Konto BankoweKZEiR Służby Więziennej Koło Terenowe w Białymstoku ul. Kopernika 21 15-377 Białystok

83 1020 1332 0000 1402 1344 9980