kalendarz emeryta


leśne drogi

Wyjazd sanatoryjny do Krynicy Zdrój 7 - 16 października 2023 r godz. 6:00 sprzed Aresztu Sledczego w Białymstoku.
W trakcie pobytu planowane są wycieczki na Słowację , zabezpieczmy się w walutę euro
Organizator:
Zarząd Koła Emerytów

leśne drogi

Wybory parlamentalne 2023 r

Wybieramy na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów RP

Uzyskaj zaświadczenie i głosuj tam, gdzie będziesz w dniu wyborów. Twój głos też się liczy

leśne drogi

Spacer po Białymstoku ulicą Lipową j 21 października 2023 r godz. 12:00

Miejsce zbiórki: schody Bazyliki Mniejszej św. Rocha w Białymstoku

Organizator:
Koło Pasjonatów Historii, Tradycji Białegostoku i Podlasia

leśne drogi

Ostateczny Termin opłacenia składki członkowskiej za 2023 rok

Składkę w kwocie 80 zł opłacamy przelewem na nasze konto bankowe

Podstawa: Uchwała zebrania ogólnego członków Koła Emerytów
cele koła emerytów SW


Integracja społeczności emerytów SW * Aktywizacja * Uczestnictwo w życiu społecznym środowiska * Przeciwdziałanie samotności, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu * Promowanie aktywnego i zdrowego seniora - indywidualnych pasji i zainteresowań * Podejmowanie działań na rzecz koleżeńskiej solidarności i pomocy * Turystyka i wypoczynek * Zwiedzanie * Pogłębianie wiedzy historycznej Białegostoku i regionu Podlasia
AKTUALNOŚCI
Zapraszamy na spacer po Białymstoku ulicą Lipową w dniu 21 października 2023 r godz. 12:00


Zapraszamy wszystkich chętnych na wspólny spacer po Białymstoku ulicą Lipową zaczynając od Bazyliki Mniejszej pw. św. Rocha w Białymstoku ( 1927-1946 ), poprzez Sobór św. Mikołaja ( 1843–1846 ) i Ratusz w Białymstoku ( 1745–1761 ), obecnie siedzibę Muzeum Podlaskiego działu archeologii i galerii malarstwa polskiego.

Spotykamy się jak zwykle w punkcie początkowym spaceru, przy schodach Kościoła Św. Rocha o godz. 12:00 w dniu 21 października 2023 r ( sobota ).

Naszym przewodnikiem będzie kol. Sławek. Zalecamy przygotowanie drobnych kwot na ewentualną opłatę wejściową do obiektów zwiedzanych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w naszych wyprawach zapraszamy do śledzenia informacji publikowanych na naszej stronie internetowej lub bezpośredniego kontaktu z koordynatorem Projektu kol. Sławkiem Stefaniakiem.


Wypad z Kołem Pasjonatów Historii, Tradycji Białegostoku i Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej: Waliły - Piereciosy - Wyżary


W dniu 23 września br grupa emerytów z Koła Pasjonatów Historii, Tradycji Białegostoku i Podlasia udała się na wycieczkę do Puszczy Knyszynskiej. Po raz pierwszy nasze spotkanie miało inny charakter, połączyliśmy aspekt historyczny, przyrodniczy i integracyjny. Zwiedziliśmy Piereciosy leżące w Nadleśnictwie Waliły, nieopodal Królowego Stojła - miejsce upamiętnienia walk powstańczych 1863 roku, przeszliśmy szlakiem przyrodniczym Rezerwatu Chomontowszczyzna i zakończyliśmy pieczoną kiełbaską z ogniska na Wyżarach. Szczegóły możecie obejrzeć na zdjęciach umieszczonych w zakładce Wycieczki, zapraszamy...Wybory 2023 r - Uzyskaj zaświadczenie i głosuj tam, gdzie będziesz w dniu wyborów


Planujesz głosować w wyborach do Sejmu i Senatu RP w innym miejscu niż to, w którym mieszkasz, przebywasz na stałe lub masz zameldowanie? Zdecydowanie namawiamy do udziału w głosowaniu a naszym uczestnikom wyjazdu sanatoryjnego do Krynicy Zdrój polecamy uzyskanie stosownego zaświadczenia.

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania tam, gdzie będziesz przebywać w dniu wyborów musisz złożyć wniosek. Taki wniosek składamy osobiście w Urzędzie Gminy tam gdzie mieszkamy ( lub za pośrednictwem pełnomocnika ). W przypadku miasta Białystok jest to Urząd Miejski w Białymstoku ul. Branickiego pok. nr 19 ( parter , po prawej stronie ). Obowiązują "numerki". W tym czasie można na miejscu pobrać odpowiedni druk do wypełnienia i wypełnić go:

Druk - wersja pobrania Zaświadczenia o prawie do głosowania ( wówczas możemy głosować w dowolnym miejscu - okręgu wyborczym w kraju lub za granicą ) i nie możemy już głosować w swoich macierzystych okręgach wyborczych - automatycznie zostaliśmy z nich wykreśleni.
Zaświadczenie otrzymujemy "od ręki", bez ponoszenia kosztów.

Co musisz przygotować:

dokument tożsamości – na przykład dowód osobisty, e-dowód lub paszport, wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia jw., podać dane: nazwisko, imię (imiona), numer PESEL,

Kiedy składasz:

W wybranym urzędzie gminy, na 44 dni przed dniem wyborów, ale nie później niż 3 dnia przed dniem wyborów.

Wyborcy, którzy uzyskają zaświadczenie o prawie głosowania w miejscu pobytu: są skreślani ze spisu wyborców, nie są ujęci w żadnym spisie wyborców, zostaną wpisani na listę wyborców w dniu głosowania, w obwodzie głosowania, który wybiorą, kiedy przedstawią zaświadczenie o prawie do głosowania.

Emerycie - Twój głos też się liczy!

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1277 ze zm.)

Pamiętajmy o Tych co odeszli...


Informujemy, że w dniu 19 sierpnia 2023 roku w wieku 58 lat zmarł Jan Oniszczuk - emeryt SW, były funkcjonariusz pionu żywnościowego w dziale kwatermistrzowskim. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 22 sierpnia 2023 r w Cerkwi pw. św. Proroka Eliasza w Dojlidach a zmarły został pochowany na cmentarzu parafialnym.

Pozostanie w naszej pamięci...

Jubileuszowe spotkanie emerytów


W dniu 19 sierpnia 2023 r odbyło się kolejne nasze spotkanie, tym razem związane z Jubileuszem 25 - lecia Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. W spotkaniu uczestniczyło 35 osób, w tym kierownictwo Aresztu Śledczego w Białymstoku: Pani Dyrektor mjr Małgorzata Błażewicz, Zastępca Dyrektora mjr Marek Sowulewski, Zastępca Dyrektora por. Adam Radziszewski i Zastępca Dyrektora mjr Marek Kulesza. Krótki zarys historii naszego Koła Emerytów przedstawiła przewodnicząca zarządu Koła kol. Bogusia. Były słowa podziękowań wszystkim za wkład w rozwój stowarzyszenia i życzenia dalszego rozwoju oraz zdrowia wszystkim emerytom. Z rąk Pani Dyrektor otrzymaliśmy pamiątkowy grawer z gratulacjami emerytom naszego Koła oraz kwiaty członkom zarządu. To było miłe spotkanie.

Impreza została sfinansowana wyłącznie ze składek członków Koła Emerytów oraz wkładu własnego każdego uczestnika.


Pamiętajmy o Tych co odeszli...


Informujemy, że w dniu 22 lipca 2023 roku w wieku 73 lat zmarł Michał Sawicki - emeryt SW, kierowca działu gospodarczego Aresztu Śledczego w Białymstoku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 25 lipca 2023 r w Cerkwi pw. Narodzenia NMP w Gródku a zmarły został pochowany na cmentarzu parafialnym.
Pozostanie w naszej pamięci...


Wyjazd do sanatorium w Krynicy Zdrój


* Termin imprezy: 7 - 16 października 2023 r;
* Miejsce: Hotel NAT Jagiellonka Krynica Zdrój;

* Liczba uczestników: grupa min. 40 osób,
* Ofertowy, łączny koszt udziału w imprezie 1 uczestnika: 2.470,00 zł

* Koszt udziału 1 uczestnika uprawnionego: 1.470,00 zł;
* Dofinansowanie ze środków socjalnych Aresztu Śledczego w Białymstoku na 1 uczestnika: 1.000,00 zł;
* Dofinansowanie ze składek członkowskich Koła Emerytów na 1 uczestnika, członka Koła: brak.

Decyzją Pani Dyrektor otrzymaliśmy dofinansowanie na planowany wyjazd do sanatorium w Krynicy Zdrój w kwocie 1.000,00 zł na osobę uprawnioną, w związku z czym prosimy o wpłatę drugiej i ostatniej raty w kwocie 870,00 zł na osobę w terminie do 3 września 2023 r na nasze konto bankowe. W tytule przelewu należy podać nazwę "Krynica" oraz imię i nazwisko uczestnika.

Zapisy na wycieczkę zostały zakończone.


Zjazd Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej


W dniach 15 - 17 maja odbył się VI Zjazd Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Nasze Koło Terenowe również miało tam swojego delegata. Najważniejszym punktem programu był wybór nowych władz Związku (Przewodniczącego, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej).
Przewodniczący odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za V kadencję. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z kontroli. Odbyło się również wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
dr Magdalena Urlińska-Berens wręczyła certyfikaty ukończenia roku akademickiego 2022-2023 słuchaczom Akademii Retro C@fe. Jednocześnie zachęcała do wzięcia udziału w kolejnej odsłonie projektu.
Przewodniczącym Zarządu Głównego KZEiRSW został ponownie na kolejną kadencję Janusz Kwieceń.

Obradujący w dniach 15 – 16 czerwca 2018 roku V Krajowy Zjazd Delegatów Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej podjął następujące uchwały:

* Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu za okres minionej kadencji;
* Zjazd postanowił, iż Zarząd Główny będzie składał z 16 osób (łącznie z Przewodniczącym 17 osób);
* Zjazd uchwalił ujednolicenie odpisu składek członkowskich na rzecz Związku w wysokości 30 % dla wszystkich kół terenowych;
* Zjazd zatwierdził zmiany w Statucie Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej;
* Zjazd przyjął tekst jednolity Statutu Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej;
* Zjazd uchwalił zmiany w Regulaminie Głównej Komisji Rewizyjnej Związku;
* Zjazd przyjął tekst jednolity Regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej Związku;
* Zjazd przyjął Deklarację programową Związku „Program dla przyszłości” na lata 2023 - 2028


Wycieczka do Turcji


W tym roku nasza grupa emerytów udała się na wycieczkę pierwszy raz poza teren unii europejskiej - tym razem do Turcji, nad Riwierę Turecką, do prowincji Antalya, miejsca znanego turystom nie tyko z Polski. Region szczególny, obfitujący w piaszczyste plaże, miejsca o znaczeniu historycznym, ogromną ilością hoteli i bogatą infrastrukturą tuystyczną. Każdy z nas miał możliwość wykorzystania 10 dniowego wypoczynku na swój sposób: plażowania nad morzem, korzystania z wyposażenia hotelu, gier, basenu, masaży, całodziennego i urozmaiconego wyżywienia, napoi zimnych i gorących, ciast, owoców i deserów lub udać się na wycieczki organizowane przez miejscowe biura.

Każdorazowo po zakończonym dniu wszyscy spotykaliśmy się przy restaruracji hotelowej gdzie przy lampce wina, drinku, piwa lub lokalnej raki bawiliśmy się razem do późnych godzin. Tu należy podkreślić wyjątkowo miłą obsługę pracowników hotelu i ich kreatywność w organizowaniu czasu wolnego poprzez tańce i karaoke. Naszą grupę reprezentowała kol. Ela której dziękujemy za wspaniały występ.

Wycieczka była wyjątkowo udana a specjalne podziękowania należą się Pani Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku mjr Małgorzacie Błażewicz za zrozumienie potrzeb naszej społeczności i pomoc w organizacji wyjazdu. To ważne że o nas ktoś pamięta i docenia, dziękujemy...
Dziękujemy również kol Basi za wykonaną pracę w przygotowaniu wyjazdu.

O tym jak przebiegała wycieczka możecie zapoznać się ze zdjęciami w zakładce Galeria Foto wykonanymi przez samych uczestników.


Plan pracy zarządu Koła na 2023 rok


Podczas zebrania ogólnego członków Koła Emerytów przewodnicząca w punktach przedstawiła zaplanowane na 2023 rok wyjazdy i spotkania. Dodała jednocześnie, że nie zawsze Zarząd ma wpływ na wszystkie okoliczności które mogą wpływać na działalność i pracę Zarządu. Poruszyła także kwestię możliwości zapisania się do Koła współmałżonków informując, iż w przypadku większej liczby chętnych niż będzie to możliwe – pierwszeństwo korzystania z wyjazdów czy spotkań mają członkowie Koła.

a) Luty – ognisko/kulig ,,Rozłogi”: 11 luty 2023 r
b) Kwiecień – spotkanie cykliczne ,,Jajeczko”: 29 kwietnia 2023 r
c) Czerwiec – Wycieczka do Turcji: 4 - 14 czerwca 2023 r
d) Sierpień – Uroczystości 25 –lecia KZEiRSW: 19 sierpnia 2023 r
e) Wrzesień/październik – wyjazd wypoczynkowo- rehabilitacyjny (Bieszczady): 7 - 16 października 2023 r
f) Grudzień – spotkanie cykliczne ,,Opłatek”


Zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków Koła Emerytów w 2023 roku


W dniu 4 marca 2023 r w pomieszczeniach przywięziennego hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku odbyło się coroczne zebranie członków Koła Emerytów. W spotkaniu uczestniczyło 36 emerytów. Zebranie podjęło decyzje...

1. przyjęcia ustaleń Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli działalności Zarządu Koła za 2022 rok;
2. wyboru delegata Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej - Przewodniczącej Koła kol. Bogusławy Bieryło;
3. podwyższenia składki członkowskiej Koła Emerytów od 2023 r do kwoty 80,00 zł / rok;
4. ustalenia 5 osobowego składu Zarządu Koła , w tym uzupełnienia składu o osobę kol. Walentynę Iwaniuk w związku z rezygnacją kol. Ewy Giesko z funkcji członka zarządu;
5. zobowiązania kol. Sławka do przedstawienia Zarządowi Koła oferty pogłębienia wiedzy historycznej miasta Białegostoku i okolic przez członków Koła Emerytów na najbliższym spotkaniu Zarządu ( wtorek, 7 marca 2023 r );
Wszystkie uchwały były podejmowane w drodze głosowania jawnego i przyjęte jednogłośnie.. Dziękujemy wszystkim za przybycie i merytoryczną dyskusję w sprawach Naszego Związku...Galeria Foto

Zapraszamy do Galerii Foto, fotograficznego zapisu naszej działalności, zebrań, wspólnych spotkań integracyjnych, wyjazdów i wycieczek. To również rejestracja zmian zachodzących w życiu emerytów - naturalnej wymiany pokoleniowej członków Koła. Zapraszamy do odwiedzin.

zobacz galerię zdjęć
Nasze wycieczki

Koło Emerytów jest organizatorem wspólnych wycieczek w kraju jak i zagranicą. Zachęcamy wszystkich do korzystania z naszych ofert jak i do obejrzenia zdjęć z dotychczasowych wypadów - naszych wycieczek do miejsc przeróżnych i ciekawych.

zobacz galerię zdjęć
Historia

Historia Aresztu Śledczego w Białymstoku to również historia naszego Koła Emerytów, funkcjonariuszy, a obecnie emerytów. Krótki, ale chronoligiczny zapis pozwala na zachowanie pamięci ludzi którzy ją tworzyli - nie tylko nam ale i przyszłym pokoleniom.

zapoznaj się z naszą historią
Pasje emerytów

Ta aktywność jest bardzo ważnym aspektem życia emeryta, to dzięki niej osoby starsze mogą się spełniać, realizować i pożytecznie spędzać wolny czas. Pasje emerytów mogą przybierać różne formy a niektóre z nich przedstawiamy Wam na naszej stronie internetowej

zobacz galerię
Koło Historyczne

W ramach Koła Emerytów utworzone zostało Koło Pasjonatów Historii, Tradycji Białegostoku i Podlasia, którego celem jest odkrywanie i poznawanie ciekawych miejsc, ludzi i historii naszego regionu. Myślimy, że każdy z nas może zaproponować interesującą wyprawę, zapoznać z ciekawymi ludźmi i niezwykłymi miejscami, grupa jest otwarta na wszelkie propozycje. Aby dołączyć do nas wystarczy na bieżąco śledzić naszą działalność...

dowiedz się więcej
RetroC@fe

RetroC@fe jest projektem edukacyjnym, którego beneficjentami są emerytowani funkcjonariusze należący do Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więiennej. To jedna z głównych inicjatyw Międzysektorowego Partnerstwa “Panoptikum” i część programu wdrożeniowego, którego częścią i głównymi odbiorcami są nasi emeryci i renciści zrzeszeni w kołach terenowych w całej Polsce. Efektem działań edukacyjnych jest przygotowywanie...

dowiedz się więcej
Download

Tu możesz pobrać Druki obowiązujące w Naszym Kole Emerytów, samodzielnie wydrukować lub bezpośrednio skontaktować się z nami. Znajdziecie tu również inne materiały, m inn. przepisy dotyczące uprawnień emerytów Służby Więziennej, pisma, pozyskane oferty ...

pobierz druki
Dołącz do nas

Jeśli jesteś emerytem Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Białymstoku a nadal chcesz podtrzymywać kontakty z swoimi kolegami lub nawiązać nowe w doborowym towarzystwie to serdecznie zapraszamy do nas - Koła Emerytów. Tu znajdziesz wszelkie informacje...

sprawdź

Nasi partnerzy

Areszt Śledczy Białystok

Areszt Śledczy w Białymstoku oprócz ustawowych zadań penitencjarno ochronnych realizuje również uprawnienia wynikające z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin. Środki finansowe mogą być przeznaczane na refundację lub dopłatę do kosztów leczenia, pobytu w zakładach rehabilitacyjnych, korzystania z różnych form działalności...

Biuro Emerytalne SW

Biuro Emerytalne Służby Więziennej jest organem emerytalnym właściwym w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin zajmującym się w szczególności ustalaniem prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia oraz ustalanie prawa do innych świadczeń i ich wysokości na podstawie odrębnych przepisów funkcjonariuszom Służby Więziennej zwolnionym ze służby oraz członkom ich rodzin, wypłatę tych świadczeń oraz rewaloryzację.

KZEiR SW

Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą na zasadach dobrowolności emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz inne osoby uprawnione do renty. Związek reprezentuje swoich członków w szczególności poprzez obronę ich interesów materialnych, socjalnych, realizowanie potrzeb kulturalnych – zarówno zbiorowych jak i indywidualnych, podejmowanie działań na rzecz koleżeńskiej solidarności i udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
dane kontaktowe

Adres - kontakt

Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Białymstoku
15 - 377 Białystok ul. Mikołaja Kopernika 21

REGON: 47168965000042

http://kzeirsw.bialystok.pl
zarzad@kzeirsw.bialystok.pltel. przewodnicząca zarządu koła - 663 392 323
tel. skarbnik - 509 901 680Zarząd Koła

1. przewodnicząca zarządu: Bogusława Bieryło
2. zastępca przewodniczącej: Barbara Stanisławska
3. skarbnik: Wanda Santarek
4. sekretarz: Walentyna Iwaniuk
5. członek zarządu: Anatol Grygorczuk

Członkowie Zarządu Koła są do Waszej dyspozycji w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 10:00 - 12:00 w pokoju nr 9 przywięziennego hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku oprócz miesiąca lipca i sierpnia


Komisja Rewizyjna

1. przewodnicząca komisji: Grażyna Wojtach
2. członek komisji: Zofia Witos
3. członek komisji: Tadeusz WaszkiewiczKonto Bankowe

KZEiR Służby Więziennej Koło Terenowe w Białymstoku
15-377 Białystok ul. Kopernika 21

83 1020 1332 0000 1402 1344 9980