Download

Druk deklaracji wstąpienia do Koła Emerytów

druk deklaracji
Druk zgody na wykorzystanie wizerunku

druk deklaracji

Wniosek o pomoc socjalną emeryta / rencisty

druk deklaracji
Wniosek o objęcie świadczeniami socjalnymi

druk deklaracjiRozporządzenie MS w sprawie pomocy socjalnej

druk deklaracjiStatut KZEiR SW - stan prawny 2023 rok

druk deklaracji