Dokumenty Koła- Protokół z zebrania sprawozdawczo wyborczego członków koła z dnia 4 marca 2023 r- Protokół Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu Koła za 2022 r- Protokół z zebrania sprawozdawczo wyborczego członków koła z dnia 28 maja 2021 r- Protokół Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu Koła za 2020 r- Protokół z zebrania ogólnego członków Koła Terenowego KZEiRSW w Białymstoku z dnia 6 września 2019 r- Protokół Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu Koła za 2019 r- Protokół z zebrania ogólnego członków Koła Terenowego KZEiRSW w Białymstoku z dnia 8 lutego 2019 r- Dokumenty potwierdzające przynależność Koła Emerytów do KZEiRSW- Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń