Uwaga : zmiana organizacji ruchu na terenie parkingu i przywięziennego hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku


Dodano: 5 grudnia 2023 r

Informujemy, że z dniem 5 grudnia 2023 roku na terenie parkingu i przywięziennego hotelu Aresztu Śledczego w Białymstoku tzw. "ogrodu" zostały wprowadzone zmiany organizacji ruchu, zarówno dla osób wchodzących jak i wjazdu samochodów. Prawo wstępu na teren na podstawie legitymacji służbowej mają wyłącznie zatrudnieni funkcjonariusze ( legitymacja z chipem ) , pozostałe osoby - jak emeryci i renciści Aresztu Śledczego w Białymstoku mogą wejść tylko z osobą posiadającą dodatkową kartę wstępu wydaną przez kierownictwo jednostki członkom zarządu Koła Emerytów. Dlatego też każdorazowo przed wejściem ( jak i wyjściem ) na teren tzw. "ogrodu" należy skontaktować się z zarządem. Niestety, na wprowadzone zmiany zarząd nie ma wpływu. Za utrudnienia przepraszamy