Informacja roczna - podsumowanie działalności Zarządu Koła Emerytów za 2023 rok


Dodano: 24 Luty 2024 r

Stan ilościowy członków Koła Emerytów w 2023 roku:
* stan na dzień 1 stycznia 2023 r: 112;
* stan na dzień 31 grudnia 2023 r: 135;
* pozyskano nowych członków Koła: 31;
* skreślono z listy członków Koła z powodów nie opłacania składek członkowskich za okres dłuższy niż 1 rok: 8

W okresie sprawozdawczym za 2023 rok zasoby finansowe Koła Emerytów przedstawiały się następująco:
* stan finansowy na dzień 1 stycznia 2023 r: 2.275,00 zł;
* stan finansowy na dzień 31 grudnia 2023 r: 6.895,65 zł;
* wpływy ze składek członkowskich w 2023 roku: 10.380,00 zł;
* wydatki w 2023 roku:
- opłata do Zarządu Głównego KZEiR SW za 2022 r: 960,00 zł;
- dofinansowanie spotkań i imprez emerytów oraz innych zakupów z tym związanych: 4.131,48 zł;
- bieżący zakup druków, materiałów biurowych, opłat bankowych i innych wydatków niezbędnych do funkcjonowania Koła: 130,00 zł;
- koszt utrzymania strony internetowej Koła Emerytów: 537,51 zł;
* ilość członków Koła Emerytów która nie opłaciła składki członkowskiej za 2023 r: 18

W 2023 roku zorganizowano następujące spotkania emerytów:
Organizator imprez - Zarząd Koła Emerytów:
* ognisko - kulig w Rozłogach;
* spotkanie cykliczne Jajeczko;
* wycieczka do Turcji;
* spotkanie emerytów z okazji 25 –lecia KZEiRSW;
* wyjazd wypoczynkowo- rehabilitacyjny do Krynicy Zdrój;
* spotkanie cykliczne Opłatek

Organizator imprez - Koło Pasjonatów Historii, Tradycji Białegostoku i Podlasia ( finansowane przez uczestników spotkań ):
* wycieczka do Muzeum Pamięci Sybiru;
* wycieczka do Tykocina;
* spacer - Śladami Izabelli Branickiej;
* spacer w przeszłość - Pałac Branickich w Białymstoku;
* wycieczka do Walił i Puszczy Knyszyńskiej;
* wycieczka do Planetarium Uniwersytetu w Białymstoku