RetroC@fe

RetroC@fe
Informujemy, że w ramach współpracy ze środowiskiem akademickim Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, w październiku 2023 r rozpoczyna się IV edycja Akademii RetroC@fe. Zapraszamy do udziału w interesujących spotkaniach on-line raz w miesiącu, które prowadzone są przez wykładowców różnych uczelni. Wykorzystujmy czas na emeryturze do rozwijania swoich zainteresowań, poszerzania wiedzy, możliwości kontaktów z innymi oraz wymiany doświadczeń.

Wiedza i doświadczenie posiadane przez nas są wartością, którą możemy przekazać młodszym. Każdy z nas, po krótkim przeszkoleniu przez kadrę nauczycielską, może sprawdzić się w roli pedagoga-nauczyciela, prowadząc zdalne zajęcia ze studentami różnych kierunków. To szansa na podzielenie się swoim doświadczeniem zdobytym w trakcie Służby z przyszłymi pedagogami, wychowawcami, adeptami służb mundurowych.

Ci zaś, którzy chcieliby podzielić się swoimi wspomnieniami z lat Służby, opowiedzieć o swoich pasjach, pracy w kołach terenowych i środowisku lokalnym, będą mieli możliwość udzielenia wywiadu (spotkanie on-line), zaprezentowanego później w serii przygotowywanych podcastów.

Istnieje możliwość wzięcia udziału w kreatywnych warsztatach, w ramach których uczestnicy poznają metody i techniki opracowywania graficznego materiałów wizualnych. Koła prowadzące kroniki, mogą praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności, tworząc w oparciu o gromadzone materiały różne formy wizualnych treści, m.in. plakaty czy pocztówki, które mogą służyć propagowaniu działalności koła terenowego. Dodatkowo prowadzony jest nabór na 16h szkolenie z zakresu „Komunikacji społecznej”. Szkolenia i warsztaty realizowane są w formie zdalnej (spotkań on-line). Kurs kończy się zaświadczeniem i dyplomem ukończenia szkolenia.

Pomoc i informacje o wyżej przedstawionych propozycjach, wzbogacających działalność i aktywność członków kół terenowych można uzyskać dzwoniąc do Biura ZG (tel. 42 675 02 80) lub w formie mailowej (anna.janiszewska@sw.gov.pl).

Zachęcamy do wykorzystania przedstawionych propozycji, umożliwiających szersze spojrzenie na aktualną rzeczywistość.

Liczymy na aktywne włączenie się w realizację proponowanych rozwiązań. Mamy nadzieję, że zaktywizuje to nasze środowisko, przynosząc pozytywne rezultaty w jego dalszej działalności