Uwaga, konkurs!


Dodano: 12 kwietnia 2024 r

Informujemy, że w dniu 12 kwietnia br otrzymaliśmy informację od Pani Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku o organizacji XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Funkcjonariuszy, Pracowników i Emerytów Służby Więziennej pn. "Olimpiada oczami dziecka - Paryż 2024". Patronat honorowy nad konkursem objęli m.inn. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa i NSZZFiPW w Potulicach a sama akcja została rozpowszechniona również w naszym okręgu.

Celem konkursu jest populoryzacja twórczości młodego pokolenia, ocena jej poziomu artystycznego jak i sama aktywizacja twórcza dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 5 do 18 lat. Przedmiotem konkursu będą prace plastyczne - malarstwo, rysunek i grafika ( w tym komputerowa ), rzeźba i inne formy plastyczne, rękodzieła - wyroby z drewna, papieru, metalu, sznurka, gliny, gipsu itp. a każdy uczestnik konkursu może przesłać prace we wszystkich dziedzinach konkursowych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa w terminie 17 maja 2024 r na adres:
Zakład Karny w Potulicach - Al.Parkowa 1, 89-120 Potulice z dopiskiem "Konkurs" - Świetlica Centralna
Finał konkursu wraz z wystawą prac odbędzie się 8 czerwca br w sali Pałacu hr. Anieli Potulickiej w Potulicach ul. Działkowa 8. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla wyróżnionych a dla wszystkich uczestników konkursu pamiątkowe dyplomy i foldery.

Szczegółowe informacje dot. konkursu można uzyskać pod adresem e-mail:
maciej.lewandowski7@sw.gov.pl
artur.cielasinski@sw.gov.pl
lub pod nr tel. 52 587 43 78 wew.( 6199169 lub 6199170 )

Serdecznie zapraszamy wszystkie nasze pociechy...

poniżej załączniki do informacji