Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
Koło Terenowe przy Areszcie Śledczym w Białymstoku

Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Białymstoku zrzesza emerytów i rencistów Służby Więziennej pełniących w przeszłości służbę w Areszcie Śledczym w Białymstoku, Oddziale Zewnętrznym w Białymstoku oraz członków rodzin uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłych funkcjonariuszach, emerytach lub rencistach SW. Od 2019 roku członkami Związku mogą być również współmałżonkowie emerytów i rencistów SW oraz inne osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłych funkcjonariuszach, emerytach i rencistach Służby Więziennej.

Zapraszamy wszystkich emerytów i rencistów SW do współpracy i uczestnictwa w pracy Koła. W szczególności zwracamy się do funkcjonariuszy, którzy planują odejście na zaopatrzenie emerytalne lub już zakończyli swoją służbę a chcą pozostać nadal osobami aktywnymi i współuczestniczyć w działalności Koła. Liczymy też na obecność w Kole współmałżonków - członków Koła emerytów i rencistów. Główne cele i zadania naszego koła emerytów zostały określone w Statucie KZEiRSW ale najważniejsze z nich to konsolidacja środowiska emerytów, współpraca z kierownictwem Aresztu Śledczego w Białymstoku w zakresie opiniowania wniosków o pomoc finansową osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej, refundację poniesionych kosztów na leczenie i rehabilitację, organizacja wspólnych wycieczek i spotkań integracyjnych ze środków finansowych z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin. Corocznie też są organizowane cykliczne spotkania ze środowiskiem wszystkich emerytów i rencistów w okresach świątecznych Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W tym zakresie, Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej reprezentuje interesy wszystkich emerytów i rencistów Aresztu Śledczego w Białymstoku, zarówno zrzeszonych w Kole emerytów jak i nie zrzeszonych.

Nasz związek, opiera się na składkach członkowskich, których wysokość została określona przez Zarząd Główny KZEiR SW oraz Uchwałą zebrania ogólnego członków Koła Terenowego przy Areszcie Śledczym Białymstoku i od 1 stycznia 2020 roku wynosi 50 złotych rocznie. Działalność Zarządu Koła jest jawna a wydatki podlegają ścisłej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz corocznej ocenie walnego zebrania wszystkich członków stowarzyszenia. Z działalnością Koła emerytów możecie zapoznać się odwiedzając Naszą stronę internetową, do której serdecznie zapraszamy.

Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RPKontakt


Koło Terenowe KZEiR SW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku
15-377 Białystok ul. Kopernika 21

http://kzeirsw.bialystok.pl
zarzad@kzeirsw.bialystok.plZarząd Koła Terenowego


Bogusława Bieryło - przewodnicząca, tel. 663 392 323
Barbara Stanisławska – zastępca przewodniczącej
Wanda Santarek – skarbnik, tel. 509 901 680
Ewa Giesko – członek
Anatol Grygorczuk – członek
Henryk Łukowski – członek, tel. 699 677 556

 Poczta / Logowanie


Komisja Rewizyjna


Grażyna Wojtach - przewodnicząca
Tadeusz Waszkiewicz – członek
Zofia Witos - członek


Członkowie Zarządu Koła są do Waszej dyspozycji w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 10:00 - 12:00 w pokoju nr 9 przywięziennego hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku oprócz miesiąca lipca i sierpnia. Serdecznie zapraszamy!Nasze Konto BankoweKZEiR Służby Więziennej Koło Terenowe w Białymstoku ul. Kopernika 21 15-377 Białystok

83 1020 1332 0000 1402 1344 9980


Zapraszamy w Nasze szeregi

wypełnij druki i prześlij do Zarządu Koła lub skontaktuj się z przewodniczącą Koła


 Wniosek o objęcie świadczeniami socjalnymi ( dotyczy emerytów i rencistów SW spoza AŚ w Białymstoku

 Deklaracja członkowska Koła Terenowego KZEiR SW przy Areszcie Śledczym w Białymstoku

 Zgoda na wykorzystanie wizerunku członka Koła Terenowego KZEiR SW ( opcjonalnie )

 Wniosek do Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku o przyznanie świadczenia socjalnego
KZEiRSW, Koło Terenowe przy AŚ w Białymstoku | 15-377 Białystok ul. Kopernika 21

Informacja o ciasteczkach Strona do poprawnego działania wykorzystuje ciasteczka (cookies).
Proszę odwiedzić stronę Informacja o ciasteczkach aby dowiedzieć się więcej o ciasteczkach i ich używaniu.