpłatą z br. kwoty 439,80 zł ).

  Do kosztów należy jeszcze doliczyć koszty wynajmu środka transportu dla wszystkich uczestników w dniu wyjazdu i powrotu, o czym powiadomimy Was przed wyjazdem.

  Wycieczka, zgodnie z poprzednimi ustaleniami będzie dofinansowana po zakończeniu imprezy w 2021 roku (decyzja Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku).
  historia

  2021 r - zmiana na stanowisku Przewodniczącej Koła Terenowego, od maja 2021 r tę funkcję pełnił kol. Bogusława Bieryło..

  2020 r - zmiana na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego, od września 2020 r jednostką kieruje ppłk Wojciech Januszewski

  2020 r - zmiana na stanowisku Przewodniczącego Koła Terenowego, w okresie sierpień 2020 - maj 2021 r tę funkcję pełniła kol. Wanda Santarek.

  W związku z narastającą wśród członków Koła falą niezadowolenia z działalności Zarządu Głównego KZEiR SW w Łodzi, część emerytów i rencistów SW Aresztu Śledczego w Białymstoku podjęła próbę oddzielenia się i założenia własnego stowarzyszenia. Nie była to jednostkowa decyzja, bowiem część już funkcjonujących Kół Terenowych podjęło samodzielne decyzje o ich likwidacji szukając własnej drogi rozwoju. Rozpoczęty proces trwa...

  2019 r - zmiana na stanowisku Przewodniczącego Koła Terenowego, w okresie luty 2019 - lipiec 2020 r tę funkcję pełnił kol. Andrzej Stelmaszuk.

  W dniu 8 lutego 2019 r zebranie ogólne członków Koła dokonało wymiany całego, poprzedniego składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Ustalono nowy podział obowiązków, założono konto bankowe, rozpoczęto archiwizację dokumentów Koła Terenowego oraz zdjęć z lat ubiegłych, wykonano cesję domeny kzeirsw.bialystok.pl., podwyższono stawkę składki członkowskiej z 30 zł do wysokości 50 zł. Rozpoczęto nowy etap działalności stowarzyszenia...

  2018 r - V Zjazd Delegatów Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej wprowadził nowe zapisy do Statutu naszego związku, i tak od 2019 r członkami Koła mogą być również małżonkowie emerytów i rencistów, Koła Terenowe mogą samodzielnie zwiększać wysokość składek rocznych i od tych kwot nie będzie odprowadzany częściowy udział do Zarządu Głównego.

  2018 r - Zmiana ustawy o Służbie Więziennej - Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej z dnia 16 maja 2018 r. W zasadniczej części zmiany dotyczą funkcjonowania nowo powołanej uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości, studiów, szkoleń i doskonalenia zawodowego.

  Ustawa przewiduje m.in. utworzenie uczelni Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, kształcącej na studiach pierwszego i drugiego stopnia przyszłą kadrę tej Służby. Uczelnia ma być nadzorowana przez Ministra Sprawiedliwości i działać "na wzór rozwiązań sprawdzonych", gdyż obecnie własne specjalistyczne uczelnie i szkoły ma Policja, Straż Pożarna oraz Siły Zbrojne. Od 2020 r Uczelnia rozpoczyna swoją działalność.

  2017 r - lipiec, uruchomienie strony internetowej Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku, pod nazwą kzeirsw.bialystok.pl

  2016 r - wprowadzenie zmiany w Ustawie emerytalnej SW - tzw. ustawy dezubekizacyjnej, radykalnie obniżającej świadczenia emerytalno - rentowe funkcjonariuszom, którzy pełnili „służbę na rzecz totalitarnego państwa” między 22 lipca 1944 r. a 31 lipca 1990 r.- zmiany Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r o zaopatrzeniu emerytalnym Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

  "Ustawa represyjna", bo taką nazwę ustawy przyjęto w środowisku emerytów służb mundurowych, która objęła okres w którym Służba Więzienna podlegała pod Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego / 1944 r / i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / 1954 r / do chwili przejęcia przez Ministerstwo Sprawiedliwości / 1956 r /. Ten okres służby uznany został za okres "bezskładkowy". Ponadto, w sposób identyczny potraktowano również osoby pobierające renty rodzinne po zmarłych emerytach. Te osoby otrzymały świadczenia w wysokości najniższej krajowej. Rozpoczęte odwoławcze procesy sądowe w tej sprawie trwają do dziś...

  2014 r - W latach 2014 - 2016, podczas prac w piwnicach budynku administracyjnego aresztu ( dawniej areszt UBP ) odkryto szczątki 10 osób i drobne fragmenty kości co najmniej jeszcze jednej. To tam odnaleziono jamę grobową ze szczątkami czterech osób. Na czaszkach dwóch z nich widnieją ślady postrzałowe. Stan zachowania pozostałych dwóch szkieletów nie pozwolił na wstępne ustalenie przyczyn śmierci dawnych więźniów. Sprawę prowadził IPN Oddział w Białymstoku w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zbrodni komunistycznych i przeciwko ludzkości, dokonanych przez funkcjonariuszy białostockich struktur Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1944-54. W poprzednim okresie, od 2013 roku takie prace prowadzono też na terenie przywięziennym, tzw. "ogrodzie". Tam odnaleziono szczątki ok. 300 osób.

  2012 r - przyniósł ze sobą kolejną niekorzystną dla nas decyzję – dotyczyła ona przekazania Ośrodków Doskonalenia Kadr (w sezonie letnim faktycznie ośrodków wypoczynkowych) Służby Więziennej pod zarząd Instytucji Gospodarki Budżetowej / prowadzące działalność dochodową /, co oznaczało likwidację możliwości korzystania z wypoczynku dla emerytów i rencistów w tych ośrodkach. Pomysł ten wywołał ogólne oburzenie i poruszenie w naszym środowisku, gdyż większość ośrodków powstawała z udziałem wkładu finansowego funkcjonariuszy lub ich pomocy przy budowie w ramach prac społecznych.

  2012 r - zmiana na stanowisku Przewodniczącego Koła Terenowego, tę funkcję pełni kol. Henryk Łukowski ( 2012 r - 2019 r ). W poprzednim okresie, do 2012 r Przewodniczącym Koła był kol. Aleksander Trofimiuk ( 2011 r - 2012 r )

  2010 r - kolejna zmiana ustawy o Służbie Więziennej - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r o Służbie Więziennej. W latach 2011 - 2020 r jednostką kierował Dyrektor Aresztu Śledczego płk Wojciech Prażmowski.

  2009 r - rozpoczęcie działalności Komitetu Założycielskiego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. Na I Kongresie nowo powstałej organizacji w marcu 2010 roku wybrano władze, w skład których weszli przedstawiciele Naszego Związku.

  Powolne jednoczenie się społeczności emerytów służb mundurowych / powstałych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych związków i stowarzyszeń różnych formacji służb mundurowych /. Proces ten, z przerwami trwa do chwili obecnej.

  2009 r - zmiana na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego , jednostką kieruje mjr Jarosław Kopczuk ( 2009 r - 2011 r );

  2008 r - potwierdzenie przez KZEiRSW zasady, że zarządy kół terenowych reprezentują interesy wszystkich emerytów i rencistów Służby Więziennej – zrzeszonych i niezrzeszonych.

  2006 r - zmiana na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego , jednostką kieruje ppłk Ryszard Jasieńczuk ( 2006 r - 2007 r );

  2006 r - zmiana przepisów dotyczących wykorzystania funduszu socjalnego w jednostkach organizacyjnych SW. Zawarte w nim regulacje w istotny sposób ograniczyły nie tylko rolę zarządów kół w opiniowaniu szeroko rozumianej problematyki socjalnej, jak i znacząco zmniejszyły sam zakres możliwości wykorzystywania funduszu socjalnego na potrzeby kół. Faktycznie jedynym jego dysponentem stał się dyrektor jednostki, a przedstawiciele środowiska emeryckiego w kontekście tego rozporządzenia zostali sprowadzeni do roli petentów.

  2005 r - listopad 2005 r, nadanie sztandaru Aresztowi Śledczemu w Białymstoku przez Prezydenta miasta Białegostoku Ryszarda Tura. W tym okresie jednostką kieruje Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku mjr Andrzej Wiśniewski ( 2000 r - 2006 r ).

  1998 r - prawomocnym Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi zostało zarejestrowane Nasze stowarzyszenie jako Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, w którym do chwili obecnej funkcjonuje między innymi Koło Terenowe KZEiRSW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku;

  1996 r - powołanie Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej, białostockie więzienie ponownie zostaje aresztem śledczym. Jednostką kieruje Dyrektor Aresztu Śledczego ppłk Aleksander Bazyluk ( 1996 r - 2000 r ). Uchwalenie nowej - ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r o Służbie Więziennej. W ramach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku funkcjonują jednostki penitencjarne : AŚ Białystok, AŚ Giżycko ( od 1 kwietnia 2018 r Oddział Zewnętrzny AŚ w Suwałkach a od 2019 r pozostaje w strukturach OISW w Olsztynie ), AŚ Hajnówka, AŚ Suwałki, ZK Białystok, ZK Czerwony Bór, ZK Grądy-Woniecko i ZK w Przytułach Starych.

  1994 r - Uchwalenie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Służby Więziennej... - Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ABW...

  1990 r - areszt pełni funkcję Rejonowego Aresztu Śledczego któremu podlegały jednostki penitencjarne województwa białostockiego. Jednostką kieruje Naczelnik ppłk Wacław Eilmes ( 1990 r - 1996 r );

  Lata osiemdziesiąte ub. wieku przyniosły falę zmian ustrojowych w Polsce, nie ominęły również białostockiego aresztu. Lata internowania opozycji, późniejszy okres buntów w polskich więzieniach / 1989 rok / doprowadziły do pokoleniowej zmiany funkcjonariuszy. Wielu doświadczonych funkcjonariuszy odeszło ze służby. Nowa kadra, od 31 lipca 1990 roku była przyjmowana do służby już w nowych realiach.

  1984 r - zawiązanie pierwszych nieformalnych struktur Koła Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Białymstoku. Pierwszym Przewodniczącym Koła został kol. Włodzimierz Korch ( 1984 r - 2011 r ).

  Był to również okres integracji społeczności emerytów. Jak większość ówczesnych związków, powstawały koła emerytów przy aresztach śledczych i zakładach karnych, jeszcze nie do końca sformalizowane i bez ram prawnych. Ich głównym celem, w czasach transformacji ustrojowej była potrzeba ochrony praw emerytów Służby Więziennej. Dopiero w 1998 roku, uznając potrzebę dalszego działania, zakończono zjednoczenie wszystkich kół pod jednym szyldem - stowarzyszenia KZEiRSW.

  1980 r - kolejna zmiana organizacyjna, białostockie więzienie podlega pod Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Olsztynie;

  1977 r - zmiana organizacyjna, utworzono pierwsze Okręgowe Zarządy Zakładów Karnych , białostockie więzienie podlega pod Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Lublinie. W latach 1969 - 1990 Naczelnikami więzienia byli: Edward Kwiatkowski, Henryk Radkowiak, płk Marian Jedynak oraz mjr Zdzisław Kempiński;

  Od 1975 r w Służbie Więziennej zostają wprowadzone stopnie obowiązujące w wojsku a od 1984 r korpus podoficerski i oficerski uzupełniono o dodatkowy korpus chorążych.

  1959 r - podporządkowanie więzień pod Ministerstwo Sprawiedliwości - Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r o Służbie Więziennej.

  1955 r - Dekret z dnia 9 listopada 1955 r o zaopatrzeniu emerytalnym Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej. - Dekret z 9 listopada 1955 r o zaoptarzeniu emerytalnym MO i SW

  1954 r - podział Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komitet ds Bezpieczeństwa Publicznego - przejęcie więzień przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Dekret Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 20 lipca 1954 r o Służbie Więziennej. Kolejnymi Naczelnikami więzienia w latach 1953 - 1962 r byli: Józef Kościński, Leon Ozgowicz, Tadeusz Należyty oraz Józef Gotta;

  Dekretem Rady Państwa z 1954 r została zmieniona też nazwa Straży Więziennej na Służbę Więzienną, nastąpiło kolejne zerwanie z tradycją więziennictwa z przed 1939 r.

  1947 r - Dekret z dnia 3 lutego 1947 r o odszkodowaniu dla funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, żołnierzy Wojska Polskiego i członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej którzy utracili zdolność do pracy w walce z wrogami Polski Demokratycznej, oraz osób pozostałych po poległych w tej walce - dot. uprawnień emerytalno-rentowych: - Dekret z dnia 3 lutego 1947 r o odszkodowaniu dla funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa...

  1945 r - przejmowanie więzień przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego - Departament Więziennictwa, białostockie więzienie jako Centralne Więzienie Karno - Śledcze podlegało bezpośrednio pod Wydział Więziennictwa Wojewódzkiego Urzędu Publicznego w Białymstoku i obejmowało teren województwa białostockiego. Przez lata następne nazwa jednostki uległa zmianie na Wojewódzki Areszt Śledczy i Wojewódzki Zarząd Zakładów Karnych w Białymstoku. Do chwili zmian podziału administracyjnego w 1975 r, były to samodzielne jednostki organizacyjne więziennictwa. W latach 1945 - 1949 r kolejnymi Naczelnikami więzienia byli: Jefim Parfieniuk, Jan Staszkowski, Włodzimierz Szarało, Teodor Kołodko i Stanisław Szyszkowski;

  Pomimo zmian i przejmowania nadzoru nad więzieniem przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, faktyczny zarząd na więzieniem nadal sprawuje NKWD. Następuje lawinowy wzrost liczby więźniów wraz z pogarszającymi warunkami bytowymi. W białostockim więzieniu przetrzymywani są również członkowie podziemia niepodległościowego. Jednocześnie, w maju 1945 r odnotowano pierwszą, spektakularną ucieczkę z więzienia. Poza mury więzienia wydostało się ok. 100 więźniów w większości politycznych. W efekcie, ówczesne władze musiały dokonać dużych zmian kadrowych.

  1944 r - sierpień - ponowne wkroczenie wojsk rosyjskich, więzieniem zarządza NKWD;

  Oficjalne początki administrowania więzienia przez Polaków, faktycznie - zarządzane i ochraniane przez NKWD. Białostockie więzienie pełniło rolę więzienia etapowego, po krótkich przesłuchaniach więźniów przygotowywano do dalszej wywózki.

  1941 r - czerwiec - ponowne wkroczenie wojsk niemieckich, więzieniem zarządza policja kryminalna i gestapo;

  Atak Niemców w czerwcu 1941 r na Związek Radziecki był zaskoczeniem dla Rosjan, naczelnik więzienia w Białymstoku Kowalow wraz z administracją pośpiesznie opuścił miasto a więźniowe przy udziale mieszkańców uwolnili się. Białostockie więzienie uniknęło ewakuacji.

  Lata 1941 - 1944 r, okres masowych egzekucji więźniów, również na terenie więzienia tzw. "ogrodzie" pod murem. W więzieniu przetrzymywano osoby nie tylko z terenów pobliskich ale i z terenów III Rzeszy, m.inn. Cyganów. Większość trafiała później do obozów koncentracyjnych. Do 1943 r, nieliczną kadrę więzienną stanowili, byli przedwojenni funkcjonariusze - Polacy, chętnie przyjmowani przez Niemców. Część z nich działała z polecenia organizacji konspiracyjnych AK. Później wymieniono ich na Ukraińców. Pod koniec wojny, w miarę zbliżania się frontu, więzienie zostało ewakuowane, część więźniów zgładzono a obiekt został zaminowany. W okresie niemieckiej okupacji więzieniem zarządzał Gustaw Hamman i Hubner.

  1939 r - II wojna światowa, wrzesień - wejście wojsk niemieckich do miasta, przekazanie miasta pod administrację rosyjską. Uruchomienie więzienia pod zarządem NKWD;

  1932 r - podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego - Rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 1932 r o Straży Więziennej. Określono również wzory umundurowania i uzbrojenie formacji w - Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1932 r w sprawie umundurowania i uzbrojenia Straży Więziennej.

  1920 r - lipiec - zajęcie miasta przez bolszewików, sierpień - powrót władz polskich;

  1919 r - opuszczenie miasta przez niemców, przejmowanie zarządu nad więzieniem przez polską administrację / 1916 r. - 1917 r. - 1918 r.- luty 1919 r wyzwolenie miasta Białystok /.Dekret Naczelnika Państwa o organizacji więziennictwa z dnia 8 lutego 1919 r.. Początki więziennictwa w Polsce. Z dniem 1 lipca 1919 r pierwszym Naczelnikiem więzienia w Białymstoku został Mieczysław Butwiłowicz a w późniejszym okresie byli: Kazimierz Roszkowski i Wacław Furmańczyk. ;

  1915 r - I wojna światowa, opuszczenie miasta Białystok przez Rosjan, wkroczenie wojsk niemieckich;

  ok. 1906 r - początek budowy kompleksu więzienia w Białymstoku pod administracją władz carskich.

  linki  Linki do Kół Terenowych Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych:

 • Zakład Karny we Wronkach
 • Zakład Karny w Nowogardzie
 • Zakład Karny w Nysie Oddział w Prudniku
 • Zakład Karny w Nysie
 • Areszt Śledczy w Lublinie
 • Areszt Śledczy w Katowicach
 • Areszt Śledczy w Wejherowie
 • Zakład Karny w Łowiczu
 • Zakład Karny w Łupkowie
 • Linki do innych stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służby Więziennej spoza KZEiR SW:

 • Zakład Karny w Siedlcach
 • Ośrodki wypoczynkowe Służby Więziennej.

  Adresy stron internetowych ośrodków konferencyjno-wypoczynkowych (dawniejszych ODK SW) świadczących noclegi i wyżywienie dla osób uprawnionych, a więc również dla emerytów i rencistów SW oraz członków ich rodzin, po cenach niższych niż podane w ofercie:

 • Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Pałac Olszanica" w Olszanicy
 • Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Posejdon" w Ustce
 • Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Krucze Skały" w Karpaczu
 • Ośrodek Doskonalenia Kadr SW "Relaks" w Zwartowie
 • Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Parzenica" w Zakopanem
 • Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy NSZZFiPW "Zimowit" w Wiśle


 • KZEiRSW, Koło Terenowe przy AŚ w Białymstoku | 15-377 Białystok ul. Kopernika 21

  Informacja o ciasteczkach Strona do poprawnego działania wykorzystuje ciasteczka (cookies).
  Proszę odwiedzić stronę Informacja o ciasteczkach aby dowiedzieć się więcej o ciasteczkach i ich używaniu.