Z działalności Zarządu Głównego z dnia 23 - 24 kwietnia 2024 r


Dodano: 25 maja 2024 r

Zarząd Główny KZEiR SW w dniach 23 - 24 kwietnia 2024 r podjął m.in ważne dla naszej społeczności uchwały:

1. wykreślono ze struktur KZEiR SW Koła Terenowe przy ZK w Brzegu i przy ZK Nr 2 we Wrocławiu;

2. zapoznano się ze sprawozdaniem delegacji Związku ze spotkania z nowym Dyrektorem Generalnym SW w trakcie którego poruszono następujące kwestie:
- możliwość wyróżniania aktywistów Związku awansem w stopniach ( bez skutków finansowych w wysokości emerytur lub rent );
- przesyłania do "Forum Służby Więziennej" informacji o działalności KZEiR SW i ich publikacji;
- spowodowania, aby w przypadku osób dotkniętych tzw. "Ustawą dezubekizacyjną", w stosunku do których Sąd wydał korzystny wyrok - Biuro Emerytalne nie składało apelacji, a już złożone wycofało;
- powołania wspólnego zespołu do przygotowania ujednoliconych wytycznych w/s rozliczania i refinansowania form działalności, prowadzonych przez koła emerytów we wszystkich jednostkach penitencjarnych;

3. przyjęto interpelację Uchwały Nr III VI Zjazdu Delegatów w/s ujednolicenia odpisu składek członkowskich na rzecz Związku:
- odpis dotyczy uchwalonej rocznej składki członkowskiej w wysokości 40 zł / rocznie ( Uchwała Nr 8/Z/2023 Zarządu Głównego ) i należnego odpisu tej kwoty w wysokości 30% począwszy od 2025 roku.